PORUKE "PRAVI ŽIVOT U BOGU" koje Vassula Ryden, grčka pravoslavka, prima od Boga još od 1985., poznate su diljem svijeta. Prevedene su već na 50-tak jezika, a Vassula ih pronosi svijetom svim ljudima koji ih žele čuti.

Ona govori o porukama i kršćanima i nekršćanima, i kao što kaže: Ja nemam predrasuda - ako me zovu katolici, ja idem katolicima, ako me zovu luterani, ja idem luteranima, ako me zovu pravoslavci, ja idem pravoslavcima. I uvijek se osjećam kao jedna od njih!

30. studenoga 2015.

30. 11. 2015.

Gospodine, Ti si radost naše duše,

Ti si veselje našega duha,

Svjetiljka našega tijela.

Slava Tebi moj Bože, Oče svih …

Oh, dođi! ne boj se, zvuk tvojih riječi godi mi; premda je tvoja narav slaba i suzdržljiva, moje se Srce raduje; raduj se u svojemu siromaštvu, moja Vassula;

svako viđenje koje sam ti dao, svaka objava koju sam udahnuo u tebe, došla je od moje Mudrosti; ne iz saga ili inteligencije inteligentnih ljudi, nego od mojega Duha Svetoga;

neka ova godina prođe pa ćeš vidjeti kakva će jadikovanja i oplakivanja taj naraštaj požeti i kakva će panika biti! vaš naraštaj provodi planove koji nisu moji i tako dodaju grijeh na grijeh, smrtne grijehe; piši:

ja sada kao u Noina vremena silazim na vas da opomenem vaš naraštaj; kad sam ih opominjao o potopu kojega su onda imali, nisu vjerovali; danas, Vassula, zatresao sam nebesima kao nikad prije u povijesti, da pozovem narode na pokajanje, ali soj ovog naraštaja sinovi su tlačitelja, oni tiraniziraju moja upozorenja, oni ugnjetavaju moje Riječi da ne bi doprle van i da se ne čuju; tirani Zloga!

kćeri, kako me boli vidjeti tolike još uvijek u dubokom snu! od početka, od osvita moje objave, tražio sam od svakoga da mi se vrati i živi sveto, da žive svetim životom ljubeći mene, ljubeći jedni druge; to je bila moja temeljna poruka tom naraštaju, čuli ste od početka da morate ljubiti jedni druge;

kažem vam, bez klice ljubavi u svojim srcima, vi ste živi leševi;

a sada, Vassula, položi svoju glavu na moje Srce i zapamti moje Riječi upućene tebi, da sam te ja, Isus, pozvao i ponovno ti rekao … da, ja te ljubim bezuvjetnom ljubavlju; izbor u tom odabiru bio je mojega Oca i moj; mi smo došli k tebi da te izbavimo i prekrijemo te svojim blagoslovima da bi krenula stazom krjeposti, da načiniš svoj dom u nama i mi u tebi; samo trebaš pogledati oko sebe, dodaj sve znanje svojega duha dobiveno od Nas, da bi realizirala milosti koje si zadobila prihvaćanjem našega poziva i baštinila naše Kraljevstvo; nama je bilo potrebno skrušeno i slabo srce da izlijemo svoja poučavanja u to srce i vjenčamo ga u svojoj intimnosti …

moj Otac i ja postali smo tvoj osobni Učitelj;[1] Ja sam poznat kao Učitelj ljudskog roda; zato budi blagoslovljena ti koju sam poučavao svojemu Zakonu i dao ti naš mir, tako da se nikad ne osjetiš napuštenom; mi smo te pomazali u svojoj ljubavi; ti si naše dijete koje je raslo u nama; mi smo te oblikovali da bi bila čvrsta, mi smo se radovali u tvojoj ništavosti;

moja Pjesma je o dobroti i pravednosti, moja Pjesma je za sve vas da bi vječno bila pjevana; dođi uvijek u moju nazočnost s pjesmama radosti; okruni me ljubavlju i nemoj dopustiti neprijatelju da iščupa tvoj temelj u meni; ja uvijek odgovaram na tvoje molitve i opskrbljujem te onime što je najbolje za tebe; ja ti uvijek šaljem više hrane nego je možeš pojesti! pozovi me kad poželiš, moja Vassula, tvoj rad u ovih trideset godina bit će nadoknađen, kao i svima onima koji su radili za isto djelo Pravednosti; Nebo ne zaboravlja; sve što učiniš s ljubavlju za moju Ljubav računa se; sama nisi! Ljubav je uvijek kraj tebe … ic

[1] Tada sam čula: par excellence – što bi značilo iznad svih.