PORUKE "PRAVI ŽIVOT U BOGU" koje Vassula Ryden, grčka pravoslavka, prima od Boga još od 1985., poznate su diljem svijeta. Prevedene su već na 50-tak jezika, a Vassula ih pronosi svijetom svim ljudima koji ih žele čuti.

Ona govori o porukama i kršćanima i nekršćanima, i kao što kaže: Ja nemam predrasuda - ako me zovu katolici, ja idem katolicima, ako me zovu luterani, ja idem luteranima, ako me zovu pravoslavci, ja idem pravoslavcima. I uvijek se osjećam kao jedna od njih!

Veljača

Osobna poruka – 21. veljače 2013.

svoj mir ti dajem, Vassula; iskaži mi prijateljstvo i budi mi odana; svaka ljubav liječi, ona liječi vaše grijehe;

ponovi za mnom ove riječi:

„Slava Bogu!“

kćeri, iskaži mi ljubav i usredotoči se na mene, tako da obasjam tvoj um, tvoj duh i tvoje srce; kćeri, ti me raduješ kad se usredotočiš na mene, a osjetila si obilje ljubavi od mene koja ispunjava tvoje srce kad tako činiš; ah, Vassula, nauči se da sam ja kraj tebe, odlučan zaštiti te, ohrabriti te, utješiti te i dati ti nadu;

osloni se na mene, cvijete, daj da privučem tvoje korake bliže k sebi i u sebe; dopusti mi, Vassula 'mou', da te upotrijebim za svoj plan, i 'mi stenakhoriesé, tha ta kanoniso ola egho; ella pethi mou; sva Slava je moja, kćeri 'aghapa-mé; [1] ic

[1] Grčki: dopusti mi, moja Vassula, da te upotrijebim za svoj plan, i ne budi tužna, ja ću sve sam srediti; dođi, dijete moje; sva Slava je moja, kćeri, ljubi me.