Nediljkina čestitka za Vassulin 69. rođendan

NEDILJKINA ČESTITKA ZA VASSULIN 69. ROĐENDAN

Prije šezdeset i devet godina
mala Vassula, taj nježni cvijet,
u Egiptu je ugledala
ovaj grješni svijet.

Još kao djevojčica mala
u snovima svojim,
odabranica Božja
je postala.

Djevica Presveta
joj se ukazala,
i duhovno vjenčanje
sa svojim Božanskim Sinom
polako pripremala.

A život je tekao dalje
Vassula u ženu stasala,
uronivši u vode
ovoga svijeta,
na Božje snove
zaboravila.

U gradu Bangladešu
kada se najmanje nadala,
u zemlji islamskoj
ljubav je Kristova
nadvladala.

Anđeo njezin čuvar
imenom se javio,
Daniel anđeo divni
za ruku je smjelo vodio.

Zbunjena Vassula
plaha, nesigurna, smetena
duboko se bojaše
da ne bude zavedena.

To joj je bio
križ najveći,
ali svome anđelu
mogla se
slobodno uteći.

Od tada po kugli zemaljskoj
poruke nebeske sije,
od sjevera, juga, istoka, zapada
Presveto Trojstvo
sućutno se smije.

Neka je blagoslovljen
rođendan tvojega tijela,
danas u molitvi za jedinstvo
svih kršćana,
Vassulo, kćeri Očeva
moli se za te,
kršćanska Crkva cijela.

S ljubavlju: Nediljka Dujić