Rujan 2016/2.

Dragi slušatelji, vi slušate Radio True Life in God tj. Radio Pravi život u Bogu i evo vijesti za ovaj tjedan.

Donosimo par riječi o tome kako sve širimo poruke u svijetu, i evo nešto malo o tome iz Amerike.

Tako su Poruke Pravi život u Bogu stavljene na jedan štand na javnom mjestu u New York State u Americi.

A u poruci od 20. siječnja 2001. Isus kaže: „neka moje Riječi budu slatke kao med u tvojim ustima kad ih jedeš“
Tu je Vassula stavila ovu bilješku: „Na simboličan način čovjek može „jesti“ Božje Riječi.“
Ravnatelj tog javnog prostora dopustio je Georgiji Klamson, svjedokinji True Life in God, da ostavi plakate i knjižice molitava na grčkom i engleskom jeziku na štandu na kojem je pisalo „Besplatne knjige“. Nekoliko ljudi uzelo je taj materijal!
Georgija će nastaviti dodavati ga na štand.

U kolovozu su Arpy i Barbara, iz True Life in God - Zapadni dio SAD-a - iznajmile štand na nedjeljnom svaštarskom sajmu u Napi, Kalifornija, te su tamo nudile plakate na engleskom i španjolskom jeziku, te knjige poruka u rukopisu i krunice.

A u promicanju svijesti o kršćanskom jedinstvu i misiji True Life in God stajao je transparent „Za Kršćansko jedinstvo“.
Bila su navedena imena i kontakti za informacije kako bi se ljudi mogli informirati.
Slava Bogu Ocu, Sinu i Duhu Svetomu.

„Duh Sveti, Darovatelj života“ bila je tema na 9. ekumenskoj duhovnoj obnovi u Tampi, na Floridi, koju je održala Američka Udruga True Life in God od 20. do 22. svibnja 2016. čiji su domaćini bili članovi Južnog dijela SAD-a.

Ljudi iz Amerike i Kanade te četiri svećenika iz katoličke i pravoslavne crkve nazočili su ovom Duhom ispunjenom događaju.
Program je uključivao mise, molitve, krunicu, klanjanje, ispovijed i molitve za ozdravljenje, True Life in God meditacije i govore svećenika.
Voditelj američkog radija Malcolm Out Loud predstavio je svoje djelovanje u vezi s Vassulinim intervjuima o ovim porukama i novim pothvatima vezanim za ove intervjue.
Vi možete pomoći evangelizaciju na iTunes.
Jedna pak druga skupina otišla je na jednodnevno hodočašće u lokalno grčko svetište svetog Mihaela arkanđela.
Najavljeno je da će se iduće tj. 10. duhovne vježbe održati 2017. u Los Angelesu, a domaćin će biti područje Zapadne Obale.
Svi su pozvani.
Duh Sveti bio je u punoj snazi u Duhu Jedinstva.

Dragi slušatelji, hvala na slušanju Radija True Life in God, tj. radija Pravi život u Bogu.

Neka vas dragi Bog sve blagoslovi.