ISPUNJENJE PROROŠTVA

VASSULIN PONOVNI OSVRT NA GOSPINU PORUKU OD 7. SIJEČNJA 2008.

KOJI NAM ŠALJE 5. SVIBNJA 2015.

Vassula kraj svoje slike: "Konji" koju je naslikala prije obraćenja.

Sjećate se Gospinih riječi koje mi je dala kad me držala budnom od 3.10 h do 4 h u jutro 7. siječnja 2008.? Opet ću ih ponoviti:

Veoma smo blizu događajima koji su pretkazani i s kojima će se čovječanstvo suočiti i da su pred našim vratima; događaji koje je svijet navukao na sebe svojom grješnošću, sebičnošću, nedostatkom ljubavi, događaji koji su posljedica ljudskog odbijanja Božje Riječi, čovjekova pljuvanja, licemjerja i bezboštva.

U tom ulomku jasno vidimo u kakvoj se situaciju svijet nalazi: financijske krize postojano se uvećavaju, ljudi trpe zbog nestašice posla, siromaštvo se povećalo do alarmantne točke, migracije s utapanjima ljudi, porast samoubojstava se povećao zbog gubljenja radnih mjesta i poslova; industrijski i poslovni objekti se zatvaraju itd.

Zemlja je u opasnosti i gorjet će. Božja srdžba više se ne može zadržavati i past će na ljude zbog toga što čovjek odbija prekinuti s grijehom. Božje milosrđe je sve ove godine privlačilo duše što god je više bilo moguće, pružajući svoju ruku da ih spasi, ali samo malo je onih koji su to shvatili i slušali. Vrijeme Božjeg milosrđa ne će još dugo trajati i dolazi vrijeme kad će svi biti iskušavani, a zemlja će izbaciti rijeke ognja i ljudi ovoga svijeta shvatit će svoju nevrijednost i svoju bespomoćnost bez Boga u svojim srcima.

Kako je to istinito! Mnogi ljudi smatraju da im se život na zemlji pogoršao, veoma su nesretni, kao da ih je Božje milosrđe napustilo. Naša Gospa kaže da će svatko biti iskušavan. Mnogi se ljudi osjećaju bespomoćnima, ali Gospa kaže: „oni će shvatiti svoju nevrijednost i bespomoćnost“;

Bog je čvrst i istinit u svojoj Riječi. Dolazi vrijeme kad će Božje kućanstvo biti iskušavano i oni koji odbiju njegovo milosrđe okusit će Božji oganj. (Pitala sam za ljude Crkve koji su nas progonili i bili slijepi za ovo Božje djelo milosrđa.) Gospa je rekla da će i oni proći kroz ono što zaslužuju.

U odlomku gore, Božje će kućanstvo biti iskušavano, sve je ono što danas jasno vidimo na svim razinama. Božje kućanstvo smo mi, kršćani su proganjani, usmrćivani odrubljivanjem glava, neprijatelji napadaju crkve, ubijaju vjernike i pale crkve. Preko deset koptskih crkava u Egiptu spaljeno je. Ovaj Papa je također proganjan od svojih vlastitih, koji ga kleveću. Crkva je zbunjena i u neslozi.

Gospa je nastavila govoriti o žrtvi. Tražila je da svakoga podsjetim da Bog, naš Stvoritelj, traži od nas da se više posvetimo Njemu i kako biti obraćen nije dovoljno bez žrtve i postojane molitve; te ukoliko neki čovjek kaže da se obratio i našao Boga kroz „Pravi život u Bogu“ ti se ljudi moraju više žrtvovati i prinijeti žrtvu kao djelo zadovoljštine.

Jesmo li Gospine riječi uzeli ozbiljno? Jesmo li zaista učinili dodatni napor u djelima zadovoljštine?

Naša Presveta Majka je rekla da oni koji ustraju u poteškoćama, oni su blagoslovljeni; te kako je zadovoljna sa svećenicima koji sudjeluju i promiču ova djela Božja (kao što je „Pravi život u Bogu“ i koji su otvoreni Duhu Svetomu) te da ostanu vjerni jer primaju posebne milosti od Duha Božjega, a kroz Njega postaju snažniji u Gospodinu i u Njegovima planovima spasenja. Krist Gospodin im podjeljuje svoj mir. Svi koji služe i prikazuju se kao žrtve, sud koji dolazi s ognjem, ne će biti toliko jak za njih, jer će ti ljudi u svojemu duhu iskusiti poziv Božji koji ih je podignuo u život.

Mnogi su otpali, ali mnogi će biti podignuti. Mnogi su propustili držati Riječ Božju čvrsto u svojemu srcu i pogazili su Riječ koja im je dana, ne samo kroz poruke „Pravog života u Bogu“ nego i Riječ danu im u Svetom pismu.

Jesmo li postojani i čvrsti?

Nije to da nas samo ova Gospina poruka opominje, nego i kroz Isusova kazivanja vidimo da će Crkva uskoro ući u muku. Mi smo Crkva, kršćani, zato je ova 'vatra' posljedica odbijanja Božjeg milosrđa, kojeg mnogi nisu prepoznali, mnogi od Njegovih vlastitih. Bog i naša Sveta Majka zbog svoje beskrajne ljubavi stupili su dolje s neba da nas dosegnu, ali mnogi nisu shvatili ni prepoznali ga. Oni nisu razumjeli da Bog obnavlja svoje stvorenje. To je novo nebo i nova zemlja (Otk 21), jer ovo su ta vremena o kojima je Bog govorio, da će On živjeti među ljudima. On će stvoriti svoj dom među njima, oni će biti Njegov narod, a On će biti njihov Bog, Njegovo je ime: „Bog-među-ljudima“ – prijašnji svijet iščezava. Očito da postoji intenzitet manifestacija i Bog nam govori kroz ove karizme – jer On kaže: „Evo sve činim novo!“ Zaista, nikad dosad u povijesti nije bilo, barem mi nismo čuli, da je naša Gospa tako dugo govorila, i još uvijek govori; u Međugorju, tolike već godine, a tu je Pravi život u Bogu gdje je Gospodin govorio svima nama, i još uvijek govori. A ima i drugih kao što je Julia u Koreji, Myrna u Souffanieh (Sirija) itd.

Dakako da mi moramo znati da ima mnogo i krivih poruka diljem svijeta, a onda i autentičnih, tipičnih od Sotone, Zbunjivača. No, ovo su ona vremena u kojima je Bog na ovaj poseban način prisutan među nama.

Zatim je Gospa rekla: „Vassula, koji god tebe osuđuju i njih će Bog oštro suditi. Nastavi gledati naprijed primajući Riječ Božju u svoje uho i budi sretna, dijete moje, tvoja te Majka nikad ne će napustiti.“

(Tada me Presveta Majka podsjetila na viđenje koje sam imala kad sam bila mala, a u kojemu sam vidjela svoje duhovno vjenčanje s Kristom Gospodinom i kako me je radosno prihvatila s osmijehom popravljajući moju vjenčanicu te uređujući moju kosu, kako bih što ljepše izgledala za njezina Sina Isusa Krista.)

A onda je Gospa rekla:

Govori bez straha i ne boj se onih koji ti se protive. Gospodin i ja te blagoslivljamo i dajemo ti mir i ljubav…

U Kristu,

Vassula