PAPA O SJEDINJENJU USKRSA

Vassula nam piše:

12. lipnja 2015. Papa Franjo obratio se svećenicima koji su bili na duhovnoj obnovi u crkvi sv. Ivana Laternaskog u Rimu, organiziranoj od strane Međunarodne katoličke karizmatske obnove. Odgovarajući na pitanje jednog europskog svećenika, Papa je rekao da je voljan sjediniti blagdan Isusova Uskrsnuća sa svim kršćanima, možda druge nedjelje u travnju.

Vassula ove Papine riječi povezuje sa svojim nedavnim porukama (možete ih naći i na našoj hrvatskoj web stranici) i piše nam:

Dragi prijatelji,

Kao što znate, rekla sam da sam 2. lipnja 2015.. primila poruku koja će biti pročitana tek na hodočašću u Rimu (u listopadu o. g.) Ja sam oduševljena i uzbuđena, jer ono što čujem od Pape Franje gotovo se podudara s onim što mi je Isus dao u toj poruci. Papa govori o sjedinjenju Uskrsa, a to je istaknuto u toj novoj poruci u kojoj Isus kaže da ima dar za nas!

Vjerujem da su naše stalne molitve, žrtve i pokore dirnule Presveto Srce Isusovo i da je on voljan nadahnuti Papu da poduzme korake za sjedinjenje blagdana Uskrsa.

Također ne treba zaboraviti da smo u mjesecu Presvetog Srca Isusova, a Per i ja vjenčali smo se 13. lipnja, također u mjesecu Presvetoga Srca Isusova.

Nastavimo s našim molitvama i krunicama, i svim svojim žrtvama posvećujući ih za sjedinjenje!

Bog vas sve blagoslovio i nadam se vidjeti vas u Rimu! A vidjet ćemo što će nam još Isus dati kao iznenađenje!

U Kristu,

Vassula

P.S. Moja malenkost samo želi dodati da u Papinoj izjavi na internetu stoji riječ „skandal“ – riječ koju Krist Gospodin upotrebljava u porukama „Pravi život u Bogu“ kad govori o dvostrukom Uskrsu. Budući da ta riječ nije u duhu našeg jezika, prevođena je kao 'sramota'. Premda je u drugim jezicima sigurno prihvatljiva, na pr. u španjolskom, ja nikako ne bih voljela da me dragi pokojni fra Jakov ispravlja s onoga svijeta!

Samo želim skrenuti pozornost na original! Pa ljudi čitaju PŽUB poruke …

Marija Dragica