22. lipnja 2015.

22. lipnja 2015.

mir s tobom; shvati u potpunosti, dijete moje, koja je bila moja nakana kad sam ti, pozivajući te po milosti, otvorio vrata svojih Nebeskih Dvora, da te poučavam, da ti pomažem, da te oblikujem u apostola; ja sam urezao svaku svoju riječ u tvoje srce;

upamti moje pouke: sve što činiš mora biti učinjeno u ljubavi! nemoj posjedovati ništa što nije moje ili što je protiv moje volje; nikad nemoj vjerovati kad me ne čuješ ili ne osjetiš moju nazočnost da sam imalo promijenio svoj naum! jer, moj plan s tobom ne zavisi o običnim ljudima; ono što ja imam na umu daleko nadilazi ičija poimanja;

Ja sam Živi Bog, Svemogući, i moje Svjetlo obasjava tvoje srce izvana i iznutra prosvjetljujući te mojom nazočnošću i mojim znanjem; sve tvoje teškoće bit će nadoknađene; a ja ću pokazivati svoju slavu na tvome licu: moje Lice na tvojemu, tako da slijepi mogu vjerovati; premda ću na nekima zadržati svoj veo da ne vide;

da, po milosti ja sam te izabrao da propovijedaš jedinstvo i pomirenje, da svakoga pozivaš na pokajanje; zato, dijete moje, ne oklijevaj govoriti o mojoj naklonosti koju imam za svaku dušu, i o veličini ljubavi koju imam za sve!

Ja sam Ljubav, Ja, Isus, blagoslivljam te, dijete moje; ic