30. studenoga 2015.

30. 11. 2015.

Gospodine, Ti si radost naše duše,

Ti si veselje našega duha,

Svjetiljka našega tijela.

Slava Tebi moj Bože, Oče svih …

Oh, dođi! ne boj se, zvuk tvojih riječi godi mi; premda je tvoja narav slaba i suzdržljiva, moje se Srce raduje; raduj se u svojemu siromaštvu, moja Vassula;

svako viđenje koje sam ti dao, svaka objava koju sam udahnuo u tebe, došla je od moje Mudrosti; ne iz saga ili inteligencije inteligentnih ljudi, nego od mojega Duha Svetoga;

neka ova godina prođe pa ćeš vidjeti kakva će jadikovanja i oplakivanja taj naraštaj požeti i kakva će panika biti! vaš naraštaj provodi planove koji nisu moji i tako dodaju grijeh na grijeh, smrtne grijehe; piši:

ja sada kao u Noina vremena silazim na vas da opomenem vaš naraštaj; kad sam ih opominjao o potopu kojega su onda imali, nisu vjerovali; danas, Vassula, zatresao sam nebesima kao nikad prije u povijesti, da pozovem narode na pokajanje, ali soj ovog naraštaja sinovi su tlačitelja, oni tiraniziraju moja upozorenja, oni ugnjetavaju moje Riječi da ne bi doprle van i da se ne čuju; tirani Zloga!

kćeri, kako me boli vidjeti tolike još uvijek u dubokom snu! od početka, od osvita moje objave, tražio sam od svakoga da mi se vrati i živi sveto, da žive svetim životom ljubeći mene, ljubeći jedni druge; to je bila moja temeljna poruka tom naraštaju, čuli ste od početka da morate ljubiti jedni druge;

kažem vam, bez klice ljubavi u svojim srcima, vi ste živi leševi;

a sada, Vassula, položi svoju glavu na moje Srce i zapamti moje Riječi upućene tebi, da sam te ja, Isus, pozvao i ponovno ti rekao … da, ja te ljubim bezuvjetnom ljubavlju; izbor u tom odabiru bio je mojega Oca i moj; mi smo došli k tebi da te izbavimo i prekrijemo te svojim blagoslovima da bi krenula stazom krjeposti, da načiniš svoj dom u nama i mi u tebi; samo trebaš pogledati oko sebe, dodaj sve znanje svojega duha dobiveno od Nas, da bi realizirala milosti koje si zadobila prihvaćanjem našega poziva i baštinila naše Kraljevstvo; nama je bilo potrebno skrušeno i slabo srce da izlijemo svoja poučavanja u to srce i vjenčamo ga u svojoj intimnosti …

moj Otac i ja postali smo tvoj osobni Učitelj;[1] Ja sam poznat kao Učitelj ljudskog roda; zato budi blagoslovljena ti koju sam poučavao svojemu Zakonu i dao ti naš mir, tako da se nikad ne osjetiš napuštenom; mi smo te pomazali u svojoj ljubavi; ti si naše dijete koje je raslo u nama; mi smo te oblikovali da bi bila čvrsta, mi smo se radovali u tvojoj ništavosti;

moja Pjesma je o dobroti i pravednosti, moja Pjesma je za sve vas da bi vječno bila pjevana; dođi uvijek u moju nazočnost s pjesmama radosti; okruni me ljubavlju i nemoj dopustiti neprijatelju da iščupa tvoj temelj u meni; ja uvijek odgovaram na tvoje molitve i opskrbljujem te onime što je najbolje za tebe; ja ti uvijek šaljem više hrane nego je možeš pojesti! pozovi me kad poželiš, moja Vassula, tvoj rad u ovih trideset godina bit će nadoknađen, kao i svima onima koji su radili za isto djelo Pravednosti; Nebo ne zaboravlja; sve što učiniš s ljubavlju za moju Ljubav računa se; sama nisi! Ljubav je uvijek kraj tebe … ic

[1] Tada sam čula: par excellence – što bi značilo iznad svih.