9. SRPNJA 2020,

Moj novi Hvalospjev ljubavi

9. srpnja 2020

Dođi kćeri, imaj moj mir. Čuj me i piši:

Moj novi Hvalospjev ljubavi koji vam dajem dar je koji je bio rezerviran za vaša vremena, to je moja Svadbena pjesma koju sam spjevao Ja, vaš Bog!

Ja sam neprestance, poput jutarnje zvijezde među oblacima, silazio sa svojega Prijestolja, odjeven u slavno Svjetlo da doprem do svih vas! I dok otvaram usta da bih zajedno sa svojim svetima svakodnevno pjevao svojim ljubljenima, pjevajući zajedno sa svojim anđelima i svecima, sjajna zraka svjetlosti strujala je iz mojih usta svjetlošću munje, opkoljavajući tamu ovoga svijeta! A budući da je moja Riječ, Riječ Života, to oblaci i tama blijede, raspršujući se poput magle sa svakom Riječi koja kaplje s mojih usana.

Moji su Hvalospjevi odjeveni u Veličanstvo, moja Vassula, i u Kraljevsku moć, nadilazeći svjetove, mirišući ih svojim svadbenim mirisom! Moja slast i ljubav slađi su od meda iz saća! Nisam li vam svih ovih godina pokazivao znakove svoje ljubavi? Nisam li vas sve cjelivao poljupcima ljubavi svojih usta? Niste li primijetili moj pogled nježne ljubavi i slatkoću mojih cjelova na vašem obrazu, slatkoću koja nadilazi svaki osjećaj! Ne kolebajte se i ne oklijevajte, otvorite usta i ja ću vas izravno nahraniti svojom Riječju iz svojih usta da bi zadobili veličajnost Mudrosti!

Otvaram svoja usta da bih pjevao svojoj Nevjesti[1] koja hvali moje Ime dan i noć! Moja nazočnost je u njoj, održava je živom, okružena je mojim anđelima, koji dijele moju radost! Naučite da moja nazočnost u punom veličanstvu nadilazi zemlju i nebo, jer moje Ime treperi zemljom, treperi nebesima, jer ni jedno drugo Ime nije uzvišeno i veličanstveno kao što je moje Ime! Ja pjevam svojoj Nevjesti da mi uzvrati onime što mi pripada, a ja ću u svojoj raskošnoj ljubavi koju imam prema svojim ljubljenima, i dalje nastaviti držati Kraljevske darove, koje sam vam dao, nedirnutima![2] Vidite? Ja se dižem u vaše dane, kao sjajno žarko sunce, u potrazi za svojom nevjestom za kojom moje srce žudi! Zar mi nije dopušteno razgovarati sa svojom nevjestom?[3]

A vi, koji ste zaboravili svojega Stvoritelja i Zaručnika na vratima svojega srca, zar nemate želju[4] izaći iz svojega mračnog groba i gledati blistavu Svjetlost moje Slave? Zar niste voljni da u vas udahnem svoj dah Života? Nemojte pitati tko je onaj koji stoji pred vama u velovima Božanstva? Sada kucam na vrata vašega srca, vi ste me natjerali da čekam dovoljno dugo! Dokle ćete me držati da čekam, ljubljeni moji, otvorite svoje srce da me prepoznate, jer JA JESAM vaš je Kralj i Zaručnik! On je TAJ koji je skriven iza vela svoje Božanstvenosti!

Moja pojava, lik od Svjetlosti, pun milostivosti, s Veličanstvom i Slavom, moja tunika, slatko namirisana tamjanom,[5] svjetlucava u sutonu, vezena zlatom i safirima, blista dragim kamenjem! Sve do sada niste se udostojali kontemplirati o meni u mojoj Slavi koja je skrivena iza mojega vela! Ako otvoriš vrata svoga srca, moj veo bit će podignut i moj sveti izgled bit će ti trenutačno objavljen pretvarajući tvoj dah u tamjan! Ne gledaj drukčije, ljubljeni moj, ne drhti, ne plaši se moje strašne nazočnosti, nego otvori svoje srce meni, svome Zaručniku, jer oduvijek si pripadao meni i nikome drugom! Vidiš? Otvori se i moli me da uđem u tvoje srce i ja ću ga obnoviti uljem pomazanja! Moli da obasjam tvoju dušu, i ja ću izbrisati tvoju tamu grijeha! U pustinji tvoje duše učinit ću da priroda procvjeta! Moli da uništim tvoju bijedu, hladnoću srca i nesposobnost, i ja ću te utješiti i okupati te u svojoj svjetlosti! Uljem koje kapa s mojih prstiju prožet ću tvoje srce[6] da te blagoslovim, prožimajući ga i pomazujući ga Pomazanjem svojeg Imena, rastopit ću tvoj jad i apatiju i trajno zamijeniti svojim Božanstvom. Moji Božanski poljupci na tvom čelu označit će te mojim, zato ne dopusti da te tvoja slabost zateče!

Jer ja sam Bog poniznih!

Tada, kao Zaručnik koji svoju nevjestu vodi do Oltara, tvoja glava naslonjena na moje rame, ja ću te voditi na svoj kraljevski banket, lijevom rukom oko tvoga struka, dok te čvrsto držim u zagrljaju, kako bi zajedno mogli slaviti u izobilju moje Kraljevske Kuće! Sa mnom ništa ti ne će nedostajati! Ja ću te opskrbiti i uresiti tvoju dušu slavom svojega Imena i svojega Božanstva! Obući ću te u brokat, sa smirnom i alojom koji mirišu iz tvojih zaručničkih haljina. I kad budemo poslije sjedili jedno pored drugoga na našoj bračnoj postelji, prekriveni zlatnom nebnicom, ja ću te potpuno odjenuti sobom, poništavajući grijehe tvoje mladosti!

Poučit ću te s nježnošću pravom putu kojim bi morala ići!

Povjeravajući ti da nosiš moje najdragocjenije darove, moju trnovu krunu, moje čavle i moj Križ, kao podsjetnik na uzvišenost ljubavi koju imam prema tebi, ja ću te pozivati, ljubljena moja, poučavajući te šapatom ljubavi, molitvi sjedinjenja, pjevajući na mojoj bjelokosnoj harfi moju pjesmu krijeposti i ljubavi, moju pjesmu pomiješanu s mudrošću, jer ja sam bolestan od ljubavi prema vama! A ti, moja vlastita, što me više budeš ljubila, sve ćeš to više biti usredotočena na dubine mojega Srca.

Moja bliskost s tobom obasjat će tvoju dušu, dajući ti plemenito rođenje u meni! Jer noć mora donijeti svjetlost! Ja ću ti biti utočište danju i svjetlost zvijezda u noći! U teškoćama ja ću uvijek biti s tobom! Ja ću stajati uz tebe uvijek i zauvijek [7]... Imaš li mi što reći, moja Vassula?

Ah! Što god da kažem bit će nedostatno! Stavi svoje Riječi u moja usta kako bih Ti dostojno pjevala zauzvrat, za dobrotu koju si mi iskazao. Kako si samo mogao toliko učiniti u tako mračnoj duši kao što je moja? Promatrajući svoju grješnost jadikujem i plačem... A ipak, ti ​​si me nježno napasao bez štapa uza se, bez podignute obrve, bez strijela iz Tvojih očiju! Govorio si mi s nježnošću s usana ovlaženih milostima, ohrabrujući me! Sišao si s Neba, sa svojega Nebeskog Prijestolja okruženog kerubinima, u moj život da me zaručiš, unatoč mojoj bijedi,[8] ne obazirući se da bi se umanjila vrijednost Tvojeg slavnog žezla!

A sada si mi stavio novi Hvalospjev u usta! Pjesmu pohvala, svadbenu pjesmu, pjesmu ljubavi da se pjeva na svim skupovima ... da bi shvatili tko je taj koji stoji pred vratima njihova srca, tko je taj Kralj Slave, kome ova zemlja i sve štio je na njoj pripada, svijet i svi koji žive na njoj ... Tko je taj koji stoji poput stupa od čistog tamjana, blješti zvjezdanom svjetlošću pod zvijezdama, namirisavši čitav kozmos! I tko je Taj koji je pripravio sjajni banket za svoju nevjestu, strpljivo čekajući u tišini da se probudi iz zemlje zaborava da bi je pomazao? Bez Tvoje nazočnosti mi bi bili poput odvodne vode, kao sjene koje iščezavaju u noći, poput padajuće zvijezde koja umire u neizmjernom svemiru. Bez imalo oklijevanja Ti si pohitao sa svojega kraljevskog prijestolja poput goluba s nebesa da bi došao i počinuo na meni,[9] na moju zastrašujuću grješnost.

Iz doline zaborava probudio si mi sjećanje da Te prepoznam, moj ljubljeni Kriste! Podignuo si me iz jame ništavila. I ja sam se čvrsto uhvatila za Tebe, zgrabivši rub tvoje tunike u strahu da bi mi mogao okrenuti leđa i otići! Čvrsto sam uhvatila Tvoju tuniku da Te više nikad ne ispustim. Tada sam znala da ja pripadam svome Ljubljenom i da je moj Ljubljeni bio moj. On je posjedovao mene, ali sam i ja posjedovala Njega!

Tvoj se naum otvorio pred mojim očima i prepoznala sam Put, Istinu i Život, pa kako bih onda mogla pustiti mojega Ljubljenog da čeka? Moji obrazi, rumeni zbog naleta radosti kao kod sretnog djeteta, zažariše se od radosnog smijeha koji je zvučao kao rominjanje vode, kao mali namreškani potočić, nakon što sam prepoznala da moj Zaručnik, moj Otkupitelj i Sve moje, Kraljevski odjeven, stoji veličanstveno uspravan poput stupa mirisnog tamjana!

Ljubljena moja, od tvog rođenja nisam ti skrivao svoju ljubav i vjernost! Prije nego si bila rođena, Vassula, bila si moja! Moje te oči nikada nisu ispuštale! Ja sam te mistično[10] zaručio sa sobom kako bi napredovala u mojim rukama za moju veću slavu i nastavila s mojim nakanama koje sam imao za tebe. Poznat sam da uspješno okrunim i ostvarim sve svoje planove! Jer ja obilujem Kraljevskom moći, Sjajem i Veličanstvom! Zaista, kao Zaručnik koji svoju ljubljenu zaručnicu obdaruje darovima, ja sam te krunio svakog trenutka tvoga života vijencima ljubavi! S najdragocjenijim darovima, svojim Križem, čavlima i svojom trnovom krunom, jer je moja nagrada neizreciva! A sada, uzmi k srcu i stavi svoju desnu ruku u moju, i dopusti meni, svom Zaručniku, da te čuvam s kraljevskom rasipnošću samo za sebe u bračnoj ložnici moga Srca, tvome stalnom domu!

O, da! Opijen ljubavlju, ja sam te vjenčao![11] Tada sam ti dopustio, nevjesto moja[12] da podigneš velove koji pokrivaju moje Božanstvo, da danju i noću promišljaš o mojemu Svetom Licu, licem u lice! Noge su ti najednom popustile kad si promišljala o mojem Sjajnom Licu, ali ja sam te čvrsto držao u svom zagrljaju i ojačao te, i ohrabrio dajući ti uzvišeni dar, ponudio sam ti da sudjeluješ u mojim Božanskim otajstvima! Ponudio sam ti da piješ moje mistično Vino! Opijena mojim mističnim Vinom ti si tražila još! Pobjednički, ja sam ti ponudio svoj Kalež! Ja sam ti se udvarao svim svojim Srcem nudeći ti i svoj mistični Kruh, znak moje velike ljubavi i dar Zaručnika koji svoju ljubav prikazuje svojoj pomazanoj mladenki. U bračnoj odaji svojega Srca dokazao sam ti da si ti kost moje Kosti, tijelo mojega Tijela, jer sam te hranio svojim mističnim Kruhom i Vinom! Ah, Vassula, te sam darove čuvao cijelu vječnosti, za vas, za vaše Otkupljenje!

Otkad si mi dao ponovno rođenje, ja sam naviještala Tvoju pravednost, i vjerujem da nisam tajila Tvoju ljubav i vjernost, ni Tvoju ljubaznost, iskazanu mi, ni na jednom skupu

Zapečatio si mi čelo božanskim poljupcima, učinio si mi jezik tako spremnim kao pisaljku hitrog pisara![13] Tako oblikuješ svoje mladenke, kruniš ih vijencima ljubavi, zadržavajući ih poljupcima ljubavi svojih usta uz zvuke svoje bjelokosne harfe. Bogato si ih odjenuo zlatnim brokatom, okrunio ih draguljima svoje trnove krune. Posvetio si njihov dah, izlio si na njih pljusak blagoslova, i poput golubova putnika, pokrivaš njihova krila zlatom da nose na daleko i široko Tvoje blagoslove, tako da narodi kliču i pjevaju od radosti!

Bože, tako si divan, najljepši! Tvoja tema, religija i krjepost, Tvoja Slava iznad svake usporedbe, Tvoj Put posut safirima vodi u otajstvenu odaju Tvojega Srca, gdje Ti svojim mističnim Kruhom i mističnim Vinom činiš besmrtnom svaku zaručnicu da dostojno uđe u Tvoje Kraljevstvo, dok Tvoji anđeli trubljama najavljuju Tvoj trijumf! A Ti, u svom gospodskom stilu, ohrabruješ svoju zaručnicu nježno šapućući na uho: "JA JESAM[14] sada je Tvoj Zaručnik, svaki dan, svaki dan, jer sam ja pridružen tebi i jedno sam s tobom! Poniri potpuno u mene i budi jedan duh sa mnom tako da više ne pripadaš svijetu! Sada kad sam te zaveo i kad si zaljubljena u mene, ja ću posjedovati Tebe, a ti ćeš posjedovati mene. Ti sada pripadaš svojemu Ljubljenomu i tvoja želja sam ja! Ja ću te preobraziti u boga kao rezultat našeg Božanskog jedinstva!"

Da, zaista, moja ljubljena nevjesto, čuj moj glas i uživaj u mojoj mirisnoj Slasti, u mojem Hvalospjevu, samo ako u potpunosti shvaćaš koliko je JA JESAM blizu tebe! Moja je želja bila staviti te poput pečata na svoje Srce! Sada sam tvoj slatki miris, Vassula, grleći te potpuno isprepletenu sa mnom, ti si unutar Života![15] Ti pripadaš mojem vladarskom kućanstvu! Tko god dostojno pije moje mistično Vino, bit će opijen njegovom slašću i dobro će unutar svojega srca žeđati za još. I kad budu jeli moj mistični Kruh, njihovo će srce poskakivati s neizrecivom radošću i zadovoljstvom! Uza me njihova će duša biti obasjana svjetlošću koja dolazi od mene. Pomiješani u mojoj Svjetlosti, ja ću tada dopustiti da im njihovi zaručnički velovi padnu da bi s vremena na vrijeme kontemplirali o meni i zasladili svoje srce!

Shvati sada, ljubljena moja Vassula, da sam te odgajao za sebe i za svoj spasenjski plan, da budeš moja jeka. Stavio sam te kao cvijet među trnje da bih podsjetio svijet da sve duše kojima se pridružim postaju moje zaručnice. Tko god pronađe mene, nalazi Život. Podignut ću svoj Glas, pjevajući sve do kraja zemlje zajedno sa svojim anđelima, po pustinjama, gradovima, grobljima, svim stanovnicima svijeta, tako da znaju ako su oni zaboravili mene, ja njih nikad nisam zaboravio. Jer oni su predragocjeni u mojim Očima. Moj Hvalospjev pretvorit će pustinje u bujne vrtove, a u neplodnim visinama izbijat će iskričave rijeke.

Sve činim novo ... [16]

Ah, u mojem Božanskom Hvalospjevu ima bezbroj otkucaja srdaca koja neprestance kucaju uzdasima nostalgije, čeznući naviještati moj Hvalospjev da uzburka svako srce! Ne pitaj zašto je JA JESAM nazvan Život, tvoj Zaručnik ti kaže, ja koji sam iznad svih svjetala, ja sam Život, zato što bez mene vi ne možete živjeti ni biti[17] u tami, i ništa drugo ne može postojati! Ovo je Krist, vaš Spasitelj, koji vam kaže da nađete utočište u mojemu milosrđu!

Ja sam pokazao svoju silu u tebi, moja Vassula, i izveo čuda, i kroz tebe, moja zaručnice, svijetu sam otkrio svoju nježnost i svoje milosrđe! Nastavit ću ispunjavati tvoja usta božanskom mudrošću! Što si mi bliže, to će biti lakše za tvoga Zaručnika, zajedno s njegovom Majkom, koja je i tvoja Majka, njegovati te dok ne postigneš savršenstvo![18] Moj rad bio bi nepotpun kada te ne ja bih mogao usavršiti u tvojoj ljubavi!

Kroz svoj Hvalospjev ja još jednom otkrivam svoju vječnu ljubav i vjernost svojoj Zaručnici![19] Planine i brda odjekuju mojim Kraljevskim Hvalospjevom s blagoslovima! Mirisno cvijeće u pupoljku eksplodira na zvuk mojega Hvalospjeva, šaljući svoj miris visoko u nebo, nisko se klanjajući mojemu melodičnom glasu! Ja pokazujem svoju čudesnu dobrotu, čuvajući te kao zjenicu svojega oka!

Zato dođite![20] Koliko ćete se još skrivati u svojoj mračnoj grobnici? Koliko ću još morati čekati da otvorite vrata svoga srca? Pustite me da uđem da vas odmotam poput svitka i otkrijem vam stazu Života! Ovjenčat ću vas svojom Slašću i Čistoćom da nalikujete na toranj bjelokosni! Ja sam vaša kraljevska haljina!

Ah,[21] Vassula, blagoslovljena od mojega Srca, s tvojih usana koje sam ja pomazao, ja ću govoriti! Ja ću djelovati kroz tebe, pokazujući svoju sliku na tebi, kao što sam te mnogo puta zastro sobom! Nikad ne ću prestati razgovarati s tobom i poučavati te Mudrosti!

Gle! Sada pozivam sve vas koji ste moje sjeme, koji ste kost moje Kosti, tijelo mojega Tijela, da dođite i iskusite intimne radosti Srca svojega Zaručnika i imat ćete cijeloga Boga u sebi!

Sada nasloni svoju glavu na mene, moja golubice, i dopusti da se odmaram u tvojoj tišini! ic

[1] Crkvi i crkvenoj zajednici.

[2] Isus govori svojoj Crkvi.

[3] Mislim da se ovdje radi o dvostrukom značenju, nevjesta predstavlja Crkvu, ali i dušu.

[4] Istodobno sam čula „pameti“.

[5] Tamjan predstavlja Kristovo Božanstvo.

[6] Ulje simbolički predstavlja Božju nazočnost i Ime.

[7] Nakon trenutka pauze.

[8] Krist mi je pokazao, kad sam još bila dijete, da me duhovno zaručio.

[9] U viđenju koje sam imala prije nekoliko godina, kad je golub nakon leta u krugovima među mnoštvom u crkvi, izabrao da sleti na moje ispružene ruke, dopuštajući mi da ga pritisnem na svoj obraz.

[10] Kad sam imala otprilike deset godina, sanjala sam da se Krist vjenčao sa mnom. Upravo nakon što me primila Njegova Majka, s radošću popravljajući moju vjenčanicu.

[11] Duhovno.

[12] Vjerujem da ovdje Krist govori svakome tko ga ljubi.

[13] Ps 45, 1

[14] Gospodinovo ime: JA JESAM

[15] „Život“ mogao bi se shvatiti kao „Krist“ ili u Božjem naručju.

[16] Otk 21, 5

17 Riječ „biti“ morala bi se shvatiti kao „postojati“.

[18] Ovo mi je opet dovelo u sjećanje san nakon što sam bila zaručena s Kristom, naša Sveta Majka primila me je s radošću, i uređivala moju haljinu mladenke na meni, moju kosu i sve da bih bila prihvatljiva Njezinu Sinu.

[19] Crkvi.

[20] Gospodin poziva sve one koji ga još uvijek nisu upoznali.

[21] Ovaj „ah“ bio je više uzdah, nego neko drugo značenje.