2. ožujka

2. ožujka 2004.

BILJEŽNICA 111

Bog pomazuje svoje vlastite

da ih dovede u savršeno mistično jedinstvo;

a ipak kako to kad Ti, moj Bože,

činiš tolika čuda i čudesa,

djela koja nadmašuju um čovjekov,

da se zemlja ne zapali?

Bog nam je došao u sjaju i slavi,

preplavio nas svojom vlastitom svjetlošću,

i gleda na nas, u ognju veličanstva,

u pratnji svojih arkanđela,

On silazi na taj slavni način

– strašan prizor - da nam se obrati.

I prije nego je otvorio usta

zraka sjajne svjetlosti

još je više obasjala njegovo Sveto Lice.

A onda nas On dohvaća strasnim plamenom

da nas podsjeti na moć koju On dobiva

dajući nam baštinu,

dok nas sve poziva da zadobijemo savršenstvo

u neizrecivom jedinstvu s Božanstvom.

Ipak, o, neizreciva Ljepoto, Kraljevsko Dostojanstvo,

ječanje nevjernih koji gore u tami, probija mi uši!

pa, ipak, unatoč njihove nevjernosti, moj milosrdni pogled usmjeren je na njih;

Da, imaj milosrđa prema onima koji Te vrijeđaju,

a zalijepljeni su uz ispraznost i svoju sortu,

jer oni su duboko zakopani u najdublju jamu.

'nevjerni naraštaju! vi ste prezreli Volju Božju

i vaš duhovni plod je kaos!

Dođite i sažmite svoj životni vijek,

i pogledajte što se nalazi pred vama:

truljenje duše i potpuna smrt … grijeh je smrt!'

ja sam zapisivala Tvoje riječi Gospodine

sada već devetnaest godina;

Ti si mi, moj Bože, premda poznavajući moju grješnost,

povjerio ovu plemenitu Odu ljubavi,

Odu Uskrsnuća,

i od tada ja sam gotovo živa progutana

od strane naših mučitelja,

bila sam oklevetana i izrugivana bez razloga.

ali ja sam ti dao svoju zaštitu i i nagradio te blagoslovima … neka se spletu psalmi i hvalospjevi meni u čast da zanose moje Srce; malena stvar ali slatka mirisna žrtva;

Nekada, u prošlosti, osjetila sam nekako Tvoj sud,

što sam prezirala,

prije nego sam srela Tebe i Tvoj Zakon;

A ipak, Ti si došao k meni iz samilosti i podignuo me …

dahnuo si u mene i učinio me cijelom;

O samilosni Bože!

Otvori oči svome narodu,

prevelik je broj onih koji ne vide…

trebaju li se planine strmoglaviti da bi se pomiješale s valovima; trebaju li se stijene istopiti poput voska pred mojim Licem, onima koji me se boje ja ću i dalje biti milosrdan;

Gospodine, Tebe vidjeti zaista je strašan prizor,

veličanstven u ljepoti;

Tvoje Ime nadmašuje zemlju i nebo

i zvuči poput lirske pjesme mojim ušima.

Blagoslivljam Tebe, koji si moj Savjetnik,

i dok spavam, Ti si moje preklinjanje.

Tvoja Riječ svijetli nadaleko i široko zemljom,

i kamogod dopre ona podiže mrtve.

Tvoja suverenost vječna je suverenost.

Tisuće dragulja utkani su u Tvoj plašt,

kao što sam Te ja vidjela

kad si istupio između oblaka;

poput Ženika koji ljupko silazi stubama

Ti si istupio naprijed

i s raširenim rukama govorio mi:

„ti si moje boravišno mjesto

otkad sam te odriješio od grijeha;

sada ćeš biti moja učenica,

pod mojim poučavanjem;

i ja ću te učiti putu kojim ti je ići …

pjevat ćeš novu pjesmu meni u čast,

da pomrsiš zle planove mojih neprijatelja

koji štete mojoj Crkvi;

nikad se ne boj,

pa ni onda kad ne čuješ ni govora i zvuka od mene,

ja sam uvijek s tobom …

ja ću biti tvoja Svjetiljka da ti osvjetljavam korake,

pa čak ako tvoji napadači nasrnu na tebe poput lavine,

ne boj se, kraj tebe je Ja Jesam;

ja sam te opasao svojom snagom

da svladaš i podigneš moju Crkvu ispod blata

i proslaviš me:“

zato mi dopusti, još jednom, Gospodine,

da se uspnem na Tvoga kerubina i poletim k Tebi, moj Bože,

na krilima vjetra da zaplovim,[1]

da čujem glas svojega Boga i podignem veo Ženiku

i promišljam o njegovoj slasti i njegovu božanstvu,

jer Tvoja će ljubav biti pred mojim očima …

u svom žaru moj duh ne će stalno zapitkivati moje srce:

'koliko će još dugo On skrivati svoje Lice od tebe?'

Koliko će još pustiti da ga čekam

da me ponese[2] u visine,

uzdižući se k Njegovim Dvorima

u kojima primam pouke i znanje

i gdje su mi i druga uzdizanja darovana,

dopirući i u druge visine, u veća sjajna shvaćanja,

prodirući u neprobojni plamen Uzvišene Ljubavi,

prodirući u dubine same Svjetlosti?'

Tamo će moj duh u strahopoštovanju

promišljat o Najljepšemu,

koji je daleko ljepši od sve anđeoske ljepote zajedno,[3]

gdje moj Bog čini sebe poznatima čovjeku.

U Bogu, kojega izvanjski svijet rastavlja

dok se njegov potomak sastavlja

postajući kost njegove Kosti,

tijelo njegova Tijela;

Kraljevsko žezlo cjelovitosti…

smirno moja, sestro moja, ne boj se, jer Ja Jesam s tobom je, da zapisuješ moja kazivanja; ja ću ti uvijek pomoći i priteći ti u pomoć; kad ljudi pitaju: 'što je ključ znanja?' odgovori im ovako: „vi to možete zvati Svjetlost znanja i milost Duha Svetoga, koji vam daje puno razumijevanje mojih Otajstava i mene samog; ključ znanja je preplavljujuće izžarivanje čiste Svjetlosti koja obasjava one koji je koriste, da izrazi sva moja kazivanja na najsavršeniji način;“ to je kao što si rekla: 'prodiranje u dubine same Svjetlosti;' zato ti, koja si pozvana na razgovor sa mnom u mojim kraljevskim dvorima, i da zapisuješ moja kazivanja, otkrivajući ti tajne skrivenih otajstava, raduj se i budi vesela! raduj se jer si nadojena na mojim prsima; ja sam te hranio s božanskom milošću, terapeutskim sredstvima ozdravljajući bolesti duše i duha da me slijediš po mojim trgovima na stazi agonije, samozatajenja, podlaganja mojoj volji i bestrasnosti; boraveći u tebi ja sam te procvjetao, dojeći te na svojim prsma ja sam te preoblikovao i učinio te jedno sa mnom; zato prestani se osjećati nesigurnom; Ja Jesam s tobom je;

anđele moj, ja sam te učinio prorokom iz tvoje ništavosti; za one koji te ne prihvaćaju, a ni moje poruke, kažem ti, na Sudnji Dan pokazat ću više milosrđa prema Sodomi i Gomori nego tvojim suditeljima; ako itko dođe k tebi i ima smjelosti udariti te, ja ću ga tu, odmah iza ugla, iznenaditi; ne brini se za sitne duše, oni su uskogrudi, ali uglavnom nedostaje im poniznost;

ja ću te voditi u veće visine znanja i asketizma, da napreduješ; ja ću te voditi na svete putove, tako da imaš pogled na moju slavu; želim te ohrabriti i utvrditi, te okrenuti tvoj uzrast prema svome; biseru rođenom od mene, oh, što ja ne ću učiniti za tebe! blagoslivljam te … ic

[1] Ps 18, 11

[2] Moj duh.

[3] Ovo bi čovjek morao shvatiti kao Svjetlo, Božje Svjetlo, koje nadilazi sva druga svjetla u nebu…