1. studenoga 1996.

Spasitelju moj,

zahvaljujem Tvojemu svetom Imenu

za svu Tvoju ljubav i Tvoja čudesa.

Ali gle, ponekad mi hrabrost splasne

i u svojoj bijedi,

bijedi zbog svoje vlastite krivice,

osjećam da stvari bujaju,

kao da se diže oluja koja udara u mene

poput golemih valova, i ja vapim:

Oh, što da radim?

I sve dok se ti valovi ne umire,

ne mogu svojoj duši naći mira …

ne boj se, trudi se ugoditi mi; i ne sprječavaj me da budem s tobom na ovaj način, samo ti i ja ....

budi moja hodočasnica, hodočasnica mojega Srca i ostani u mojemu Srcu zauvijek; ja ti jamčim da će tvoja duša uživati radost mojega Presvetoga Srca; moja će usta nastaviti hraniti te, a moje će Srce nastaviti ljubiti i tješiti te; svaki korak koji budeš poduzela, bit će poduzet sa mnom, tvojim Spasiteljem;

jesi li sretna što si sa mnom na ovaj način, kćeri mojega Srca?

Gospodine, do dana današnjega, nakon svih tih godina razgovora s Tobom, ja sam još uvijek zatečena i ne mogu shvatiti Tvoj izbor! Bila sam tjelesna, bez časti, i tko me je pohodio? Bog Nepobjedivi, Svevišnji! I ti me sada pitaš jesam li sretna što sam s Tobom?

da, pitam te, kćeri ...[1]

Ja to ne zaslužujem i ne mogu izraziti misao vrijednu Tvojega dara, jer Ti osobno taj si moj dar.

Ti si moja radost,

moj mir, moj tamjan,

moj osmijeh, moj smijeh!

Ti si moja radost, moj život,

moj dah, svjetlost mojih očiju!

Ti si moj otac, moja majka,

moje dijete, moj prijatelj.

Ti si moj Gospodin i Bog moj!

Ti si ižarivanje moje duše

i nema nikoga da se usporedi s Tobom.

Zato, da!

Umirem od sreće kad sam s Tobom!

da! ljubi me više od bilo koga ili bilo čega; u mojemu ti društvu dolaze sve dobre stvari; prijateljice i sestro moja,[2] hoće li biti previše ako te pitam još jedno pitanje?

Ne, ne će, moj Gospodine.

Vassula, je li moj Zakon tvoja radost?

O, da! Tvoj Zakon Ti si sam,

Tvoje čitavo biće i sve ono što si Ti.

Tvoj Zakon, moj Spasitelju,

život je je za mene.

čuo sam kako moj Duh govori kroz tvoja usta, zbog toga si i ti moja radost; neka ljudi znaju kako ja podižem duše k sebi svojom ljubavlju ....

a sad, slušaj Vassula i odgovori mi iskreno na ovo posljednje pitanje: na kraju ću ja slaviti pobjedu, ali u međuvremenu moram trpjeti i izdržati trijumfe Sotone; zovem to ‘trijumfima’ svaki put kad on uspije odvesti neku dušu u propast; moje je pitanje tebi: “hoćeš li obradovati mene, svojega Boga, i biti poput ljiljana?”

Što može jedan obični ljiljan učiniti za Tebe?[3]

ljiljan se ne brine o sutrašnjici; svaki dan ima dosta briga sam za sebe; možeš li ti sve svoje brige izmijeniti po svome? slijedi moje programe koje ja postavljam za tebe i potpuno se pouzdaj u mene! pa, želiš li biti kao ljiljan?

Ako Ti se to sviđa, da.

zaboravi svoje ja u mojim rukama; umri svojemu ja i odreci se sebe, tako da bi mogla ponijeti sa mnom moj Križ; prioni uz moj Križ, pa ćemo ga zajedno, ja i ti, dijeliti za spasenje duša; po svojem sam Križu ja pobijedio i opet ću slaviti pobjedu, ovog puta nad sotonskim planovima; budi jedno sa mnom i dopusti sebi da te ja nosim;

ja, Isus, blagoslivljam te; ic;

8. studenoga 1996.

New York,[4] 17.00 h

Moj Gospodin?

Ja sam;

Svake minute tvojega života ja sam s tobom; moja je ruka s tobom, zato veseli se i raduj se, i budi blagoslovljena; prije nego počneš,[5] reci mojoj djeci da ih ja blagoslivljam, svakog posebno, i da im dajem svoj mir; reci im također da se Otac i ja radujemo u njima svaki put kad zazovu naše Ime s ljubavlju; a sada objavi svijetu sve što si naučila od nas;

Bog-je-s-vama;

9. studenoga 1996.

Florida – Tampa

Gospodin?

Ja sam; ja te nikad ne ću iznevjeriti; nikad!

moja je ljubav prema njima iznad ljudskog shvaćanja i danas silazim odozgo da budem na osobit način s njima;

dođi i rasti u mojoj ljubavi, tako da tvoje jedinstvo sa mnom bude savršeno; kad su prvi plodovi posvećeni, tako su i ostali;[6] ti si moj prvi plod i želim da si sveta .... zato dođi! ispovijedaj svoje grijehe često, tako da đavlu ne daš uporišta ....

blagoslivljam svakoga od vas; budite jedno! ic;

10. studenoga 1996.

Južna Karolina – Charleston

mir s vama;

u vrijeme kriza ja posredujem; Ja sam poznat po svojemu milosrđu; danas vam opet nudim svoje Presveto Srce i kažem vam: svatko od vas koji se okrene k meni s čistom željom da mi ugodi, svim svojim Srcem, da, svim svojim Srcem, ja im udjeljujem svoje milosti .... ja ću im objaviti blago svojega Srca tako da svoje putovanje završe sa mnom ....

Ljubav je s vama; ic;

17. studenoga 1996.

St Louis

Gospodine moj,

Ti koji si mudrost,

Ti koji si život i svjetlost u nama,

hvalim Tvoje Ime triput sveto.

Neka Dobrota zanese moju dušu

tako da mogu živjeti u Tvojemu sjaju.

Sveprisutni, Radosti i Miru mojega srca!

Tvoja me prisutnost čini spokojnom,

a Tvoja plemenitost razgara plamen u meni,

da mi pokaže da sam ja izdanak

Dobrote svoje duše.

Slava Gospodinu našemu, triput svetom.

Aleluja.

ljubljena moja, moje Presveto Srce treperi od osjećaja; kako čeznem da čujem svoj izdanak da mi govori te riječi! kroz čitavu vječnost tvoje su riječi bile zapisane u mojemu Presvetome Srcu i strpljivo sam čekao, oh, uvijek tako strpljiv prema tebi u očekivanju da ih izgovoriš! uživaj sada u mojoj prisutnosti i pij od mene, blaguj od mene .....

nisam uzalud radio da te podignem; uživaj u tom neiscrpnom blagu koje sam sačuvao za vaša vremena i pokaži ga svijetu, svijetu koji se ohladio i umro ljubavi; pokaži moje neiscrpno blago svakom narodu i reci im da većeg dara od mojega Presvetoga Srca ne mogu primiti;

a ti, moj ostatku, blagoslovi moju djecu namjesto mene; oni koji su ti se pridružili, jer oni su posvetili svoje vrijeme meni;[7] da! Srce mi je dirnuto do suza; ljubim vas, ljubim vas svim svojim Srcem .... ic;

27. studenoga 1996.

mir s tobom; dobro si rekla mojem narodu, da sve dobro dolazi od mene; samo je Bog dobar i ja opskrbljujem svojom dobrotom svako stvorenje; ja punim njihove pričuve, tako da im ne uzmanjka; bogate su moje dubine i izobilna je moja velikodušnost;

Vassula, moja vesela glasnice, urezana u mene, primi mojega Duha Svetoga i ne boj se; kažem ti, ne boj se svijeta, svijeta koji je postao poganski zbog svojega raskolništva, no, budući da sam ja Gospodin i mrtvih i živih, moj je cilj uskrisiti mrtve; moj je cilj obnoviti moju Crkvu i tu dužnost stavljam tebi, dužnost iznad tvojega shvaćanja i tvojih mogućnosti, ali ne zaboravljaj tko je s tobom; ja sam s tobom, a ja sam Snaga i Moć; nitko ne može reći da sve ovo što je do danas postignuto dolazi od tebe; iz ljudske ništavnosti ništa se ne očekuje, izabrao sam nepoučeno dijete, tako da sve pothvate učinim ja;

zato, idi u moje Ime, idi i navješćuj moje poruke, koje su ozdravljujući melem ljudskom rodu; ne obeshrabruj se kad ti se s vremena na vrijeme struja opire, drži se mene; stoj čvrsto kad ti kušnje dođu na put; u borbi protiv raskolništva još se nisi morala sama boriti; zapamti, ja sam s tobom .... i ja znam one koji su moji vlastiti;

moje se Srce neprestance žalosti gledajući one u mojoj Kući kojima nedostaje sigurnost i koji ne rade u mojemu Duhu na sjedinjenju Uskrsa; tražio sam da moliš za njih, da im moj Otac dade da promijene mišljenja, tako da im se jednom oči otvore po mojemu Duhu Svetomu, da se pokaju i priznaju svoju pogrješku, koja ih je priječila da vide Istinu;

moli se za njih da ih ostavi taj duh oholosti koji je u njima, koji ih drži odvojenima od Istine, i da se vrate k pameti; moli se za njih tako da mogu reći: “po njihovoj ljubavi svi će ljudi sada znati da su oni zaista moji učenici;” ali danas ih Sotona i njegovi demoni još uvijek drže svezanima u njihovu nedostatku ljubavi, jer ljubav je osobiti znak vjere; kako oni mogu reći jedni drugima: “ja sam propovijedao Radosnu vijest po čitavome svijetu; radio sam da dovedem Crkvu u jedno i sada je tu kruna pravednosti koju je Gospodin, moj Bog, sačuvao za mene kroz čitavu vječnost ...” kad oni do dana današnjega propuštaju svoju dužnost?

svi me svećenici trebaju nasljedovati u svojemu životu; ne govorim o onima koji me nasljeduju i koji su poput mojega Abela, koji nam je ugađao zbog svoje žrtve i svoje odanosti, nego o onima koji su kao Kain i Ezav i Juda i književnici i farizeji: o tima ja govorim, jer njihovo je ponašanje suprotno mojim svetim pravilima; moram li ja zbog njih nastaviti piti čašu vaše podijeljenosti, čašu na koju me oni tjeraju?

dosad vas[8] nisam pritiskivao,[9] molio sam vas da ujedinite nadnevke Uskrsa, ali vi niste slušali moj Duh; vi ste zlorabili strpljenje mojega Oca; ovog puta opet tražim da sjedinite uskršnje datume, tako da moj Duh s milošću zasja na vama i dovede moju Kuću u jedno; danas govorim vama, ali vi ne cijenite moje riječi u ovim porukama; kad jednog dana budete cijenili, bit će prekasno .... ah! kad samo jedan čovjek od tih ljudi koji rade na sjedinjenju, kad ne bi unio svoju strast, svoj strah, i kad bi nastavio na sjedinjenju datuma Uskrsa, ja, Bog, uzdignuo bih ga;

– no, ono što vidim iz Kuće s Istoka, to su uzburkane strasti, nepopustljivost i strah; braća, a ipak protivnici; Kućo s Istoka, učinila si dobro u održavanju tradicije, koju sam ti predao i kao što ju je imala moja rana Crkva; no, ne dopuštat mojemu Duhu Svetome da te odgoji dovoljno za tvoje spasenje i spasenje onih koji su u očajnoj potrebi za spasenjem .... ti progoniš moje prve plodove[10] i moje glasnike, odbijaš ih zajedno s mojim Svetim Duhom milosti, koji ih je doveo da hodaju njegovom stazom; vi ih nastavljate tjerati iz mojega Svetišta, baš kao što sam i ja bio tjeran od strane velikih svećenika u moje vrijeme ....

u međuvremenu moje je stado raspršeno i gubitak duša raste svakodnevno; zato kažem vam, dođite, težite za darovima mojega Duha i ne ogoljujte moju Kuću; moja će se Kuća okoristiti darovima mojega Duha, ako otvorite vrata svojega srca ....

a ti, Kućo sa Zapada, ti si shvatila, po svjetlu mojega Duha, da su tijelu potrebna njegova dva plućna krila da slobodno diše, i da je moje Tijelo nesavršeno s jednim krilom; moli se da vas moj oživljavajući Duh spoji, ali što ja moram pretrpjeti prije toga![11]

svijet krši i odbija moje zapovijedi, a Sotona želi uništiti ono što sam ja ustanovio, on želi uništiti ono što sam vam ja, Janje, ostavio: moju Crkvu; on ju je zbunio, uveo nered u nju i moje je Tijelo rastrgano duhom pobune, a racionalistički i naturalistički duh se nastanio u mojem Tijelu, koji me ne priznaje u Presvetome Sakramentu; od tih malo ih mari za moje probitke i toliki gaze po mojemu Zakonu, kao da on nije dan od Boga! neprijateljski duh lebdi nad mojom Crkvom, ali sada više ne zadugo ....

zato te zaklinjem, Kućo sa Zapada, da ideš naprijed i raskrinkaš Zloga sjedinjujući nadnevke Uskrsa, kao u prvobitnoj Crkvi;

svatko tko želi postati velik među vama, mora biti vaš sluga, a svatko tko želi biti prvi među vama, mora biti rob svih; moja je prvobitna Crkva bila kao dijete, bezazlena i puna ljubavi, zato što je bila nošena rukama mojega Duha Svetoga; a onda sam čuo: “više nisam dijete i sada mogu sama hodati;” i od tada je istupila iz zagrljaja mojega Duha Svetoga i priučila svoje korake vlastitom putu ...

O, dijete Očevo! moj plode! grade i zaručnice mojega Duha Svetoga, tvoj te miomiris ostavio ... zato vrati mi se kao dijete i moja će milost biti na tebi i moj Duh Sveti, triput sveti, bit će tvoj vođa i tvoja svjetiljka;

za to mi je potrebno silno siromaštvo u duhu i obilna velikodušnost, ah ... samo su djeca siromašna u duhu, a i velikodušna, jer Mudrost živi u njima, a i njihov je vođa;

Poslije, istog dana - 27. studenoga 1996.

Uočnica jedanaeste obljetnice „ Pravog života u Bogu“

Svojom si me Riječju, moj Bože,

podignuo da pjevaš meni i svoj braći

i sestrama ovu novu pjesmu Ljubavi.

Moje su se kosti sušile,

a srce mi se skvrčilo,

te postadoh zemlja suše,

ruševina postah.

U svojoj potpunoj nesvjesnosti

bila sam prazna, gladna i nepotpuna,

ispunjena svim i svačim, osim Dobrotom!

Čudesna Ljubavi,

došao si mi u mojoj noći,

došao si nekome tko je prestao postojati,

da mi udahneš dah svojih usta

i učiniš da postojim!

Sada mogu reći:

Podignuta sam u Dvorima mojega Oca

i moje je tijelo opet procvalo,

a srce mi diše i neprestance čezne

za mojim Bogom, triput svetim.

Bože, Spasitelju moj,

Ti znaš da nisam dostojna

hodati Tvojim Presvetim Dvorima,

ali ljubim Tvoju Kuću!

Volim Kuću gdje Ti živiš,

premda nisam dostojna prići

Tvojemu Prijestolju

i nasititi svoj pogled

na Tvojoj sličnosti![12]

Gospodine,

neka Tvoj svijet svetkuje

u Tvojemu bogatstvu!

Daj im rijeke da piju,

daj im obilje màne da blaguju!

U Tebi je, moj Gospodine, izvor života.

U Tebi je moj Gospodine drvo života.

Zato dođi! Dođi u našu tamu!

Dođi po svojem Svjetlu

tako da i mi vidimo Tvoje Svjetlo!

Gospodine, moj Bože,

čuj me i dođi i obnovi svoj svijet,

tako da nas više ništa ne poljulja!

Slava Bogu, Bogu slave,

svoj Ti život darujem. Amen.

mir s tobom, tvoje su molbe doprle do mene ....[13]

može li prah išta učiniti sam po sebi?[14] vidiš?

Ipak Ti si čuo moje molbe. Mora da si čuo i osjetio moje srce koje čezne za Tobom.

radosti moja i dijete moje, budi jaka protiv svih zlih sila, ostani u mojoj ljubavi i brini se za moje probitke; budi moja jeka .... pokazuj moju svetost svijetu, pokazuj bogatstvo mojega Presvetoga Srca svakom narodu;[15]

nisi li primijetila da sam naredio nebesima da otvore vrata raja i da poteku rijeke zajedno s mànom? želim vas sve hraniti svojom Riječju;

Vassula, jednostavni u srcu nalaze me i imaju me, ali tisuće su u pustinji, goli i umiru od gladi; i premda se oni vide odjeveni u bogate haljine, oni su zapravo goli, pregladnjeli i žalost ih je pogledati; premda gladuju zbog nemanja moje Riječi, oni vjeruju da piruju;

nema više vremena za gubljenje, dijete moje; zato te šaljem u svoje Ime, da im kažeš da je Gospodin pripravio banket za njih ....

28. studenoga 1996.

Jedanaesta obljetnica „Pravog života u Bogu“.

Blagoslovljena moja Stijena,

blagoslovljen moj Spasitelj,

blagoslovljeno njegovo Presveto Srce,

Srce koje iskazuje svoju ljubav

čitavom ljudskom rodu,

Srce koje je poželjnije od najfinijega zlata,

jer to je blago[16] slađe od meda.

Blagoslovljeno njegovo Presveto Srce,

Srce koje me je podignulo i oblikovalo.

O, Gospodine, dođi i pokaži

čovječanstvu svoja čudesa.

Dođi i pokaži svoju čudesnu ljubav!

nikad te ne ću iznevjeriti; moje Ti je Presveto Srce ponuđeno tako da postane sunce tvoje duše, radost tvojega srca i radost tvojega života;

moja je želja bila oživjeti te i čuti te .... miluj me svojom ljubavlju; tvoja je žeđa za mnom kao umirujući melem na moje ranjeno Srce .... dođi, dopusti da po tebi izlijem duh ljubaznosti i molitve, tako da podsjetim svijet na svoja čudesa i moć mojega milosrđa u svojoj ljubaznosti;

moje je Srce rasplamsano ljubavlju za čitav ljudski rod i što više budu napredovali čitajući me, to ću više posvećujućih milosti izlijevati na njih, da ih povučem dublje u plamen svojega Srca; – ja sam neizmjerno bogat milostima i želim ih povući u to[17] Srce, Srce koje se raduje biti sa sinovima i kćerima ljudskim;

u mojemu su Presvetom Srcu bogatstvo i čast, trajno blagostanje i odanost; moje će vas bogatstvo natjerati da idete stazom krjeposti; blažene oči koje vide ono što gledaju u mojemu Srcu i zadobiju ga; zadobit će život i osvojit će Očevu ljubav, i mi ćemo biti kraj njega, veseleći ga dan za danom, izlijevajući blagoslov za blagoslovom na njega i njegove ukućane; moje je Presveto Srce kao umirujući miomiris; ono je sunce koje sja u vašoj tami; moje je Presveto Srce slađe od meda i pozdravljam svaka usta koja kušaju moju slast; moje je Presveto Srce poput lijehe najizvrsnijih ruža; moje je Presveto Srce ispunjeno milostima; da, ono je kao vrelo života;

svrnite svoje oči na moje Presveto Srce i njegov sjaj preplavit će vašu tamu noći u puninu dana; uzmite moje Presveto Srce i zagrlite ga, i njegova će vam blizina podariti krunu posvećujuće milosti, koja će dovesti vaše noge na put odanosti, čak ćete prihvatiti prolijevanje svoje krvi za moju čast; nepobjediva svetost mojega Presvetoga Srca može biti vaš zaklon kad je zlo slavljeno zlom;

moje je Presveto Srce kao drvo puno plodova, bogato lišćem ispod čijih grana možete naći zaklon; vatra mojega Srca moć je koja daje svjetlo vašoj duši, ni najsjajnije zvijezde ne mogu obasjati ogavnu noć vaše duše kao oganj koji dolazi iz mojega Srca; zaista, oganj mojega Presvetoga Srca tisuću je puta sjajniji od Sunca; kao kad bi se tisuću puta uzelo zajedno sve zviježđe čitavoga svemira;

u meni su božanska ljubav, božansko milosrđe, božanski plod, božanska svjetlost, božanska slast, božanski izvori, božansko bogatstvo, koji obogaćuju one koji mi se približe i ispunjavaju svoje riznice mojom čistoćom; željan spasiti svoj narod od smrti rekao sam: “doći ću k njima sa svojim Srcem u ruci i otvoriti im svoje Srce poput spremišta i uroniti ih u svoje božansko blago; doći ću k njima kao golemi ocean da ih učvrstim;”

s čime možete uspoređivati moje Srce, to Srce koje je položilo temelje mojega Svetišta? s mirisnom grančicom u ljetno vrijeme? s melodijom na harfi? s dragocjenošću kristalno čistog dijamanta? ni s čime se ne može uspoređivati nepobjediva svetost mojega Presvetoga Srca, jer u mojemu su Srcu posvećujuće milosti, ono je jedinstveno u svojemu sjaju, raznovrsno u svojim milostima i krjepostima, istančano, nježno i samilosno čak i prema najgrješnijima među vama;

moje je Srce djelatno, jer ja sam Riječ, a Riječ je Božja živa i djelotvorna; moje je Srce neranjivo u svojoj slavi; ono je dobrohotno i puno milosrđa kad vam je potrebna pomoć; budući da je moje Srce prijestolje milosti, imajte povjerenja u moju dobrohotnost, ja suosjećam s vašim neznanjem; ne gubite hrabrost, znajte da imate stalno mjesto u mojemu Presvetome Srcu;

ja sam Riječ Božja i iz mojih usta dolazi oštar mač; ja sam tu i moje će Srce preuzeti sve stvari koje nisu prave i sa svojim mačem učinit će ih pravim; moje Presveto Srce nije komplicirano, ja nisam komplicirani Bog, jer ja sam kao svjetiljka, obasjavam iznutra i izvana, potpuno sjajno, zato, vi nikad ne ćete biti pogrješno vođeni i ja ću vas stalno ponovno uvjeravati da će svetost biti na kraju nagrađena;

moje je Presveto Srce potpuno sjajno i čisto, ono je svjetlo svijeta; božansko i neodoljivo je moje Presveto Srce, jer ono drži sve bogatstvo vašega spasenja; onaj koji dobrostivo primi to Srce obznanjivat će nas triput svetima s poštovanjem, vjernošću i štovanjem i u svojemu božanstvu vodit ću ga u život vječni;

moje Presveto Srce kuca ljubavlju za ljudski rod, jer ljubi čovjeka; ako mi se približiš kao dijete, položit ću svoje Srce na dlan tvoje ruke i kad ugledaš moje bogatstvo, s naučenim izričajima otkrivajući moja otajstva i moje tajne, uhvatit će te sveti strah prema meni, jer ćeš shvatiti da sam ja Bog, Trojedini ali Jedan, iste biti, draži od sveg blaga svijeta, čak i od tvojega vlastitog života;

ah, Vassula .... milosrđe se nalazi u meni, a ipak tolika moja djeca napuštaju i preziru to milosrdno Srce; prognani svijete, premda ste na zemlji, otvorite svoje oči da bi razmatrali moje Presveto Srce, otvorite svoje oči i srce čudesima upisanim u moje Srce; ne ću skrivati svoje neprocjenjivo blago od vas; premda prognani, ja ću otvoriti vrata svojega Srca, pa kad vaše oči u vašoj bijedi promotre veličanstvenost mojega Srca, vaša će duša biti preplavljena neprestanom čežnjom za mojom vladavinom, i moja će pravila postati vaša radost i vaši savjetnici;

tada ćete dragovoljno tražiti od mene da postanete žrtva Žrtve, raspeti Raspetoga i navješćivat ćete moja pravila svijetu bez straha od sramote, znajući tko vas je našao, prognanika u prognanstvu; tada ćete reći, pokazujući mi moje Presveto Srce: “Gospodaru, tu ću ostati zauvijek, to je dom koji sam izabrao ”;

vjernost je bît moje Riječi, a ja sam poznat kao vjeran i istinit; u mojemu Srcu nema prijevare; moje Srce jest vaše nebo, ispunjeno pravednim pravilima; blažen čovjek koji otkrije nepokolebljivost mojega Presvetoga Srca, većeg od vrijednosti dragulja; ništa što priželjkujete nije mu ravno; sinovi moji, kćeri moje, ništa nije ravno mojemu Presvetome Srcu, jer ja sam Alfa i Omega; i putovi mojega Presvetoga Srca predivni su, vode u intimnost koju mi[18] toliko želimo;

s čime možete uspoređivati moje Presveto Srce? s izvorom koji čini vrtove plodnima? da, zato ako je ijedan čovjek žedan, neka dođe k meni! neka dođe i pije; moje je Srce izvor žive vode; dođi i uroni u izvore[19] koji teku iz mojega Presvetoga Srca; moje Presveto Srce vaš je jamac i Drvo života za one koji ga budu posjedovali; ne dajte da vas noge odvedu u smrt; shvatite da je moje nježno Presveto Srce veličanstveno i kraljevsko, pouzdano, vjerno i istinito; sazdano je od postojanosti, natkriljuje nebesa; ono, Vassula, podiže jadne iz praha[20] i daje im mjesto u svojim dubinama, u dubinama neizmjernog milosrđa; neka moje Presveto Srce bude korijen koji vas podupire, a vi, vi ste ucijepljeni u mene da dijelite moj bogati sok koji vas opskrbljuje životom, vječnim životom; zato ostanite ucijepljeni u mene, da biste bili dio mene i život će vam biti pošteđen;

Vassula, došao sam opet oživjeti pobožnost mojemu Presvetome Srcu, blaženi oni koji slijede tu pobožnost; svijet je mrtav za ljubav zato što se udaljio od nas,[21] a napuštajući izvor mudrosti, umire u svojoj suši; zato sam ja došao k vama, sa svojim Srcem u ruci, zato osjećate kucanje mojega Srca; ne budite iznenađeni, zar niste čitali da će vrelo šiknuti iz kuće Jahvine?[22] i kao slapovi žive vode[23] poteći će iz mojega Srca ....

da, tako da svi zadobijete slobodu, slobodu koja se nalazi samo u mojemu Duhu, došao sam k tebi, ne zbog tvojih zasluga, jer ih uopće nemaš, a nisam te izabrao ni samo zbog tvoje grješnosti i ništavnosti, kao što kažeš ljudima, nego i zbog tvoje beznačajnosti i potpunog neznanja u svim stvarima koje se odnose na moje Presveto Srce, da![24] i o mojoj Crkvi, također; uronjena u grijeh, a ne u krjeposti, slika vašeg društva daleko od mojih vlastitih crta, ti si bila strašna čak i u očima mojih anđela! ipak, ja sam došao k tebi, slabašnomu malenom stvorenju, da svijetu pokažem silu svojega Presvetoga Srca i svoje neizmjerno milosrđe; došao sam ti u tvome neznanju i zadužio te zadaćom iznad tvojih mogućnosti i učinio svoje Presveto Srce poznatim i nastavit ću ga činiti poznatim u tome hladnom svijetu ogrezlome u krvi vlastitih zločina;

dopustit ću da to vrelo[25] iz mojega Presvetoga Srca provali na taj hladni svijet, dajući život kuda god prođe i moje će Obećanje biti ispunjeno, jer moj Duh Sveti, Životvorac, upravljat će tim grješnim društvom i okrenuti ga u ispravni narod, pa će svetost i pravda biti njihov drug ;

Vassula, nekoć sam dao svome ljubljenome učeniku Ivanu da zaviri u blago mojega Srca, što ga je tada vodilo u užas toga dana sve do mojega Križa; poslije je on pozvao Gertrudu da štuje moje Presveto Srce pokazujući joj vrijednost skrivenoga blaga u mojemu Srcu; njezine su oči zasuzile suzama radosnicama kad je ugledala to božansko blago; čeznuo sam otkriti vam, u vaše vrijeme, bogatstvo otajstva držanog u tajnosti za mnoga stoljeća; zato štuj moje Presveto Srce i budi bezazlena, budi sol zemlje i svjetlost, tako da sjaš u svijetu kao sjajna zvijezda, jer ti ćeš mu[26] dati Riječ života;

sad padni na koljena i hvali me! vidiš li kako su moćna moja čudesa? neka ti moj jaram bude lak, a ne da te opterećuje, pa ne će biti ni traga umoru.... ustraj na stazi koju sam postavio za tebe i reci mojemu narodu da nitko ne može preživjeti samo svojim umom, a ja se nikad ne otkrivam onima koji kažu kako imaju znanje samo o zemaljskim stvarima, jer to nije pravo znanje koje dolazi od Boga; pravo znanje jest poznavati nas, u našoj Trojedinoj Svetosti i živjeti u intimnom jedinstvu s nama; nemam miljenika, zato neka ta pobožnost mojemu Presvetome Srcu bude poznata svim ljudima;[27]

budi jedno u nama; mi te ljubimo, drago dijete; primi naše blagoslove

Poslije:

da! to[28] ti je dano na jedanaestu obljetnicu moje spasenjske poruke; nastavit ću ispunjavati tvoja usta i hraniti te svojom Riječku; ti ćeš nastaviti dobivati od mojega Srca obilje posvećujućih milosti da ispuniš svoje poslanje; i kao što sam rekao svojim drugim apostolima mojega Presvetoga Srca, i tebi kažem: ljubi to Srce koje je tako neljubljeno, oživi pobožnost mojemu Presvetomu Srcu i reci im[29] tko god vrši tu pobožnost, zadobit će posvećujuće milosti ne samo za sebe, nego i za sve svoje ukućane;

a ti, ljubljena moja, budi jedno sa mnom; ic;

[1] Tu sam bila iznenađena Kristovom jednostavnošću i načinom kako je on to rekao, kao djetetu.

[2] Mislim da je Krist naglasio ‘sestro’, jer mu nisam rekla da je on i moj brat.

[3] Bila sam iznenađena tim pitanjem.

[4] Prvi skup na ovom putovanju: Tampa, Florida, Charleston, Atlanta, Washington DC., Indianapolis, Minneapolis, St. Louis.

[5] Isus misli prije nego počnem svjedočiti na skupu.

[6] To znači da svojim obraćenjem oni mogu povući druge na obraćenje.

[7] Isus je opet zatreperio od osjećaja.

[8] Krist govori njima.

[9] S očišćenjem.

[10] Novoobraćenike po porukama „Pravi život u Bogu’.

[11] Istodobno sam razumjela: “što mi moramo trpjeti prije toga!” Taj "mi" podrazumijeva papu Ivana Pavla II. i Isusa.

[12] Slika Lica.

[13] Nastupila je tišina i za trenutak sam se pitala je li Gospodin otišao.

[14] On mi je samo htio dokazati da je to samo po sili Duha Svetoga da ga mogu čuti.

[15] Time Krist Gospodin misli svima, ne samo katolicima, nego svima.

[16] “Blago” znači “Riječi Božje”.

[17] Isus je prstom pokazao na svoje Srce.

[18] Presveto Trojstvo.

[19] Isus govori o svojemu Duhu.

[20] Isus je tu smjerao na mene, na način kako je mene podignuo i dao mi mjesto u svojemu Srcu.

[21] Presvetog Trojstva.

[22] Joel 4, 18.

[23] Duh Sveti.

[24] Ja sam pomislila i o Crkvi ...

[25] Isus govori o svojemu Duhu Svetomu.

[26] Svijetu.

[27] Isus misli ne samo katolicima nego i svima ostalima.

[28] Gornja poruka.

[29] Ljudima.