Veljača

25. veljače 1998.

Jahve, učini da moja ljubav

bude isprepletena s Tvojom da možeš reći:

„Dobro došla u moju Kuću!“

Molim Te da moja ljubav bude isprepletena

i s Tvojom Božanskom voljom.

Moj Gospodine,

razumjeti Tvoje riječi nije dovoljno,

ako ne djelujemo po njima.

moja Vassula, sjena smrti nadvila se nad vaš naraštaj, sjena koja ga može gurnuti u najdublju provaliju, sada ga pokriva dobrim dijelom; jao onima koji se dobro skrivaju, osjećajući se sada sigurnima; to su oni koji izigravaju Boga i kažu: “Jahve nema moć nad nama”; samouvjereno sjedeći na svojemu prijestolju objavljuju da im nitko nije ravan, ima li potrebe još što reći? ljubav im nedostaje ....

ja ću govoriti, a ti ćeš pisati; moli se da moja kazivanja jasno zazvone u svakom uhu; ja sam ti povjerio najuzvišenije djelo vašega vremena; to Božansko djelo stavljeno je u tvoje ruke; da, toliko me radovalo dati ga tebi i položiti ga s velikom ljubavlju u ruke pravoga djeteta koje će potpuno ovisiti o meni;

– [1]sada upravo ne želim da to bude samo prolazni pohod s mojega prijestolja, nego daj mi svoje vrijeme i ja ću primiti tvoj dar kao što čovjek prima vijenac gardenija ....

Ah, moj Gospodine,

Tvoja nebeska nazočnost popraćena

je najuzvišenijim miomirisom!

Zato, moj Gospodine,

pokaži mi svoje prekrasno Lice

i preplavi me svojom ižarujućom svjetlošću.

Daj da čujem Tvoj glas poput melodije

koja je uvijek tako slatka,

slađa od tisuću mednih saća.

onda dođi i udahni smirnu koja dolazi iz mojih usta:[2] – kakva je zastava koju sam podignuo iznad tebe?

Zastava koju vidim podignutu nad sobom jest Ljubav.

da, ljubav; ljubav je iznad svega; ljubiti znači vršiti moju volju; to je ulazni ključ za moje Kraljevstvo na Nebu;

ako tvrdiš da živiš u meni, a nemaš ljubavi, onda ne možeš reći da živiš u meni: pravi život u meni znači živjeti istim životom kojim je Krist živio; čula si da u moje Kraljevstvo ne ulaze oni koji izvikuju moje Ime, nego oni koji su hranjeni ljubavlju,[3] koji vrše moju volju dok su još na zemlji;

reci mi, od kakve je koristi stablo koje nikad ne donosi ploda? ili od kakve je koristi harfa bez struna? drugim riječima, od kakve su mi koristi vaše pohvale kad su izrečene bez ljubavi; od kakve su mi koristi vaše žrtve ako su dane bez ljubavi; zato vaš cilj mora biti ljubav, jer, samo je ljubav ta prema kojoj ćete na kraju biti suđeni, a ne vaša rječitost u govoru ili znanju, ili po bilo kojoj vašoj žrtvi ili prema darovima koje sam vam ja, u svojoj dobrohotnosti, dao; vi ćete biti suđeni mjerom svoje ljubavi; te milosti koje sam vam dao, dane su vam da gradite Crkvu; neka vaš temelj i ustrojstvo vaših djela i karizmi budu izgrađeni na ljubavi tako da ne popustite u činjenju dobra; da, jer samo dobar čovjek osvaja moju ljubav;

moj Grad[4] bit će podignut na blagoslovu mojega Duha Svetoga .... i oluja će završiti .... tada će svako stvorenje na zemlji živjeti pravim životom u meni i njihova će ljubav biti isprepletena s mojom voljom tako da će njihova duša postati prijestolje Mudrosti; da, tako je to kao što Sveto pismo kaže: “duša pravednika prijestolje je Mudrosti;” zato što u srcu koje me ljubi ne manjka bogatstvo; kad je moj Duh govorio kroz tvoja usta, golubice moja, i rekao: “razumijevanje Njegovih riječi nedostatno je ako ne djelujemo po njima;” zato da bi shvatili kako bi propuštanje susresti se u ljubavi s mojom Božanskom voljom značilo vaš veliki pad;

sve dotle dok ste privezani za taj prolazni svijet, nikad ne ćete razumjeti da u mojemu Svetomu Duhu vaše tijelo može biti zanijeto toliko da se vaše misli okrenu u uzvišene misli; a onda u toj božanskoj uzvišenosti misli i u tom stanju božanske milosti, prožeti Božanskom moći, u vama će moje djelo biti ispunjeno i moja će volja biti izvršena;

a kao što sam već prije rekao, kažem vam opet: doći će vrijeme, a taj je čas blizu, kad će, premda ćete još uvijek biti među ljudima, vaš duh biti u nebu slaveći našu Trojedinu Svetost; i premda će se vaše tijelo kretati među ljudima, vaša duša i duh, zarobljeni u mojoj volji, ispunjeni uzvišenošću mojega svjetla, bit će kao u anđela i naći ćete se kako hodate u Edenu, raju, među anđelima i svecima zato što će vaše jedinstvo sa mnom biti potpuno ...

ah, a mi ćemo uživati gledajući sebe u vama; vi ćete imati sliku Boga nevidljivoga; mi ćemo vidjeti nebo[5] u vama; vi, koji nas budete posjedovali, bit ćete kadri voditi život kakav mi očekujemo od vas,; život koji će kroz savršenu mudrost i duhovno razumijevanje dosegnuti najdublje znanje moje Božanske volje; najdraža moja djeco, život koji ćete voditi, vi koji ste bili stvoreni za naše Carske Dvore, bit će u skladu s mojim duhom u svakomu smislu; ja ću vas posvetiti i vi ćete primiti moć potpune predanosti; kad su sve te stvari[6] bile objavljene u Poruci Istine[7] malo je vas razumjelo moju Riječ;

danas svijet čuje, ali ništa ne razumije, vidi, ali proizvodi slike koje ničim ne urode; a što se tiče onih koji se doimlju blizu mojega Srca i drže ključeve mojega Kraljevstva, čak ni oni nisu razumjeli; a ipak, oni mi žarko žele darovati posvete, zahvalnice, žestoko trape svoje tijelo, ravnajući se prema onima koje sam okrunio krunom slave,[8] a opet, kad moj Božanski dah[9] zapuše mirisom, slatkim miomirisom po vama da vas obnovi, kad se moj Duh Sveti spušta s najviših nebeskih visina da zapali zemlju krsnim poljupcem, oni čine sve da bi ugasili vatru mojega Duha Svetoga; danas, kad se moj glas čuje, to ih plaši van svake pameti, i smjesta čine sve što je u njihovoj moći da ga uguše;

ja, koji sam Tvorac neprocjenjivih čudesa, upravo otvaram nebesa i dajem vam spoznati tajnu mojega nauma: izlijevanje mojega Duha Svetoga koji je Obećanje zapisano u Svetome pismu i koji će djelovati na moje stvorenje kao nikada prije u povijesti, uzdići ga sve do neba, približiti nebu sve što je na zemlji, najviše što je to moguće; Vassula, ja, koji vodim sve stvari i po svojoj volji odlučujem, nikad ne kršim obećanje, no, poznato je da rušim svaku ogradu podjele; zato svoje pouzdanje trebate staviti u mene, jer, kao što rekoh, snagom i milošću svojega Duha Svetoga upravo ću u komadiće razbiti ograde vaše podijeljenosti i sebi na čast sjediniti vas u jedno tijelo; onda će vaš naraštaj, došavši k sebi, zavapiti nam:

“Presveto Trojstvo!

drži nam oči usmjerene k Srcu Božjem

i podari našoj duši ono što joj nedostaje;

pomaži nas, o Presveto i Božansko Trojstvo,

izlijevajući svoje ulje na nas,

tako da ostanemo nerazrješivo

sjedinjeni s Tobom u Tvojoj volji

i pripravi nas za slavnu vladavinu

svojega Kraljevstva na zemlji

u kojem ćeš Ti biti bît našega

svagdanjeg života

i znak na našem čelu,

a ljubav, zastava iznad naših glava;“

ah, ljiljane moj, tvoj ti Stvoritelj govori to zato da ideš i kazuješ mojim vlastitima:

“Jahve, Gospodin moj i najmilosrdniji Otac,

uljepšat će nas carskim ruhom,

a zemlja će biti iskićena skrivenim blagom

koje je ljubazno sačuvao za naša vremena;”

uljepšat ću ovu zemlju u proljeće; svoje proljeće; što je proljeće Jahvino? moje proljeće, ljubljeni moji, bit će kad čitavo moje stvorenje bude sjalo blistavom svjetlošću; u očišćujućem krštenju vi ćete biti preoblikovani u svoju prvu sliku; u tom očišćenju svatko će težiti za čvršćim jedinstvom ljubavi sa mnom, u gorljivosti vaše će srce tražiti Istinu, Put i Život; i u Istini, gdje će kušati opojne okuse, vaša će duša, obdarena mojim Duhom milosti, biti usavršena; vaše slike tame ne će više biti, jer ja, vaš Zaručnik i najnježniji Otac, sjat ću u vama;[10]

Ljubav je na putu povratka da obnovi svoje Kraljevstvo; to će biti vladavina mojega Kraljevstva na zemlji i moja će volja biti na zemlji kao što je na Nebu;

zato je sada ovo vrijeme za pokajanje; ovo je zlo doba, ali vaši će ga životi iskupiti; odrecite se svoje volje i nađite okrilje u meni priznajući moju volju; ah, Vassula, blagoslovljeni jedan od mojih poziva, širi moje riječi rijekama milosrđa i nade; budi kao ljiljan u ovo vrijeme korizme, ne mari za sebe i dopusti svojemu Čuvaru da se brine o tebi; potpuno se umanji, postajući kao tekuća tvar tako da se možeš uliti u mene, svojega Boga, postajući jedan duh sa mnom ....

ja, Bog, susrest ću se s tobom u svakomu trenutku koji poželiš; pozovi me u svako doba, ljubljena moja; uzdigni svoj duh u zahvalnu mi pohvalu i veličaj moje Ime triput sveto zbog tog danog ti dragocjenog dara: otvorenih vrata k meni;

[11]vrtu mojega Grada,

posjedu mojega Posjeda,

s radošću uzimaj od mene: Život;

ah! i budi uronjena u moju Božanstvenost; ne daj da ikakva sjena dirne tvoj duh; tvoj se Gospodin sada velikodušno saginje k tebi da te odjene nakitom svoje ljubavi; ja ću rasti u tebi, zato ne daj ulaska svojoj slabosti, ne žalosti me svojom sumnjom o mojoj dobroti; svesrdno prigrli dragocjenu rosu božanske milosti koja rađa tvoj duh u mojoj uzvišenoj svjetlosti; tebe je pozvalo Proljeće osobno;

Bože moj, mnogi bi veliki kraljevi

dali čitavo svoje kraljevstvo

da prime kap tih milosti

koje si mi Ti tako velikodušno

dao u svojoj neizmjernoj

božanskoj ljubavi.

Uzimam slobodu i nastavljam govoriti:

„Da! Da! U trenutku ludosti svoje ljubavi,

dao si mi ljubav u izobilju,

dijelio je bez mjere i to kome?

Pravoj bijedi!“

ali ti si moja odabranica! u tvojoj ljudskoj slabosti, čak sam i tada,[12] načas opazio što se nalazi ispod kore grijeha, ispod naslaga tame ugledao sam djetinju ljubav, i vidjevši to, moje je Srce bilo dirnuto do suza; samim tim moje je milosrđe bilo uhvaćeno; podložna grijehu, a ipak kap ljubavi izlazila je tu i tamo iz tebe; onda sam rekao: “smjestit ću se da uništim sve što nisam ja, i oživjeti, raspirivši plamen u ono malo što je još ostalo od mene;

sada dođi, budi kao zapaljena zublja u toj tami svojega doba; priđi mi često, tako da kušaš moju slast, osjećajući radost u toj blizini, ali istodobno me štuj;

(Ova mi je poruka davana s velikim prekidima. A poslije je poruka nastavljena sve do ožujka, jer nije bila završena zbog dugih putovanja u okviru mojega poslanja.)

[1] Tu je došlo do malog oklijevanja. Mislila sam da Bog prekida poruku i daje mi da idem, ali On je produžio dalje.

[2] Bog je zastao, a onda je promijenio ton svojega glasa.

[3] Ovdje ljubav također znači Božja Riječ i poslušnost istoj.

[4] Govoreći „Grad“ Gospodin misli na svoju vladavinu na zemlji.

[5] Duhovno nebo.

[6] Stvari o kojima nam Bog sada govori.

[7] Sveta Biblija.

[8] Svecima.

[9] Duh Sveti.

[10] Otk 22, 5.

[11] Iznenada je Jahve, moj premili Bog, progovorio u metaforama. Prosvijetlivši moj um shvatila sam da „vrtu mojega grada“ znači „Vassula od mojega Svetišta“, isto i „posjedu mojega Posjeda”.

[12] Bog misli, čak i prije mojega obraćenja, to jest prije njegova božanskog poziva.