2. 6. 2015. PORUKA ZA HODOČAŠĆE U RIM 2015.

2. lipnja 2015.

Isusova poruka predviđena za hodočašća True Life in God tj. Pravog života u Bogu, koje će se održati u Italiji, u Rimu od 10. do 17. listopada 2015. kada je i prvi put objavljena.

mir s tobom;

ja sam te poučavao da se brineš o mojemu Vinogradu, zato čini najbolje što možeš da ga održavaš bez ljage, i budi na straži zbog neprimjerenih ljudi; ja, Isus, tvoj Spasitelj, kažem ti, dijete moje, učenice moja, nastavi rasti u mojoj milosti i znanju moje mudrosti o mojemu Duhu da me u potpunosti shvatiš;

u Svetom pismu piše da je moj Otac sve podredio meni i postavio me za Vladara svega; čuli ste da sam ja Glava svoje Crkve; sada, svih ovih godina, moja Vassula, moj Duh Istine pokazivao je svoju moć svima vama kako bi vi provodili i prakticirali moje riječi, a koje su: „da svi budu jedno; Oče, neka budu jedno u nama kao što si Ti u meni i ja u Tebi…“

Ali Gospodine, kao što znaš, čak i sada kad govoriš mnogi od crkvenih velikodostojnika ne vjeruje da to Ti činiš, pa i u prošlosti kad si želio da budemo jedno i ujedinjeni, nitko nije ispunio Tvoje Riječi. Prolaze godine i godine i ništa se ne događa. Oštrica koplja još uvijek je zabodena u Tvojemu Srcu …

zaista ti kažem, drži se poučavanja svega što sam ti dao i ničega se ne boj; jer moj Duh drži te sigurnom; stavljajući i volju i akciju u tebe da okupljaš moje pastire, da ih podsjećaš da postoji samo Jedan Kruh i da ste svi vi, premda vas ima mnogo, samo jedno tijelo; vi ste se okupili (ovdje) iz raznih naroda i raznih Crkava, da molite za milosrđe, za ozdravljenje vaše podijeljenosti među sobom, donoseći mir svijetu i jedinstvo među svim kršćanima;

zato vas zaista pitam: niste li vi svi posvećeni meni po svojemu krštenju; gledajte, spreman sam vam dati dar Jedinstva, da podignem svoju Crkvu kao znak za svaki narod da vide moju slavu, ali potrebna mi je vaša puna suradnja i voljkost da se sagnete u poniznosti i ljubavi; a da biste se sjedinili oko jednog oltara i dijelili moje Tijelo morate se naučiti ljubiti, jer svi znate da postoji jedno Tijelo, jedan Duh, jedan Gospodin, jedna Vjera, jedno Krštenje, jedan Bog, Otac svih i za sve; i koji boravi u svima vama – i znajući za tu svetu istinu još uvijek ostajete raspršeni i nevoljki da sudjelujete u mojim sakramentima i mojemu otajstvu Euharistije, vi žalostite mojega Duha; zašto onda tražite da izlijem na vas svojega Duha da otkloni vašu podijeljenost među vama, kad vaše predrasude vladaju nad vašim srcem? ne žalostite više mojega Duha ostajući podijeljeni sa svojim razlikama među sobom;

jer koliko sam puta rekao da sam ja Jedan? i opet vas pitam: da li vi vjerujete da je moje Tijelo jedini svjetlosni signal, nepodijeljeni, koji sjaji nad čitavim svijetom? danas vam dolazim kao Veliki Svećenik, da vas podsjetim da živite na način vrijedan vašeg poziva, da svjedočite za Istinu okupljajući sve zajedno u jedinstvu Vjere, i da žrtva koju mi prikazujete svakog dana bude razlog da vas sve dovedem da dijelite taj misterij Euharistije; molite da oživim vaš klonuli duh; molite da vas vodim pravim putom? vjerujete li zaista u moju dobrotu i ljubaznost i da sam ja kadar dati vam novo srce? pa zašto onda stalno stenjete nad svojom podijeljenošću? molite da vas ojačam u vjeri i otvorim vaša srca Istini, i da po sili moje Euharistije ponudite svoje živote za Jedinstvo; krenite naprijed ispunjeni Duhom Ljubavi da učinite Jedinstvo stvarnim u mojoj Crkvi!

dajte mi svoje brige i ja ću ih u svojoj sjajnoj Svjetlosti preoblikovati tako da imate mir u srcima; blagoslovljeni od moje duše, budite jednoga duha tako da se zajednički složite u pregovorima koji će proslaviti moje Tijelo koje je Crkva; ne dopustite nikakvu prazninu u svojemu srcu, inače će neprijatelj koji luta okolo ispuniti tu prazninu; smatrajte se blagoslovljenima jer će Nebeski Otac učiniti čudesa, a pobjeda će biti dana svima vama koji tražite Jedinstvo, na koje se toliko dugo čekalo;

vaša podijeljenost postala je okomita stijena, nesavitljive željezne šipke, s ljudskim zakonima i dekretima; ali sada kao rezultat vaših tolikih molitava, Božja će se ljubav uskoro pokazati; iz Kuće Istočne i Kuće Zapadne, potrebna mi je velika zadovoljština, a ja sam spreman oprostiti im njihove pogrješke; potrebno mi je da prestane svaka bahatost, potrebno mi je da prestane svaka oholost; zato svi vi ustanite jer potrebni su mi ratnici koji će pobijediti; ratnici vjere, ništa manje od toga;

primite moje blagoslove zato što ste zajedno jedni s drugima; ja, Isus Krist, sve vas ljubim; ic