2016. veljača

13. veljače 2016.

svoj mir ti dajem, hoćeš li zapisati moje riječi?

Da, Gospodine…

teško je ovom naraštaju da se sagne; oslabljeni svojim grijesima oni polažu svoje pouzdanje u Sotonu, izgrađujući svoju nadu na njemu; premda ja stojim pred svakim da me vidi, malo ih obraća pozornost; njihovi vođe postali su okrutni, a smrt čeka mnoge narode po njihovoj ruci; koliko sam plakao nad vama, svijete! za vama čiji će život sada strujati dolje u smrt; kad plamen bude poput jezika lizao vaše stanovnike, rasprskavajući se u zraku, pitam ovaj naraštaj: gdje ćete tada naći olakšanja? i kod koga? kod Sotone? u vašem egu i u sebi?

došlo je vrijeme da se izvrši moja Pravednosti, jer kazna za ovaj bezvjerni naraštaj na vašim je vratima; ja ću ispuniti svoje odredbe doslovce; kad budete čuli tresak gromova, čut će se moj glas, grmljavinu u vašim ušima, koja odjekuje do samih krajeva zemlje; tada znajte da će svijet i svi koji žive u njemu čuti Glas Pravednosti: zlo će donijeti smrt mnogim narodima … uništavanje došuljat će se u svaki grad;

jeste li čuli da će 'anđeo Jahvin okružiti gradove i narode' pozivajući svakoga na pokajanje? to su događaji koji će se dogoditi u danima koji dolaze;

zato, vi koji ste ušli u moje Dvore i vjerujete u moja kazivanja, molite i ne strahujte, i ne bojte se; ali vi koji ste beskrajne godine ismijavali moja kazivanja, udarajući svojim jezicima po mojim prorocima, pazite se! jer vi ste upotrebljavali laži da bi opravdali svoje laži, vi ste doista zakopali moje riječi u svoj vlastiti grob; da, zaista, vi ste izvrtali moje riječi; ali vaši grijesi stvorili su ponor između vas i mene; i sada se Pravednost ne će suzdržavati; kažem vam, gorki će biti vaši nadolazeći dani kad vam se ja suprotstavim … molite se i nemojte dopustiti očnim kapcima da se zatvore u spavanju!

evo kako bi morali moliti:

„Jahve, moj Bože, daj da moja molitva dopre do Tebe,

čuj naš vapaj za milosrđem i pomoći,

oprosti onima koji nemaju vjere u Tebe, moj Bože,

a ni u Tvoju moć da nas spasiš;

ne gasi svjetla naših dana,

uništavajući tako zemlju u tren oka

nego u svojoj Očinskoj samilosti,

sažali se na nas i oprosti nam;

ne dopusti Zlome da prolijeva našu krv kao vodu;

oprosti nam našu krivicu, zatomi svoju srdžbu,

sjećajući se naše slabosti;

zadrži svoje anđele propasti,

dajući nam još jednom prigodu da se

dokažemo vrijednima Tvoje dobrote;

ja stavljam svoje pouzdanje u Tebe; amen!“

kako ću rado primiti tu molitvu; molitvu koja će me umekšati! kćeri, ja ću blagosloviti sve one koji budu iskreno molili tu molitvu; daj da se ovo proroštvo čuje; 'dani i sati pripadaju meni, vašem Bogu,' to je ono što trebaš reći onima koji te budu pitali za vrijeme i čas moje Pravednosti! Ljubav te ljubi