8. srpnja 2016.

8. srpnja 2016.

moja Vassula, ti me proslavljaš kad me tražiš; ja sam tvoj Spasitelj i moja ljubav dovela me je na zemlju da vas sve otkupim; ja sam samo praštanje i moja poruka vama je o opraštanju; zbog toga, nakon što sam ti oprostio imaš smionost da mi se intimno približiš, s povjerenjem, s djetinjom vjerom, znajući da te ja nikad ne ću ozlijediti ili osuditi nego upravo suprotno; učinio sam da osjetiš moju posvemašnju ljubav, i radost koju imam što sam te napokon privukao u svoje Srce! onda je moja moć djelovala u tebi, da bih preko tebe govorio o svojim porukama; to ti je bilo dano darom milosti; nije mi bilo bitno to što si ti najmanja od mojih svetaca, moja moć podignula te je i podržala po milosti;

kad sam te pozvao, učinio sam da shvatiš da je moje Tijelo jedno, i da je jedan Duh, da sam ja jedan, i da je jedna Vjera, jedno Krštenje, a Bog, koji je Otac svih, iznad svih i po svemu i u svemu, mora biti uzvišen i tako držan;

malena moja, to što si razumjela da je to jedinstvo jedina stvar koja je moja briga i da bi me to učinilo potpuno sretnim i proslavljenim, taknulo je moje Srce do dna, razlog tomu je što će to jedinstvo dovesti cijeli svijet da živi u miru, međutim, ne samo to, nego ja ću dovesti svijet da me prizna kao

Krista…

i poslanog od Boga; da?

Da li je jedinstvo, koje Ti želiš, pomirenje svih Crkava? A njihovo pravilo o zabrani primanja Tebe u euharistiji za članove druge Crkve ostaje? Ili je jedinstvo koje Ti želiš, okupljanje klera iz raznih Crkava i slavljenje euharistije oko jednog oltara?

Vassula, sve je napisano u Svetom pismu; moja Riječ kaže da je moje mistično Tijelo jedno! nitko ne može reći drugom čovjeku „idi, ja te ne trebam“ ili „idi, ti ne pripadaš ovoj Crkvi“; to je kao kad bi im rekao: „idi, ti ne pripadaš mističnom Tijelu“, oko ne može reći ruci nisi potrebna ili ti ne pripadaš ovom tijelu, Jednom Tijelu; zato, moj odgovor na tvoja pitanja je slijedeći:

savršeno jedinstvo bit će kad se svi pastiri, bez obzira kojoj denominaciji pripadaju, okupe oko jednog oltara i slave zajedno … ali sve dok Ljubav u njima nedostaje, i dok ne posjeduju taj dar, zbog straha, rivalstva, predrasuda, oholosti i tomu slično, moje Tijelo ostaje podijeljeno i nastavit će trpjeti, odbijati mir, odbijati moj Zakon Ljubavi, dok će lako upijati sve mračne sile zla u sebe;

stoga, tkogod tvrdi da je nadahnut i ima vjeru, a ipak ne priznaje da sam to ja, Gospodin, koji želim to jedinstvo i da sam ja taj koji govorim … ne će imati mira …

da, ima ih mnogo koji me, čini se uopće, ne poznaju; Ja Jesam s tobom je na ovaj način, jer ja sam tako izabrao, i nije mi potrebna vlast, savjet ili dopuštenje ni od jednog od mojih stvorenja da tako činim; ja sam došao podići ruševine svoje Crkve kroz slabost gdje je moja moć najveća!

Ljubav je kraj tebe, zato, Vassula, ne umanjuj svoju želju da budeš sa mnom, budi dobre volje i služi mi, a ja ću nastaviti davati ti snagu da prodrmaš ovaj uspavani naraštaj … ic