O. Ianuzzi Intervju s biskupom Felixom Toppom

Intervju s biskupom Felixom Toppom

Nihil obstat i imprimatur - intervju vlč. J. L. Iannuzzi, STD sa biskupom Felix-om Toppoom zbog krivog tumačenja podijeljivanja istih

Vlč. Joseph: Vaša ekselencijo, na jednoj neautoriziranoj web stranici piše slijedeće:

„Nihil obstat i imprimatur nisu traženi u skladu s propisima Kanonskog zakona. Iako Vassula nikad nije živjela na Filipinima niti je tamo objavljena Objedinjena knjiga s porukama True Life in God tj. Pravi život u Bogu, imprimatur je dao biskup te zemlje (nadbiskup Lipe, Argülles). Kanon 824 &1 jasno navodi da dopuštenje ili odobrenje za objavljivanje treba odobriti lokalni ordinarij (= biskup) autora ili nakladnika.

Očito da je ta tvrdnja pogrješna, jer Kanon 824 &1 jasno navodi da je „lokalni ordinarij, mjesta u kojem se knjige objavljuju“, ovlašten odobriti imprimatur djelu koje cirkulira njegovom biskupijom, pa i onda ako autor ne živi u toj biskupiji.

Biskup Toppo: „Zahvaljujem na vašem uočavanju krive kritike protiv nadbiskupa Argüllesa iz Lipe i mene zbog imprimatura i nihil obstata koje smo dali TRUE LIFE IN GOD tj. PRAVOM ŽIVOTU U BOGU.

Kao odgovor na pogrješne kritike protiv nas želio bih reći da nadbiskup Argülles iz Lipe, dajući imprimatur knjizi TLIG-u nije išao protiv Kanonskog zakona, jer njime se dopušta svakom biskupu podjeljivanje imprimatura knjizi koja cirkulira u njegovoj diocezi, pa i onda ako autor ne živi u njegovoj diocezi.

Vlč. Joseph: Hvala vam na odgovoru. Mogu li vas zamoliti da se osvrnete također i na slijedeću tvrdnju navedenu na istoj web stranici.

„Kanon 830 &2 upozorava da bi cenzor koji na bilo koji način favorizira neko djelo morao ostati po strani i samo bi se doktrina Crkve, kao što je propisano od strane Magisterija, morala uzimati u obzir. Taj zakon je grubo ignoriran… Biskup Toppo iz Indije redovit je sudionik TLIG hodočašća, a obznanio je da on vjeruje da su ove poruke nadnaravnog porijekla.

Biskup Toppo: Navedeno je da sam ja, biskup Toppo, DI, pokazao pristranost dajući nihil obstat . To je potpuno netočno. Nisam pokazivao nikakvo favoriziranje, niti se to može tako prikazati. Mora se reći da Kongregacija za nauk vjere nikad nije osudila TLIG pisanja tj. poruke Pravi život u Bogu, nego je zahtijevala pojašnjenje koje je potom bilo prihvaćeno od strane Rima.

Prije nego sam dao nihil obstat TLIG porukama – tj. porukama Pravi život u Bogu, ja sam ih mnogo puta pročitao i meditirao o njima. Nihil obstat je rezultat nepristranog teološkog ispitivanja TLIG poruka. Otkrio sam da u tim porukama nema nikakvih teoloških pogrješaka. Ja sam redoviti sudionik TLIG hodočašća. Kanonski zakon ne zabranjuje ni jednom biskupu da prisustvuje duhovnim obnovama ili konferencijama onih pojedinaca čije spise smatraju slobodnim od zabluda.“

Vlč. Joseph: Na kraju, Vaša ekselencijo, da li bi bili tako ljubazni da za čitatelje True Life in God date odgovor za spomenutu web stranicu, jer oni krivo sugeriraju da se neki kanonski savjetnik nimalo nije obazirao na vašu episkopalnu ovlast da izrazite svoje mišljenje o stvarima crkvene doktrine,

„Biskup Toppo je u jednom intervju-u rekao da je prije odobravanja nihil obstata Vassulinim knjigama prethodno tražio mišljenje poznatog stručnjaka kanonskog zakona, koji mu je jasno rekao da u skladu s Kanonskim zakonom, on ne može dati nihil obstat .“

Biskup Toppo: „Rečeno je da sam u jednom intervju-u rekao da sam prije davanja nihil obstata Vassulinoj knjizi pitao za mišljenje poznatog eksperta Kanonskog Zakona koji mi je jasno rekao da ja ne mogu dati nihil obstat . Nakon što se biskup posavjetovao s drugima, on je podržao svoju ovlast da dodijeli nihil obstat . Neki su tvrdili suprotno, ali to je potpuno netočno. Nakon što sam se posavjetovao s kanonskim odvjetnikom i poznatim teologom koji su mi dali svoj cijenjeni savjet, tada sam iznio tu stvar u molitvi na euharistiji. U Vassulinoj knjizi nisam našao ništa što se protivi učenju Crkve, nego sam u njoj našao mnogo dobroga za opću Crkvu, to jest za sve krštene u Kristu. Nakon savjeta, molitve i razlučivanja, ja sam dao nihil obstat .

Velečasni Joseph Iannuzzi, hvala vam za vaše sugestije i potporu! Nadam se da će ovo biti korisno za TLIG čitatelje.“

+Felix Toppo, DI,

Biskup Jamshedpura

U svjetlu gornjeg intervjua potpuno je očito da poruke True Life in God (PŽUB) uživaju službeni pečat Crkve, odobrenja koje ostaje potpuno na snazi. Srećom, Božja providnost je nepredviđeno dopustila pobijanje krivih tumačenja protiv poruka True Life in God na spomenutoj neautoriziranoj web stranici, pa se donijela službena crkvena izjava o odobrenju i vjerodostojnosti na račun tih krivih navoda. Ovi pečati Magisterija, imprimatur i nihil obstat, tvore „odobrenje“ djelu kojemu se dopušta da bude „izlagano i prodavano u crkvama“ i deklarirano jednako pravno i moralno jamstvo za autore, nakladnike i čitatelje.“ Da to djelo „ne sadrži ništa što je suprotno autentičnom crkvenom naučavanju o vjeri i moralu“ i „da su sve relevantne odredbe kanonskog zakona ispunjene. Tako da se po snazi ovih pečata mogu nastaviti čitati i javno promicati poruke True Life in God.

Želim zahvaliti biskupu Felixu Toppo-u na njegovu vrlom služenju Bogu i Crkvi, i na njegovoj postojanoj odanosti im.

+ Vel. Joseph Iannuzzi, STD

TRUE LIFE IN GOD - PRAVI ŽIVOT U BOGU - IMPRIMATUR I NIHIL OBSTAT - DODATNO POJAŠNJENJE - O. JANUZZI

[TRUE LIFE IN GOD - PRAVI ŽIVOT U BOGU - IMPRIMATUR I NIHIL OBSTAT - DODATNO POJAŠNJENJE - O. JANUZZI]

Danas, 13. svibnja 2017. želim Katoličkoj crkvi izložiti današnju poziciju proročkih poruka od Boga danih Vassuli Rydén, sadržanih u publikaciji „True Life in God“ - „Pravi život u Bogu“. Današnja pozicija obuhvaćena je u pet slijedećih točaka:

Proročke poruke PŽUB nose Imprimatur i Nihil Obstat Magisterija – službene crkvene pečate odobrenja.

2) Crkveni Imprimatur i Nihil Obstat označavaju izvršenje Magisterija

Crkva zahtijeva od kršćana vjerno „prianjanje s vjerskim pristajanjem“[1] uz crkveni Magisterij, koji je posebno rukovođen od strane onih biskupa koji poučavaju u zajedništvu s Papom.

Učenja biskupa koji su u zajedništvu s papom i provode Magisterij[2] podijelili su proročkim poruka PŽUB spomenuta odobrenja (28.11.2005. Nihil Obstat i Imprimatur) koji su na snazi do dana današnjega.

5) Krijepošću savjeta Magisterija Imprimatur i Nihil obstat na proročkim porukama True Life in God (Pravi život u Bogu), kršćani se ne mogu postaviti za suca i njihova javnog osuđivanja.[3] Naprotiv, kao i svi vjernici oni se „slažu sa sudom svojih biskupa u ogledu vjere i morala“ i „slažu se s tim sudom“ i s Magisterijem „s vjerskim odobravanjem uma“,[4] Imprimatur i Nihil Obstat Magisterija za proročke poruke True Life in God dobiven od kršćanskog vjernika označava vjerski pristanak.

[1] II. Vatikanski koncil, Dokumenti ekumenskog koncila Vol. II, Lumen Gentium, 25

[2] Katekizam Katoličke crkve 892

[3] Kardinal P. lambertini, De servorum dei beatificatione et coanonizatione, III, poglavlje 53, 15, Aldima, Prato 1840.

[4] Op. Cit., II. Vatikanski Koncil, Lumen Gentium, 25.

*****

"Ja sam biskup Felix Toppo iz biskupije Jamshedpur. Moja biskupija je vrlo blizu Kalkute. 2004. godine upoznao sam poruke Pravi život u Bogu i kad sam prvi put počeo čitati, odmah sam znao, Duh me duboko dirnuo, da nešto ... ima nešto božansko u ovom čitanju. I tako ja neprekidno čitam i čitam Neprekidno sam čitao, čitao, čitao i dovršio sve knjige i bio sam duboko dirnut, vrlo duboko dirnut i počeo sam meditirati, razmišljati, a onda sam i drugi put počeo čitati. Vassula Ryden me jednog dana pitala hoću li dati Nihil Obstat za njezine knjige jer je planirala sve poruke staviti zajedno i napraviti jednu knjigu. Malo sam oklijevao zbog implikacija i zbog crkvenih vlasti, a onda jednog dana dok sam se molio u kapeli, nešto me pogodilo. Rekao sam "Zašto ne? Uostalom, vjerujem da je ovo otkrivenje od Boga, vjerujem da je to dijalog između Boga i ljudskog bića kroz Vassulu. Učinilo mi je puno dobra, a i drugima čini dobro. Zašto ne, zašto ne dati Nihil Obstat? "I kad sam to odlučio, bio sam vrlo sretan i radostan i odmah sam napisao pismo Vassuli rekavši da je to dijalog između Boga i ljudskog bića preko Vassule, a također od pomoći je za svakog kršćanina koji ga čita i nemam ništa prigovoriti u odnosu na crkveno naučavanje. Napisao sam to pismo, a tada sam napisao i pismo Nihil Obstat-a. Nikad ne žalim, sretan sam što sam ga dao i nadam se da će još mnogo ljudi ovo pročitati i okoristiti se time. ”