7. travnja 1994.

Iako još ne shvaćam ovu tajnu,

a tajna mi je do dana današnjega

 Tvoj izbor i Tvoj plan,

znam da sve što se dogodilo,

i stalno se događa,

dolazi od Tvoje moćne ruke.

Svemogući Bože,

Ti si sišao iz svojih Svetih Nebesa

 i krenuo s moćnim pobjedama svoje desnice.

 Ah, Gospodine …

ja sam;

Ja Jesam kraj tebe je; ne boj se, dijete moje; dopusti mi da nastavim sa svojom Porukom i ispunim svoj naum s tobom – jesi li sretna što si sa mnom na ovaj način?

Vrlo!

ljubljena, ljubljena od moje duše, imaj moj mir; tegobe koje nosiš na svojim plećima dane su ti da podnosiš za sve dobro koje ne primam od ovog naraštaja; potrebne su mi duše žrtve da daju zadovoljštinu, i dijete moje, ti si dala svoj pristanak tako velikodušno ....

Ja pripadam Tebi, zato sam Ti, iz ljubavi, dala svoj pristanak.

Ti si u mojim rukama i nemaš se čega bojati; upotrijebit ću te slobodno za svoje vlastite planove i ja ću otvoriti put za tebe; ja i ti, zajedno, vezani nitima ljubavi, napredovat ćemo u osvajanju bezvjernog naroda; milost će doći na tvoj sastanak u Rumunjskoj;

dragocjena malena moja, uvijek se sjećaj jedne stvari: ja, Isus, s tobom sam; ljubim te, moja vlastita, moj ostatku; Ljubav je neprestance kraj tebe; blagoslivljam te; dođi;

12. travnja 1994.

Vassula, piši: dajem ti svoj mir; slušaj moj glas: želiš li služiti svome Gospodaru?

Da, Gospodine, želim.

jesi li voljna biti velikodušna prema meni?

Da, moj Gospodine.

prijateljice moja, da, ti si moja prijateljica, i zato ću tebi dati kruh razumijevanja da jedeš, i vodu moga Duha da piješ; dopustit ću ti da znaš moje naume i da nevidljivo postane vidljivo za tebe; piši i kaži narodima:

svijete, ne zaključavaj se u isti san zauvijek; kanim očitovati svetost svoga Imena po čitavoj zemlji, da, čak i poganima pokazat ću svetost svoga Imena;[1]

svijete, nije samo razna hrana ona koja vas hrani i drži na nogama, nego moja Riječ koja štiti sve one koji se uzdaju u mene; zato od svih vas tražim da mi se približite, vi koji me ljubite i koji baštinite Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! ne govorite: “naš Gospodar ima svoje vrijeme,” pa nastavite griješiti; što vas nagoni da vjerujete kako možete ostati neprimijećeni u svome grijehu? i ako moj Povratak dolazi polako, čekajte, jer doći će, i bez grješke; Gospodar će doći u dan kad ga ne očekujete;

danas vam, za ljubav svoga Svetog Imena, pokazujem znak Sina Čovječjega na nebu, da ga svatko vidi; zar vama ovaj nebeski znak nije dovoljan?[2] moj Duh Sveti obasjava sva zviježđa i usmjerava vašu misao k nebeskim stvarima, ispunjava vaš duh čistom svjetlošću, te čini da proniknete tajne moga znanja; moj Duh Sveti poslan vam je da vas utvrdi, dijete moje, i da poravna putove za moj narod; svoj Duh izlijevam tako obilato na vas da vas opet jednom podsjetim kako se u svojoj nazočnosti ne divim ni velikima, ni moćnima, nego blagima i poniznima; naraštaju, bio sam duboko dirnut vašom izgladnjelošću,[3] još uvijek sam duboko dirnut zbog svih vas ....

“vrati me natrag,” neki od vas mi uzvikuju; “vrati me natrag i preodjeni me;” ali jedva što vas dovedem natrag k sebi i preodjenem vas, ispunim vas dobrim stvarima, a oluja vas opet odvuče s moga vidika – jer niste bili ukorijenjeni u mene ... želite li biti ukorijenjeni u mene? onda ljubite svoje neprijatelje, blagoslivljajte svoje progonitelje i molite za njih;

ako itko od vas, koji sada čuje riječ Kraljevstva Nebeskog, ne uhvati je čvrsto, kako ćete me onda slijediti po mojim stopama? kako ćete se ukorijeniti u meni? okrenite se k meni, uzmite me za ruku i dopustite mome Duhu da dahne u vas i oživi vas; taj Dah čisto je ižarivanje moje slave; i namjesto kamena, ja ću vam dati srce, a iz vaše tromosti ja ću vas uskrisiti i nadahnuti vas živim duhom; a od truda kojeg ste tako zlo trošili, učinit ću da vaš duh iskazuje blagost i obzirnost jednih za druge .... pazite na sebe ili će vam srce ogrubjeti od bešćutnosti i zloće;

želite me slijediti? onda budite moja jeka koja se razliježe od Neba do zemlje; ne zlostavljajte jedni druge, ljubite jedni druge, to je sloboda, a dobivate je od moga Duha; ne budite kao neka slika tame, a očekujete da imate mir;

ah naraštaju .... dolazi čas kad će vas Neprijatelj sve prosijavati, zapravo taj čas je već tu, Neprijatelj podiže utvrdu za utvrdom oko moje Tradicije i oko svih vas! kad vas bude okružio i opkolio sa svih strana, iskušavat će vas u peći očajanja; nemojte sebi lagati i misliti da još uvijek imate vremena; pogledajte oko sebe; čim se zao čovjek, mojom milošću, okani zla i počne činiti ono što je pravo u mojim očima, Neprijatelj navali na njega, upotrebljavajući svako sredstvo da ga obeshrabri i da ga povuče natrag u dolinu smrti .... Neprijatelj ga ponovno opljačka i kopa za njega dublju raku .... zato vam, sa suzama u očima, neprestance izvikujem, kao što sam nekoć oplakivao Jeruzalem: “da ste samo sa svoje strane razumjeli do dana današnjega tu Poruku mira! ali na žalost, skrivena je vašim očima! a sve zbog toga što niste prepoznali ni vrijeme, ni prigodu kad sam, bos i u kostrijeti, došao u vašu odaju da vam je ponudim!” niste razumjeli moju volju, naraštaju, do dana današnjega; vrlo ih je malo razumjelo moju volju .... naraštaju, još uvijek ste puni zlobe;

budite u mojoj Svjetlosti i bit ćete u Ljubavi; ostanite u mojoj Ljubavi i donosit ćete plodove u mojoj Ljubavi; vidite? kako Duh Istine odsjajuje  svoju Svjetlost na nebu? ali, toliko ih od vas nije razumjelo što ove riječi Svetog pisma znače: “kamen što ga odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni”;[4] nisam li rekao da će se svatko tko padne na ovaj kamen razbiti; a na koga god on padne, satrt će ga?[5]

ne gubite stanje milosti u koje ste jednom ušli, smatrajući sebe pravednima, ni jedan čovjek nije dobar, samo je Bog dobar .... ne sudite grješnika govoreći: “on ništa ne zna o putu mira i pravednosti;” ostavite te stvari meni; ja sam jedini Sudac; zamolite da se brinem o vama, i ja ću se brinuti; vaše ću zamolbe nositi nebu pod oblake; tražite! i ja ću vas spasiti .... milosrđe vam je na vratima, nikad ne sumnjajte u moju Ljubav;

blagoslivljam vas i ostavljam dah svoje ljubavi na vašem čelu;

13. travnja 1994.

da! moja Vassula, kad te pozovem, ja taknem tvoje srce![6] ja sam to, Jahve, osloni se na mene i ne boj se; moje je Srce more ljubavi i nježnosti;

čuj me: trava se suši, travnjak sav vene, uskoro ništa više ne će ostati zeleno, ako ne požurimo zemlja će potpuno opustošiti; malo ih sada ostaje preživjelih ....[7] ne vjerujte onim prorocima koji govore: “sve je sada dobro, mir već niče među vama”; ja nisam poslao te proroke, a oni proriču narodima u krvi, da jedu kruh zla;

riječ mojih proroka, koja dolazi s mojih usta, gori kao vatra i ni jedan je licemjer ne voli; moja izgovorena riječ razbija kao čekić, udara po otvrdnulim srcima mrveći ih; no, kako ja mogu reći da je mir počeo pupati, kad su vaše zemlje utonule u grijeh, a tjelesa izjedana od crvi; kako mogu reći da je ljubav pokrenula vaša srca, kad je vaš jezik iskvaren uvredama koje se izgovaraju protiv moga Duha? vaše su zemlje pune bludništva;[8] ne, oni me ne časte kao svoga Oca, nego me neprestance obeščašćuju .... i noć vas je prekrila, a da niste ni primijetili; vuče se po čitavoj zemlji poput smrti; kako onda mogu reći: “vi slavite moje Ime?” kako  mogu reći: „vi svetite moje Ime“ kad je vaše cijelo biće postalo noć?

šaljem anđela za anđelom da oglase moje riječi i probiju vašu gluhoću, ah .... ali toliki ih od vas sude po ljudskim mjerilima, jer ništa ne prodire zbog vašeg otvrdnulog srca; zaista, blizu je čas kad će Smrt progoniti Život; vi sa svojih prostora, koji su zapravo moji, tjerate moje anđele, psujući ih, postupajući s njima kao s varalicama i uvijek tako divljački nastojite ubiti njihov duh zajedno s mojim Duhom, smatrajući da činite svetu dužnost prema meni; ali vi nemate moć nad njima, jer riječi koje oni izgovaraju Život su, a Život je jači od Smrti, i Ljubav je moćnija od Zla, jer moj je Duh njihov Sveti drug koji im se pridružuje; zato kako god moji anđeli idu, moj Duh je s njima;

poruka koju sam izrekao od početka, bila je da ljubite jedni druge, da se izmirite u mojoj ljubavi, da živite sveto i svetite moje Ime; to je i dalje moja Poruka, ali ah, tako vas je malo slušalo i provodilo je ....

– zašto se još uvijek vezujete za ovaj prolazni svijet? učio sam vas da ne budete tjeskobni oko svoga života, zar se ja ne ću brinuti o vašim potrebama?[9] ja bih odjenuo vašu dušu, samo kad bi mi dopustili; od početka, kako je ova Poruka izašla, nikad nisam prestao pozivati vas da mi se vratite i da promijenite svoj život;

ja sam tražio da dajete zadovoljštinu, da se pokajete, tražio sam molitvena bdijenja; tražio sam tamjan, tamjan vašeg srca; oh! kad biste samo znali kako je moćna vaša molitva i kakav sjaj to može biti ako dolazi iz srca! vaše molitve mogu razoriti svako carstvo zla ovoga svijeta, one mogu iskorijeniti zlo i slomiti deset rogova[10] koji sada proždiru zemlju zajedno s mojom djecom; vaše molitve mogu nadvladati sile zla, premda su te sile moćne, vaš tamjan[11] može očistiti ovaj svijet; kažem vam predajte se, kako ni ostatak od vas ne bi bio iskušavan; budni budite kao nikada do sada;

ne ću vas napustiti, ja sam sa svima vama; ja sam s vama da vam dadem snagu, tako da vas vaš dah ne iznevjeri; ja sam s vama, presadnice moje, i samo čekam da budem velikodušan prema vama i da vas presadim u svoj vrt radosti;

gledajte, ja, osobno, preuzimam vašu parnicu da vas uvjerim kako vas Neprijatelj nije proždro; a ti, kćeri moja, dopusti mi da te upotrijebim kao svoje oružje; upotrijebit ću te da udarim kraljevstvo zla ovoga svijeta i onoga koji upravlja njime; Mudrost će te poučiti; izvršavaj svoje dnevne dužnosti;

ja, Jahve, blagoslivljam te; tvoj Otac i tvoj Abba kraj tebe je;

 

 15. travnja 1994.

(Požurila sam da makar samo još nekoliko sekunda budem s Bogom. Dotrčala sam k njemu.)

Slavno Veličanstvo, ljubim Te.

ah, Vassula, svako sjećanje na mene veseli me .... ja, Jahve, blagoslivljam te, dijete moje, moja vlastita; ja sam tvoje Vrelo ... a Jahve moje je Ime;

 

19. travnja 1994.

Hrani me svojim riječima, Gospodine,

 jer bolesna sam od ljubavi za Tobom.  

Vassula od moga Presvetoga Srca, rekao sam svome nebeskome Dvoru: “upalit ću vatru u njezinoj duši, prožeti je i učiniti je svojom;” vidiš? sada sam osvojio tvoje srce i po tebi sam svojom vatrom prožeo mnoge duše; sve[12] sam vas osvojio! nisam se služio okrutnošću, niti sam ikoga uzeo silom; uzeo sam vaše srce jednim bljeskom i iskrom svoga Srca;

rekao sam svome Ocu, vašoj Svetoj Majci, svecima i anđelima svih korova: “svojom ljubavlju kanim pokriti njihovu zastrašujuću golotinju, ali prvo moram namamiti taj naraštaj i odvoditi jednoga po jednoga u divljinu, gdje ću govoriti njihovu srcu; ja, osobno, spasit ću svoju djecu, a onda će čitavo čovječanstvo znati da sam ja, Isus, vaš Spasitelj;”

budi mi vjerna i časti me, dijete moje; imam moć da uništim sve svoje neprijatelje, vidiš? Vassula, dopusti mi slobodu da ti kažem što nosim u svome Srcu; slušaj, čuo sam kako si rekla ocu O’Carrollu da želiš umrijeti kao mučenica i kako žarko želiš napredovati u svetosti; zato, prijateljice moja, kako me ti pozivaš za svoj stol, ja ću u svoje vrijeme ispuniti tvoju želju i počastit ću te pićem iz svoje čaše, opet i opet; tvoja će želja spasiti tebe i mnoge druge; ne boj se, poslije ću ti platiti; Neprijateljevi sužnji bit će mu oteti kad god budeš srknula iz moje čaše; Vassula, ljubi me i za ime tvoje ljubavi prema meni, uništit ću carstvo zla, zajedno s onim koji vlada nad njim, strovalit će se kao stijenje;

ljubi me i u ime tvoje ljubavi ja ću okupiti Crkve da sjedine nadnevak Uskrsa; ljubi me i zbog tebe ja ću tamu zamijeniti svjetlošću brže nego što se predviđa; plod koji od tebe želim jest ljubav! s tvojom ljubavlju mogu udijeliti mnoge molitve, zato .... dopusti svojim protivnicima da te smatraju varalicom, premda ti dolaziš od mene; dopusti im da te trgaju kao bijesni vukovi,[13] što to mari? toliko put ćeš dokazati da ti dolaziš od mene zbog velike odvažnosti koju ću izliti na tebe u ta vremena trpljenja;  a u svakom slučaju to će biti jedan način koji te vodi k putu na kojem si željela biti ovog jutra: put k posvećenju;  

moja je osobna ljubav iznad svega znanja, uči od mene i budi jedno sa mnom, dođi;

 

[1] Shvatila sam u posebno skrivenom obliku, da ovdje Gospodin smjera na Mt 24, 30 „Tada će se ukazati na nebesima znak – Sin Čovječji. Tada će proplakati sva plemena na zemlji i vidjet će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom.”

[2] Isus misli na Duha Svetoga, slikoviti znak prije vidljiva Znaka na nebu.

[3] Duhovna glad.

[4] Ps 118, 22.

[5] Lk 20, 18.

[6] Kad primim poziv, u svome srcu osjetim iznimno veliku radost, želju da poletim k Bogu, da sve ostavim i odgovorim na Njegov poziv  .

[7] Jahve govori metaforički.

[8] Otac misli na religijsku nevjeru.

[9] Smjeranje na Mt 6, 25.

[10] Deset hula protiv deset Zapovijedi Božjih.

[11] Molitve iz srca.

[12] Isusov se glas povisio, iskazujući njegovo uzbuđenje i radost.

[13] Isus je ovdje stao, promijenio predmet razgovora, osmjehnuo se i rekao: “voliš li biti sa mnom na ovaj način, dijete moje?” Rekla sam: “Da, i te kako, Gospodine!”, “ljubim te beskrajno....” “I ja Tebe, moj Gospodine ....”