RUJAN 2018.

7. rujna 2018.

dijete moje, danas te opet želim uvjeriti u svoju postojanu ljubav prema tebi; ljiljane mojega Srca, ja sam Čuvar tvoje duše; čuvam te od usuda grješnika, da živiš svoj život u nedužnosti, ja sam u tebe udahnuo život, jer sam te položio u svoje Srce, radujući se zbog toga! slušaj moju Riječ i slijedi je, tako da ne zalutaš, ta Riječ je Život; ta Riječ te drži daleko od grijeha ako je slijediš, ali ako se dogodi da sagriješiš imaš svojega zagovornika kod Oca; Ja sam Onaj koji oduzima vaše grijehe, zato podigni oči i pogledaj moju slavu, pogledaj u moju Vrhovnu vlast, pogledaj u Nebesa, onda pogledaj tko je Tvorac ovih poruka;

na Sudnji dan ja ću u svojim Dvorima suditi i ja ću odvojiti grješne od krjeposnih, zle od dobrih; a onda ću na vagu dodati ljubav koju ste imali prema bližnjemu i prema meni; računat ću svaki stupanj čistoće, svaku riječ ljubavi, svaki krik pokajanja, sve ću to visoko vrjednovati; svaka će duša stajati pred mojim prijestoljem, muškarci i žene svih naroda, nacija i jezika; svi anđeoski korovi bit će nazočni na Sudnji dan u mojim Dvorima;

kažem vam, naraštaju, nije vam ostalo mnogo vremena da se uponizite preda mnom, svaki čin koji učinite, svaka misao, dobra ili zla, zapisana je u Knjizi Istine; ako itko odluči ići sa mnom i priljubi se uza me, ja ću ga zaštititi tijekom tog hoda, i ja ću ga voditi u sigurnost: kući! da! Nebo je njihovo konačno odredište, Nebo je vaš pravi Dom! kod kuće ćete osjetiti moj mir i da tu pripadate, osjetit ćete se sigurnima; shvatit ćete da ste uvijek tamo pripadali; vaša duša osjetit će se obvijena mojim rukama, u mojemu zagrljaju zauvijek;

što više, tada ćete shvatiti da sam ja vaš Zaručnik! zato svakome kažem: ne rasipaj svoje vrijeme na prolazni svijet, jer životni vijek je završen u dahu; svaka duša otići će ovog ili onog dana; a u Nebu vaši dani su vječni, neće se brojati; zato, zapamtite da ste svi vi, da svi vi ste sinovi i kćeri Svevišnjega, i zato ne pravite bogove od materijalnih stvari, klanjajući im se; ja sam uvijek pripravan čuvati vas s nježnošću i sve vas voditi sa samilošću;

ah, Vassula, pomazana mojom rukom, kojoj sam dao anđeosko poslanje, tvoj Otac i ja radujemo se tvojoj gladi za nama, zato smo ti se otkrili da zadovoljimo tvoju glad i da te povedemo stazom od safira, namirisanu smirnom i tamjanom;

podigni oči da bi susrela moj pogled, moj pogled koji će obnoviti svaki nedostatak, svaku sumnju i strah, kad tvoje oči susretnu moj pogled ti ćeš gledati u neizmjerno duboki tirkizni ocean ljubavi, gledat ćeš u dubine moje ljubavi, ljubavi vašega Boga;

ljubljena moja, budi sretna što sam u tvoja usta stavio ovu novu pjesmu, Pjesmu praštanja, Pjesmu milosrđa, ljubavi, Pjesmu nježnosti i nade, Pjesmu mudrosti i čistoće, Pjesmu istine i vjernosti, da bude pjevana diljem svijeta, tako da svako živo biće može čuti njezin zvuk i biti ozdravljeno;

planine, doline, rijeke i mora i sve što živi pod ovim nebom, kad je čuju, znat će, Bog kojega su oni zaboravili, On ih nikada nije zaboravio; ljubav će biti na njihovim vratima čekajući da joj se predaju; ja ću im reći ako otvore vrata svojega srca, da sam za njih načinio Novu Pjesmu da se svira na strunama ljubavi, koja će dati pobjedu meni, a sigurnost njima; ja ću ih tada pozvati na savršenstvo, usavršavajući ih u Nama, sve dotle dok oni budu spremni slijediti Nas;

moli se, Vassula, da oni drže moju Riječ i da im ja mogu otvoriti oči; Ljubav vas ljubi … ic