16. svibnja 2019.

Kuća našega Gospodina mora se sastati i biti jedna!

16. svibnja 2019.

Vassula, pozivam te da budeš sa mnom na ovakav način susretanja, pozvana u moje Dvore; čuj me; sve ove godine nisam govorio u zagonetkama, niti tajno; govorio sam otvoreno radi vašeg tako osiromašenog duha; moja je nakana bila ispuniti vaš vid Ižarujućom Svjetlošću i napuniti vaš um i srce bogatstvom moga Kraljevstva; sve sam vas pozvao da se ujedinite, pokajete i pomirite; moje riječi izrečene mojoj Crkvi ostaju čvrste i nepromjenjive;

međutim, do dana današnjeg moji se pozivi nisu uzimali ozbiljno, već su osporavani bez kajanja i straha; naraštaju, vi neustrašivo izazivate moj poziv; neprestano zanemarujući moju molitvu Ocu;[1] ja izlijevam svoja preklinjanja, dajem svoje upute, pokazujući put k jedinstvu, ali do dana današnjeg moji su pozivi pali na gluhe uši;

Vassiliki, poslao sam te u mnoge narode i moj Duh Sveti te vodio da okupljaš moje Crkve, koje su raštrkane, da se okupe[2] pod mojim Svetim Imenom i da budu jedno u nama; vršila si moju volju; u tvojoj krhkosti mogu ostvariti velika djela; nikad se ne oslanjaj na sebe, pouzdaj se u mene, svoga Boga; ti si moja glasna Knjiga kojoj sam povjerio svoje Djelo da ide van, u javnost, i da objavljuje: "Dom Gospodina našeg mora se sastati i biti jedan!"; mnogi moji pastiri bune se protiv moje Kuće, pobuna protiv moje Kuće isto je kao i pobuna protiv mene;

kćeri, ranije sam ti dao viziju mojih Crkava, i u kakvom su one stanju; danas su one još uvijek tvrde poput željeznih šipki! iskrenost i ljubav nedostaju; umjesto da se približe jedne drugima, one su napravile još veću provaliju između sebe u svojoj razmetljivoj oholosti; njihova žeđa za moći, njihovo nepokolebljivo srce učinilo je da se moje Srce udalji od njih; slušam…

Gospodine, kako čovjek može dovesti ljude Crkava da slušaju i izvršavaju Tvoju želju za jedinstvom?

sve što trebam jest ljubav, ljubav svakog čovjeka, ljubav svih onih koji su naučili ljubiti me; ljubav će se razliti kao veličanstvena treperava svjetlost bisera u najmračnijem dijelu vašeg doba, koja će prodirati u čovjekovo srce; tada će se cijela zemlja odmoriti, a zlo će nestati, ustupajući mjesto Istini; da su svi živjeli u Istini i Ljubavi, oni bi rasli u meni, u mojoj velikodušnosti, usavršavajući se u meni; moje Tijelo, koje je Crkva, ozdravilo bi; zato će ljubav biti svima lijek;

Ali tko od tih, za koje želiš da Te čuju, tko Te sluša?

kćeri, ne brini se, imam svoje putove; svi koji se uzdaju i vjeruju u svoje snage, povući će se u sramoti; ja sam ti davno otkrio što znači doći do onih koji drže ključeve jedinstva, a ne koriste ih; ja ću smrskati željezne šipke i ponovno ih izgraditi u jedno; oni koji mi se suprotstavljaju bit će zbunjeni, jer nikada nisu slušali moja upozorenja, oni će biti pokoreni, nepovratno uništeni; nada i povjerenje nedostaju; čak su i moji veleposlanici, koje šaljem ovom naraštaju, i proroci koji proriču, tretirani s okrutnošću, prema njima se postupa kao da su mitski proricatelji, pripovjedači, umjesto da ih se dočekuje s mirisnim uljem i slašću, oni su ili ignorirani ili je od njih zatraženo da se suzdrže od objavljivanja mojih Riječi, odbijajući moja upozorenja;

ja sam užasnut, kao i moji anđeli, videći kako je ovaj naraštaj mrtav za sva moja svemoćna sredstva da vas dosegnem; radost i veselje nestali su iz moje Kuće; oni su zaboravili moju sliku dobrote; oni su zaboravili svoga Zaručnika pred vratima svog srca; oni su zaboravili da sam ja Vječna Svjetlost koja sve prožima i sve ispunjava; ljudi moji, baštino moja, kad bi samo na trenutak pokazali žaljenje, samo na trenutak se pokajali i okrenuli se prema meni, skinuo bih vam sljepoću da vidite kako se u vaše dane moj Duh Sveti, čista emanacija naše Slave, izlijeva na cijelo čovječanstvo, prije onog velikog i strašnog dana, prije mog Povratka;

kćeri, budi posvećena meni, svome Bogu; stavljam ti u dužnost da činiš sve što sam ti diktirao, i sjeti se crpiti snagu od mene; učini to svojim životnim djelom, žudno prihvaćajući sva moja učenja, prenosi ih nježnim duhom; sve što si naučila, a sve što ti je objavljeno potječe od mene; Ljubav je kraj tebe i ljubi te; ic

dijete moje, budi blagoslovljeno; ja, Bog, Jahve, s tobom sam, razmišljaj o ovome; raduje me kad to činiš!

kćeri! da, ti si moja ljubljena kći ...

[1] Iv 17, 1

[2] Kao na našim hodočašćima.