19. listopada 2020.

TJEŠITELJ TVOJEGA DUHA JE JA JESAM

19. listopada 2020.

Gledaj, dijete moje, neka se tvoj duh ne uznemiruje, jer ja, Isus, uvijek sam uza te. Saberi se u molitvi i dopusti da ona postane približavanje i sredstvo sjedinjenja sa mnom. Zar ne bi Zaručnik uživao u privatnim trenucima sa svojom ljubljenom mladenkom? Imaj na umu da neprestana molitva dovršava sve dnevne molitve u svako doba.

Tješitelj tvojega duha je Ja Jesam! Zapamti i nikad ne sumnjaj da sam ja tvoj Učitelj, a i Odgajatelj također. Sve što si naučila dolazi od mene. Tražio sam da preneseš moje poruke i da ne uvjeravaš one koji ne žele vjerovati.

Moli više, jer na ovom svijetu ima toliko zla, toliko ih je malo na pravom putu, a toliko mnogo na pogrešnom putu pogibelji. Padaju u pakao poput snijega koji pada na zemlju. Moli za sve one kojima je potrebno ozdravljenje, kojima su potrebne molitve. Zajedno, kćeri, mi ćemo raditi, nikad ne ispuštaj moju ruku koja drži tvoju ruku. Budi u miru sa mnom, svojim Zaručnikom.

Nastavit ću svoju Pjesmu Ljubavi kako bih utješio tvoj duh, i podignuo tvoj duh.

Ja sam Ljubav: ic