11. siječnja 2021.

PODIJELIT ĆU IZOBILNO SVOJE BLAGOSLOVE NA SVE ONE KOJI ME TRAŽE

11. siječnja 2021.

Jahve, Oče svih, otkrij ovom umirućem svijetu svoje Sveto Lice i dođi u naš bijedni duh!

Ja Sam! Mir s tobom! Zaista, čeznite za mnom, svakog dana svojega života! Ja, Jahve, na tvojoj sam strani i radujem se kad me zoveš! Radosti mojega Srca, nikad ne prestaj čeznuti za mnom! Budi kao žedna zemlja koja čezne za mnom! Budi nepokolebljiva u svojoj vjeri! Dođi, izlij mi sve svoje prošnje i ja ću ih čuti! Iznesi mi iz svog srca sve svoje probleme i dat ću ti savjet!

Kćeri, pogledaj gore gdje je tvoj Dom! Da, pogledaj prema gore da svoje srce priviješ uz Istinu! A sada me čuj:

Moja nazočnost veliki je dar za tebe, ali i za cijeli ljudski rod! Dao sam ti toliko dobrih stvari, Vassula, tijekom tvojega djetinjstva, no, tvoje ih je sjećanje izbrisalo iz tvojega duha. Ipak, podsjetit ću te: dok si bila dijete, držao sam te u svojim rukama, u svom zagrljaju,[1] podižući te k sebi kao otac koji se raduje svom djetetu. Ja, koji sam iznad tvojega zemaljskog oca, jer ja sam tvoj Stvoritelj, radovao sam se svaki put kad sam te držao u svom naručju, podižući te iz tvog krevetića na veseli smijeh mojih anđela! Tetošio sam te s ljubavlju dok si mi se smiješila. I kao otac koji razgovara sa svojim malim djetetom, razgovarao sam s tobom govoreći ti: "Vezat ću te zauvijek za sebe, malena, vodit ću tvoje korake svih godina koje dolaze i bdjeti nad tobom kad liježeš i kad ustaješ. A kad zora svane, ja ću razgovarati s tobom s uputama i mudrošću, podsjećajući te da sam Ja tvoj Otac i da si ti moja, da potječeš od mene i da si moje sjeme! Ja ću izravnati tlo za tebe kad postaneš moja nositeljica! Htio sam s radošću osvježiti i izoštriti tvoje sjećanje na mene,[2] moje sjeme koje dolazi od mene i koje sam kanio u pravo vrijeme posijati usred ovog naraštaja.

Da, zaista, ja sam te stvorio usred ovog naraštaja za svoju namisao. Pozvao sam te da razvijem svoj spasenjski plan, govoreći ti s bolom u Srcu da ću te poslati iz svog zagrljaja da govoriš u moje Ime. A čineći tako, svijet će se prema tebi odnositi kao prema varalici. Kad si pitala "zašto", odgovorio sam: 'Poznato je da se glina spere s prvim kapima kiše, ali vaša duša nikad ne umire!“[3] To su bile moje riječi tebi. Međutim, dodao sam, da ću te obogatiti hrabrošću i gorljivošću, tako da, unatoč tvojoj krhkosti, nikada ne posustaneš, niti se bojiš. Ti ćeš neumorno zasijavati svijet mojim sjemenom zajedno sa mnom!

I gle, ti ćeš također biti i moja žrtva! Morao sam odabrati jedno od vas da bude moja žrtva. I da bi bilo tako odagnao sam sav strah od tebe, tako da tvoj jezik postane čist poput srebra kad budeš ponavljala moje riječi! Moja Ljubav prema ovom naraštaju nadilazi sve granice! Moja Ljubav će se neprestance izlijevati s mojega Prijestolja na sve vas poput slapova blistavih dijamanata, a ja ću, poput pravog prosjaka koji stoji na raskrižju, moliti za milostinju ljubavi od svih prolaznika, kad oni budu prolazili idući za svojim nezakonitim naumima, odmičući poput sjene, bezvoljni i izgubljeni;

Vapaji mojega Sina istovremeno će se čuti odozgo, dozivajući i njih: "O, dođite! Dođite i jedite moj Božanski kruh i pijte od mojega Božanskog vina koje sam pripravio za sve naraštaje! Tako da budete ozdravljeni i živi! Ljubljeni! Ostavite blago ovoga svijeta jer vam ono neće donijeti nikakvu korist! Dođite k meni pa ćete steći mudrost, a mudrost će vam pokazati put u Istinu i Život! Moj vapaj ide k vama, sinovi i kćeri Svevišnjega, zar niste čuli da onaj koji nađe mene, nalazi Život? Ja sam Portal u Život vječni, zato dođite!"

Sjećam se dana kad si me zvao i sada razmišljam o svemu što si učinio za nas! Budi blagoslovljen, Jahve i Isuse!

Dijete moje, mnogi će mi se protiviti, jer niti me poznaju, niti me razumiju! U vaše dane saginjem se s visina da vas sve dosegnem! Hodam po prašini u potrazi za svojim jadnim sinovima i kćerima koji hodaju u prašini grijeha, da ih podignem i odvedem na mjesto koje sam rezervirano za njih, gdje će biti odjeveni u čistoću! Mjesto gdje se vječni blagoslovi neprestance izlijevaju! Ne ostajte u prašini grijeha i izolirani, naraštaju, jer vam neće činiti nikakvo dobro ako ostanete odvojeni od mene! Ostajući tako vi ste mrtvi! Jer, ostajući odvojeni od moga Duha, koji je Davalac života i koji vas oživljava i pokreće, ostat ćete poput tjelesa. Zato dođite i budite ucijepljeni u moj Duh da bi mogli živjeti!

Molila bih da cijelo čovječanstvo uđe u Tvoje Portale i uđe u Tvoje Kraljevske dvore kako bi kroz cijelu vječnost slavili Tvoje Sveto Ime, jer Jahve je sama dobrota, Njegova ljubav je vječna!

Dođi! Osloni se na mene, obilno ću udijeliti svoje blagoslove svima koji me traže! I poput ulja izlit ću svoje Ime na njih da oživim njihovu dušu! Blaženi oni koji me po svojoj slobodnoj volji prigrle, jer oni će biti preobraženi u Svjetlo! Dođi, kćeri, budi blagoslovljena! Ljubav te ljubi.

© Vassula Ryden 2021

[1] Gospodin mi je dao da shvatim da je to bilo mistično iskustvo. Ponekad vidimo malu djecu kako gledaju gore i puni radosti smiju se, i ja zaista vjerujem da njihova duša tada komunicira s Bogom i s anđelima.

[2]Što je Bog i učinio! Zaista kad mi se prvi put obratio On me je podsjetio da je On moj Otac. Moj osjećaj bio je da sam ga nekako već prije srela i da ga poznajem!

[3] Tada sam shvatila da smo mi, koji smo napravljeni od gline, da će naše tijelo umrijeti kad dođe vrijeme i pretvoriti se u prah, ali naša duša nikad ne će umrijeti. Zato za Boga nije važna naša zemaljska smrt, ono što je njemu važno jest da naša duša, koja nikad ne umire, dođe k njemu i vječno živi s njim.