Prosinac 1991.

3. prosinca 1991.

Druga poruka za Filipince:

reci mome narodu da su oni kao opeke i da ih mogu upotrijebiti za obnavljanje svoje Kuće; mogu, ako mi dopuste, upotrijebiti svakoga od njih; dopustite mi da vas sve vodim; prepustite mi se bez ispitivanja zašto; samo vjerujte meni, svome Bogu; ponudite mi svoju volju, ali mi nemojte prigovarati kad se njome služim; molite srcem i ispovijedajte svoje grijehe; ugledajte se u moju Muku i sve što sam vam ja dao

4. prosinca 1991.

Prije skupa s Filipincima:

Gospodin?

ja sam; ne boj se, nisam te ostavio; ljubim te;

ljubljena kćeri, tvoj je apostolat širiti moju slavnu Svjetlost u svaki narod; širi dalje sve što primiš od mene; to je, dijete moje, ono što ti moraš činiti; ostalo ću ja; dok vršiš djelo koje sam ti ja dao, ja ću te štititi; ne trebaš se ničega bojati; ja, Isus, toliko te ljubim;

- a zatim, ne pokušavaj razumjeti, no iskušavajući te, činim da tvoj duh raste u svetosti; budi mi na usluzi, dijete, i izvršavaj posao koji sam ti povjerio; ja ću te uvijek ohrabrivati da sa žarom svjedočiš za mene i moju Kuću, i uvijek ću te obuzdavati u gledanju lijevo i desno; ne ću biti grub s tobom zbog tvoje užasne bijede;

- budući da ćeš služiti Pravednome osobno, morat ću te vezati za sebe, da čvrsto stojiš uza me; inače, sama, posrtala bi;

- a sada, moj Duh, tvoj Sveti drug, vodit će te sa zanosom k mojoj djeci; po milosti ti ćeš s lakoćom govoriti za mene; ja sam s tobom i nikad te ne ću iznevjeriti; dođi,

5. prosinca 1991.

Za jednu Filipinsku molitvenu zajednicu:

ja ih sve blagoslivljam; reci mojoj djeci da je moje Srce u plamenu, i tako gori, spremno obuzeti ih; trebaju samo zakoračiti u moje Presveto Srce i ja ću ih oteti za sebe, njihova Boga;

(A onda posebno za jednu osobu.)

– danas ti nudim svoje Srce; uzmi ga; Isus je moje ime, a Isus znači

– Spasitelj –

Ljubav vas ljubi;

a ti,[1] moj potomče, nastavi tkati sve ono što sam ti dao; gladna ne ćeš biti; gledaj, tvoj stol je pun, a bez mene tvoj bi stol bio prazan: ja sam onaj koji opskrbljuje tvoju dušu; zato prioni uza me i živjet ćeš; moj sveti poljubac na tvome je čelu; ljubim te, ljubi me;

5. prosinca 1991.

Za zatvorenike zatvora Muntin Lupa – u Manili, na Filipinima:

Vassula, mir, dijete moje; reci zatvorenicima:

– zar niste znali? zar niste čuli kako se Milosrđe sagnulo cijelim ovim putem nad ljudski rod? evo vašeg Boga kako se saginje sa svoga Prijestolja cijelim ovim putem da vas dosegne;

– došao sam k vama –

da vam govorim o velikoj ljubavi koju imam prema svakome od vas;

ja sam vaš Bog, govorim preko svoga oruđa da vam dam svoju poruku; došao sam vam govoriti u vašem srcu i utješiti vas, prijatelji moji; kažem vam, svijet nije ništa preda mnom, zato ne bojte se svijeta, dođite k meni i naslonite se na mene i ja ću vas odvesti na svoje vječne izvore; ozdravit ću vaše rane i zacijeliti ih; moje vas oči nikad ne ispuštaju; i kažem vam, sa mnom će vaš stol uvijek biti pun; sa mnom ćete blagovati, prijatelji moji; a kad teški bič dođe na vas, nemojte da vas to zbuni, ljubljeni moji; svaki put kad dođe na vas, pogledajte moje rane koje vas liječe i spašavaju od smrti;

pogledajte mene, svoga Spasitelja; ne gledajte ni lijevo, ni desno; slijedite moje otiske mojih stopala; prepoznat ćete ih po tragovima krvi; slijedite ih, ljubljeni moji, i oni će vas odvesti tamo gdje sam ja;

blagoslivljam svakoga od vas, ostavljajući vam dah svoje ljubavi na čelu; Ljubav vas ljubi;

Za sestru Terezu, koja se brine o zatvorenicima i koja je obratila zatvorenike u Bogu posvećene osobe.

dao sam im Stijenu, i, ah! .... kako ljubim tu Stijenu; ja, Gospodin, blagoslivljam je i blagoslivljam, jer je iz pustinje gdje su zmijska legla načinila

plodno tlo, vrt, gdje se ja, Gospodin, mogu odmoriti;

8. prosinca 1991.

Gospodin?

ja sam; moli se prije nego se odmoriš u meni, reci sa mnom:

Isuse, odmori se u meni, a ja ću u Tebi,

sjedinjeni, povezani zajedno; amen;

Ponovila sam.

budi sigurna u Dva Srca, sjedinjena u ljubavi; već sam govorio u mnogim srcima o toj istini, istini koju će mnogi odbijati, ali će na kraju naša Dva Srca pobijediti; takav je svijet; danas odbijaju, a sutra će častiti ovu istinu;

ja, Isus, ljubim vas sve; nemajte nikoga drugog u svom srcu osim mene; imajte me na prvom mjestu; imajte moj mir;

12. prosinca 1991.

(Moje su misli otišle u Švicarsku.)

Gospodine, kakva je Crkva u Švicarskoj?

... krš ...

24. prosinca 1991.

Badnjak:

Moj Gospodin?

ja sam; osloni se na mene, dijete;

(Očima svoje duše ugledala sam Isusovo Sveto lice. Izgledao je kao dijete, s velikim nevinim očima.)

Strahovita zadovoljština mora biti dana da zarastu rane ove zemlje; rane i ožiljci, načinjene bezboštvom i grijehom;

– obraduj oči svoga Spasitelja i proširi ovo:

neka bude:

da ova moja poruka postane tako dalekosežna, tako rasprostranjena da se sama dokazuje te zloća, ravnodušnost i bezboštvo budu sputani i okajani; dijete! uhvati se za okrajak moje odjeće[2] i sad je još više proširi s jednog kraja zemlje na drugi; ulazi u moja svetišta ako te dočekuju s dobrodošlicom u mojim svetištima;

ako ti ljudi zabrane, ne daj da te to pogodi ni rastuži, ne očajavaj; tvoji će tlačitelji opet vidjeti te događaje u dan očišćenja i plakat će, sjećajući se svoga odbijanja; shvatit će kako su odbijali naša Božanska Srca, a ne tebe; naša Dva Srca, koja su pretkazana;

kćeri, slijedi otiske mojih stopala, mojom krvlju obilježene, i navještaj moje Sveto ime na svakom skupu; došlo je vrijeme kad više ne smiješ oklijevati; zasađuj vinograde svuda i gdje god možeš stvaraj vrtove iz pustinja; ja sam blagoslovio svoje poruke da imaju uspjeha i da se ukorijene, zato hrabro, kćeri;

(Iznenada sam osjetila 'ognjeni mač' kako me probada i uzviknula sam: “Gospodine! Nedostaješ mi!”)

nedostajem ti zato što si ugledala moju slavu .... piši:

– tvrđavu za tvrđavom opsjedao je Pobunjeni; danas sam došao i nudim mir cijelom ljudskom rodu, ali ih vrlo malo sluša; danas sam se došao nagoditi o miru i s porukom ljubavi, ali mir koji ja nudim zemlja oskvrnjuje, a ljubav koju im dajem ismijavana je i izrugivana u ovoj uočnici moga rođenja; ljudski rod slavi ove dane bez moga Svetog imena; moje je Sveto ime ukinuto i oni uzimaju ovaj dan moga rođenja kao veliki praznik dokolice, klanjanja idolima;

Sotona je ušao u srce moje djece, jer ih je našao slabe i uspavane; ja sam opominjao svijet; Fatimska poruka kaže: u svoj ću Dan učiniti da sunce zađe u podne, a zemlja potamni usred dana; dopustit ću Zmaju da proguta taj grješni naraštaj i zavitla vatrom kakvu svijet nikad prije nije vidio, niti će je ikad više vidjeti, da spali njegove bezbrojne zločine;

pitat ćete: “zar će svi žitelji poginuti, dobri sa zlima?” kažem vam: živi će zavidjeti mrtvima; od dva čovjeka, jedan će biti uzet; neki će pitati: “gdje su Ilija i Mojsije koji imaju doći?” a ja vam, zli naraštaju, kažem: mi[3] nismo sve ove godine govorili u prispodobama; Ilija i Mojsije već su došli, a vi ih niste prepoznali i odnosili ste se prema njima kako vam se prohtjelo;

niste slušali naša Dva Srca, Bezgrješno Srce moje Majke i moje Presveto Srce, vi, nevjerni naraštaju ... naša vam Dva Srca nisu govorila u prispodobama, ni u zagonetkama; sve naše riječi bile su Svjetlost; a naša Dva Srca, kao Dva svijećnjaka, svijetle jedno kraj drugoga, tako jasno da svatko može vidjeti, ali vi niste razumjeli; naša vas Srca, kao dva maslinova stabla,[4] jedan s desna, a drugi s lijeva, pokušavaju tolike godine oživjeti; kao Dvije maslinove grane ispuštaju ulje[5] da ozdrave vaš bolesni naraštaj i zaliječe vaše rane, ali se vaš naraštaj odnosio prema našim Dvama Srcima kako im se sviđalo; naša su Dva Srca pomazana[6] i žive, ta Dva Srca su kao oštri mač, dvosjekli,[7] pretkazan; ali pobunjenički duh ovog naraštaja raspinje moju Riječ, dvosjekli mač,[8] i odbija naša Dva Srca, koja vam danas govore; baš kao sodomska i egipatska odbijanja nositelja mojih poruka;

tvrdoglavost ovog doba nadišla je faraonovu, jer su pozivanja na njihovo znanje postala bojno polje mojem učenju;[9] zaista, naša su Dva Srca postala kuga ljudima ovoga svijeta;[10] ali uskoro, sada već vrlo uskoro, moj će se glas opet čuti, ja ću vas posjetiti s grmljavinom i vatrom; Pravednost je na dohvat ruke; a naša će Dva Srca, protiv kojih ste se vi borili, na kraju pobijediti;[11] i kraljevstvo svijeta postat će moje Kraljevstvo;[12] sve je ovo sada veoma blizu;

otvorite oči i pogledajte oko sebe; ja vam dajem sve ove znakove vremena; a vi, vi koji radite na tome da iznesete na površinu posvetu Savezu Dvaju Srdaca, ne gubite hrabrost; Knjiga otkrivenja također govori, kao i Knjiga Zaharijina o ovoj Istini; ne bojte se, širite ovu posvetu s pouzdanjem i hrabrošću;

[1] Isus se okrenu k meni.

[2] Isus misli da se proširi opseg širenja ove hitne poruke.

[3] Krist misli na Dva Srca koja su dva svjedoka iz Otk 11, 1-13 i Zah 1, 1-14.

[4] Otk 11, 4 i Zah 4, 3.

[5] Zah 4, 12.

[6] Zah 4, 14.

[7] Otk 1, 16.

[8] Smjeranje na Otk 11, 8-10.

[9] Smjeranje na Otk 11, 7.

[10] Otk 11, 10.

[11] Smjeranje na Otk 11, 11.

[12] Otk 11, 15.