9. travnja

9. travnja 2004.

Veliki petak

moja Vassula, ja sam Suputnik tvojega srca, vidiš? ja te vodim sa sobom iskričavim Rijekama; slavnim putovima kojima nikome nije dopušteno kročiti osim ako nije u mojemu društvu; znaš li ti da sam neprestance s tobom? nitko, moja Vassula, nije vrijedan čuti me ili vidjeti me; a ipak ja izlažem svoje Srce tebi da ti pokažem svoju volju i da Ja Jesam jest Ja Jesam; nikad te nisam iznevjerio i drago mi je da si svjesna svojega stanja, inače bi izgubila moje Srce; sve što želim od tebe jest ljubav; ljubav za Ljubav; blagoslovljena od moje Duše, moj duhovni dar tebi je da me možeš pozvati u svako doba i ja ću ti odgovoriti; dapače, kad se smatraš nedoraslom da izraziš moje Riječi, ja ću govoriti za tebe;

ja, moja Vassula, dajem ti pouke u Bizantskim lekcijama da bi doprla u najvišu kontemplaciju, da me dosegneš … nejasne i tvrde formulaciju nisu moj način poučavanja, nego moja teologija je utemeljena na Istini i božanskoj ljubavi – to je moja teologija; Stvoritelj prati tvoj korak, i u stanju milosti ja ti dopuštam da hodaš sa mnom;

ova plemenita Oda, kojoj toliki sada ne priznaju njezinu vrijednost, nego ih ostavlja nepopustljivima, jednog će dana ispuniti svemir … dođi, Vassula, sjeti se kako sam ja platio za tebe na Križu? ljubim te do ludila, tebe koju sam kroz čitavu vječnost želio da dovedem i da dijeliš moj Križ jedinstva sa mnom, svojim Zaručnikom; ne brini se zbog onoga što je pred tobom; budi sretna što te imam kraj sebe i što si u božanskom dijalogu sa mnom svojim Bogom; ic