23. rujna

Bilježnica 111/112.

23. rujna 2005.

Tvoja ljubav za čovjeka potpuna je ludost,

Tvoja duboka dobrohotnost prema nama,

koji smo okaljani grijehom,

nepojmljiva je;

kako itko može tražiti da potpuno

razumije Tvoju dobrotu?

To je kao kad bi netko tražio da rukom uhvati

maglu ili svjetlo,

koji su neopipljivi…

U početku, kad si mi otkrio moju dušu,

stvarnu mene,

kao gubavca koji se skriva u grmlju,

Ti me nisi okrivljivao,

namjesto toga tražio si moje prijateljstvo;

pokušavao si opravdati moju grozotu govoreći:

„zato što nije bilo nikoga kraj tebe da te pouči?“[1]

Moja je grješnost privukla Tvoje milosrđe,

moja siromašna i pusta duša privukla je

Tvoje suosjećanje i oproštenje,

Sveti Jedini, moja želja da budem spašena,

razdirale su Te, i rekao si:

„ne mogu gledati svojega cvijeta ovakvog!“

Tvoje milosrdne riječi pale su na moju ogoljelu dušu kao jutarnja rosa.

„ja ću te voditi u pokajanje i u neumrli život u meni, ako i ti tako želiš…“

To su bile riječi koje si mi šapnuo u uho i tako je sve počelo!

a ti si se odrekla svoje volje zbog moje volje i to te spasilo; ako se itko ukotvi u svijet, a ne u mene, on me nikad ne će naći; odrecite se svoje volje i svjetovnih strasti, i dođite mene posjedovati, jer posjedujući mene mi ćemo oblikovati savez mira koji će trajati čitavu vječnost; ja sam se ukazao tebi, moja Vassula, i ozdravio te;

udijelio sam ti hodanje po safirima, vodeći te u svoje Kraljevstvo; ja svakoga pozivam k sebi, prije odmazde koja dolazi na ovaj svijet; dani se primiču, jer ja više ne mogu tolerirati[2] ovo raskolništvo; kad se zemlja bude tresla znaj da je to tek početak onoga što će pasti na ovaj zli naraštaj; sišao sam u ovo veliko groblje, hodajući između grobova, da vas uskrisim; pozivao sam grobove da se otvore i oni su se otvorili; da podignem svoje sinove i kćeri, i njihovo obnavljanje dar je moje ljubavi; ozaren željom da ih uskrisim, moja me želja bacila dolje u grobove i prije nego ste znali ja sam podignuo mrtve iz njihovih grobova i zagrlio ih;

„to je moj dar vama koji će ostati zauvijek; onima koji će ostati posvećeni oni će zadobiti moj blagoslov kao nagradu; sada idi i naviještaj moju ljubav u svitanje;“

kćeri, nikada nisam nikome nametnuo svoj Zakon ili svoju nazočnost; dolazim kao podsjetitelj da bih ovaj nered doveo u red; a opet unatoč svih mojih vidljivih čudesa i znakova, unatoč mojih ponavljanih poziva, unatoč očitim milostima i darovima podijeljenih po Duhu Svetomu cijelom ljudskom rodu, unatoč svih mojih oda vama, naraštaju, unatoč mojega milosrdnog približavanja, odgovor koji sam primio bio je indiferentnost, proganjanje i nevjerica, od nekih ismijavanje i hotimično odbijanje mojih poziva na pokajanje; pljuvanje na moje blagoslove; prijetnje izopćenjima, uskrsnuća koje oni vide koje sam ja učinio pred njihovim očima, primljena su s prezirom ili u najmanju ruku ignorirana; oni čitaju Sveto pismo očima koje ne vide;

kćeri, unaprijed sam upozorio na nevolje koje će pasti na ovu zemlju zbog njihovih grijeha, nevolje i razaranja koja su se ostvarila, a oni još uvijek oklijevaju u nevjerici da je to sve navučeno po njima, a ne po prirodi; kad sam rekao da će se zemlja tresti i pomaknuti iz svoje osi[3] i da će se otoci pomaknuti sa svojih mjesta, nitko mi nije vjerovao; nitko nije slušao; oni ne prihvaćaju savjeta od mene; oni prezirno odbijaju sva moja upozorenja; kad danas kažem da je zbog bezboštva i raskolništva ovog naraštaja svemir ugrožen oni još uvijek ne vjeruju; kad budu vidjeli zemlju koju sam ja stvorio rascijepljenu i raskomadanu na komade spopast će strah te tvrdoglave duše; Potop[4] će biti ništa u usporedbi s pustošenjem koje će moj oganj učiniti ovom svijetu; iz utrobe zemlje sukljat će vatra, a iz raspuklina, ispunjenih tekućim ognjem, rijeke će se oblikovati, rijeke ognja koje će bljuvati i raširiti u svaki grad pretvarajući zemlju u plamen; anateme koje ste bacali na moje izaslanike past će na vaše glave; ja dodajem svoj blagoslov tebi, moja Vassula, blagoslov kojeg ti je on[5] odbio dati; ic

[1] Najednom je Isus uzeo moju ruku da bi sam napisao ovaj dio.

[2] Istodobno sam čula riječ 'podnositi'.

[3] Prvi tsunami u Indoneziji.

[4] Iz Noina vremena.

[5] Patrijarh Bartolomej u Carigradu kad sam mu otišla predati svoj govor o Sjedinjenju iz Farfe, Italija, koji sam predala mons. Fortinu, kardinalu Kasperu i kardinalu Cassidy-u, koji su pokazali zanimanje.