1. studenoga 1992.

Gorljivost za Tobom izjeda me,

ja sam Tvoja, Gospodine.

Okreni se k meni, molim Te,

i ispuni mi usta, da me oživiš.

Izbavi me od ljudskog jezika ....

prihvati poniženje koje ti sada nudim;[1]

Ljubim Te, Gospodine, do ludila.

ljubi me i za one koji to ne čine; Ja Jesam pazi na tebe;

malo pomalo podignuo sam te, najdraža dušo, tako da me možeš slaviti; ti ćeš učiti ovaj naraštaj ovim riječima: Ljubav i Sjedinjenje;

slušaj, Vassula od moga Presvetoga Srca, moja će te ljubav spasiti; bit ćeš maelna i prezrena, bit ćeš osporavana i sumnjičena iz moje Kuće; proganjanje bit će tvoj svagdanji kruh; to će biti tvoja naknada na zemlji, jer sve te stvari usmjerit će tvoje korake u moje Kraljevstvo; tragovi koje ćeš ostaviti iza sebe dovest će mnoge duše k meni; zato ugledaj se na moje vlastite tragove i slijedi me;

drago mi je što si ovu objavu povjerila mojoj Majci; kažem ti, nisi mogla bolje izabrati; moja će Majka biti tvoja braniteljica, i nitko ne će moći uništiti ovo pisanje, ja sam ga blagoslovio;

zato, tako draga mi, ljubim te i nikad ne sumnjaj u moju ljubav;

ja, Isus, s tobom sam; veselim se u tebi;

5. studenoga 1992.

mir, malena moja, ti, koju sam ja podignuo, uđi u moje Presveto Srce; ti ćeš nadvladati svoje tlačitelje; da, svaki od njih će pasti;

Ja sam slaba, daleko od toga da sam jaka ...

drži u pameti da je Ja Jesam Stijena, a tvoja snaga dolazi od te Stijene; oltaru! ja ću se brinuti o tebi; moraš mi dati slobodu da te očistim; mrlje na tvojoj duši rastužuju me i užasavaju me; ja želim svoj oltar bez mrlja, želim da je čist; želim te odjenuti u sjajne haljine; blagoslovi me, mene koji sam tvoj savjetnik;

Blagoslivljam Te, Gospodine Isuse.

moram te orobiti i učiniti te siromašnom, volim siromaštvo; smrtnice, nemaš li mi ti što reći?

Ja sam Tvoja žrtva,

i s Tobom,

i u Tvojim rukama želim biti,

da bih bila sposobna osjetiti

ono što si Ti osjećao

kad si bio na zemlji.

Želim Te okusiti.

ja ću ti dati da me okusiš, ako je to ono za čime ti uzdišeš .... ja ću te, ako mi dopustiš, podvrgnuti svojoj volji; .... a ti ćeš shvatiti kako je veliko moje Ime i kako je savršen onaj Jedini koji je učinio da toliko napreduješ ....

10. studenoga 1992.

mir s tobom; današnje su zemlje potpuno onečišćene i imaju sve osim mene;

ono što se svijetu čini ispravno, odvratno je mom pogledu, i već je osuđeno od mene; ako te svijet mrzi, to je zato što me ti ljubiš; neka tvoje svjedočenje bude vrijedno u mojim očima, a kažem ti, tvoje će svjedočenje biti vrijedno samo ako se potpuno žrtvuješ za spasenje duša i iskažeš svoju ljubav polaganjem svoga života za svoje prijatelje i za one koje nazivaš svojim neprijateljima, zato, kad dođe moj Dan, ne ćeš imati potrebe da se stidiš;

ja, osobno, opskrbit ću te svojom snagom; a dotle nastavi s ovim radom koji sam ti povjerio i kliči radosno; veseli se, jer ću svojom moći probiti njihov zid i dopustiti da sve što je bilo skriveno od vas, bude izloženo svjetlu; vaše će oči ugledati gdje pred vama vrve sve vrste životinja i zmija; ali ne bojte se onih koji mogu ubiti tijelo, kažem vam, oni ne mogu ubiti dušu; bojte se onih koji mogu uništiti i tijelo i dušu u paklu! slijedi me po mojim stopama i ne očekuj čast ili nagradu;

ako te svijet smatra varalicom, znaj da nisi prava, jer, prvi koga je svijet smatrao varalicom, bio sam ja; ljubi! i opraštaj! moli se za one koji snuju nevjerojatne spletke protiv moga Duha Svetoga i ne sudi ih, kako se ne bi ono što je kobno za njih okrenulo i postalo kobno za tebe; pusti da ih ja ispravim, pusti da sve što činiš bude usađeno u ljubavi; ja ću te opskrbiti i ispuniti utjehom; svaki trn u mome Tijelu na kraju će biti uklonjen; Ljubav će pobijediti;

15. studenoga 1992.

“o, kad bi se jad moj izmjeriti mogao, a nevolje moje stavit na tezulju! teže su one od svega pijeska morskoga, i stoga mi riječi zastraniti znaju;”[2]

Tresem se od užasa na pomisao

da bih mogla griješiti!

Da li bih bila okrivljena pred Tobom,

moj Bože?

A ipak, u Tebi sam uhvatila korijena.

Vidjela sam Te kako tamo stojiš,

šutiš, s ipruženom rukom,

kao netko tko očekuje milostinju.

A onda sam čula Glas,[3]

i Ime[4] mi je bilo dano,

i moja je duša zamrla u naručju

moga Oca.

O Bože, kako Te ja ljubim!

dijete moje, dijete moje .... kako te ja, Gospodin, ljubim! ljubim te do suza .... prestani slušati Zloga koji pokušava uništiti sve dobre stvari koje sam ti dao;

imaj vjere u moju ljubav, ja te nikad ne ću iznevjeriti[5].... nikad[6]... zato, imaj moj mir, onaj mir koji sam ti ja dao, i znaj, dijete moje, da veće ljubavi od moje nikad ne ćeš susresti .... ah, dijete moje, uhvati se za rub moje haljine; ja sam ovdje, i s tobom sam;

19. studenoga 1992.

Tvoja pomoćna ropkinja Tebi je na usluzi.

Vassula od mojega Presvetoga Srca, ljubljena od moje duše, dođi k meni, dođi k meni; kad si proganjana uđi u moje Presveto Srce i kušaj moju ljubav; između mnogih, tebe sam izabrao da me slijediš na stazi koja vodi k sjedinjenju; učinio sam te svojom učenicom i ne samo da sam postao tvoj odgojitelj i učitelj, nego sam postao tvoj Zaručnik; ljubljena, sa mnom ti ništa ne će manjkati;

Želiš li mi diktirati, Gospodine?

svaku minutu tvoga života! svaku minutu svoga života budi sa mnom! u molitvi, u diktatu, u meditaciji, u primanju mene u Svetoj Euharistiji, u časovima klanjanja, dokaži mi svoju ljubav, dokaži mi svoju žeđ za mnom! dokaži mi svoju vjernost ostajući sjedinjena u ljubavi s mojim Srcem; budi postojana, zavisna o mojoj snazi i uvijek gledaj naprijed da bi me susrela; ah, malena moja, zar nisi shvatila? nisi li shvatila veličinu ljubavi koju ja imam prema tebi, i moje prijateljstvo? ...

a onda, dok si još uvijek ovdje, pridruži svoje molitve molitvama Svetih i zapamti, ja savršeno znam što ti imaš na srcu; ja znam tvoje potrebe, sve! svi vi meni jednako pripadate i zar ne bih opet dao svoj život za vas kad bi to bilo potrebno![7]....

evo me, šaljem svoga Duha da vas podsjetim na veličinu svoje ljubavi i da zatražim od vas da se povučete od svijeta, koji ima sve osim mene; jer svakoga od vas stavio sam u svoje Presveto Srce; dođite, sjedinite svoje srce s mojim Srcem i živite prema našim Porukama; blagoslivljam svakoga od vas i ostavljam vam dah svoje ljubavi na čelu; budite jedno;

27. studenoga 1992.

mir s tobom; to sam ja, Isus; moli sa mnom i kaži:

Oče, sve što od Tebe sada molim

jest da ojačaš moju vjeru;

amen;

Ja sam ponovila s Isusom.

29. studenoga 1992.


Filipini – Manila

ja sam vaš dobri Pastir; čuo sam gore vaš poziv, pa kako bih mogao odoljeti vašem zazivu kad čujem vaš lelek i vašu agoniju? došao sam na ovaj način da vam govorim i da podsjetim vaša srca na svoj zahtjev:[8] jeste li se svi izmirili sa svojom braćom, svojim sestrama, sa svima? samo nekoliko ....

evo me, opet vam šaljem riječ; ne dolazim kao Sudac, ne još, i ako vam prigovaram, to je zbog moje prevelike ljubavi koju imam prema vama .... ja sam ljubomorni Bog i želim molitve, molitve bez prestanka;

ah, ljubljena djeo, kad biste samo znali kako mi je Srce rastrgano svaki put kad netko od vas odgodi moje želje za drugi put .... kažem vam, uskoro ću s Duhom Svetim sići u punoj silini, da dam vid slijepima, a uzmem ga od onih koji kažu da vide ....

duh koji lebdi nad ovim svijetom jest pobunjenički duh, koji tjera svijet da živi bezbožnim životom i na taj način ponizuje moje Svetište; niste li vi svi moje Svetište? obradujte svoga Oca na Nebu i molite za pomirenje ovog svijeta; blaženi mirotvorci kad rade za mir! oni će se zvati djecom Svevišnjega;

molite da moja Crkva bude jedna; danas ima podijeljenosti u mojoj Crkvi kao što nikad nije bilo; kao Kain i Abel, braća, a opet različiti jedan od drugog; jedna krv, a opet različita; jedan je bio vjeran, a drugi nije; jedan je bio dobro upravljen, a drugi loše, i nije mi se milio; jedan je bio vjeran i posvećen, a drugi izdajica i pobunjenik: to su članovi moje današnje Crkve; imam ih dvije vrste: jedan posvećen, drugi pobunjenik; moja je Crkva podijeljena;

zaista vam kažem, moje je Kraljevstvo među vama; – moj Duh Sveti danas puše na sve vas, da oživi ono malo što je još ostalo u vama i da pobunjenike vrati k pameti; moj Sveti Duh milosti puše na vas moju strasnu ljubav; ovce koje meni pripadaju izdaleka će prepoznati moj glas; uskoro ću učiniti da zasjaju učenici;

ja, vaš Kralj, blagoslivljam svakoga od vas iz dubine svoga Srca; budite jedno!

Poslije:

Naša Sveta Majka daje poruku Filipincima:

kao Majka dolazim tražiti od vas da slušate svoga Oca; slušajte ga i učinite sve ono što On traži od vas da činite;

ja sam vam, na osobiti način, pokazala rane naših Srdaca; ostat ću s vama na ovaj način još samo kratko vrijeme, ali ne ću vas ostaviti, vas koji ste Pastirova janjad, a da ne osiguram da imate zaklon i pašnjak;

svijet opet krivo procjenjuje vremena, a ne može prepoznati ni znakove; svijet ne sluša naša Dva Srca, niti ih razumije, oni nas odbijaju .... a blizu je čas kad će Svjetlost zasjati odozgo i naša Dva Srca, kao dvije Svjetiljke koje svijetle jedna kraj druge, oživjet će ovaj svijet, izvodeći ga iz mraka u svjetlo; ta Dva Srca, koja je svijet obezvrjeđivao, na kraju će pobijediti! a ova kraljevstva svijeta proći će i bit će zamijenjena Kraljevstvom moga Sina .... sve vam je to sada vrlo blizu!

kad pođete odavde,[9] pođite s Gospodinovim mirom i s mojim mirom;

[1] Upravo sam čula kako me netko, koga poznajem, progoni.

[2] Job 6, 2-3.

[3] Glas Oca.

[4] Jahve

[5] Izrekao je te riječi gotovo šapatom.

[6] Tu je riječ prošaptao.

[7] Ove su riječi dane s velikim naglaskom, jer su došle iz njegova Božanskog Srce

[8] Gospodin je 24. 10. 1991. Filipincima uputio poruku, tražeći da se izmire.

[9] Iz crkve u kojoj smo bili.