6. listopada 1993.

Vassula, dijete moje, ja, Jahve, darujem ti svoj mir; čvrsto gledaj u mene i živjet ćeš; pogledaj, je si li voljna obnoviti preda mnom svoje zavjete služenja i vjernosti?

Jahve, moj Bože,

voljna sam izvršiti

ono što moram izvršiti.

Voljna sam služiti i biti vjerna

svome Bogu, Jahvi i Spasitelju.

Neka dođe Kraljevstvo Tvoje

i neka bude volja Tvoja.

je si li još uvijek voljna ići k onima kojima te šaljem i biti moja jeka?

Da, voljna sam, sve dok Te ne izgubim iz vida, moj Bože.

ja sam uvijek s tobom .... zajedno ćemo hodati ja i ti, tvoja ruka stisnuta u mojoj ruci; jesi li još uvijek voljna da zasađuješ nove vinograde i uljepšavaš one za koje se nije marilo?

Voljna sam, Abba,

sve dotle dok su sadnice

zasađene Tvojom rukom na mojoj ruci

s kojom me vodiš.

Voljna sam uljepšavati Tvoje vinograde

sve dotle dok tople zrake

Tvoje Božanske Svjetlosti sjaje nad njima.

ja sam pred tobom da te vodim, slijedi moje stope; otkrit ću svoje Sveto Lice i zasjat ću nad svima vama; jesi li voljna natapati moje vinograde?

Da, moj Gospodine,

sve dotle dok voda dolazi

iz Tvojih vlastitih izvora.

voda će se podignuti[1] iz mojih vlastitih izvora, od mojega Prijestolja i od Janjetova, i moji će vinogradi donositi plod, a njihovo lišće nikada ne vene;[2] moje ih oči nikad ne ispuštaju iz vida; izbit će izboji i njihove će loze donositi plod u izobilju, da napuni sva izgladnjela usta; priskrbit ću plod za sva živa stvorenje;

nisam li rekao,[3] kćeri, da će se moja Riječ iz potoka proširiti u rijeku, a rijeka će početi bujati i rasti kako bi se pretvorila u ocean, ocean ljubavi? vidiš kako se ranija proroštva ispunjavaju? nisam li rekao da će Mudrost biti tvoj odgojitelj koji će te upućivati i da će se moje poučavanje izliti na tebe kao proroštvo? nisam li rekao[4] da ću te ja, Bog, oblikovati i voditi na svoja okupljanja da svjedočiš za mene, Svevišnjega? nisam li ja rekao, Vassula, kćeri moja, da će moja Riječ[5] prekriti zemlju poput izmaglice? nisam li ja rekao, dijete moje, da ću te nositi iznad valova morskih i po čitavoj zemlji i među sve ljude i u svaki narod da objavljuješ moj Hvalospjev ljubavi[6] i da me proslavljaš? raduj se onda u meni! dođi i hvali me, dijete; vidiš li kako su se sva moja prijašnja pretkazanja[7] ostvarila?

tvoj Otac je tvoj Zapovjednik; ja sam Zapovjednik Neba i zemlje; ja sam Zapovjednik čitavog svijeta, čudesno, nitko i ništa me ne nadmašuje; ja sam sâm sebi dostatan; potomstvo? .... vlastita moja, nitko nije ravan mojoj slavi; vjeruješ li ti da ja mogu zbaciti kraljeve i kraljevstva ako oni postanu zapreka mome Hvalospjevu ljubavi?[8] sve sam ti ovo obećao puno prije samog događanja, a danas ti kažem: ja, Bog, dat ću ti svoju snagu i sjećanje da zapamtiš sve pouke koje si čula od Mudrosti;

premda će silovite optužbe padati po tebi poput tuče, ne boj se, ja ću te to više pritiskati na svoje Srce i zaštititi te; Sotona je odlučio da se upusti u rat s tobom i ti si mu postala vrhunska meta, odlučan je zaustaviti te u proroštvu; ne boj se njegovih prijetnjà, ja ću ti pomoći, ja ću ti pomoći, zato budi srčana! ti ćeš ići nesmetano, a uvrede koje bude sipao po tebi, služeći se ljudima, samo će te obnavljati;

na svojim ću okupljanjima činiti neočekivana čudesa, da podsjetim svoju djecu da Ja Jesam; Otac kojeg su oni napustili, nikad nije napustio njih; podsjetit ću ih da moja nazočnost spašava i da im moj Duh Sveti, kojeg su oni zaboravili, pruža odmor; podsjetit ću svoju djecu da moje milosrđe ne prolazi netaknuto, jer ja sam im Otac; učinit ću da mi njihova srca pjevaju i oni će shvatiti da je izvan moga Svetišta njihov stol prazan; oni će shvatiti da će se izvan moga Svetišta zagušiti od žalosti i tereta; izvan mojih ruku suočit će se s razaranjem i smrću;

vaš je naraštaj povlašten što čuje moj glas; otvorio sam usta da govorim i da uputim neupućene; odlučan sam vam darovati svoj mir i spasiti; odlučan sam vam dati do znanja da sam ja Otac, a vi – moje sjeme;

danas su grane smokvina stabla podatne i lišće propupava; zar još uvijek ne prepoznajete vrijeme? kako to da mnogi od vas ne znaju čitati i razumjeti Sveto pismo? kako to da je većina od vas izgubila moć uočavanja? nisam li rekao: budni budite? djeco moja, danas vam se nudi moje Kraljevstvo, nemojte proći pokraj njega ne uočavajući ga; ne dajte pak ni da vas moje Kraljevstvo prestigne;

nemojte previdjeti moj Zakon; dođite; ja sam uvijek s vama;

11. listopada 1993.

Vassula od moga Presvetoga Srca, piši:

ja sam nazočan i kraj tebe sam; reći ću ti sve ono što želim da napišeš; dopusti mi upotrijebiti tvoju ruku, golubice moja; kćeri egipatska, preplavljena mojom Porukom poput gorskog potoka, natopi zemlje, gradove i stanovnike, viči, nitko te ne će ušutkati; napreduj s mojim blagoslovima, kćeri; pometi zmije otrovnice i guje,[9] dopustit ću da izbjegneš njihovu žuč u svome životu; pazit ću te kao što majka pazi svoje novorođenče; govori! i ne boj se nikoga;

reci im da je Knez mira, ovaj Bog, okružen kerubinima, odložio svoju krunu i kraljevsku odoru, da bi bos hodao ovim svijetom i da bi obučen u kostrijet pokazao svoju žalost; kako sam s tobom ljubazno postupao i dodijelio ti mjesto u svome Presvetome Srcu, tako ću i s ostalom svojom djecom postupati; iz pogana ću podignuti vjerne levitske svećenike, i ja ću s njima dovršiti njihovo putovanje;

hrabro, kćeri! blagoslovljeni oni koji me ljube, nebo je njihov dom, blagoslovljeni oni koji se raduju nad štropotom mojih koraka, oni će se u meni radovati; kako sam oživio tvoj život, kćeri, tako ću oživjeti sve one koji će zazivati, iskreno, moje Ime;

O Bože, Ti osobno si me izabrao

u ovoj zemlji zaborava

da budem Tvoja nositeljica.

Mojim si me imenom zazvao da Ti služim.

Evo me, Gospodine,

Odgojitelju i nježni Učitelju,

Sveti Druže, Branitelju i Tješitelju.

Ah Gospodine, svoje Otajstvo,

a ni svoje planove, nisi tajio od mene.

Ostavljaš slavu i odlažeš krunu svoju

i silaziš s Nebesa da s ljubavlju

posjetiš moju grješnu dušu.

Ne, ti ne prezireš grješnih ni bijednih

u njihovu jadu i siromaštvu,

nego im svesrdno dolaziš u pomoć.

Svakodnevno me vodiš da svjedočim

o Tvojoj slavi i poput zublje

koja osvjetljava čovjekovu stazu,

Tvoja me nazočnost čuva od pada.

Na svoju me gozbu pozivaš svakoga dana

ovog moga života,

da obaspeš dušu moju nebeskom mànom.

Moje si siromašno srce ucijepio

u svoje Presveto Srce.

Tamo si oživio moju dušu da Ti odano pjeva.

Uzdignuo si moj duh da neustrašivo

objavljujem narodima Tvoju Riječ.

Svojom me desnicom vodiš.

Ti zasađuješ, Ti gradiš:

Pravednost i odvažnost.

Da, Kralj Neba i Zemlje

zasađuje krjepost tamo gdje je porok,

mir gdje je rat,

jedinstvo gdje je razjedinjenost,

ljubav gdje je mržnja,

vjeru gdje je bezboštvo,

nadu gdje je očaj.

Sveto je Ime njegovo!

Ti si ustanovio svoje Kraljevstvo[10] na zemlji,

pomazuješ nas i daješ našoj duši novi život.

Da bi nas spasio bio si odbijen

za ono što su Tvoje usne žarko molile

u Getsemaniju,

ali Ti si se odazvao kad Te je Otac pozvao.

A sada će moja duša živjeti samo za Tebe

i samo ću Tebi služiti.

Ja ću navješćivati veličinu Tvoga Imena

sve dok živim

ti ćeš me navješćivati naraštajima koji će tek doći, pokazivati moju pravednost ljudima još nerođenim; ne, ja ne prezirem grješnoga niti zanemarujem siromašnoga, nego im dolazim sa svojim Srcem u ruci da im pokažem kako je moja ljubav vječna i kako moja vjernost traje od koljena do koljena;

u vaše sam vrijeme uzeo kostrijet da iskažem svoju žalost; stupovi se nebeski tresu i moji su anđeli žalosni gledajući ovaj naraštaj koji slijedi put što ga je ugazio Sotona; zato sam se spustio sa svoga Prijestolja da vas sve dosegnem; ne, nikoga ja ne ću zanemariti; sjedit ću s grješnicima, a oni me se ne će bojati; ja ću im iskazati prijateljstvo, bosih nogu,[11] i reći im da su od samog početka imali Oca, i to što nikad nisu spoznali nebeske zakone, to je bilo zato što nikoga nije bilo kraj njih da im to kaže; nikoga nije bilo ni da im kaže da su oni sjeme Svemogućega;

a onda ću ih okupiti[12] oko sebe poput jaganjaca, uz samo svoje Srce i kao netko tko se sprema otkriti tajnu, hranit ću ih sa svojih usana: Oče naš; a onda ću im reći da je LJUBAV pred njihovim očima; Živi Kruh je onaj koji sjedi među njima, Onaj koji je živio i umro za njih upravo im govori; Onaj čiji je dah obasjao Nebesa i po komu su sve stvari stvorene, On je s njima, pred njihovim je očima;

pozvat ću sve prolaznike: “tko je grješan i prezren od vašeg društva? neka pođe ovim putom;” nikoga ne ću ostaviti gladnim, nikoga siromašnim, jer moji su blagoslovi bogatstvo, a moja je ljubav hranljiva; moji su putovi radosni, moje staze vode k životu vječnomu;

poučit ću grješne i siromašne da je njihov Otac na nebesima njihov Čuvar, Bog koji spašava; podsjetit ću ih da se oni također moraju osjećati njegovom djecom i da ga mogu zvati: “Oče moj,” a ako pitaju: “gdje se tu može naći shvaćanje?” reći ću im: “shvaćanje je, dijete moje, izbjegavanje svakog zla;” “a što je s našom grješnošću, što ćeš učiniti da nam otvoriš oči?” oni će uskliknuti; “grješni? spašavat ću ih s njihovom vlastitom grješnošću i koristit ću se njihovom boli da im otvorim oči;” tada će se ta grješna srca rastopiti i tražiti da se brinem o njima kao što si to i sama tražila, kćeri;

a onda ću iz svih tih, s veličanstvom svoga Imena, načiniti moćan narod; i kad im raskolnici budu prigovarali i pitali ih: “zašto tako glasno? kako se usuđujete navješćivati Riječ Božju u njegovu Svetištu, vi obeščašćujete!”

a ja ću tim raskolnicima reći: “ako ovi šute, kamenje će vikati još glasnije, sve dok vam uši ne ogluše; danas, ovog istog dana, uzimam od vas svoje Kraljevstvo i dajem ga tom ostatku, kako vi sami ne ulazite, a ne dopuštate ni drugima da uđu, onima koji to žele, od sada ću ja biti njihov Savjetnik i njihov Kralj među njima; od sada ću ih slati po gradovima da navješćuju moju ljubav i prenose na druge baštinu koju sam ja osobno dao Petru i svojim učenicima; budući da će taj ostatak biti ucijepljen u mene, oni će očistiti moje gradove i stati na kraj prijestupima;”

ja, Bog, blagoslivljam te što si me slušala; Ljubav te ljubi;

Poslije:[13]

moja zapovijed tebi je: ljubi me, zapisuj moje Poruke i idi iz naroda u narod te navješćuj moje riječi, budi moja jeka; oni koji imaju uši, neka čuju, oni koji ne žele čuti, neka ne čuju;

u svemu što budeš poduzimala, ja ću te voditi i blagoslivljati, zato ne boj se; vrijeme je kratko, djeluj bez odgađanja, to je također moja zapovijed; Srce moga Sina slomljeno je i ne može više podnositi žalost; Vassula, malena moja, ja, Jahve, tvoj ljubljeni Otac i Abba, pomoći ću ti u toj borbi; hodaj sa mnom; riječi koje izgovaraš nisu tvoje riječi, one su moje; sve što činiš za moju Kuću proslavlja me;

ostani u meni, jer moja me djeca vide u tebi i po tebi; dat ću ti potporu koja ti je potrebna i obnovit ću te, tako da ćeš s mojom moći u sebi moći gaziti po neprijateljima moje Kuće, a s tim ispunjenjem tvoje poslanje me proslavlja;

dijete moje, sada se vrati k svojim dužnostima,[14] i zapamti dijete moje i moja vlastita, da sam ja Bog, tvoj Otac, s tobom i u tebi; ja, Jahve, blagoslivljam te svim svojim Srcem;

22. listopada 1993.

mir s tobom;

osloni se na mene i ne boj se; ako sve demone skupiš zajedno sa Sotonom, ja sam još uvijek jači od svih njih;

najdraža moja, nikad ne sumnjaj u moju vječnu ljubav; ic;

[1] Smjeranje na ljude (vodu) koji će duhovno uskrsnuti po Duhu Svetome (Božji izvor).

[2] Vinogradi znače Božji narod, izvor je Duh Sveti, a lišće koje nikad ne vene, jest božanstvenost i život vječni.

[3] Još 1987. (20. 3. 1987.; 20. 5. 1987.; 5. 11. 1987.).

[4] Još 1986.

[5] Ove poruke.

[6] Ove poruke.

[7] Većina ovih pretkazanja prorečena su 1986.

[8] Ovim Porukama.

[9] ‘Zmije otrovnice i guje’ su kriva naučavanja i kriva tumačenja.

[10] Crkvu.

[11] Bosih nogu znači jednostavno.

[12] Grješnike.

[13] Poslije je govorio Vječni Otac.

[14] Kućanskim dužnostima.