8. veljače 2007.

moja Vassula, mir s tobom; ponudi mi svoju ruku češće da bi pisala moje Poruke; kad mi ti daješ svoju ruku ja oživljavam tvoju snagu i istodobno moji se blagoslovi izlijevaju na tebe poput pomazujućeg ulja! nikad ne ćeš oslabjeti kad odgovaraš na moje pozive; ulje će uvijek biti izlijevano na moju ljubljenu da te namiriše, a preko tebe i sve one koji ti se približe; moje je Ime kao mirisno ulje izlijevano na one koje sam izabrao da s njima razgovaram; otkrivena i blagoslovljena slatkim susretima i pojavljivanjima moje nazočnosti, ja te sada imam kao svoj vlastiti teritorij, zatvorenu u mojim rukama; - to je ono što Sveto pismo kaže preko mojega ljubljenoga učenika Ivana:„I opazih kako Sveti grad – novi Jeruzalem – silazi od Boga s neba, opremljen poput zaručnice koja je nakićena za svoga muža;“da! to je moja Crkva, svatko tko živi u meni sačinjava dio moje Crkve, svatko tko pokazuje ljubav, moja je zaručnica; svatko tko živi sveto i pravim životom u meni, s pravom će me zvati svojim Zaručnikom; a sebe mojom vlastitom zaručnicom, jer ja ću biti njihov Bog, a oni moji sinovi i kćeri; mi ćemo biti rod; nema veće ljubavi od moje ljubavi za sve vas; nema mjere mojoj ljubavi u mojemu Srcu, naraštaju;

razlog što sam ti dao ovu izuzetnu karizmu, Vassula, da te poučavam u mojim Dvorima i oblikujem te svojim vlastitim rukama, upotrebljavajući te kao svoj pisaći stol na kojem urezujem svoje božanske poruke, rasplamsavajući ih vatrom, bio je da ti postaneš moj glasonoša Jedinstva i moja jeka, da mene naviještaš cijelom mojemu svijetu; da ih prodrmaš iz njihove uspavanosti; da udariš poput udara groma po onima koji su gluhi na moje milosrdne pozive; da ideš bez straha u moju Crkvu i govoriš u moje Ime dajući mir tamo gdje je nemir, život tamo gdje je smrt;[2] nadu gdje je očaj; ljubav gdje su mržnja i rivalstvo; utjehu gdje su potištenost i žalost; ozdravljenje gdje je bolest; ah, Vassula, zapali tamo gdje je bezboštvo; - umiri Očevu srdžbu; dijete moje, i naviještaj svijetu moje Sveto Ime i slijedi me, ljubi me kao što ja ljubim tebe; ic

[1] Otk 21, 2.

[2] Metaforički.