Prosinac

14. prosinca 2009.

svjedoči, dijete moje, za mene i u moje Ime, i govori im, i reci tom naraštaju:

ne slušajte krive proroke koji vas stalno miluju cjelovima govoreći vam da je sve dobro i da ste napredovali, kad zapravo, vi, koji se hvališete da ste kršćani, jedva djelujete po mojim riječima; kažem vam, ako vaša krjepost kršćana ne ide dublje od bezbožnika, moj Otac ne prepoznajući mene u vama, nikad vam ne će dopustiti da uđete u naše Kraljevstvo!

srdžba mojega Oca izlit će se na vas; niste li čuli da je moja strogost velika koliko i moje milosrđe? vi, koji sebe prodajete svojoj okolini kao dobar kršćanin, dajući im tu krivu sliku kršćanstva, vi ćete biti ogoljeni, a također i vaš grijeh; i vi, vi, čiji jezik nikad ne prestaje nepravedno osuđivati, vaš grijeh obit će vam se o glavu; moja srdžba bukti protiv takve vrste i ja ću vam suditi za vaše ponašanje kako i zaslužujete!

a vi, vi koji ne možete oprostiti ni zaboraviti kao što ja opraštam i zaboravljam, protiv vas će moj Otac također zadržati taj grijeh! Jahve je blizu, dolazi u punoj brzini, zato kažite mi, kamo ćete se sakriti? voditi grješni život znači pripadati đavlu; vi ste čuli kako i na koji način ćete biti suđeni kad ste nevoljki pomiriti se s nekim kome još uvijek zamjerate; ja vam kažem:

kad dođe do polaganja računa za taj grijeh nevoljkosti prema nekomu kojega smatrate odgovornim, bit će vam gorko naplaćen do posljednjeg novčića!

nisam li rekao: morate ljubiti svojega bližnjega kao samoga sebe, a još više da morate naučiti ljubiti svoje neprijatelje! a što ja vidim? vidim malobrojnu skupinu koja iskreno slijedi moje putove, ali većina je u grijehu i čini sotonska djela; ne zavaravajte se, jer u ovim nadolazećim danima vi ste prepušteni razaranju zato što ne slijedite moju Riječ;[1] ako itko od vas do dana današnjega odbija poštivati moja načela, i moj će Otac njemu uskratiti ulaz u raj; a vi, koji ste uzeli moje Ime,[2] a djelujete nasilnički, srdito i oholo, taj isti bič vašeg oštrog jezika upotrijebljenog na vašoj braći, vi ćete jednako primiti i vaš će vas grijeh osuditi! a vi, koji još uvijek spavate u svojoj apatiji i letargiji, nemojte misliti da ja to nisam primijetio, vi ćete biti svrstani među pogane i žet ćete ono što ste posijali! a što se tiče apostata,[3] oni će osjetiti oganj pakla!

ovaj zli i pokvareni naraštaj upalio je srdžbu mojega Oca; pa kako onda mogu više zadržavati njegovu ruku da vas ne udari? okrenite se od svojih zlih putova – bila je to naša stalna tema, ali dobri i zli odbijaju da napuste svoje životne putove; dobri zato što nisu ozbiljno uzeli moje riječi ovih poruka i ne djeluju po njima, a zli zato što odbijaju biti spašeni, odbijaju moje milosrđe, odbijaju moju ruku; tim ja kažem:

što ćete učiniti toga dana kad shvatite da ste samo puka glina, i da ta glina bez moje nazočnosti unutar vas, nije ništa drugo nego samo prah?

propast je tu odmah iza ugla i lišće će se uskoro osušiti; imate malo vremena da date zadovoljštinu za svoje ponašanje i svoja djela, ne dajte da vas razaranje obuzme; uzmite pravi smjer i prestanite sa svojim grozotama i svojim izopačenostima; usmjerite svoje srce na mene, svojega Gospodina, a ako to ne učinite pretvorit ćete se u pepeo poput spaljenoga grada;

sada, ako sam vas uznemirio, čak samo i za trenutak, to je samo iz prevelike ljubavi koju gajim prema vama; želim vas povesti u pokajanje i spasiti vas; želim čista usta da zazivaju moje Sveto Ime, osobito u ove dane kad će moje Sveto Ime biti pogaženo i ne će ništa značiti mnogima dok budu slavili moj rođendan bez časti i pohvala;

svi se pokajte i usredotočite se na mene; molite da grijeh ovog naraštaja ne bude uzrok vaše propasti, inače srdžba mojega Oca učinit će da uzvikne:

'dosta!'

i Njegova će užarena srdžba prekriti mnoge narode i svijet će se raspasti; blago čovjeku koji me sada sluša i čisti se; ja ću ga podržati;

ja sam Isus Krist, i Tvorac sam ovih poruka, poznat sam da upravljam s vama s blagošću; poznat sam da vas namirišem i prožmem svojom ljubavlju, i ako vam je potrebna voda, ja vas zalijevam svojim suzama; poznat sam kao Dobri Pastir koji nikad ne ostavlja svoje ovce, koji vodi svoje ovce na poljane zelene; ali kad su pregovori pogaženi, svjedoci koje vam šaljem prezreni i odbijeni, zar mogu ostati nijem? kad znam da hitate u fatalnu propast koja će pogoditi cijeli svijet, zar ne ću reagirati?

toga Dana Očeva gnjeva oni koji su me zaboravili, sjetit će me se; i ja ću se prema vama odnositi u skladu sa svim vašim grijesima; mnogi zaista pitaju: 'kakvi grijesi'? grijesi koje sam spomenuo, grijesi vaše bogohule protiv mojega Duha Svetoga, grijesi vaših pobuna i vaše podijeljenosti, grijesi izopačenosti koji su odvratni mojim očima, grijesi predrasuda, grijesi prezira, pokvarenosti, mržnje, oholosti, prigovaranja, zlovolje i srdžbe, neprijateljstva, degradacije i letargije, klevete; krive osude, lažne optužbe, nedostatak opraštanja i nedostatak dobrotvornosti; - svijet je zagađen grijehom i zato nema sreće; jer Ime Božje je huljeno;

može li itko reći da je Bog nepravedan kad udari srdžbom? nema ni jednog pravednog, ne, ni jednog; svi su grješnici, i griješe, i ne daju Bogu slavu; shvatite kako me moje Presveto Srce boli, međutim, svakom čovjeku skrušenoga srca slobodno je dana pravednost po milosti Božjoj kroz spasenje koje je u meni; po vjeri u mene bit ćete spašeni; zato upokorite svoje misli i ne griješite više;

nikad me ne zaboravljajte, Vassula, neka moj narod zna za moja upozorenja; ja sam ovdje: ic

slijedi[4] i zapisuj sve što ti je moj Sin rekao - nikad se ne boj!

[1] Sveto pismo.

[2] Kršćanin.

[3] Raskolnika ili otpadnika od vjere (prim.pr.).

[4] To je rekao Otac.