2. lipnja 1994.

Gospodine, moj Bože,

Ti koji se veseliš

u davanju svojih darova u tajnosti,

ja Te molim da svim dušama

udijeliš najveći dar:

dar koji preobražava

našu zamagljenu sliku

Okreni nas u svoj odsjaj

tako da prodremo u Tvoje Božanstvo.

Kao na dan Tvojega preobraženja!

Neka nam to bude drugi,

novi blagdan preobraženja,

tako da i mi možemo čuti Očeve riječi:

„To su moji sinovi i moje kćeri,

ljubljeni moji,

u njima mi je sva milina: slušajte ih.“

A zatim nam dopusti da idemo

s Tvojim Duhom Istine,

i govorimo o Tvojim velikim djelima.

Neka to bude preobraženje

čitavoga svijeta![1]

I u svojemu preobraženju

mi ćemo učiti ljubiti

i ljubav će nas voditi

u vječni život.

dobro si rekla, kćeri; moli se za taj dar u svojim svagdanjim molitvama, i ja ću ti ga dati; gledaj kako su moje haljine krvlju poprskane? vidi kako su moje haljine crvene, natopljene mojom krvlju? mnoge me nečiste stvari vraćaju u to žalosno stanje .... teški su zaista moji uzdasi i moje Srce kidaju one iste ruke koje sam ja oblikovao .... a tako ih malo sluša moje jecaje, tako ih malo pridaje pozornost mojim krvavim suzama; oči su mi oslabile od plakanja;

dopuštam da moje slike plaču da bih probudio vaše kajanje i vašu bol, ali ono što čujem samo je kratki uzdah u kojem nalazim samo kratko olakšanje, no zato ste jako brzi da vam srce obuzmu brige svijeta; dopuštate svojemu srcu da se okrene od mene namjesto da me tješite i da budete tješitelj Tješitelju, da tješite mene koji sam vas preobrazio, koji može uskrisiti vašu dušu, koji je može pobožanstveniti ...

drugi, iako vide bujice prolivene iz mojih očiju, ostaju nepokrenuti zbog svojega nevjerovanja; izgubivši smisao za moja čudesa, propustili su da shvate i mahnito progone moje znakove; grijesi su im zagušili srce i otada njihovo srce oblijeće oko svjetovnih stvari, nikad ne shvaćajući kako im je duša zavedena od Zloga; tko bi uopće mogao razumjeti moju duboku žalost? zašto daju razlog mojem neprijatelju da likuje nad njima u tajnosti? tko mi od vas može dati utjehu? tko mi od vas može pružiti odmor? svakog časa, svake minute koja postoji, ja sam kraj vas i zovem vas: “vratite mi se, vratite se k Ljubavi;” oh, toliki su od vas postali okrutni .....

vidite me oblivena krvlju, a ipak dopuštate svojim očima da se odmaraju; o .... sve dok više ne budete mogli čuti svojega Boga kako jadikuje? ....

a što se tebe tiče, cvijete, sjeti se naklonosti koju imam prema tebi i moje ljubavi; prepusti mi se; dođi i utješi me svojom ljubavlju; daj da me narodi opet otkriju po tebi,[2] pokazuj moju ljubav, moju žalost i moju tjeskobu koju osjećam za njih;

živi stole! ja, Isus Krist, povjerio sam ti svoju poruku, ne sumnjaj .... ja sam ti dao u ruke riznicu, dao sam ti čitavo svoje Srce u ruke, što bih ti još mogao dati? budući da sam te po svojoj velikodušnosti podignuo da uđeš u to stanje milosti u kojem te ja držim, podnosi svoje protivnike s ljubavlju; nisi li čula da trpljenje donosi strpljenje? kažem ti, trpljenja te približavaju meni;

u tvoje sam srce, po svojemu Duhu Svetomu, izlio svoje veliko znanje, kraljevsku odoru, da je nosiš za moju slavu; imenovao sam te da me proslaviš; sve što sam ti dao veseli mene i Oca; veselim se učiniti od tebe radost svojih očiju, radost svojega Srca; u tvojoj jednostavnosti moja se duša veseli! zato ništa mi ne odbij; pouči nepoučene i čini kako ne bi dopustila Zlome da orobi sate koje želim provesti s tobom;[3] – poučavanje će dovesti mnoge da postanu radost moje duše;

na kraju će naša Dva Srca pobijediti neprijatelja i preobraženje koje si tražila dogodit će se: obnovit ću lice ove zemlje;

ja, Isus, blagoslivljam te; ic;

3. lipnja 1994.

Moj Gospodin?

ja sam; malena moja, svoj mir ti dajem;

kćeri, mnogi ti ljudi dolaze i pitaju: “je li sve u redu? što nam Isus ima reći ovih dana?” kćeri egipatska, evo što trebaš reći tim ljudima:

“Isus vam kaže, naraštaju, da se još uvijek niste oporavili od svoje bolesti, svakako niste se oporavili od svojega otpadništva[4] a u vašem je oku više nego brvno;

“naraštaju, do dana današnjega Ljubav je odbijana, a ipak u svojem milosrđu strpljivo čekam dug koji dugujete meni, svojemu Bogu; strpljivo čekam na sve vas da se postigne puna mjera vaših grijeha prije nego što moja pravednost padne na vas; da vam to kažem ovako: vratite mi se i pokajte se iz dubine svojega srca, tu pustinju u koju ste se pretvorili promijenite u vrt, u Raj, u ljubav! ljubite jedni druge!

“živite po evanđelju i ne provjeravajte uzajamno jedni druge, gledajte najprije brvno u svojemu oku, molite se bez prestanka, živite sveto; ne dajte počinka svojim očima; pomirite se sa svojom braćom[5] i izbjeći ćete smrt; ne progonite sve što je sveto; iskreno se ispovjedite, i to čitavim svojim bićem,[6] ne zavaravajte se,[7]

“Stvoritelj vam kaže: prezirite sve što nije sveto i obazirite se na Nebo, i budite svjedoci Svevišnjega; dajte se više na molitvu i molite svojega Stvoritelja da vam bude svjetlost i vođa;

“vratite se k meni, da bih vas mogao oprati i očistiti od grijeha koje činite i danju i noću; vaša bolest nije neizlječiva, premda su vaša krivnja i vaši tako brojni grijesi kao strašna kuga na vašoj duši, ja mogu izliječiti vašu krivnju, mogu vam oprostiti i obnoviti čitavo vaše tijelo ... svatko tko voli svoj život izgubit će ga, a svatko tko izgubi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni;

“mnogi od vas čitaju moje poruke, ali propuštaju razumjeti srce poruka, njihovu bît, zato što niste ukorijenjeni u mene; slijedite slovo poruke, ali propuštate prodrijeti u njezinu srž! kažem vam svečano, sloboda se nalazi u ponovnom rođenju u Duhu, samo tada kad vam Duh otvori oči, vi ćete spoznati uzvišenost mojega Imena i dubinu moje uzvišene slave;

“dakako, vi znate da pobirate ono što ste poželi; ako sijete u polju razdora, imat ćete žetvu svađe i razmirica; ako sijete u polju optužbi, imat ćete žetvu samo-osude; ako sijete u polju klevete, imat ćete žetvu vlastite propasti; sijte sjeme ljubavi u svojemu polju i imat ćete žetvu uzvraćene ljubavi; sijte u polju opraštanja, imat ćete žetvu milosrđa; ne imenujte sami sebe za suce, ja sam jedini Sudac ....

„kao što sam vam već rekao: ne dolazim osuditi svijet, jer ja sam tu da ga spasim; tu sam sada da bih svijet opomenuo, zato vama koji tako brzo optužujete i koji sebe krunite kao suca kažem: vi već imate svojega Suca!“

onima, kćeri, koji pitaju je li sve u redu, reci da ostanu budni, da se sve vrijeme mole za snagu da prežive sve ono što će se dogoditi; toliko, kćeri, stoj vjerno uza me i budi u stalnoj molitvi; dijete moje, ja, Isus, pomoći ću ti u tom velikom putovanju koje poduzimaš zbog mene; [8]

ja, Isus, blagoslivljam tebe i oca Michaela; Ljubav je kraj vas; ic;

7. lipnja 1994.

Naša Sveta Majka daje poruku za molitvenu skupinu s Rodosa u Grčkoj:

svoj; mir vam dajem

rekla sam: vratit ću im se na poseban način u četvrtak, to je taj način; želim reći slijedeće: želite li biti savršeni u ljepoti? okupljajte se kao što to činite i molite zajedno sa mnom, kažem “zajedno sa mnom” jer dok vi molite i ja se molim s vama, djeco moja, o kako me vaše molitve tješe ....

ne bojte se ljudskoga protivljenja, to mora doći, ali vi imate svoju posrednicu; to sam ja; niste nepokriveni; moj plašt pokriva Isusovo maleno stado; budite vjerni Isusu i meni, zajednico naših Srdaca; Zli nema moć nad vama, maleni moji; ostanite budni i pažljivi u molitvi; mi vas sve blagoslivljamo kćeri i sinovi Previšnjega;

10. lipnja 1994.

SAD – Područje Fairfield

Gospodin? Na usluzi sam Ti.

ja sam; evo me, kraj tebe stojim;

stavi svoju nadu u mene i sigurno ćeš stajati; o kćeri, reci im, reci im da je moje Srce bezdan ljubavi i milosrđa; Duh kojeg vam šaljem podsjetit će vas na Istinu i da Ja Jesam;

slušaj i piši: mir s vama, malena dječice, moja je radost u svakom čistom srcu; moja je radost kad vidim kako vaše oči traže samo nebeske stvari; moja je slava kad mi dođete i kažete: “evo me.... evo me”, dajući mi svoje srce da ga preoblikujem u svoj posjed pa onda zavladam nad njim; moja veličanstvenost i moj sjaj su kad moje svetište[9] držite svetim, preobražavajući ga u veličanstveni posjed za moje veličanstvo; moja je svemogućnost kad u svojoj grješnosti i svojemu siromaštvu možete uskliknuti:

“hosana! Hosana, Kralju koji nas je spasio za vječnost!”

.... to je moja Slava .... s vašom žrtvom stvaram vrtove od pustinja .... s vašom ljubavlju podižem mrtve;[10] s vašom žeđi za mnom, vašim Bogom, vi me tješite i postajete melem utjehe za moje ranjeno Srce .... podigni oči, dijete, i pogledaj na Onoga koji se sagnuo odozgo da te podigne k sebi; dođite, gradovi moji, i pridružite se jednim glasom i jednim srcem u molitvi kojoj sam vas učio:

(Molitva.)

sve vas blagoslivljam iz dubine svojega Presvetoga Srca; blagoslivljam vas ostavljajući vam dah svoje ljubavi na vašem čelu; budite jedno;

11. lipnja 1994.

SAD, South Hadley, Massachusetts

Moj Gospodin?

ja sam; svoj mir ti dajem;

slušaj moj glas: kćeri, ulit ću u tebe svoj Duh i ti ćeš večeras otvoriti usta, a moje će se Riječi izliti iz tebe poput màne da nahrane mnoštvo; ja ću ispuniti njihova usta svojom duhovnom hranom i jedanput kad se nasite, hvalit će me i slaviti: reci im da Bog koji sjedi na slavnome prijestolju poziva na mir, pomirenje i ljubav;

želite li veličati moje Ime? onda ustanite, pođite i pomirite se sa svojom braćom i sa svojim sestrama; nikad ne ćete biti bliže mojemu Srcu kao u tom trenutku pomirenja … razoružajte neprijatelja, pobijedite razdjelitelja za ostatak svojih dana .... dođite, ono što tražim od vas jest ljubav i više se ne ću srditi na vas;

blagoslovljena moja,[11] radujem se svakoj minuti koju mi daješ, zato ću te ja, Isus, sačuvati da se ne uzoholiš;[12]... nemoj poreći da bi se sada radije odmorila nego imala moj diktat[13]....

Istina. Vrlo sam umorna.

samo jednu riječ: Vassula, želim te držati u svojemu Srcu zauvijek, zato ljubi me ....

Jesi li Ti sada uzrujan, Gospodine?[14]

ne; ja samo znam kako si napeta i znam granice tvoje izdržljivosti; sve što tražim od tebe jest ljubav; imaj me u pameti, u svojemu srcu i u svojem pogledu, tako da ispuniš ovo djelo sa mnom s krunom pobjede; obraduj me i osloni se na mene; podignuo sam te da me proslaviš; podignuo sam te tako da jednog dana mogu reći:

“gledaj! evo one koju sam odabrao da me proslavi svojom ljubavlju; to je ona koju sam zaručio, moja zaručnica i moja ljubljena, i kojoj sam dao svoje crte lica da svjedoči za Ljubav; to je ona koju je Duh Sveti obdario mudrošću, pomazao je svojim Žigom;[15] ah! kako se radujem što sam je podignuo, jer sada mogu uskliknuti da me nitko iz njezina naraštaja nije toliko ljubio kao ona; moja se želja ispunila, moje pouke nisu bile uzaludne; što sam učinio, učinio sam da častim svoje Ime;”

oko tebe, dijete moje, i s tobom, uvijek je Ja Jesam; nikad nisi sama i Srce mi se uzraduje svaki put kad izrekneš moje Ime da me slaviš; neka se zna da Sveti Jedini zapovijeda svime i da sam ja bezdan milosrđa;

ljubim te; budi u miru: ic;

13. lipnja 1994.

SAD, Gaithersberg, Maryland

Vrlo kasno navečer, nakon održanog skupa, bila sam veoma umorna, ali sam otišla Kristu.

Gospodin?

ja sam; malena moja, imaj moj mir;

kažem ti, nemaš pojma koliko me usrećuješ kad mi dolaziš u ove sate, tražeći me; kažem ti, moje se Srce raduje, moja Vassula;

blagoslivljam te iz dubine svojega Srca; odmori se sada, dijete moje; Isus je moje Ime i ja sam kraj tebe;

14. lipnja 1994.

Greensville, Južna Karolina

Isus me ohrabruje, prije skupa

potpuno se osloni na mene; podigni glavu i pogledaj u mene: nikad ne zaboravljaj da sam ja uvijek s tobom; moja nazočnost treba te zadovoljiti; ja, Isus, blagoslivljam te; ic;

15. lipnja 1994.

SAD, South Bend - Notre Dame

Gospodin?

ja sam;

malena moja, osjeti moju nazočnost; ja sam Stijena tvoga spasenja; dopusti da povećam svoje potomstvo; pozovi i ja ću odgovoriti;

Gospodine, zašto se Ti sada tako često pojavljuješ na mojem mjestu?

govorio sam: dat ću ti svoju Pjesmu i dokazati svoju vjernu ljubav, na tvojim ću skupovima dati uspomenu na svoj sveti izgled … jer to je moj vlastiti hvalospjev ljubavi svima vama; a ti kćeri, moja harfo, dopuštam svojoj svjetlosti da te prekrije; budući da mi ti dopuštaš da te umanjim, moje se čudo događa; to ti je moj dar; dragocjen je, i ti ga nisi zaslužila, no veseli Oca da ti ga dade, jer u njemu je njegov pečat;

ti si nam[16] dopustila, kćeri, da svoje ruke položimo na tebe, ti nam još uvijek dopuštaš da boravimo u tebi;

Vassula, ni za koga to Otac nije učinio;[17] nitko drugi nije upoznao taj dar, dar darovan svima vama po njegovu Hvalospjevu ljubavi;

dođi, mi[18] smo s tobom; naši su blagoslovi na tebi;

17. lipnja 1994.

O dođi, Gospodine,

dođi i preobrazi našu grješnost

u svoj savršeni lik.

Mi smo tako daleko od onoga

što Ti nazivaš savršenim!

Kako ćemo Ti se ikad moći pridružiti

u Tvojemu Kraljevstvu

ovakvi kakvi smo sada?

Tako mi nedostaješ …

imaj moj mir;

ja sam Trs, a ti si dio mene; dopusti mi da te hranim svojim sokom i živjet ćeš! poučio sam te s mudrošću da donosiš plod u svetosti; ostani kćeri, u meni; ne iznenađuj se više;[19]

zapamti, sve što imam reći, sve će biti rečeno: svi ljudi koji trebaju čuti čut će; uživam dijeliti svoje planove s tobom; taj posao nije tvoj, nego moj; treba mi samo tvoja volja i tvoja spremnost da završim svoje djelo; jesi li još uvijek voljna ostati oruđe mojih želja?

Da, Gospodine, Ti znaš da želim ostati s Tobom.

blagoslivljam te, kćeri, ljubim te; moje se Srce raduje kad čujem tvoj pristanak; nisam sumnjao, ali mi je drago čuti te riječi od one koju sam podignuo; ic;

18. lipnja 1994.

SAD, Stockton, California

Prije skupa u prvostolnici.

Moj Gospodin?

ja sam;[20]

osloni se na mene; to je moj skup; ja sam taj koji ti otvara vrata da slaviš moje Ime; zato ne brini se o tome što ćeš govoriti; moj će Duh biti na tebi;

ja ću govoriti s autoritetom kroz tvoja usta; da, ti ćeš biti moja jeka! i ja ću izliti svoje blago na taj grješni naraštaj da bih njihov duh obogatio svojim Duhom; ispunit ću im usta svojom nebeskom mànom; ja ću im osobno dati da uznapreduju i njihova će duša nositi božanski urod, jer će sjeme sići od Božanstva;

ne ću li im ja opet dati život da se raduju u meni? zar im ne ću podariti, kao nježni Otac, svoju spasiteljsku pomoć? ja ću ih, u njihovu siromaštvu, osobno čuvati, jer ja sam vjeran .... i podignut ću ih u njihovu siromaštvu da me hvale i svete moje Ime; ja sam Bog pun sućuti i moje Srce može biti dirnuto; dođite i naučite:

- ujutro sij svoje sjeme ljubavi;

- u podne sij svoje sjeme mira;

- uvečer sij svoje sjeme pomirenja;

a onda idi i pokupi svoj urod i ponudi ga meni, svojemu Ocu na Nebu, a ja ću vam reći:

“u svojoj si velikodušnosti,

dijete moje,

zaslužio svoju nagradu na nebu;“

odozgo vas sve pozivam: “dođite! dođite i sklopite mir sa mnom, svojim Bogom, i imat ćete moje blagoslove; vratite se k meni i živjet ćete zauvijek ”;

19. lipnja 1994.


Očev dan, San Francisco, SAD

Jahve,

Stvoritelju i Oče svih, ljubim Te.

Nema Oca kao što si Ti.

Oče,

priznajem da su nam srca tvrda, i ah,

tako daleko od Tvojega ljubljenoga Srca ....

Ne možemo reći da nismo čuli

o veličini Tvoje ljubavi,

a ipak naše uši nisu postale osjetljivije

i mi smo Te zanemarivali …

Mi smo se pobunili protiv Tebe …

Oče,

Ispunjeni smo bijedom

i laki smo na grijehu.

Šapat je našeg srca jedak,

a duša nam je tamna kao noć.

O Oče,

priznajem da smo Tvoju Kuću pretvorili

u leglo guštera i pauka,

a ipak, Tvoje se pravedna ruka ne skriva,

Ti nas hraniš dobrim stvarima!

Oče,

u svojoj velikoj oholosti

izdali smo Tvoju sliku,

počinili smo dvostruki zločin:

nevjeru i podijeljenost.

Propustili smo dati žednome vode,

propustili smo dati kruha gladnome.

Zloba je naš kruh svagdanji,

što izaziva stupove nebeske da se tresu …

Svi smo postali poput sasušena lišća

zbog svoje podijeljenosti.

Možemo li reći:

„zazivali smo Tvoje Ime jednim glasom?“

Ipak, Oče,

Tvoja usta puna milosrđa

nikad ne prestaju zazivati nas

blagoslivljajući nas.

Svoje oči samilosno spuštaš

na svoja stvorenja.

Tvoje Veličanstvo dolazi na zemlju

saditi vinograd za vinogradom.

Kako su blaženi oni koje Ti posjećuješ

i pozivaš da uđu s Tobom

u Tvoje nebeske dvore!

Oče, naši nas grijesi nadvladavaju

i srca nam otupljuju od grijeha,

a Ti ipak, u svojemu milosrđu,

brišeš svako zlo.

Ima li ikoga tko Te se još sjeća?

Ima li ikoga tko Ti poklanja misao?

Ima li ikoga tko Te tješi?

kćeri? imaj moj mir;

– gledaj, ja nikoga ne osuđujem; cvijete, čuj me: vrati mi moju djecu; umiri moju srdžbu prema njima! daj mi to kao dar za Očev dan; podsjeti ih kćeri, kao što si to učinila danas, da sam ja njihov prvi Otac, njihov drug i najbolji prijatelj, oslonac njihov, koji ih gleda i ljubi; ja sam njihov Sveti pratilac; reci mojoj djeci s kime se trebaju vezati intimnim prijateljstvom i kako trebaju staviti svoje pouzdanje u mene;

– čuj me: za moju ljubav budi u stalnoj molitvi, ti si vezana zavjetima koje si tako velikodušno položila, zavjetima vjernosti svojemu Ocu; ja sam Jahve i ti si za mene vezana vezama ljubavi; ah kćeri, utaži žeđu svojega Oca za njegovom djecom svojim vjernim predanjem sebe kao žrtve;

dopusti mi da tebe upotrijebim da im govorim u njihovu srcu i potaknem njihovu ljubav; moje uzdisanje nije tajna za tebe; Očevo uzdisanje, dijete moje, nije tajna za tebe, dijete moje; budi blaga u raznošenju moje Poruke, Ja Jesam uvijek je s tobom; ne boj se; što više napreduješ, sve ćeš se više snižavati; hrabro, sve ću vas na kraju obnoviti u svojoj ljubavi;

20. lipnja 1994.

Prije skupa – Toronto, Kanada

Gospodin?

ja sam; budi u miru; ja, Isus, ljubim te, uvijek se toga sjećaj;

Gospodine;

Usmjeri moje korake

kao što si mi obećao.

Spremna sam ići i služiti Tebi,

Tvojemu Veličanstvu.

Neka Tvoja Riječ bude na mojim usnama.

Ti si radost mojega srca.

Ako se udaljiš od mene,

ja sam ništica, ja sam paralizirana.

Svim Te srcem molim da mi pomogneš.

blagoslovljena od moje duše, što ja ne bih učinio za tebe ....

neka tako bude, moja mala suputnice, moj će Duh biti na tebi; ne samo zato što si ti to tražila, nego zato što će moje Ime biti proslavljeno kroz tvoja usta; moja poučavanja otvoriti širok put, tako da će mnogi moći ići njime;

ja sam tvoj najbolji prijatelj i uvijek ću ti pomagati;

21. lipnja 1994.

Toronto

Moj Gospodine i moj Pastiru,

u svojoj dobroti umnoži

svoje plemenite vinograde.

Neka bude više radnika u njima

da naviještaju Tvoju kraljevsku vlast,

pa će onda svaki narod

vidjeti Tvoju slavu!

mir, dijete moje;

kad se ova nebesa smotaju poput svitka[21] i kad ova zemlja prođe, oni će vidjeti moju slavu; svi oni koji ostaju gledat će tvojega Kralja; tvoje će oči vidjeti moju Svemogućnost; ja ne ću prestati pozivati svoju djecu sve dok ne obnovim Jeruzalem;

Poslije:

Gospodin?

ja sam; mir, dijete moje; Jahve je s tobom, i ja te blagoslivljam;

imaj me zaključanog u svojemu srcu – dođi, dijete moje, tvoja utrka nije završena, i premda te tvoj Abba ponekad iskušava,[22] nikad nisi sama; budi strpljiva i ja ću te nastaviti poučavati i davati svoje upute, jer naumio sam oživjeti svoju djecu i izbaviti ih iz njihova mrtvila; uzet ću u obzir njihovu obamrlost i bit ću dobrostiv prema njima;

Amen je na samim vašim vratima; spasenje je na dohvat ruke; dođi;

22. lipnja 1994.

Moj Bog?

ja sam; mir s tobom;

znaj da ono što sam ti dao kao zadaću nadilazi tvoje redovite snage, no ne zaboravljaj da sam ja tvoja snaga; bez mene ti nikada ne bi uspjela ....

gledaj! ja sam svoju poruku proširio u svaki narod; dao sam nalog u Nebu i moja je riječ zasjala na zemlji; reci mi na čiju si ti zapovijed podignuta? i tko se može oduprijeti mojoj moćnoj zapovijedi? ja sam te podignuo da budeš moj svjedok i da kroz tvoja usta liječim slomljena srca, da podignem mrtve i da budeš prijetnja mojemu neprijatelju; svojim ću prstom nastaviti urezivati u tebe svoj himan ljubavi; dođi;

24. lipnja 1994.

Kongres u Ottawi

(Prije skupa: poruka koja će biti pročitana mladima.)

O Gospodine, živote moj,

radosti moja, osmijehu moj,

punino moja, stijeno moja,

spase moj, slatka moja muko,

neka Tvoja strijela poleti na Tvoju metu.

Na stazi koju si mi odredio

nalazim Tvoju nazočnost,

nagradu tvojih strijela

te idući s Tobom,

Ti puniš moju dušu živom vodom;

pa što bih više mogla tražiti?

onda izloži moja čudesa i moju dobrotu tome grješnom naraštaju; svaki put kad izrekneš moje Ime s ljubavlju, ja sam slavljen; ljubim te, učenice moja; reci im[23] da mi dopuste da im budem osobni učitelj, njihovo dobro, njihov vodič, njihov savjetnik i najviše njihov Sveti suputnik; moj zakon je zakon ljubavi, moj zakon je zakon nade, ali onaj Zli protuslovi Istini;

ako želiš, dijete moje, možeš biti poučavan kroz moja vlastita usta! nemoj se stidjeti ispovjediti svoje grijehe, moje je veliko zadovoljstvo oprostiti vam; ja ću iskazati svoju blagost spram tvoje slabosti, jer je moja ljubav prema tebi neizmjerna;

kažem vam: uskoro, veoma uskoro, Bog zaista dolazi živjeti među vama; blagoslivljam svakog od vas, ostavljajući dah svoje ljubavi na vašem čelu;

26. lipnja 1994.

Moj Gospodin?

ja sam .... zašto ti nestaješ poput sjene?

Čini se da sam postala

predmet ismijavanja …

Znam kad me netko izbjegava.

Koliko će drugih pakosti

izreći o meni?

Čak i za iskazano im prijateljstvo!

Optužuju me za sve što sam činila,

premda sve što sam činila bila je Tvoja volja.

Molim se za njih, žrtvujem.

Zar ne ćeš braniti moju nedužnost?

ne boj se, jer sam ja kraj tebe; dopusti da se takve stvari događaju, jer tom žrtvom ja zadobivam duše koje su na putu za propast; ah, Vassula … jednog ću ti dana pokazati veliko mnoštvo duša koje sam spasio preko rana koje su ti zadali tvoji klevetnici, i preko tvojih djela zadovoljštine … moja ljubav prema dušama prelazi svako moguće shvaćanje i kažem ti, moja je žeđa za grješnim dušama velika! pa, kako onda mogu ostati ravnodušan, moja Vassula? kako? kad veliko mnoštvo naroda upada u apostaziju[24] i pobunu? današnja je pobuna čak veća od poznate velike pobune u prošlosti;[25] ostavlja li pastir svoje stado? ja sam vaš Pastir i ja volim svoje maleno stado;

a sada, ja i ti, nastavit ćemo posao zajedno; tvoj rad nije uzaludan i moje se Srce raduje svaki put kad tvoje usne izgovore moje Ime; svaka te nit mojega Srca ljubi;

.... dođi, osloni se na mene i utaži moju žeđu dovodeći mi duše, a ja ću te nastaviti slati u svaki narod da naviještaš moj Hvalospjev ljubavi; i na tebi će, smirno moja, moja sjena potvrditi stvarnost moje nazočnosti, jer moji će te znakovi pratiti;

sada dođi;

29. lipnja 1994.

Ottawa

Ti si moje spasenje.

ja sam tvoje spasenje, dijete! a ti si moja usvojenica! zato osloni se na mene!

- u svojoj slabosti baštiniš moju snagu;

- u svojoj pokornosti baštiniš moju volju;

- u svojoj potpunoj zataji baštiniš moju sliku;

- u svojem siromaštvu baštiniš ono što mudraci traže, ali ne mogu baštiniti, ti baštiniš moju Mudrost;

ne zamjenjuj svoje darove bilo čime iz ovoga svijeta, čuvaj ih pomno dok ne dođem po tebe; kao zaručnik koji prenosi svoju mladu preko praga i ja ću tako u taj čas podignuti tebe, ljubljena moja, da uđeš u moju slavu … zato pomno čuvaj sve što sam ti dao i ne slušaj svoje zlotvore, najdraža moja …

Zatočenice-moje-ljubavi, a ipak nikad slobodnija, jesi li sretna što si sa mnom na ovaj način?

Ja sam nevrijedna – što mogu odgovoriti? Ti znaš, Gospodine, Ti znaš kako sam sretna.

dođi, mi, nas?

Da! Uvijek mi, nas.

[1] Smjeranje na Otk 21.

[2] Kad svjedočim za Njega.

[3] U diktiranju.

[4] Opći raskol i otpad od vjere po čitavom svijetu.

[5] Izričaj koji znači sa svakim.

[6] U značenju mrtvljenja svojega tijela postom.

[7] To znači da nije dovoljno samo otići na ispovijed radi ispovijedi, čovjek mora doista osjetiti kajanje zbog svojih grijeha i biti iskren u ispovijedi.

[8] Nekoliko skupova u Americi i Kanadi te nastupi na televiziji.

[9] Svoju dušu.

[10] Duhovno mrtve.

[11] Isus se okrenuo k meni.

[12] Isus je iznenada stao i vrlo me gorljivo to pitao.

[13] Bila sam jako umorna, a On je to znao.

[14] Premda nije izgledao uzrujan.

[15] To je kad se Isus pokazuje na mojemu mjestu.

[16] Govori Presveto Trojstvo.

[17] Govori Isus.

[18] Opet govori Presveto Trojstvo.

[19] Kroz mozak mi tu i tamo 'prodre' misao kako je njegova poruka dostigla takve razmjere u tako kratkom roku i sve to što mi je Bog dao.

[20] Odgovorio je Otac.

[21] Kao u mom viđenju.

[22] Kad ne osjećam njegovu nazočnost.

[23] Mladima.

[24] Raskol ili otpadništvo od vjere.

[25] Smjeranje na Ps 95.