Ožujak 2010.

1. ožujka 2010.

Gospodin!

ja sam! ja sam s tobom; ja ću ozdraviti tvoje rane; moja Vassula, ja sam tebe izabrao od cijelog čovječanstva da objavim svoju Riječ ovom naraštaju; ne budi potištena; ja ti dolazim u pomoć;

oni mene iskušavaju! ne uzimaj to k srcu, dijete moje … ovo kažem Crkvama:

u vaše doba i u vaša vremena odbijate iste darove Duha Svetoga kao što su bili odbijeni u prošlosti, a koji su za korist i napredak Crkve, to vaše odbijanje grozota je u mojim očima; to je duhovna smrt koja se uvukla u vas! odmetnici[1] koji ogorčuju moga Duha Svetoga, to su oni koji su upali u duhovnu tromost i krivovjerje; vidiš? kako moj Duh Sveti može boraviti u njima kad njima vladaju tromost i drugi poroci? kako bi oni ikad mogli gledati svjetlošću mojega Duha Svetoga kad u svojim srcima nose neprijateljstvo, a također i tolike opačine?

kažem ti, samo po milosti mojega Duha Svetoga Istina im može biti objavljena; žalostan sam što toliki od mojih svećenika ne tragaju za mnom; a još je gore kad ugledaju dušu zapaljenu božanskom ljubavlju prema meni, koja uživa u meni, a ne u svijetu, ljubeći mene iznad svih svjetovnih strasti, i koji su zaljubljeni u moju nazočnost – njihova zlovolja raste još više; obdarene duše koje ja izaberem kao miljenike, oni gaze duhovnom zavidnošću ili racionalističkim duhom; oni ne prihvaćaju moj jezik kojim vas ja poučavam, jer ga njihovo tijelo razumije samo tijelom; dok ja duhovne teme poučavam duhovno; oni su baš kao što Sveto pismo kaže o njima, „neduhovna osoba je ona koja ne prihvaća ništa od Duha Božjega; ona sve to vidi kao glupost i iznad je njezina shvaćanja, zato što se to mora uz pomoć Duha prosuđivati…;[2] duhovna sljepoća nikad ne će dopustiti njihovu egu da umre, kako ne bi razumjeli najvišu krjepost, a to je ljubav; ljubav, koja je najveća krjepost od svih krjeposti, kroz mjeru te krjeposti vi ćete svi na kraju biti suđeni;

pravo je reći, kad ti svjedočiš u moje Ime, Vassula, da se sva vjera i nada temelje na toj krjeposti, i po tom činjenju dobra, oni dobrodušni, puni ljubavi, milosrdni i blaga srca, oni će gledati Boga i baštinit će moje Kraljevstvo; drugim riječima: oni čisti srcem … [3] da! Riječ Božja je otkupljujuća, spasenjska pomoć; to je znanje o Bogu znano samo onima koji nas[4] posjeduju; sama Riječ Božja je Ljubav; i zbog te Ljubavi ja sam voljko postao čovjekom i voljko nosio svoj Križ; vid mnogih zamaglio se kad su vidjeli moje Uskrsnuće;

ljubav je sveta, to je simbol moje slike i svega što ja predstavljam;
ljubav je više od bogatstva; da!
ljubav je sjajnija od sunca zato što obasjava sve druge krjeposti, koje su usporedive sa svjetlom,
ljubav je neiscrpno blago za čovječanstvo, jer se više raduje u davanju nego primanju;
ljubav nema vlastitih interesa, nego je sebedarje za cijelo čovječanstvo;

svatko tko ima tu krjepost vlada sa mnom; božanska moć je dar darovan vam od mene, a može vam biti dan u skladu s mjerom ljubavi koju imate; promišljajte što je pravo, a što krivo, i dođite k pameti; k pameti da težite za mrtvljenjem da bi zadobili ljubav, a kad je jednom zadobijete i budete okrunjeni njome, ona će vas zauvijek voditi u nepobjedivu svetost, jer ona drži pobjedu za sva vremena!

zato ne zavodite svoj duh s pokvarenošću i zlobom, niti u opčinjenost činjenja zla; kažem vam, vodite čestit život, tako da vašu dušu mogu pripojiti mojemu Duhu Svetomu, Onomu kojega vi zovete nevidljivim; vi nikad ne ćete učvrstiti temelje, niti se duboko ukorijeniti u mene, ako nemate ljubavi;

- ljubav je kao kormilo broda kojim upravljate k svojemu odredištu; bez njega u opasnosti ste da budete odvedeni svakom strujom i budete izgubljeni;

- ljubav će vas voditi k vašem pravom odredištu, a to je k meni; ona će vam također omogućiti da prepoznate mene u svojemu bližnjemu i ljubite ga; od kakve bi vam bilo koristi ako nemate ljubavi za bližnjega i žara za moju Crkvu? zato dođite k meni i dišite u meni i zadobijte moje darove i ove krjeposti;

- naraštaju, potrebna mi je vaša potpuna odijeljenost, pa ću se tako dan za danom uvećavati u vama, dok se vi budete smanjivali u svojemu ja i u svojoj volji; tako ću vas ja izbaciti iz ovog pokvarenog svijeta da biste ušli u moje Srce; budite blagoslovljeni svi vi koji ste sada voljni poslušati moje pouke; ic

[1] Apostate ili odmetnici od vjere; raskolnici.

[2] 1 Kor 2, 14.

[3] Mt 5, 8

[4] Presveto Trojstvo