2. ožujka 1995.

Pully, Švicarska

Moj Gospodin?

ja sam; mir s tobom;

dosad sam podnosio tebe i sva odgađanja zbog administracije ....[1] želim da se odvojiš od tih stvari koje oduzimaju moje vrijeme! i kažem ti: ja sam onaj koji te je uzeo da zapisuješ moje poruke; ti mi više ne ćeš oduzimati vrijeme ako nastaviš ovako kao do sada; dao sam ti određena pravila i opet ih nisi slijedila; mojom milošću ti si zadobila te poruke i moja je volja da ideš i objavljuješ ih u javnosti, kao što činiš, kako bi se drugi poučili;

– stavit ću ti novo srce i dati mu iskru te ćeš s mojom milošću udovoljiti mojim pravilima; moli se i budi sa mnom u mojim pohodima; dosad sam to podnosio, ali od sada moje nakane dolaze na prvo mjesto; od sada pa nadalje ti ćeš odgovarati na moje pozive, a ne na pozive drugih; moje poruke dolaze na prvo mjesto; odsad ćeš svoje vrijeme provoditi u skladu sa mnom[2], a ne s velikim zahtjevima koje toliki postavljaju, niti ćeš provoditi svoje vrijeme u telefonskim razgovorima; reci tim ljudima koji bi voljeli čuti „posljednje novosti“ iz mojih poruka da se saberu u molitvi i opreme s onim što sam im već dao;

Vassula, podsjeti svakoga koji radi za Pravi život u Bogu da sam ih ja izabrao, pa ako me itko iznevjeri ja sam vlastan zamijeniti ga; želim da svatko od njih ponovno ispita svoju savjest, i molite se da zadobijete otvaranje, pokušajte otkriti što vam nedostaje i što ja želim od vas;

Sotona vas promatra i zakleo se zaustaviti moj plan priječeći ga i služeći se jakim protivljenjem; njegove prijetnje svednevice dopiru do Neba; radite marljivo, bez odgađanja i s voljom; za moju ljubav radite s mojim Duhom, a ne sa svojim; – ako itko bude radio za svoje probitke i bez ljubavi, radosti i samopredanja, ja ću se opet umiješati ....

a ti, kćeri, od sada budi pažljiva i na straži; Mudrost će te nastaviti poučavati, zato, ne više tako![3] – osloni se potpuno na mene i nastavi s proročkim darom koji sam ti dao; ja sam s tobom; ic;

3. ožujka 1995.

Moj Gospodin?

ja sam; mir s tobom, dijete moje;

slušaj me: u tvojoj ništavnosti mogu činiti čudesa, zato, prilagodi se mojim pravilima i nikad ne zaboravljaj kako ja radim; čuvaj me u svojemu srcu i zadobit ćeš mir; nikad ne zaboravi što sam ti rekao jučer! stavi mene na prvo mjesto i daj mi malo svojega vremena da nastavim zapisivanje svojih poruka; ugodi mi i upiši moje Ime u svoje srce; ja sam tvoj Zaručnik i moje bi se Ime moralo štovati;

neka se svi ostali, koji također rade za moj Hvalospjev ljubavi, ponašaju kao da ti više nisi među njima;[4] plod tvojega rada mora se umnožiti u njihovim rukama;[5] ja, Isus, s tobom sam; stavi me, moja Vassula, ispred i iznad svega na svijetu, tako da ti tvoj izgon ne izgleda toliko težak kao sada; požuri, dijete moje, i shvati kako si mi dragocjena i kako si mi draga; ja sam tvoj prijatelj i čuvam te s ljubavlju i sućuti; nikad te ne ću iznevjeriti; ponašaj se s nježnošću prema meni tako što ćeš na moje pozive odgovarati sa žarom, i s čitavim srcem; ljubim te, Vassula, a ja, ja te nikad ne ću ostaviti; ja ću te utvrditi, Grade-moj, svojim Duhom;

sad dođi i načini znak mojega križa na sebi ....[6] dobro; sad dođi;

6. ožujka 1995.

Iznenada je križ na meni postao pretežak.

U početku si me, moj Gospodine,

tetošio i pazio na svaki moj dah

s majčinskom nježnošću.

Ti si me oblikovao, sjeti se,

kao što se meka glina oblikuje,

s toliko pažnje,

nikad nisam osjetila da sam bila ostavljena,

tako da mogu započeti svoj život nanovo,

tako je nježan bio Tvoj dodir.

Zatim si me obdario

svojim Duhom Svetim, Životvorcem,

i od tada moji dani lete,

gledajući samo radost u njihovu letu.

Zašto me bešćutnici gaze,

oni koji ne mogu proviriti

kroz svoju duboku tamu?

Oni, koji žive pod neprobojnim zastorom

i koji pipkajući traže svoj put dok hodaju?

Ti si mi obećao da će njihova velikost

biti svedena na ništavnost,

i njihova mudrost na prah.

Poznat si da spašavaš krotke i nevine,

poznat si da bilježiš sve što je rečeno i učinjeno,

pa moram li ja neprestance biti

zatrpavana ruševinama?[7]

Koliko još mogu biti udarana?

Zar te moje teturanje još nije potaknulo?

Mogu li biti više napadana nego sam to sada?

A Ti se sada veseliš imati me tamo

gdje je svjetlost kao mrkli mrak.

slušaj, janje moje: da ti kažem da ću te rasteretiti od mojega križa, koji si toliko velikodušno tražila da dijeliš sa mnom, bila bi potpuna ludost s moje strane! kušnje koje podnosiš za mene, nisu ništa veće nego i kušnje ikoga drugog .... ne gubi hrabrost, kćeri, i ne usudi se reći: “zar onaj koji poznaje srce nema razumijevanja?” moju mudrost ne mogu procjenjivati ljudi;

gledaj! Tvoja utrka još nije završena, nakon svega nisi li čula s kakvim očajem zatočenici hada[8] kucaju na tvoja vrata?[9] nisam li te poučavao da tvoje srce shvati tvoje poslanje? Vassula! nisi li čula njihovo ječanje? mučene u noći te duše kucaju na tvoja vrata za pomoć;[10] slaba si sad i posrćeš ..... nemoj me razočarati .....

u vrijeme gladi došao sam k tebi da te nahranim, i opet u vrijeme smrti ja ću te spasiti; zato, usreći me i dopusti mi upotrebljavati te za svoje probitke; ljubi me i neka se tvoja ljubav prema meni uvećava, tako da crvi nikad ne pokriju tvoje tijelo; povećavaj svoje molitve i ponudi mi ih za moje nakane; ja nikada ne ću skrivati svojega lica od tebe! nikada!;[11]

plode moje ljubavi, Cvijete moje trnove krune, Cvijete moje Crkve, ne budi zastrašena čavlima; Učenice-mojega-Savjeta, ne znaš li da te poniženja i kleveta posvećuju? jesi li zaboravila da te računam za jednu od kćeri svoje Crkve? što može biti poželjnije nego biti rod moje Krvi? ja sam te osobno izabrao da budeš moja glasnogovornica mnogim narodima i poučavao te Svetom Pisanju,[12] stavljajući ti u usta svoje znanje poput meda koji kaplje iz saća; moje je znanje slatko, ali i gorko;[13] slatko zato što objavljujem svoju slavnu pobjedu sa svojim narodom, a gorko zato što bolno otpadništvo moje Crkve prethodi mojoj pobjedi ...

ah,[14] naraštaju! čas tame sada je na vama kad ste se ukrcali na broj smrti, on će vas odvesti u smrt; znak opasnosti dan vam je prije gotovo deset godina;[15] odjekuju u vašem uhu gotovo deset godina; no vi ste bježali od mojega glasa koji je sve to vrijeme grmio .... tuđinci su bili pažljiviji i osjetljiviji na moj glas od vas, vas[16] koji svakog dana zazivate moje Ime i koji me svakodnevno podižete; kad biste bar vi slušali; kad bi bar vi koji umirete uvidjeli moju spasenjsku pomoć! no gusti veo pada preko vaših očiju … ; ah,[17] kad biste samo znali kako ste potpuno mrtvi i kako su ostatak od vas postali grobari koji kopaju vlastite grobove .... svjedočiti protiv mojega Duha Svetoga i pokušavati sakriti moja djela koja su za moju slavu, odvest će vas u vječni oganj;

kažem ti, kćeri, nema mjere mojoj žalosti, zato dopusti, kćeri, da dijelim svoj križ s tobom, i dopusti da te nastavim odgajati do kraja; usmjeri svoj pogled k meni i nikad me ne ispuštaj iz vida; ja ti obećavam da ću završiti tvoje poslanje zajedno s tobom; izbjegavaj svaku sklonost administraciji, jer to je pravi uzrok toga opasnog zakašnjenja! neka moja Poruka bude poznata svima i pokaže im da sam ja Bog koji spašava;

18. ožujka 1995.

Pariz

Šestomjesečno zakašnjenje u Božjim porukama bilo je ispravljeno u dva tjedna. U ta dva tjedna pisala sam između sedam i devet sati dnevno. Ostavila sam svu administraciju koja je gutala Isusovo vrijeme i poslušala ga radeći samo na ovim pisanjima. Telefoniranje je također skraćeno. Pisma su neotvorena poslana Udruzi da se ona brine o njima. Programe za skupove više nisam pravila sama, nego Udruga „Pravi život u Bogu“ u Francuskoj.

Vassula, tvoj mi trud godi; nisi sama; a osim toga, veselim se kad se moje riječi za ispravljanjem ne uzimaju olako niti prolaze neopaženo; dopusti da budem tvoj vodič i tvoj duhovni vođa; ja sam svoj spasenjski plan zasnovao na tebi, tako da po tebi moje poruke budu ispunjene po mojoj volji; dopusti da te upotrijebim još samo malo; budi postojana u svojim dužnostima i uživaj ispunjavajući ih; moje ti je društvo najslađe od svega; kad naiđu trnje i drač, ne boj se, to ionako mora doći, ja ću te podignuti da ideš preko njih; ne će ti nauditi;

– povećaj moj Vinograd, kćeri, i ja ću povećati plodove svojega Vinograda i njegovu izobilju ne će biti kraja; – moj je plan sve vas spasiti, no, potrebna mi je velikodušnost da dâ zadovoljštinu za grijehe tog naraštaja; velika je moja žalost gledati ih kako idu u oganj koji je pripravio moj neprijatelj;

[18]ja sam Izvor života! i iz mojih prsa živa voda istječe! dođite! dođite i pijte, ništa vas ne će stajati, ako je ijedan čovjek žedan, neka dođe k meni! ja sam Život i pred vama sam i među vama sam, stojim ....

– kćeri, mnoštvo anđela bit će kraj tebe da ti se pridruže u tvojemu poslanju;[19] ja, Isus, blagoslivljam te i kažem ti: “lo tedhal!”[20]

21. ožujka 1995.

Blagoslovljeno Ime Tvoje, Gospodine!

Ti koji si me trostruko blagoslovio

i dopustio da vidim Tvoj plan

skriven od iskona

u Presvetome Srcu svojemu,

plan otkriven onome

koga si posebno ljubio.[21]

Sada je i meni,

koja primam tu Božju poruku,

otkriveno neiscrpno blago

o kojemu je još sv. Gertruda imala sliku.

Uskoro će doći vrijeme kad

„nitko više ne će poučavati sudruga svoga

i nitko brata svoga veleći mu:

'Poznaj Gospodina'

jer će me upoznati svi,

od najmanjega do najvećega među njima,

jer ću biti milostiv prestupima njihovim,

grijeha se njihovih

više ne ću nikako sjećati!“[22]

Nastojat ću bez skretanja ići stazom

koju si mi postavio

i paziti na blago koje si nam svima dao.

zadovoljan sam tvojim radom;[23] crpi iz mojega Srca to neiscrpno blago koje sam čuvao skriveno za vaša vremena, kad ljudska srca postanu hladna, nezahvalna, puna nadutosti i bez vjere; moja je nakana ponovno upaliti taj trnući plamen i natjerati ih da promijene svoj duh, tako kad budu ozdravljeni da priznaju mene za vrhovnog velikog svećenika i Kralja kraljeva;

zato dođi mi blizu i uživaj u dobrima koja vidiš, uzmi i nasiti se s toga neiscrpnog Izvora blagostanja; ne budi obeshrabren kad ljudi gledaju ne shvaćajući da su milost i milosrđe među njima, moli se za njih; led ne odolijeva vatri; rastopit ću taj led svojim Duhom Svetim, zato osloni se na mene i kaži:

“Bog je uskoro s nama;”

vaš Ljubljeni;

30. ožujka 1995.

Tokyo, Japan

Moj Gospodin?

Pogledaj s Neba,

iz svoga svetog i slavnog boravišta.

Evo me, među Tvojom djecom,

a toliki od njih ne poznaju Tebe

kao najmilosrdnijeg Oca.

Oče, učini svoje Ime poznatim.

Neka Tvoj Duh vodi Tvoju djecu,

jer Ti si naš Otac.

Otvori Nebesa i dođi k nama.

Tvojom nazočnošću svi će narodi biti pokrenuti

i odreći se moći grijeha

koji ih drži zarobljenima.

Po Tvojoj će nazočnosti

i taj narod biti zaručen s Tobom

i zvat će se: “Zaručnica“.

da! zaručit ću taj narod sa sobom, s nježnošću i ljubavlju ja ću ih zaručiti, i na kraju će jednim glasom s radošću objavljivati moje Ime:

“Oče naš!”

i onda će čitava zemlja biti zaručena sa mnom .... “i kao što se ženik raduje nevjesti, ja ću se veseliti njima;”[24]

Poslije je Isus govorio:

moli se za moju djecu u Japanu; zapiši ovo i reci im:

Ja Jesam u vašim je danima, u danima ove tame, otkrivam vam svoje Sveto Lice; nisam došao podsjetiti vas na svoju nazočnost zato da bih vas osudio, došao sam vas sve pozvati k svojemu Presvetome Srcu! kanim dati vid slijepima, a uzeti ga od onih koji kažu da vide; izabrat ću slabost da bih pokazao svoju moć i siromaštvo da pokažem svoje bogatstvo i svoju slavu; otvorite svoja srca i govorite mi; moje ime je: Isus, a Isus znači: ‘Spasitelj’;

uskoro, vrlo uskoro, doći ću s mirijadama anđela; da, moj je povratak neminovan; pogledajte oko sebe, niste li uočili moje znakove? ne bojte se, ja sam jedini Istina i Put u Nebo; dođite k meni takvi kakvi jeste, nemojte čekati da postanete sveci, nemoj reći, ljubljeni moj Japanu: “ne znam govoriti, a ako bih i govorio, on me ne bi čuo;” stojim pred vašim vratima, sa svojim Srcem u ruci, da vam ga ponudim;

ja sam Presveto Srce i ja sam sastavio novi hvalospjev ljubavi za sve vas; Milosrđe sada silazi da pozove sve one koji me nikad nisu tražili, niti su me ikada znali, da se i oni pridruže zboru mojih svetih; Sveto pismo kaže: “Bog nije pristran, naprotiv, njemu je mio u svakom narodu onaj koji ga priznaje i čini što je pravedno;”[25]

niste li znali da sam ja Bog koji je blag i ponizan, koji oprašta i pun je sućuti? vaša me nevrijednost privlači , jer ja sam sve i mogu se brinuti o vama; vaša nemoć da me dosegnete čini me željnim da se sagnem s Neba i podignem vas k sebi; zato mi dopustite da uđem u vaše srce pa ću vas uljepšati svojom slavom! tražite me i naći ćete me, kucajte i otvorit ću vam;

čak ako i kažete: “tko sam ja da uđem u Tvoje Srce?” ja ću vam reći: “ti si moje dijete, moj vlastiti i moje sjeme; ti pripadaš meni i nikome drugome; ti dolaziš od mene i ni od koga drugoga; zato te želim imati u svojemu Srcu;” – no, možda vi niste tražili mene, ali ja sam našao vas; to je, Japanu, dijete moje, poruka za tebe;

blagoslivljam te, ostavljajući ti dah svoje ljubavi na tvome čelu;

31. ožujka 1995.

Oita, Japan

Kad sam bila u mraku,

zatvorena u tamnici grijeha,

gdje su strašne sablasti

progonile moju dušu

i dok sam mislila da ću ostati tamo,

zaboravljena i prognana

iz Tvoje vječne svjetlosti,

Ti si se poput tisuće sjajnih

i žarkih sunaca spustio iz svoje slave

obasjavajući moju odvratnu noć.

Najednom je netko stajao tamo

i srce mi se uzradovalo nadom.

Dah je skliznuo preko mojega lica

i otvorio mi oči:

i nevidljivi Bog postao je vidljiv!

I dok sam stajala licem u lice

s Čistoćom, Sjajem i Svemoći,

počela sam postojati:

Dah Svemogućeg podignuo me

i moja je poniženost prestala.

prahu i pepelu, dao sam ti srce od mesa i nadahnuo te živim duhom; premda je tvoj duh potonuo u duboku zaboravnost, moje ti je milosrđe došlo u pomoć i izbavilo te, ozdravljajući te; rekao sam: “ja ću postati njezin zaručnik, njezin učitelj i zaštitnik, a ona će biti moja zaručnica, moja učenica i moje dijete, i ja ću je voditi čudesnim putom; njezine će noge stupati po safirima; ja ću biti njezina zvijezda vodilja dok bude hodila sumornim dolinama, i njezin prut i štap kad je proganjana i gonjena; premda će ići pustinjama i dolinama, nikad ne će biti ni žedna ni gladna, ja ću biti njezina čaša, a moje će Tijelo biti njezina hrana; ja ću biti tema njezinih pohvala i njezina pjesma na mojim skupovima;”

a sada, dijete moje naklonosti, hrabro, tvoja utrka još nije završena, a ja ću je završiti s tobom, moja ruka na tvojoj ruci;[26] budi u miru i dopusti mi da te poučavam svakog dana! ja sam poučavao svoje učenike i oblikovao ih, i kako sam njih hranio svojom Riječju, tako će Onaj koji je tebe podignuo i tebe hraniti; svojim Duhom Svetim ja ću te učiti da izbjegneš svakome zlu; želiš li ti još uvijek učiti od mene?

Da, Gospodine.

dobro; onda ćeš učiti; Otac i ja nastavit ćemo izlijevati na tebe poučavanja kao proroštvo ..... zadovoljstvo mi je poučavati, osobito takve duše kao što si ti, koje moraju ovisiti samo o meni, a koje su dobro izložene, željne poput djece, ugoditi svojemu Učitelju! radujem se u takvim dušama;

na kraju želim dodati još jednu stvar u vezi s mojim porukama: odlučio sam požuriti svoj povratak; ne ću predugo čekati da vam se vratim; premda mnogi odbijaju vjerovati u to, oni će vjerovati kad se to dogodi, no njihovo će srce biti tada nepripravno da me primi; moj je povratak neminovan i zato sam, kćeri, bio željan da požurim s izvršavanjem posla koji smo ti Otac i ja dali po mojemu Duhu Svetomu; blago moje, dopusti mi da ti nastavim kazivati bez ikakve odgode s tvoje strane;

moja je ljubav prema tebi velika i ja ću ti pomoći da upraviš svoje srce i ugodiš mi; vidiš? vidiš kako te mogu rasteretiti od administrativnog rada? sada ću te imati samo za sebe; ja ću te pozvati i ti ćeš mi biti na raspolaganju; ostatak mojih poruka bit će ti dan ubrzo, prije dana Antikristove pojave ....

Kako ćemo mi nastaviti raditi kad se on pojavi?

samo tri dana i tri noći[27] ti ne ćeš moći nastaviti kao što želiš; no ja ću prolomiti tu tišinu svojom rukom kad budem otvarao šesti pečat;[28] raduj se, jer ću uskoro biti s tobom! Moj će se glas čuti i moji će se neprijatelji tresti i udarati u prsa;

danas trpim s tobom kao što sam trpio u Getsemaniju;

dođi, Vassula, ja te blagoslivljam zato što me častiš i hvališ[29] i zato što mi daješ vrijeme za pisanje tvojom rukom;

Bilješka:

‘Samo tri dana … ’ Otk 11,11: “Ali nakon tri i pol dana životni dah koji dolazi od Boga uđe u njih te stadoše na svoje noge i veliki strah obuze one koji su ih promatrali ....” To se odnosi na dva svjedoka, dva proroka, Iliju i Mojsija. Dva Srca, Bezgrješno Srce Marijino i Presveto Srce Isusovo, pretkazana su nam, kao Ilija i Mojsije. Ilija označuje proroštvo i pripravu Gospodinova dolaska, kao što je to bio Ivan Krstitelj koji je došao u istom duhu kao Ilija. Mojsije predstavlja zakon. Tri i pol dana sve nebesko proroštvo utihnut će, što će biti vrijeme vladavine Antikrista.

“Nakon jednog vremena, i dva vremena, i pola vremena – kada dođe kraj rasulu snage svetoga naroda – sve će se to svršiti.” Dn 12, 7.

“Zvijer će koja izlazi iz Bezdana ratovati protiv njih i pobijedit će ih i ubit će ih.” Otk 11, 7.

“Ljudi će iz svih pukova i plemena, jezika i naroda, gledati njihova tjelesa tri i pol dana. Ne će dopustiti da se njihova tjelesa polože u grob. Stanovnici će se zemlje tomu veseliti i radovati, izmjenjujući međusobno darove, jer su ova dva proroka zadavala muku stanovnicima zemlje.” Otk 11, 9, 10.

„Ali ja ću prolomiti tu tišinu svojom rukom kad budem otvarao šesti pečat.“ To će biti kraj te tri i pol godine Antikristove sile.

“Ali nakon tri i pol dana životni dah, koji dolazi od Boga, uđe u njih te stadoše na svoje noge i velik strah obuze one koji su ih promatrali. Tada čuh jaki glas s Neba gdje im veli: „Uziđite ovamo!“ I uziđoše na Nebo u oblaku na očigled svojih neprijatelja.

U taj čas nastade velik potres zemlje: sruši se desetina grada i u potresu poginu sedam tisuća osoba (to je veliki broj svih klasa). Preživjele spopade strah i zahvališe Bogu na nebesima.“ Otk 11, 11-13.

“Gledah dalje. Kad Janje otvori šesti pečat, nastade veliki potres zemlje. Sunce postade crno kao tkanina od kostrijeti, a cijeli mjesec postade kao krv ....”Otk 6, 12.

“Moj će se glas čuti i moji će se neprijatelji tresti i udarati u prsa.”

“Govorit će gorama i pećinama: „Padnite na nas i sakrijte nas od lica onoga koji sjedi na prijestolju i od Janjetove srdžbe …“ Otk 6, 16.

[1] Krist Gospodin mi je prigovarao što su poruke koje mi je kazivao stavljene 'na stranu', a ja sam mu oduzela vrijeme raznim administrativnim poslovima, kao što su utvrđivanje putovanja i programa, faksiranje, telefoniranje itd.

[2] Kad mi Gospodin diktira osjećam se sretnom i u miru. A administrativni me posao uznemiruje. Gubim mir, jer me ljudi 'guraju' da požurim sa stvarima koje oni žele. Tako je ispalo da radim za druge, a ne za Isusa.

[3] To je ispalo vrlo snažno, kao kad se kaže 'Basta!' tj. dosta na talijanskom. Shvatila sam da Isus ne želi da se bavim 'papirologijom'; čak ni za „Pravi život u Bogu“, a ni telefoniranjem.

[4] To znači da sami poduzimaju potrebne korake.

[5] Razumjela sam: zapisivanja: „Pravog života u Bogu“ i održavanje sastanaka na kojima svjedočim.

[6] Prekrižila sam se križem.

[7] Ruševine: duhovno mrtvi.

[8] Čistilišta.

[9] Nekoliko put između 4.00 i 4.30 sati ujutro vrata moje spavaće sobe gotovo su razbijena zbog kucanja duša.

[10] Pomoć im se daje molitvom.

[11] Isus je izrekao te riječi vrlo svečano.

[12] Svetoj bibliji.

[13] Smjeranje na Otk 10, 8-11.

[14] To je bio dubok, bolni uzdah, našeg Gospodina.

[15] Ove će poruke proslaviti desetu obljetnicu u studenome 1995.

[16] Razumjela sam: svećenici. Mnogi odbijaju povjerovati da ta proročka karizma može pomoći Crkvi i zapravo postaju progonitelji Duha Svetoga koji daje te karizme.

[17] Drugi duboko uzdah.

[18] Iznenada je Isus uzviknuo jakim glasom.

[19] Na mom skupu u Parizu u kongresnoj palači ‘Palais des Congrés.’

[20] “Ne boj se!” na aramejskom, Isusovu jeziku.

[21] Sv. Ivanu, Evanđelistu.

[22] Heb 8, 11-12.

[23] Zakašnjenje je nadoknađeno.

[24] Iz 62, 5.

[25] Dj 10:34-35.

[26] Dvostruko značenje: pomoći mi u pisanju i hodanju.

[27] Simboličan broj za 3½ godine.

[28] Pogledati bilješku na kraju ove poruke.

[29] Jesus means during my meeting.