Lipanj 2011.

24. lipnja 2011.

dijete moje, ja sam tvoj Otac, dopusti mi raditi s tobom;

uvijek me obraduj priznajući da si grješnica i nesposobna da bi sama po sebi doprla tu gdje se sada nalaziš;

ni jedan čovjek nije savršen; međutim, kad Duh Sveti boravi u vama, i objavi vam se, dajući vam svoje milosti, on sjedinjuje tijelo i dušu s nama, proslavljajući nas … tako, boraveći u vama, on vas usavršava, daje vam srž svega dobroga;

dobro si rekla: ja dajem obimna poučavanja tebi i ovom naraštaju o Duhu Svetomu, a to je zbog tolikih pogrješnih shvaćanja i nedostatka znanja, jer njega se najmanje poznaje od Presvetoga Trojstva; ti si mu se obratila mnogo puta i On ti je govorio, a to je učinjeno zato da ljudi shvate da je On treća Osoba Presvetoga Trojstva;[1]

dijete moje, krajnje grješno, ja ću završiti svoj plan s tobom, tako ne brini se da ćeš me iznevjeriti, ne slušaj onoga[2] čija je žilja bila, a i dalje je, da te istrgne iz mojega naručja; obnova se događa i ja se proslavljam sa svakom dušom koja je preobražena; svaka duša koja mi se vrati blagoslovljena je;

vidiš, Vassula, kroz svoje napore i kroz svoja odricanja ti otimaš duše od Sotone i on više nema moći nad njima; taj čin, dodao bih, taj spasenjski čin, ima i svoju cijenu, ali dobrobit svake duše i njezina sigurnost ključni su;

kao što sam već ranije rekao: istinska teologija je kontemplacija o meni, vašemu Bogu; neka te tvoji kritičari kritiziraju ako žele; svjetovno znanje i znanje iz knjiga ne poklapaju se sa znanjem danim od Duha kroz neku objavu; Duh je taj koji uzima razne načine da dopre do vas i pouči vas, kroz znakove, kroz objavu, kroz osobno iskustvo, kroz svjetlost mističnog znanja i razumijevanja, kroz takve stvari: Vassula 'Mou'[3], ja sam ti dao krila da letiš da bi bila slobodna kao ptica, da lebdiš nebesima; uziđi u visine, uziđi u nebesa i zadobi neopisive krjeposti dostupne svakome; ja, koji sam Tvorac i Otac, blagoslivljam te; živi u mojemu miru;

[1] A ne samo golub kao simbol.

[2] Sotonu.

[3] Grčka riječ za „moja“.