Prosinac 2011.

8. prosinca 2011.

kćeri moja, osloni se na mene; slijedi moju stazu koju sam pripravio za tebe, stazu pokrivenu izvanrednim safirima, to je staza koja će te dovesti k meni; slijedi stazu čestitog čovjeka, jer ona je poravnana;[1] slijedi stazu mojih sudova, uvećaj moju Crkvu, dovedi moj narod da zajedno pupaju i cvatu, ja te imenujem, kćeri Egipatska, da gledaš u mene, svoga Gospodina, i da me ljubiš; ne skrivaj svojega pogleda od mene sve dok žetva ne bude završena, tako da nastaviš spoznavati moju volju;

pogledaj me, kćeri, obraduj me promišljajući o meni;

Bog o kojemu promišljam uzdiže moj duh,

njegov sjaj ispunjava cijeli svemir.

On je Alfa i Omega,

a ipak neopisivo blag i nježan.

Sve zemaljske brige gasnu

kad pogledam na Tebe,

sve tjeskobe nestaju,

poništene u Tvojemu

Svjetlu mira i svetosti.

istina, kćeri, ja sam Svet i moj sjaj pokriva cijeli svemir; moja nestvorena Božanska Svjetlost otkriva čovječanstvu Kraljevstvo mojega Oca, omogućavajući mu da prodre u moja otajstva, Sina Čovječjega;

ja sam pozvao i još uvijek pozivam svakog da se preda mojoj volji i pokaje, tako da uđu u moju Božansku Svjetlost koja će im otkriti Kraljevstvo mojega Oca i njegovu volju; zloba mora biti istjerana iz svakog srca, jer zlo donosi smrt;

u vaše dane, Vassula, kad te ljudi još uvijek pitaju kako mogu znati jesu li u suglasju s mojom voljom, reci im: „ako vaš duh ne počiva u Bogu, nego je zabrinut, pritisnut i ožalošćen zbog svega u ovome svijetu, to je znak da se niste u potpunosti predali Bogu, ni njegovoj volji;

jer onaj koji živi u volji Božjoj, pouzdaje se u Boga; ako dođu poteškoće na njegov put, i njegov život je ugrožen, to se ne će odraziti na njegov mir, ne, ali ako se bojiš za svoj život, to je također znak da si daleko od toga di si predao svoju volju Božjoj volji;

duša koja nema straha, uopće, duša je koja je predala svoju volju Bogu; ako duša moli tražeći da nešto zadobije od Boga, a to ne dobije i zabrinuta je zbog toga što to nije primila, ta je duša još uvijek daleko od volje Božje;

duša koja je svoju volju predala Božjoj volji ne brine se, ne strahuje i ne živi u tjeskobi zbog onoga što bi moglo doći, ta duša ostaje nezabrinuta i u spokojstvu, prihvaćajući Božju odluku, nikad ne gubeći svoj mir; ali osoba koja je usmjerena samo na svoj život, i na sve materijalne stvari ove zemlje, ta će duša neprestance živjeti u muci, u strahu i u brigama, i sve dok se ne prepusti Božjoj volji ne će biti kadra živjeti u miru i znati volju Božju;„

tada će me, i samo tada će me oni uistinu vidjeti, i priznati me; Sveto pismo kaže: „da, po naravi su glupi svi ljudi koji ne upoznaše Boga, oni koji iz vidljivih ljepotâ ne mogu spoznati Onoga-koji-jest“;[2] neki će reći: „Gospodin mi zadaje trpljenja i muke koje su iznad moje mogućnosti da ih nosim“; „sve što dolazi od moje volje, ako ste u mojoj milosti, vi ćete biti kadri nositi laka srca i s jakošću, jer ljubav nosi s ljubavlju i milošću“; to je ono što im možeš reći; a ako oni pitaju: „ali zašto mi Gospodin ne dâ tu milost i dar jakosti da nosim svu muku koja pritišće moju dušu?“ moj odgovor je: „ja želim da ti odustaneš od svoje volje u korist moje volje! nisi predao svoju volju mojoj volji, nego još uvijek ideš po svome, a što je još gore, još se uvijek nisi zapitao zašto svaki put kad kažeš „Bog je učinio da shvatim ili rekao mi da učinim tako i tako“, a ipak su te stvari krenule loše i nisu se ostvarile? to je također znak da se nisi potpuno predao mojoj volji; uponizi se; moli da ti udijelim raskajani duh, i ti ćeš počinuti u meni; a onda ću ti otkriti Kraljevstvo mojega Oca“; ne očajavaj, jer ja sam uvijek s tobom; Ljubav te ljubi; ic; dođi …

[1] Istodobno sam čula riječ 'ravna'.

[2] Mud 13, 1.

27. prosinca 2011.

Gospodine, očuvaj nas od zla u ovoj nadolazećoj godini; daj da Tvoje Kraljevstvo dođe i Tvoja vladavina zagospodari nad nama.

O, Vassula, svoj mir ti dajem; ja sam poznat po tome da činim velike stvari, zato pouzdaj se u mene; nikad ne propusti objaviti sve što sam ti dao; budi strpljiva sa svojim progoniteljima; i ah, ono što sam rekao svojemu Ocu na nebu veoma je značajno i za vaša vremena; ja sam prigovarao gradovima u kojima sam učinio mnoga čudesa, a ipak nisu bili skloni da se pokaju; ti se čudiš što ti svećenstvo ne vjeruje i što ne mogu vidjeti da su ove poruke moje djelo milosrđa, a neki od njih čak uživaju osuditi bez suđenja? pitaš zašto im nije dana milost da vjeruju, pa, kao sam rekao tada, kažem i danas: „blagoslivljam Te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od učenih i mudrih, a otkrio ih pravoj djeci; da, Oče, to je ono što Ti se svidjelo da učiniš;“

i šakali uzimaju svoje mlade na prsa i hrane ih; a kćeri mojega naroda postale su okrutne, poput nojeva u pustinji;[1] a što se tiče mladih ljudi, njihova su lica postala mračna zbog grijeha;

Vassula, slušaj i piši: oni su se urotili protiv tebe i love te, ali svaka zla akcija, svaka kleveta izrečena protiv tebe, pada na njihovu glavu; pouzdaj se u mene, stoj čvrsto i u mene se uzdaj; nisi sama, Ja Jesam s tobom je!

uzljubio sam te između mnogih, tako da govoriš u moje Ime; dobrota je nad tobom, a ja sam okružio tvoju glavu vijencem hrabrosti, nade i vjernosti; vidiš, učinio sam te svjedokinjom tom zlom naraštaju; i Cipar će rasti u moje Ime, a vjetar će nositi moje Riječi nadaleko i naširoko; okupljaj narode, ljude svih rasa i daj da čuju moje poruke; još će ih mnogo doći na okupljanja i da čuju moje poruke; vidiš?

moja Vassula, ja ću nastaviti okupljati svoje stado, a što se tebe tiče: Ljubav te ljubi, ostaj u mojemu Svjetlu, i stavi svoju nadu u mene; ic

[1] Tuž 4, 3