Prosinac 2013.

6. prosinca 2013.

mir s tobom;

sve je noć za one koji ne žele vidjeti;[1] ja sam te zvao, golubice moja, da obnoviš zidine moje Crkve; ti si pozvana da hodaš u mojem Svjetlu, ja ne skrivam svojega Lica od tebe tako da uljepšam tvoju dušu;

budi blagoslovljena za sve što si učinila za moju Crkvu; ja ću umnožiti svoje darove tebi, tako da po tebi moja Crkva procvjeta poput poljske trave na zemlji;

nastavi davati mi svoje uho, a ja ću dati uho tvojim molitvama; zazivaj me s marljivošću; Ljubav te ljubi! IC

11. prosinca 2013.

dijete moje, Jahve je moje Ime; osjeti moju nazočnost; otvori srce milosti dopuštajući mojem Svjetlu da sja u tebi; ne boj se, jer Ja Jesam s tobom je;

zapovijed koju sam ti s ljubavlju dao jest da dopreš do moga naroda i naviještaš moju Poruku, kćeri, ja sam govorio kroz tvoj glas, da iskorijenim zlo kad ga ti ugledaš, da srušim nastambe i glasove koji idu protiv moje volje, da izgradim svoja svetišta koje je đavao srušio, da uljepšam ovaj naraštaj, da zasijem ovu pustoš; zadovoljavaj za druge, kćeri, budi strpljiva u vrijeme trpljenja i napada; moj Sin, Isus Krist, vapi sa svoga Križa zbog toga što je ovaj naraštaj u očajanju, jadikuje jer su bezbožni; moje Srce, Srce Oca, boli me zbog toga što mnogi nisu shvatili moj poziv; nitko nije shvatio da si ti moj dar njima!

biti u svijetu da bi širila moju Poruku proslavlja me; i dok ti nastavljaš raditi za moje Djelo, dopusti mi nastaviti dalje; potreban mi je tvoj pristanak!

Moja volja je Tvoja, Gospodine.

ja ću podsjetiti svakoga kako ja vladam; ja vladam s Veličanstvenom vlašću, uporno i s milosrđem; ja ću te upotrijebiti da otkriješ u čemu ovaj naraštaj oskudijeva i što su oni izgubili; i teško onima koji su gluhi na moja kazivanja!

Ljubav je pred njihovim očima, a oni me ipak ne priznaju; ova je poruka upućena svima; moji su blagoslovi na tebi, dijete moje, odmori se u mojemu naručju;

[1] Za onoga koji me progoni klevetama i lažnim optužbama.