8. studenoga 1995.

Gospodine,

Kralju od iskona

i Gospodaru svih stvari,

ja sam tijelo Tvojega tijela,

kost Tvoje kosti.

Ti si u meni, a ja u Tebi!

Kakva radost,

kakva sreća znati da ja posjedujem Tebe,

a ti posjeduješ mene!

Ja pripadam Tebi, a Ti, kralju moj,

pripadaš meni!

Ti si istinski Trs,

a ja sam jedna od Tvojih loza.

Ja sam Tvoj ostatak!

Kakva radost biti jedno s Tobom!

I ja kanim ostati u Tebi,

tako da Ti ostaneš u meni.

O kakav dar Tvojega Duha!

Aleluja!

Postavi svoje planove, Gospodine,

a ja uzimam sve što mi nudiš.

Sada sam odvažna,

ali nije li trpljenje ono što želiš od mene?

Ja uzimam sve što mi nudiš!

Lijepim postaje sve što od Tebe dolazi!

Dođi! Dođi i vladaj u meni!

Ti si izvor moje sreće!

Pozivaš li da Tvoju čašu dijelim s Tobom?

Čašu iz koje su Tvoje božanske usne pile?

Bože moj! Bože moj!

Treperim od sreće i radosti!

O Ljubavi! Ti si me zaveo!

Srce mi raste od ganuća, pozvati me za svoj stol na takav način.... uzdaj se u mene; ja sam s Neba i ni jedno me stvorenje ne će moći nadvladati u tebi; ja sam potpuno živ u tebi; nitko živ od svjetovnih kraljevstava, ni onaj[1] koji vlada njima, ne će moći srušiti moju vladavinu u tebi;

ja sam Bog, triput svet, zato ne boj se; sjećaš li se što sam ti jednom rekao? rekao sam ti da sam poznat po tome da zbacujem kraljeve i kraljevstva kad mi postaju prepreka na putu; sve što od tebe sada tražim jest odanost; ostani mi vjerna; ne gledaj ni lijevo ni desno; ja ću ti pomoći; raduj se, prijateljice moja, jer sam te počastio pozivajući te da dijeliš moju čašu, čašu podijeljenosti i nevjere vaših srdaca ....

sada, ti i ja, približavamo se desetoj obljetnici „Pravog života u Bogu“; hrabro, kćeri moja, ne budi uvrijeđena kad te svijet obeščasti[2]; budi u stalnoj disciplini prema mojoj Crkvi i imat ćeš moju naklonost; budi uvijek spremna odgovoriti na moje pozive, govoreći: “evo me, Gospodine”, i tvoj će te Stvoritelj obasjati;

Očev izbore, ne upadaj u napasti; nauči gdje se nalazi znanje, gdje je ustrajnost, gdje mudrost i život;; u svojoj šutnji naći ćeš sve te stvari i još više u mojemu Duhu Svetomu; uživaj krećući se u mojem Duhu, kao riba u vodi; izvan te vode umrijet ćeš i usahnuti; zato ostani u mojem Duhu i diši u mojem Duhu i živjet ćeš;

budi sretna! ja sam te othranio i podignuo da mi dovodiš čete duša; mnogi su od njih još uvijek nevoljki da mi se vrate … kako ih žalim! ja sam u tjeskobi i trpim gledajući ih tako posve nesvjesne opasnosti koje ih okružuju;

ah .... Vassula, pridruži mi se u mojim trpljenjima, pridruži mi se u mojim tjeskobama, utješi me i odmori me ....

Ljubim Te, Gospodine, što još mogu učiniti?

ljubi me, to me tješi; – možda bi te zmije, koje su pred tobom, željele udariti, i čekaju na tebe, no, iako su se obvile neprozirnošću te ih čovjek ne može odmah odrediti, dat ću ti oči da ih vidiš; ne boj se, jer ja sam s tobom, ni jedna od njih ne će te moći udariti; na kraju će jedna zmija progutati drugu![3] da! kao u viđenju koje sam ti dao;

dođi, ljubim te i blagoslivljam;

10. studenoga 1995.

Slava Bogu na visini!

Slava Bogu koji podiže dušu moju

iz zemaljskih dubina!

Slava Svjetlosti, trostruko svetoj,

po čijoj su moći sve stvari postale!

Slava Bogu, nepobjedivom,

neusporedivom u svojoj vlasti!

Slava Bogu besmrtnome

u kojemu nalazimo svoju besmrtnost.

Neka nas dah Tvoj, Bože Presveti,

koji je čisti sjaj Slave Tvoje

obasja i obnovi u jedno slavno Tijelo.

Amen.

mir, dijete moje;

slušaj: oni koji se danas grubo ponašaju prema tebi, morat će se jednog dana suočiti sa mnom i položiti mi račun .... ne će se usuditi reći: “pa što smo krivo učinili?” jer ja ću im pokazati dojmljive rane koje su svojom nadutošću zadali mojem Tijelu, i u skladu s bičevima koje svakodnevno primam od njih, osudit ću ih .... dat će im se deset put toliko;

dijete moje, slična mojem liku, doista si najviše mučena glasnica na zemlji, ali i najpovlaštenija; obdario sam te svojom trnovom krunom, svojim čavlima i svojim križem; uzdignuo sam te da budeš moj moćni znak odbijanja; odbijanja moje ljubavi .... ah, toliki su od vas zaključani u isti san ....

– slušaj, Vassula, odat ću ti malu tajnu: u ovim vremenima tvojih teških kušnja privukao sam mnoge duše k svome Srcu i oslobodio brojne duše iz čistilišta osuđene na duge godine! vidiš? ništa nije uzalud; ah! moje je Srce kao na žeravici, jer kroz tvoje trpljenje mogu činiti velike stvari!

moja se djeca ne kaju kao što bih ja to želio, zato je moj pogled pao na tebe, znam da ti ne ćeš odbiti molbe svojega Spasitelja i da ćeš dopustiti da budeš satirana od onih koji plaču za pravdom i mirom, a čine suprotno;

daj da se sad čitav svijet raduje i vjeruje da su pobijedili 'gorku muku', neka vjeruju da su te ušutkali; da, mnoštvo će ustati da te slomi kao što je mnoštvo ustalo da mene sruši i koji su me razapeli; mnogi će se krivi svjedoci pojaviti u posljednjoj minuti krivo svjedočeći protiv tebe, kao što su mnogi ustali da krivo svjedoče o vašem Spasitelju; doista, divlje će nasrnuti s optužbama na nevinu krv, vidiš?

ono što su činili meni, činit će i tebi, ali razmjerno mjeri koju tvoja duša može podnijeti; izrugivanje će se nastaviti trubljenjem da si krivi prorok, kao što su se stražari rugali meni kad su me udarali, kad su mi zavezali oči i udarali me naizmjence pitajući: “pogodi, proroče, tko te je udario?” ispast ćeš gubitnica pred očima svijeta, kao što sam i ja, vaš Bog, izgledao gubitnik na svome križu; sve će to doći na tvome putu, tako da će se ispuniti Očeve riječi;

– ja sam Uskrsnuće i ja ću uskrisiti sve što sam napisao tvojom rukom tako da svatko može vjerovati da ‘Pravi život u Bogu’ nije pisalo tijelo, nego Duh milosti; tama i očaj ne će pasti na tebe, jer sam te sakrio u svoje Presveto Srce; – malena moja dušo, neka se moj kraljevski glas čuje i ne boj se buke oko sebe; usta mojega Oca puna su srdžbe zbog nepokajanih grješnika i njegova će se srdžba iskazati blještavilom harajućeg ognja; a zašto, On je to, po vašoj Majci, objavio primateljici poruka u Akiti;[4] na kraju će zemlja otvoriti uši i srce, tako da će poteći spasenje i ja ću slaviti pobjedu zajedno s Bezgrješnim Srcem vaše i moje Majke;

– posudo moje smrtne muke, dat ću ti dostatno snage da svoje poslanje ispuniš s dostojanstvom koje će me proslaviti; moja ljubav prema tebi prekriva te, zato ne boj se, ‘lo tedhal’ ....

ja, Isus Krist, s tobom sam sada i uvijek;

15. studenoga 1995.

Sveto pismo kaže:

“… jer uši nam prosuđuju besjede,

isto kao što nam nepce hranu kuša.”[5]

Kako to da još uvijek nisu otkrili Tvoj govor?

Kako to da Tvoju hranu ne cijene

i da im nije ukusna?

Kako to da je Sveto pismo odbijano

u mojem slučaju?

Kad su Tebe, Isuse, Židovi optužili,

i nisu povjerovali da si poslan od Boga,

niti da si Sin Božji i Bog sam,

Ti si im rekao:

„Učinio sam mnoga dobra djela

da vidite djela mojega Oca.

Za koje me od njih optužujete? …

Ako ne činim djela svojega Oca,

onda nije potrebno da vjerujete u mene.

No, ako ih činim, onda čak ako

i odbijate vjerovati u mene,

vjerujte bar u djela koja činim.“

Zašto onda oni, Gospodine, ne pogledaju

na djela koja su učinjena u Tvoje Ime.

Nisu li ta djela moji svjedoci?

mir s tobom; Ljubav je s tobom; možeš li mi ti biti potpuno poslušna? želim da ta kušnja ne izazove kod tebe gubitak mojega mira;

ja sam Tvorac ove Poruke, zato ne odustaj; ja ću te izbaviti; zar mi nije dopušteno da iskušavam tebe i sve druge? zar mi nije dopušteno da te jačam kušnjama? (Vassula, poslat ću ti jednog anđela da te utješi ....) ti si me zazvala: “Gospodine, teško sam ranjena,” ali, Vassula, i ja sam .... ti vapiš: “Gospodine, sa mnom se okrutno postupa,” a ja ti kažem, ali i sa mnom;

– moja je izabranica udarena iz moje Kuće, a to je ono što ti je Otac rekao da će se dogoditi .... a sada ti kažem, ako se ijedna svećenička duša otvoreno iskaže za mene[6] u nazočnosti svijeta, i ja ću se, kad dođe vrijeme, iskazati za njega u nazočnosti svojega Oca!

– a tebi kažem: ne brani se! pusti onima koji su tebe slušali da sada svjedoče i otvoreno se očituju za istinu; no đavao će neke od njih ušutkati time što će im poslati nijemog duha; oni će skrivati tu svjetiljku koju sam im dao, a skrivat će je u tami, tako da se ne vide, nazivajući taj mrak “razboritošću”; IC;

21. studenoga 1995.

Jesam li se uzalud mučila?

Nisam li se iscrpila nizašto?

A opet sve to vrijeme

moje je putovanje bilo s Tobom.

Moja karizma dana mi je od Tebe, Bože moj.

Zato si Ti bio moja snaga.

moja Vassula, zašto kažeš “bio moja snaga?” zašto govoriš u prošlom vremenu? ti si još uvijek u mojoj službi i neprestance te jačam; ja sam još uvijek tvoja snaga i uvijek ću biti .... ne, nisi uzalud radila niti si se trošila nizašto; tvoje predanje činilo je čudesa u mojem Duhu; je li zemlja rođena u jednom danu? tako nije moguće ni da ujedinjenje bude rođeno u jednom jedinom danu, jer mnogi od mojih izabranih slijede vlastite putove; poslan je Glas narodima da govori i tješi moju djecu, da ih vrati natrag k meni; pobrinuo sam se za sjeme da bude posijano u polju pomirenja i opskrbio sam te svojim duhovnim kruhom, tako da moja Riječ ispuni one koji oskudijevaju;

– tvoja utrka, Vassula, nije završena, jer sam te stvorio da budeš moje oružje protiv Rušitelja koji mnoge od mojega naroda čini slijepima; ničega se ne moraš bojati, jer ja sam s tobom ....

da, Rušitelj je zarobio njihov um svojom moći nad svijetom, a njegovo ime stoji u Svetom pismu kao tri nečista duha koji oblikuju trokut; ta tri nečista duha dolaze iz usta Zmaja, iz usta Zvijeri i iz usta lažnog Proroka,[7] zašto? oni su se probudili od tvojega zvuka, jer ti si moja jeka i zato su se zakleli, prevrćući moj kalež, da te ušutkaju; zakleli su se uzmutiti nad tobom i protiv tebe;

anđele moj maleni, u tvojoj krhkosti ja ću razoružati te moćnike; u tvojoj ništavnosti otkrit ću svoju moć i srušiti njihova kraljevstva; hrabro, kćeri, i ja ću ponovno ustanoviti istinu; blagoslivljam te;

28. studenoga 1995.

Deseta obljetnica „Pravog života u Bogu“

mir s tobom, moja Vassula; ah, kaži mi, kaži mi, jesi li sretna što si sa mnom na ovaj način sve te godine? pravo stvorenje od mesa ali sa srcem, jesi li sretna?

Kruno-moje-radosti,

kako ne bih bila sretna?

Nošena Tvojim dahom na oblacima,

na krilima vjetra,

da bih postala dio toga vjetra!

"Vjetrove uzimaš za glasnike,

a žarki oganj za slugu svojega"[8],

Pa, kako onda da ne budem sretna!

i ti si postala dio mene[9], a ja dio tebe; i ti si učinila svoj dom u meni, kao što sam ja učinio svoj dom u tebi, preoblikujući tvoju dušu u Eden tako da bih ja mogao biti slavljen; ispruži korak i idi naprijed na krilima vjetra, jer ti imaš posebno mjesto u mojemu Presvetome Srcu.

Blagdanu-mojega-srca!

Pomasti-mojih-očiju!

Svjetlosti triput sveta!

Moja duša kliče

zato što si izbavio Nenastanjenu!

Blagoslovljeno Ime Tvoje

triput sveto!

pa ako sam doista 'Blagdan-tvojega-srca' slavi svake godine današnji dan, kad sam doveo tebe, a tako i mnoge druge, u svoje Srce; i otkrij to neiscrpno blago koje sam držao za vaša vremena; drži u pameti taj veliki dan; budi uza me, kao što si bila u ovih posljednjih deset godina; NIKAD me ne napuštaj, hodaj sa mnom, kao što si to činila sve te godine; vidiš kako sam te odgojio? vidiš što sam učinio? vidiš moju mudrost? usvojivši tebe usvojio sam toliko drugih! moj je put ravan; moj način približavanja tebi divan je … tvoj je Kralj savršen i prekrasan;

"oživi moju crkvu, uljepšaj moju crkvu, sjedini moju Crkvu!", bila je moja naredba tebi; i sve što sam od tebe tražio da bih mogao raditi s tobom za svoju slavu, bilo je privoljeti te da vršiš moju volju; i tako si osvojila moje prijateljstvo;

moja se Crkva sada unaprijedila s mnogim dušama koje su mi se vratile… i sad su njihove hvale združene s hvalama mojih anđela na Nebu; a iz tvojih usta ja sam govorio, dajući što moje Srce najviše želi za sjedinjenje; nisi se mučila uzalud; ja sam tražio da prenosiš moje riječi i moju želju: sjedinjenje nadnevka Uskrsa, i tako si učinila; vidiš? priznati mene, dijete moje, bila je zaista savršena krjepost i svjetlost tvoje duše; kćeri egipatska, ja te neprestance čuvam; osvijetljenost za kojom sam čeznuo u tvojoj duši, dana ti je po mojem Duhu triput svetom, da ispunim čitavu svoju nakanu;

moje riječi: "nahranivši tebe, bit će siti mnogi!" bile su zagonetne, a onda sam učinio da shvatiš što sam mislio: "kad budeš nahranjena mojim Duhom Svetim, triput svetim, i Životvorcem, ti ćeš s tom silom mojega Duha, obratiti i dovesti mnoge k pokajanju;"

obradio sam tvoje tlo svojom vlastitom rukom, i razbio stijene da poravnam svoj put u tebi; zatim sam posijao svoje vlastito nebesko sjeme u tebi; da bih častio svoje Ime, zavjetovao sam se srušiti uljeza koji bi mi stao na put u mojemu novom vrtu; noć i dan veselio sam se bdijući nad tobom; sada ti mogu reći, Vassula: nisam se ja uzalud mučio s tobom; moj te je Duh oslobodio, tako da budeš pravo mjesto u kojem se živi po meni; neka mi se moji sinovi i kćeri približe i ja ću ih osloboditi, tako da se i oni pridruže mojem zboru. ic

[1] Sotona.

[2] Nekoliko me novina oklevetalo.

[3] Kao u mojem viđenju od 29. siječnja 1989.

[4] Sestri Agnezi u Japanu.

[5] Job 34, 3.

[6] Isus govori o ovim Porukama.

[7] Otk 16, 13.

[8] Ps 104, 4

[9] Smjeranje na Iv 15