1. prosinca 1995.

Štujem Tvoje Sveto Ime

dok u strahopoštovanju stojim

pred Slavom Tvojom!

Duh odozgo poziva me,

kazujući da bojati se Tebe,

Boga svojega,[1] najveće je

blago dano po Mudrosti samoj.

[2]a onda počinje moja vladavina u vama, koju slijedi moj Duh razumijevanja; da vas uvjeri u Božanstvo vašeg Oca triput svetog; moj će Duh postaviti vaše temelje u Istini otkrivajući vašem duhu ono što pripovijetke i vaši filozofi nazivaju ludošću i glupošću;

On će rasvijetliti oči vašeg duha, dajući vam duh pronicavosti, beskrajno jak, da prodrete u puninu otajstva našeg Božanstva; tada ćete vidjeti stvari koje oko nije vidjelo i uho nije čulo, stvari iznad čovjekova duha, jer će vaš duh biti opečaćen pečatom mojega Duha Svetoga; i sve stvari koje su izgledale nedokučive i neispunjive vašem duhu da shvati, bit će shvatljive u našemu božanskom svjetlu; i ja, zajedno sa svojim Duhom razumijevanja, učinit ću vaš duh poput duha svojega Sina Isusa Krista; a onda, potpuno u Istini, vaš će duh dosegnuti Krista samog koji vam otkriva da Crkva, koja je njegovo Tijelo na zemlji, ispunjava čitavo stvaranje;

O, što vam ja ne ću savjetovati! vaš cilj bit će da ostanete u Istini; zbog toga vaš duh mora biti posvećen Presvetome Trojstvu; moj će vam Duh savjeta pomoći da živite sveti život, jer vaša jedina radost bit će da živite po mojem zakonu, blagoslovljenom i triput svetom; On će savjetovati vaš duh da postanete dijete, nevino, da pohrlite k meni, a onda vodite razgovor srca srcu, pokazujući mi pouzdanje; a onda ću i vas ubrojiti među svoju djecu koja odražavaju moju sliku; tada će svjetlo vaših očiju biti svjetlo mojega Sina, Isusa Krista, i bit će vam dodijeljeno mjesto među svetima;

nađite me u jednostavnosti srca i vežite svoje srce za svetost, čestitost i ljubav; žeđajte za mnom, svojim Bogom, i prepreke da me dosegnete bit će srušene vašom ljubavlju; u vašem će se tada oku pojaviti Jedini za kojim vaša duša čezne, draži vam od svega blaga ovoga svijeta, i vaš jedini život, Blagoslovljeni i jedini Vladar svega, Jedinstven, Trojedini, a opet Jedan u jedinstvu bítí, Neodoljiv i Veličanstven, Neusporediv, da vam poželi dobrodošlicu u svojemu Kraljevstvu;

tražite mojega Duha savjeta, tako da ne skrenete od Istine; budite odlučni da od mojeg Duha jakosti zadobijete snagu da budete kadri oprijeti se napastima koje vam dolaze na put; i da s hrabrošću i čvrstinom nadvladate svaku prepreku koja vas može odvojiti od moje neugasive svjetlosti; tražite mojega Duha jakosti da vam da borbeno srce, da bojujete dobru bitku vjere i pravednosti i da se pridružite u toj duhovnoj bitki mojih arkanđela, Mihaela i Rafaela, nadmoćnima u snazi i herojstvu, ratnicima pravde, promatrajući kroz svjetlo mojega Duha Svetoga svako stajalište ljudskog ponašanja;

otvorite usta i tražite! Onaj koji živi vječno i koji je stvorio čitav svemir kaže vam: otvorite usta i tražite, i čut ću vas; Dan pohoda je na dohvat ruke; uponizite se i tržite mojega Duha jakosti da vam da moć i snagu da dostojanstveno i gorljivo nosite svoj križ, tako da po svojim bolima i svojoj velikodušnosti postanete sudionici pobjede mojega Sina Isusa Krista;

budite uvjereni pa dođite i molite našu Trojedinu Svetost za Duh znanja, znanja o tome kako da posjedujete mene, svojega Boga; znanja kako da mi se približite po tragovima mojih anđela; ako su vaše zemlje u plamenu, to je zbog vašeg tako slaboga znanja o tome tko sam ja; da, zloća gori poput vatre;

dođite! vi, koji besciljno lutate naokolo, tako goli, žalosno vas pogledati, dođite k meni, i jednostavno mi govoreći, tražite Duha znanja, i ja ću vam ga poslati; a kad On dođe On će vam pokazati kako ste gotovo prestali biti rođeni .... i premda se čini da postojite, davno ste postali mrtvi i zadah vaše smrti dopro je do mojih nosnica;

moj će vas Duh poučiti da upoznate sebe i da slušate moje pozive; i kad to bude, svjetlo će zasjati unutar vas otkrivajući mene, vašega Trojedinog Boga u svoj mojoj slavi, mene, koji ljubim čovjeka, koji sam Neusporediv, Pravedan i Svet ;

kako to da ih tako malo traži mojega Duha pobožnosti? je li to oholost vašega srca koja vas priječi? jeste li ikad pokušali razumjeti kako se krećete i kako se sve stvoreno kreće u mojem Duhu triput svetom? ako tražite mojega Duha pobožnosti, bit ćete slobodni služiti mi na novi duhovan način, odbacujući svoj duh mrtvila koji se utaborio u vama, stvarajući provaliju između vas i mene;

kako da ste bili tako tromi u traženju mojega Duha pobožnosti, da vas pouči znanju o svim svetim stvarima, i da je pobožnost jača u podložnosti, u poniznosti i u odricanju; tražite! tražite i ja ću odaslati svojega Duha odozgo, da dođe i počine na vama, tako da otad postanete radost mojih očiju i plamen oka mojega Sina, zvjezdana svjetlost vašeg okruženja, tako mračnog, i da u svojemu sjaju budete privlačna snaga svojega tako pokvarenog društva, privlačeći ih k meni;

u svome sjaju ižarivat ćete sliku mojega Sina Isusa Krista; a ja ću ispuniti vaše ruke nebrojenim bogatstvom, da veselite moju dušu dok služite meni, svome Trojedinom Bogu, a opet Jednom, jedinstvenom u bítí;

otad ćete strahovati da mi ne budete neugodni, jer u vas ću usaditi svoj Duh straha; svaki put doći ćete k meni, doći i kleknuti pred moje Veličanstvo u strahopoštovanju, jer vaš će duh iskusiti plodove moje mudrosti; bojati me se jest kruna mudrosti; bojati me se korijen je stabla života; dođite i udahnite moj Duh, dođite i krećite se u mojem Duhu; i ja ću vam, u najdubljem dijelu vašega srca, otkriti dubine mene samoga, tako da me i vi možete posjedovati;

moj vas Duh odozgo sve poziva da prodrete u otajstvo sedam darova mojega Duha Svetoga; dođite i budite blagoslovljeni; dođite i dopustite da bude svjetlo u vašoj duši; nevidljive su stvari vječne; dođite i zadobijte od Duha ono što je nevidljivo, tako da možete živjeti s nama i biti jedno u nama;

10. prosinca 1995.

mir s tobom; tvoj cilj mora biti da ostaneš u Istini i da povučeš sve ljude u Istinu i u moje Kraljevstvo; ja sam Istina i moje je Kraljevstvo na zemlji moja Crkva, a moja je Crkva moje Tijelo koje ispunjava čitavo stvaranje;[3] a Život moje Crkve jest moja sveta Euharistija, Put u život vječni; – ja sam Put, Istina i Život;

ja sam Ljubav; ljubi me i živjet ćeš; kroz ljubav tvoja će duša početi tražiti nebeske stvari; svijet ti ne može ponuditi ništa što pripada meni; prioni uza me i ostat ćeš ukorijenjena u mene i tako ćeš osvojiti za sebe život vječni koji sam ti obećao; ja sam te pozvao, moja Vassula, a uzeo sam te da po tom svom pozivu privučem mnoge grješnike na pokajanje;

u nazočnosti mnogih svjedoka govorio sam po tebi, ukazujući se na tvome mjestu; neki su me vidjeli i povjerovali; blaženi oni koji nisu vidjeli, a ipak vjeruju;

ja sam ti zaista povjerio ovu svoju Poruku, jer sam znao da ćeš se ti dobro brinuti za moje probitke; rekao sam, povjerio sam ti ovu poruku, ta poruka ne dodaje ništa novo Svetom pismu; sve što sam rekao u ovoj poruci napisano je u Svetom pismu, no, vi još uvijek niste potpuno razumjeli ono što je napisano;

čuli ste da kažem: poslat ću Paraklita da zauvijek bude s vama i u onima koji me ljube, da vas svemu pouče; moj će Duh biti vaš savjetnik i vaš učitelj; bez njega čak ni moji učenici nisu potpuno razumjeli ni mene, ni moje učenje; no, onog dana kad sam se vratio k Ocu, poslao sam im Paraklita, tako da ih on podsjeti na sve ono što sam im rekao dok sam bio s njima;

sada sam potpuno pripravan doći k vama, ali vi još uvijek ne shvaćate kako i na koji način; ipak, ja vam ne govorim u metaforama; zaista vam kažem: poslat ću vam svojega Duha Svetoga u punoj snazi, na čitav ljudski rod, i kao što je predviđeno, pokazat ću čudesne znakove na nebu kao nikada prije; bit će to druga Pedesetnica, tako da moje Kraljevstvo na zemlji[4] bude obnovljeno; mnogi od vas pitaju: “kada“ kada će se sve te stvari dogoditi?” nitko ne može znati vrijeme ni datum kada će to Otac odlučiti po svojoj vlastitoj vlasti; u prošlosti vaši su preci ubijali sve one koji su pretkazivali moj dolazak; a sada, u vašem naraštaju, vi činite isto; pa, koliko ćete još odbijati mojega Svetog Duha milosti?

pokajte se zbog tog svojega grijeha i molite se tako da vas ni jedna od stvari o kojima ste govorili ne osudi; ne sumnjajte više; uskoro ćete primiti izlijevanje mojega Duha Svetoga, tako da vam se snaga može vratiti; a ti, sestro moja, primi nježnost Onoga koji te je oblikovao; tamo gdje si propustila, ja sam ispunio; gdje si nedostajala, moj je Duh Sveti nadomjestio; moja je naklonost prema tebi golema; nastavi pokretati u djelovanje sve lekcije koje si naučila od mene; shvati da ću ja svoje djelo završiti pobjedonosno;

Vassula, hoćeš li ići sa mnom samo još jednu milju?

Naravno, ako sam još uvijek sposobna hodati s Tobom.

njihovo loše ponašanje prema tebi ne će ti naškoditi; moja je poruka otkrivena mojim svecima i onima s dječjim srcem; Mudrost se kloni mudrih i učenih, a svi oni koji su podignuli mač protiv tebe, umrijet će od mača; moje riječi nisu našle dom u njima, ne, nisu, zato što ljubav nedostaje .....

nazivaju se naučiteljima zakona .... kojeg zakona? mojega ili njihovoga? da su se držali mojega zakona, razumjeli bi oni moj jezik;[5] no oni ne primaju ono što sam ja rekao;

ah, Vassula, na zlo uzvraćaj ljubavlju; oprosti i drži se moje šutnje na svaku krivicu koju ti nametnu; čovjek vuče u svoje vlastito spremište; zato časti me, jer ti dolaziš od mene;

idi tamo kamo te ja šaljem, idi kao svjedok i otvoreno naviještaj sve čemu smo te Otac i ja učili; Sotonin je čas tu, ali uskoro će sveti Mihael ustati i jao nepokajanom grješniku! sada đavao bljuje svoj bijes na vas i na svako moje posredovanje za vaše spasenje, na pobuđivanje osjećaja grijeha; ali moj će Duh Sveti doći da vas spasi i moja će Poruka postati stalni napjev ušima onoga koji je želi čuti;

moli se, moja Vassula, jer tvojim se molitvama veselim; blagoslivljam te;

13. prosinca 1995.

S velikom mahnitošću

pokušavaju me zazidati.

Oni bi htjeli da ne čuju

moje molitve upućene Tebi.

Iskrivili su Tvoje riječi i sada

su spremni zagraditi moj put.

moja Vassula, mir s tobom nisam li ti to pretkazao od početka tako da bi mogla znati? ne dolazi u napast da se sama braniš; tvoji će te svjedoci braniti; njihove su opsadničke radnje ništa; vjeruj mi; uskoro ćeš morati otići .... što se pak zidova tiče, oni ih grade da bi te zazidali, moj će ih Duh srušiti; a ja ću po tebi pokazati svoju slavu ako mi ostaneš vjerna; sada oni kažu: “ah .... sad je trebamo progutati;” ono što oni ne znaju i na što se ne obziru jest moja Mudrost;

a ti, dijete moje, budi u stalnoj stezi prema mojoj Crkvi i uživat ćeš u mojoj naklonosti; u ove sam dane po tebi objavio svojoj Crkvi planove Zloga; tako razdražen srdžbom, Sotona, koji je knez svijeta dobro je odmaknuo na svome putu da nadvlada sva moja djela; on je ubojica od početka i njegov su cilj osobito moje svećeničke duše; tumara okolo da bi krao i odvodio u prokletstvo moje vlastite .... u mojoj je moći da obrnem tvoju situaciju, Vassula, ali kao što znaš, sluga nije veći od gospodara, ja sam tvoj Gospodar, a budući da su vlasti progonile tvojega Gospodara, ja im dopuštam da i tebe progone;

ali “lo tedhal”[6] ja sam s tobom; ja ću biti tvoje piće, tvoja hrana, tvoj odmor, tvoj mir i tvoja radost; vidiš? moli se i klanjaj mi se; moli se i slijedi me; IC;

16. prosinca 1995.

(S jednim pustinjakom)

Spasitelju moj!

Odsada ćemo svim srcem slijediti Tebe,

Tebe se bojati i tražiti lice Tvoje.

Ne postidi nas,

već postupaj s nama po blagosti svojoj,

po velikoj ljubavi svojoj![7]

imaj moj mir; ugodi mi i kaži ove riječi:

Isuse,

jedina moja ljubavi,

Isuse, nadahnuće moje,

sudruže moje duše!

Isuse,

samo si Ti moja čaša,

moje piće i moj blagoslov.

Sakrij me usred svojega Srca,

sve dok me smrt ne izruči Nebesima.

Čuvaru moje duše,

budi sa mnom kamo god idem.

Amen;

neka to bude tvoja tema; blagoslivljam te; i opet te blagoslivljam; Ljubav je s tobom; mi, nas? IC;

[1] Iz 11, 2.

[2] Govori Vječni Otac.

[3] Ef 1, 23.

[4] Isus misli Crkva.

[5] Isus misli u Svetome pismu.

[6] ‘Ne boj se’ na aramejskom.

[7] Dn 3, 41.