3. siječnja 1996.

Jahve,

Tvoja su djela blagoslovi,

bogatstvo i svjetiljka!

Oprosti nam[1] što ne prihvaćamo

svim srcem da te poruke dolaze od Tebe

kćeri moja, ja tvoj Otac dajem ti svoj mir; od tvojih najranijih dana posjeo sam te u svojemu Dvoru da te učim: pravednosti, ljubavi i tome tko sam ja;

pa budući da ti ne prihvaćaš putove svijeta, spustio sam se k tebi da pobijedim tvoje srce; želio sam da mi postaneš prijatelj i da te poučim da mene se bojati znači početak mudrosti; iako nisi zaslužila vidjeti moju slavu, došao sam k tebi u tvojoj tišini da dobijem tvoje ‘da’; a onda sam zapovjedio tami da ne bude tama oko tebe i da se noć sama preoblikuje u svjetlost;

članice Istočne kuće, kćeri te Kuće, krivi su svjedoci ustali protiv tebe, ali stavi svoju nadu u mene, svojega Oca; drži se mojih uputa i budi u miru; i nemoj se istrošiti; izdrži i navješćuj moju slavu i moj očinski poziv; u Dvorima moje Kuće ti ćeš ostati da bi napredovala i da bi napredovao moj narod; ja te ne ću iznevjeriti, zato me ni ti nemoj iznevjeriti;

kažem ti: kad nevolja jednom završi i kad vladar podzemlja bude svezan, a odu oni koji gaze Žrtvu mojega Sina, iz Kuće u kojoj si ti, ustat će čovjek dobre slutnje, svjetleći poput zublje, da obnovi moje Svetište i moje Ime triput sveto .... i Pobunjenikovo će kraljevstvo pasti;

ja ću nastaviti biti tvoja Pjesma, moja Vassula, i tvoja Zublja; ja ću biti kraj tebe i sigurno te voditi u sve dane tvojega života; ti ćeš biti moja suradnica i moj prijatelj, moja jeka i moje oružje; a usta će tvoja biti poput mača svima onima koji su osvetnički pustošili u mojem Svetištu;

ja, Jahve, poznat sam da branim jednostavne i srce mi se rastapa za čistim srcem; onaj koji mi dođe poput malenog djeteta znat će i bit će mu dopušteno susresti Mudrost koja će ga voditi u moje Kraljevstvo; oči moje vole malena srca, jer u ta srca moje znanje izlijevano je u izobilju; jao onima koji me ne dočekuju s dobrodošlicom u jednostavnosti srca, nego se pokazuju kao najveći u mojim Dvorima i „zlo dobrim nazivaju, a dobro zlom; koji od tame svjetlo prave, a od svjetla tamu, koji gorko slatkim čine, a slatko gorkim”;[2] moj Duh, vidjevši njihove sebične nakane, rastavit će ih od mene koji sam triput svet;

želite li uživati u Nebu? želite li se radovati u mojoj nazočnosti? onda dođite k meni poput djeteta! želite li me susresti i vidjeti me? onda dođite k meni s prostodušnošću u svojemu srcu! dođite k meni čista srca, i ljuske, koje vam pokrivaju oči, past će, tako da ćete vidjeti moju slavu i Onoga koji je bio, koji jest i koji dolazi; ne budite u zamci svoje oholosti, jer ja ću dopustiti onima malenima da vas preteknu;

ja, Bog, s tobom sam, kćeri, budi triput blagoslovljena u našoj Trojedinoj Svetosti;

9. siječnja 1996.

Moja je kuća u Jahvinim Dvorima

i moj se duh veseli

u sjaju Veličanstva Njegova,

triput svetog.

U Tebe se uzdajući moja se duša pokreće,

ispunjava i ide!

U Tebi, Oče moj Vječni,

moj duh gine, žudi i traži Istinu.

Ne uskrati mi, Oče Nebeski,

sedam darova Duha svojega,

podari mi ih da obasjaju moj put

i prosvijetle moj duh,

kupajući me u Tvojoj božanskoj

Trojedinoj Svetosti.

[3]svoj mir ti dajem; ako tlo odbija davati svojega ploda, a zemlja se pretvori u pustinju, to je zbog raskola .... mojega se Duha Svetoga jedva sjećaju, navješćuju ili oslanjaju na njega, zato je zemlja propala, a vaša duša, poput umiruće zvijezde izgubila svoj sjaj, potamnjela je; Vassula, sa zakonom Trojedinog Boga u svojim srcima svi možete reći: “moj me Bog čuje;” i ja ću vam iz dubine svojega Srca dati sedam darova svojega Duha, ako me zamolite; a sada, moja Vassula, reci mi, misliš li ti da si svoje znanje o mojemu Kraljevstvu postigla sama po sebi?

Ne, ne moj Bože. Ja u početku ništa nisam znala o Tvojemu Kraljevstvu.

misliš li ti da je tvoje prorokovanje došlo od tebe, dijete moje?

Ne, jer Sveto pismo kaže: “Ni jedno proroštvo ne može doći od čovjeka.”

blagoslovljena ti što dopuštaš mojemu Duhu Svetomu da počiva na tebi i da djeluje u tebi; to su stvari koje sada želim otkriti, tako da svatko na toj zemlji može biti povučen k meni i živjeti u mojoj potpunoj punini i da me svako živo stvorenje može posjedovati, kao što i ja želim njega posjedovati; sloboda se nalazi u mojemu Duhu, triput svetom, utjeha i osvježenje nalaze se u mojem Duhu; vaše grješne strasti mogu biti oprane mojim Duhom triput svetim, i On vam može ponuditi slobodu da mi služite na novi i predivni način, da privlačite čitave narode u moju svetost, jer bit ćete obnovljeni mojim Duhom Svetim;

predivno dijete, piši: odlučan dijeliti svoju slavu sa svima vama, obilato izlijevam svojega Duha Svetoga u vaše vrijeme da vas obnovi tako da zadobijete slobodu u mojem Duhu; ljudi traže vlastitu propast, ali moja je ljubav vjerna i moja je samilost velika; gledam dolje na svoj svijet i kažem: dopustit ću da im vjetar ponese moj Dah[4] prije nego sam planirao; ne ću brojiti ni bodove ni rekorde; jer, moji su putovi iznad vaših putova; moj će Dah biti ponesen vjetrovima na moj svijet, tako da kažu: „Bog nas nije zaboravio, ovo je njegova rosa; ovo su njegove kišne kapi”; i zajedno s tim ja ću izliti svoje pouke poput proroštva, čak i na najmanje od vas; svijete, izlit ću svoje darove, tako da možete vidjeti svoju golotinju i shvatiti kako ste me žalostili u tijeku cijelog svoga životnog vijeka; a onda, poput djeteta plakat ćete i okrenuti se k meni, svome Ocu; od tada težit ćete samo za nebeskim stvarima koje traju;

ne tražite slobodu nigdje osim u mojemu Duhu; i kao u vrijeme prvih plodova,[5] ja ću vas ispuniti raznim darovima svojega Duha Svetoga; mnogi će od vas pjevati u jezicima; drugi će imati rječitost u govoru; moji su darovi brojni i bit će dani u izobilju;

dođite! dođite i osvojite prijateljstvo mojega Duha Svetoga da biste postali njegovi suradnici, jer On će vas milostivo uvesti u naša otajstva otvarajući vam duh i oči da razumijete i proniknete u Nezamjetljivo, a ipak tako milostivo ponuđeno vam na dar; o, dođite! ne stojte tamo, nepokretno, dođite i baštinite ono što je vaše od početka; dođite i baštinite Nedostupnu Svjetlost, a opet koja je svuda oko vas i koja može biti i u vama! dođite i posjedujte Nedokučivo, a opet svakome na dohvat! Dođite! i ne stojte daleki i u strahu; dođite i baštinite otajstvo mojega Kraljevstva;

danas vam nudim radost, mir i baštinu; nudim vam neprocjenjivo blago, ljepše nego što bi ijedan čovjek mogao zamisliti da bi mogao dobiti; to što vas neumorno nagovaram, to je zbog goleme ljubavi koju imam prema vama; iz ljubavi vas ljubim; On je moja Kruna;[6]

dođite bliže k meni i ja ću udahnuti besmrtnost u vas, ponovno oživjeti vašu dušu da se krećete, čeznete i dišete u mojoj slavi, tako da više ne pripadate sebi, nego Onome koji vas pokreće u jedinstvu s našim Jedinstvom;

nemojte reći: “zar se ja grješnik, smijem usuditi tražiti Nedostupnu Svjetlost? dostupnu samo svetima?” – ako ti zaista vjeruješ da si grješnik, kao što kažeš, i da nisi vrijedan mojih darova, onda nemoguće postaje moguće;[7] odmah ću vas zapaliti, tako da se spali i do korijena izgori sve ono što nisam ja;

zatim ću sve ono što priječi moj prolazak u vas zamijeniti s Bogom, za koga ste mislili da je nedokučiv; On će biti svjetlo vaših očiju, povod vašega postojanja, pokret vašega srca, izraz vašega govora, vaš smijeh i vaša radost, kraljevski ures vaše duše, stražar vašeg duha; On će biti vaš brat, vaša sestra i vaš vjerni prijatelj; On će biti vaše slavlje, vaš banket, skriveno blago, biser, vaš hvalospjev Hvalospjevu, vaš amen Amenu, obećana zemlja i temelj svih krjeposti na koje će on upisati svoje Sveto Ime;

zato dođite i primite pečat svoje slobode priznajući da ste grješni i podložni grijehu, tako da vas ja, u svoje vrijeme, obaspem svojim neiscrpnim bogatstvom i Nebeskim kraljevstvom; moj Sveti Duh može utažiti vašu žeđu;

želim vas okrenuti u nedužni rod, u sveti narod, u našu sliku, zato zašto, zašto tražite od mene toliko malo .... i s tako malo vjere? zašto pogrješno procjenjujete moju velikodušnost? vaš nedostatak vjere kobni je otrov za vaš duh, jer vaš vas duh vuče u ono što je meni odvratno: u ljudske doktrine i uredbe; učili ste da je Crkva Tijelo mojega Sina, a On je Glava Tijela,[8] zato vi, koji ste dio njegova Tijela, trebate težiti za darovima mojega Duha Svetoga i da prodirete u otajstvo Kristovo, otajstvo koje će vas pobožanstveniti;

u sili mojega Duha vidjet ćete slavno viđenje vaše baštine, gdje sav sveti narod počiva, vidjet ćete vaše mjesto počinka; – jeste li spremni za moje Kraljevstvo? na koga se oslanjate? svrnite svoj pogled, svoj duh i svoje srce na mene i dođite da posjedujete moje Kraljevstvo; dođite i posjedujte mene, svojega Boga; uzdajte se samo u mene, i ni u koga drugog;

– nutarnja snaga unutar vas jest moj Duh Sveti u kome vi dišete i krećete se ne prestajući postojati; nutarnji čar, sjaj, rječitost i ljepota u vama je moj Duh Sveti; nutarnje svjetlo vaše duše je moj Duh Sveti, triput sveti, koji čini vašu dušu neuništivom, punom milosti, moje Nebo, moje počivalište, i savršeno boravište za mene, vašeg Boga, trojedinog, ali jednog u jedinstvu bítí;

nutarnji Zagovornik u vama, koji podiže vaš duh u oblake i dovodi vas u zajedništvo sa mojim Svetima i mojim anđelima, moj je Duh Sveti; On će vas poučiti da budete nepokolebljivi kad budete proganjani i klevetani zbog mene; usmjerite svoje srce na usavršavanje svoje duše, ispunjavajući je mojim Duhom i vi ćete živjeti!

– dođi, kćeri, mi, nas? Bog-je-s-tobom;

27. siječnja 1996.

Jahve, Oče,

Ti si mi govorio kao Abba, kao prijatelj,

blagoslivljam Tvoje Ime, triput sveto.

Tvoja nježnost, zagrlivši me,

otkrila mi je stazu života i od tada

Ti gradiš svoju palaču

i svoj posjed u mojoj duši.

Da, nježno kao što se otac

odnosi prema svojoj djeci,

tako se Ti ponašaš prema meni.

Kao što netko pažljivo

rukuje finim porculanom,

tako ti postupaš sa mnom.

Ti si ustao sa svojega nebeskoga prijestolja.

Ustao i istupio van,

približavajući mi se nježno

na svoj kraljevski način.

I kad si stavio prst na moje usne,

lako namignuvši,

val radosti preplavio je moje srce!

Jahve, Kralj moj,

spustio se u moj stan,

odjeven u zastrašujući sjaj,

u veličanstvo i slavu.

Moj Tvorac i Kralj,

govorio mi je u jednostavnosti,

ostavljajući me potpuno smetenu,

bez riječi i u strahu,

zbog svojega očinskog stava.

Jahve, Ti si radost i ushit moje duše!

Čar svakog trena mojega dana.

Utjeha, dobrota mojega srca.

Tvoja je ljubav, Jahve,

poput slapova gorskog potoka,

koji se obrušava u dolinu,

dajući život i samom kamenju!

Sveti Jedini, uzmi me, uzmi me

i sakrij u svoj stup od oblaka!

U svoje dubine daleko od ove zemlje!

Sakrij me u svoj oblak

daleko od ovog nereda.

I kao što je David jednom rekao,

kažem i ja:

„Da mi Jahve ne pomaže,

brzo bih sišao u mjesto tišine.”[9]

Sveti Jedini,

velike si stvari učinio u mojem životu.

Zato, dođi, dođi Oče!

Ne vidiš li kako moja duša čezne za Tobom?

Dođi i opet me očaraj sobom!

ti si plod mojega bogatstva .... dražesno dijete, što je za mene doći s Nebesa u tvoj stan? što je za mene sići sa svojega prijestolja i pohoditi te? vidiš? i što je za mene, dijete moje, namirisati te svojim mirisom? sve zajedno ništa za mene; čula si me kako kucam i otvorila si mi vrata; razgovarati s tobom, oduševljava me; pohoditi te, pečateći te svaki put svojim Imenom, proslavlja me; namirisati te svojim mirisom, ustanovljava moje Kraljevstvo u tebi;

ah, Vassula, moje druženje s tobom, ushićuje tvoju dušu, jer svaka riječ koju ti šapnem u uho, život je; prihvati moje društvo i uvijek budi radosna u mojoj nazočnosti, raduj se što si sa svojim Tvorcem i Ocem svih; Mudrost je za djecu, zato dođi k meni poput djeteta, čak i zaigravajući[10] se u mojoj nazočnosti; bojiš se da će moje riječi biti sablazan?

Sigurna sam da hoće za neke!

svaki čovjek sudi iz svojega srca; sve moje riječi koje iskažem istinite su i čut će ih jednostavno onaj koji ih razumije; radost jednostavnim i onima čista srca, ali šakalima sablazan i uvreda; nikad ne daj đavlu uporišta svojim racionalističkim duhom; rasti ne na zavaravanjima, nego neka tvoj temelj raste u mojem Duhu; gradi svoju građevinu u mojem Svetom Duhu, u kojem ćeš biti obnovljena;

dođi i shvati koliko god se mogu činiti nevidljivim, može me se naći svuda oko vas i u stvarima koje sam stvorio; onaj koji živi za mene živjet će sa mnom; onaj koji ljubi svojega bližnjega već je pobijedio svijet i već je dobro na tragovima stopa mojega Sina Isusa Krista i na putu za moje Kraljevstvo; da, svatko tko živi u ljubavi, živi Pravim životom u meni;

ja sam vaš Otac, prije vašega zemaljskog oca; ja sam vaš Otac[11] prije vašeg oca od tijela; privežite se za mene, tako da me ne izgubite iz vida i da se ne obeščastite; pokoravajte se mojim načelima, ali srcem, a ne kamenom; odlučite činiti dobro do kraja svojega života, ali s dozom radosti; odlučite stati na kraj gušenju mojega Svetoga Duha milosti oko sebe, tako da i vi možete udahnuti od njega;

čovječe! rođen od žene, poštuj Ženu odjevenu u sunce! slabašni čovječe! utješi se u njezinu zagrljaju i u onim istim rukama koje su nosile mojega Sina kroz pustinju u Egipat; štuj Majku koja me častila svojom dobrotom; zašto, nisam li je ja visoko cijenio? učinio sam velike stvari za Ženu odjevenu u sunce, tako da je od tog dana, kad ju je moj Duh prekrio, svi naraštaji zovu blaženom; velika je sramota i uvreda onih koji je prestanu štovati; nemile su mi vaše primjedbe pomiješane s prezirom o Ženi tako voljenoj od mene, i svakome ću platiti što mu pripada;

uponizite svoj duh, uponizite ga sada još i više i uzdržite se od grimasa kad dođete moliti za njezin zagovor; tko vam kaže da je ja ne slušam? nije li vaša Majka zagovarala u Kani? ti su vam znaci pokazani da vaš duh može shvatiti što danas vaš duh odbija;[12] taj je znak bio određen za sva vremena koja dolaze; Žena odjevena u sunce, odjevena u moj Duh Sveti, triput svet, i koji ispunjava svijet, jest Majka Božja;

dođi, kćeri moja, čini najbolje što možeš, a ostalo ću ja; Jahve u svojoj slavi blagoslivlja te; daj da se tvoji plodovi povećaju;[13]

plamenu oka mojega Sina, zapamti, ti nisi sama; Ja Jesam je s tobom;

30. siječnja 1996.

Zaručniče moj,[14]

ne daj da Ti se vratim

praznih ruku,

daj da Ti dođem s posudama

punim tamjana i plodova.

S čitavom vojskom onih koji su

spremni žrtvovati se za Tvoju volju.

žrtvo moja, živi za mene, uzmi ulja od mene; slušaj, kliči radosnim usklicima, ako te itko napadne zbog mene, računaj to kao čast; slaba, o, slaba dušo, kad ćeš naučiti? kada? zašto te ne mogu hraniti tim kruhom svagdanjim koji sam ja kušao sa žarom da spasim vas i proslavim svojega Oca? trebaš tražiti još, trebaš tražiti da pada na tebe kao kiša; rekla si: “Zaručniče, ne daj da se vratim praznih ruku,” a ja ti kažem: zaručnice moja, kako si u pravu, zato primi savjet svojega Zaručnika: usrdno moli za više trpljenja, donesi mi taj tamjan koji si mi obećala; oporavi se i dođi k sebi;

ja te mogu preplaviti, ako mi dopustiš, s kušnjama, kočenjima, s mnogo toga; ne vidiš li koliko si žarko uzljubljena? ne promišljaj više; ostani sjajni plamen mojega oka i ne pokušavaj ga izbaciti .... zaista, ja sam te izložio svijetu kao zastavu sa svojim znakom na njoj, ali svijet odbija vidjeti da je to znakovlje moje, tako oni uzimaju kamenje i bacaju na moju zastavu .... drugi te progone kao mahniti lovci;

nađi svoju sreću u nasilju koje ti čine; ja im ne ću dopustiti da ti zadaju muke više nego je nužno; Svemogući, koji je svevideći, uočit će svaki tvoj korak; i ako ti naude, učini više nego je tvoj dio, moj Otac i ja oslobodit ćemo te, dovodeći te u tvoju baštinu;

nemoj misliti da i ja sam nisam proboden kad oni tebe probadaju, ono što čine tebi, oni čine meni; ja bolno uzdišem u tebi; oni mene tiraniziraju u tebi; ne stoji me nikakva napora da maknem tiranina .... ali kažem ti sada, neka tako bude neko vrijeme, i pouzdaj se u mene; ja posvećujem svoje boravišno mjesto žrtvom ....

a sada, ostaj mi poslušna držeći se svojih zavjeta vjernosti .... oni odbacuju moj dar radosti .... prolijevaju nevinu krv i ruke su im pokrivene tom krvlju; ic;

31. siječnja 1996.

Ljubljeni moj Gospodin

sišao je u moj stan da me privine

na svoje Presveto Srce

i da me na krilima vjetra

nosi sa sobom.

Ja pripadam svojemu Ljubljenome

i moj Ljubljeni, moj je zauvijek.

Danas moj Ljubljeni ima najtužnije oči

i njegova glava počiva na mojem ramenu.

„Izvore žive vode“,

tko Te je tako ražalostio?

moji vlastiti su me ražalostili, moji vlastiti .... tako sam iscrpljen, nema mjere mojoj žalosti ... ne mogu sakriti svoju žalost od tebe, Vassula .... ništa se više ne može sakriti među nama dvoma, jer sam te postavio tako blizu sebe;

poslušaj što ti tvoj Ljubljeni sada ima reći: Onaj koji te je stvorio, tvoj Tvorac i tvoj božanski Otac, odlučio je podignuti tvoju dušu k sebi ....

ne tajim ti to, da! moj je Otac ustao, Njegov krik odjekuje u svakom nebeskom uhu; ustao je, On koji te očinski odgojio i vodio te dajući te čovječanstvu kao svoj dar, da te uzme natrag k sebi; budući da je On Bog, ne može ne vidjeti tvoju nevinost; budući da je On Bog, On ne gleda kao što ljudi gledaju; i kažem ti, On je ustao, jer nasilje koje provode nad tobom prevršilo je svaku mjeru .... moje je pitanje: “želiš li ti da te tvoj Otac, koji je na Nebu, otme iz ruku tvojih tirana i lažljivih usta?”

Gospodine,

nisam li ja sklopila ugovor s Tobom?

Sklopila sam ugovor sa svojim očima

da ne gledaju prva tri dana mojega života.

Sklopila sam ugovor sa svojim Stvoriteljem

i svojim Ljubljenim da ostanem u mraku

i zabranila sam svojim očima da gledaju Sunce

u njegovoj slavi i sjaj Mjeseca,

tako da mogu ispuniti svoje poslanje

i Tebe proslaviti.

moja Vassula, opet te pitam: “želiš li ti, dijete moje, produžiti svoje trpljenje na zemlji ili se želiš u jutro probuditi u Svjetlosti, u našem zagrljaju, okružena tisućama anđeoskih glasova, gdje će te sigurnost, slava i sama slast okruživati?”

Ah, Bože moj, moja duša žeđa za Tobom.

Moja duša čezne za Tobom.

Ja bih sada mogla jednostavno reći:

“Dođi! Dođi i izbavi me,

da uživam u Tvojoj blizini zauvijek.”

Moja se duša topi od ljubavi za Tobom.

Moj bi duh mogao umrijeti svakog trenutka

u Tvojim rukama i mogla bih,

kad bih htjela,

biti na putu prema Kući svojega Boga,

u klicajima radosti i hvala razdraganog mnoštva,

mogla bih biti s Bogom svoje radosti!

Ali ja želim biti predmet poruga među mrtvima

i pod njihovom odvratnom tiranijom.

Nisam siroče bez Oca, Ti si sa mnom.

Sveto pismo kaže:

„Ako je čovjek nevin, Ti ćeš mu,

moj Spasitelju, donijeti slobodu.“

Ti si mi dao slobodu da biram.

Sveti Jedini, ne želim ništa za sebe.

Ti si taj koji si mi podario život, radost,

vezao me za sebe.

I Ti paziš na svaki moj dah s nježnom brigom.

Tako se Pjesma koju želiš pjevati

može nastaviti pjevati

za oslobođenje mnogih naroda.

Ti možeš nastaviti svirati na svojoj harfi moj Bože,

jer će Ti se Zvijer na kraju pokloniti.

Upotrijebi me kao predmet poruga

i dalje me drži tamo gdje nered i zbrka vladaju

i gdje je svjetlo poput mrkle noći.

ali oni ti dodijavaju!

Za Tvoju veću slavu! Neka bude. Neka mi dodijavaju.

kćeri moja, onda neka bude kako želiš; blagoslivljam te u našoj Trojedinoj Svetosti; ali reci mi: što ću učiniti kad moj Otac opet ustane?

Podsjeti ga na naš savez, Gospodine.

tu se moje Srce topi .... moj ostatku, ja ću spasiti mnoge po tvojoj grješnosti; po tvojoj velikodušnosti, ali zapamti, svaki tvoj pokret koji mene časti dolazi od mene .... zato izbjegavaj svaku težnju k samopoštovanju .... budi strpljiva, samo još malo; jesam li ikada vidio grješnika u potrebi za ljubavlju, a da mu nisam dao svoje Srce? vidiš, ja sam tvoj prijatelj;

nitko ne može reći: “Gospodin nam nameće svoje odredbe ....” a tebi, kćeri, kažem: “drago mi je što nisi prekršila svoj savez s mojim Ocem; upotrijebit ću tvoju velikodušnost da blagoslovim svakog čovjeka na zemlji i da izlijem svoje milosrđe prije dana propasti; izlit ću duha dobrote i molitve; kažem ti, ja, Gospodin, pretvorit ću te u tvrđavu, ja ću te svojom moći izgraditi jakom;”

ah .... moje se Srce raduje u tebi! daj da nam se oči susretnu i slave u toj radosti! dovest ću mnoge natrag k sebi; oni koji su zalutali, napokon će mi se vratiti .... dođi, osloni se na Boga tvoje radosti! nikad ne gubi srce, zapamti, i ja sam, kad sam bio osuđen i kad mi je bio dan moj križ da ga nosim, padao na tu istu zemlju koja vas sve drži, ali ustajao sam da završim svoje djelo; zato uči od svojega Spasitelja; na kraju je dobitak tvoj .... dah Svemogućega opet će te podignuti; iz tvojih muka ja ću izvući život[15] u izobilju;

znaj ovo: tvoj će ti Otac odgovoriti sa svojega svetog mjesta; kraj tebe je Ja Jesam ....

Oče moj ....

Ja sam;[16]

danas ću te dati narodima, a ja ću biti tvoj zaklon koji te opasuje ... danas si me okrunila slavom; tiranija i nepravda okružuju nevinu krv i moje je Srce bilo spremno da te podigne iz tiranije, kako mogu ostati miran kad gledam tvoje tlačitelje kako vrebaju iz zasjede na tebe i tvojega savjetnika? kako mogu ostati miran kad ono što čujem jest: „kako ćemo ih uhvatiti?” no evo utjehe koju vam nudim:[17] tražite da činite dobro, podržavajte[18] pravednost, ja sam s vama .... ostani vjerna, vremena su tako zla; ne želim jednog dana reći: “pogledaj, eno moje kćeri, leži sama na zemlji, nikoga nema da je podigne;”

ispunio sam tvoje[19] nosnice svojom snagom i upalio sam plamen unutar tebe da podupireš pravednost .... sve što činiš, čini u duhu blagosti,[20] čak kad tvoje svjedočenje nije prihvaćeno, budi u miru; ne gledaj ni lijevo ni desno; mnogi će ustati tvrdeći da su poslani od mene;[21] ne budi im opet prodan .... ne boj se, ne ćeš biti osramoćen; – a ti, kćeri moja, utješit ću tebe i sve one koji se uzdaju u mene;

vremena su zla, ali zapamtite, vaš Tvorac nježno bdije nad svima vama; radite u miru u moje Ime; odjenite moje Ime svojom ljubavlju i nastavite saditi vinograde u pustim zemljama; ja sam vaš Otac, dajte da budem vaša utjeha, imajte na umu da moja ljubav prema vama nikad ne će prestati;

– a tebi[22] koji kažeš: “prosvjedujem protiv takve nepravde, nema odgovora kad se žalim protiv toga, osuda nikad nije izrečena; pokrali su mi poštovanje ....”, ja kažem: ako oni niječu ono što je tvoje pero molilo, budi u miru .... koju bi ti veću čast mogli dati? na kraju, prijatelju moj, ne ću li ja gledati da pravda bude dana? ja sam Gospodin i moj je blagoslov tvoj; znam ja da si ti hrabar u boju,[23] no, tu čast ostavi meni; nastavi saditi u mojoj Kući .... ja ću se pobrinuti da i dalje budeš svjež, tako da donosiš plod unatoč svojoj životnoj dobi;

kćeri, tvoj pristanak zbog ljubavi prema meni, ganuo me do suza .... blažena ti koja si siromašna; moje je Kraljevstvo tvoje, ja sam Kralj u tebi ..... kroz tu slabost ja ću uništiti moć Zloga;[24] blagoslivljam te, dijete moje;

[1] Kažem ‘nam’ zato što pripadam istoj obitelji koju je Bog stvorio i molim za oproštenje ispred te svoje obitelji koja još uvijek ne vjeruje da te poruke dolaze od Boga.

[2] Iz 5, 20.

[3] Stvoritelj govori.

[4] Duh Sveti – Duh Sveti se već izlio na primjer kroz karizmatske pokrete.

[5] Istodobno sam čula riječ: „Apostola“.

[6] Bog govori o svojemu Duhu Svetome.

[7] Bog misli, ako priznamo da smo grješnici, mi već priznajemo svoju nevrijednost; s duhom poniznosti možemo zadobiti darove Duha Svetoga.

[8] Kol 1, 18.

[9] Ps 94, 17.

[10] Kad Bog namigne svojim okom na mene, on se 'zaigrava’.

[11] Tvorac odlučuje da stvara.

[12] Bog govori onima koji odbijaju našu Svetu Majku i onima koji joj ne iskazuju dovoljno poštovanja.

[13] To je bilo izrečeno kao zapovijed.

[14] Smjeranje na Iz 54, 5: “... Jer suprug ti je tvoj Stvoritelj ...”

[15] Obraćenja.

[16] Govori Vječni Otac.

[17] Svima nama.

[18] Zvučalo je kao: “Držite se pravednosti”.

[19] Za oca Michaela O’Carrolla.

[20] Istodobno sam čula i ‘čvrstine’.

[21] Krivi proroci.

[22] Za oca O’Carrolla.

[23] Osjetila sam Božji humor i srce mi je zaigralo od radosti!

[24] “… jer se moja snaga savršeno očituje u slabosti” (2 Kor 12, 9).