Svibanj 1996.

(Španjolska)

Moj Gospodin?

ja sam;

osloni se na mene; u mojemu Presvetome Srcu nađi moj mir koji ti dajem; zapamti, kćeri, ja sam s tobom; ne ostavljaj ni jednog kamena neprevrnutog, tako da Otac i ja ne kažemo jednog dana: „nisi učinila sve što si mogla”; ljubi iznad svega sve one čije je srce daleko od mene koliko je zemlja daleko od neba; uzmi moju svemoćnu ruku i ne boj se; svi koji žele čuti, čut će; dođi, ic; –

moli, moli, moli; nije teško moliti se; Vassula, kaži: “Krist je uskrsnuo!”

To bih trebala uzeti kao naviku ....[1]

reci! reci to sada ....

Rekla sam.

obraduj me i hvali me! cvijete, moja vlastita, kćeri moje Crkve, tvoj je Krist zaista uskrsnuo; dođi, ja te blagoslivljam i sve one koje sam izabrao da ti se pridruže; oni će primiti svoju nagradu na kraju; moj Otac i ja blagoslivljamo ta srca i kažemo im: širite naše poruke, one spašavaju ....

23. svibnja 1996.

Egipat, Aleksandrija

Moj Gospodin?

ja sam;

ah! vrlo sam zadovoljan s tobom što si me shvatila;

dijete moje, shvati kako sam sretan kad mi se svi molite jednim glasom, dajete mi svoje vrijeme; shvati kako sam sretan kad ti i ja sve dijelimo; sve što tražim jest ljubav; najdraža dušo, uvijek me imajte u mislima i na taj sam način proslavljan; zapamtite, male su mi stvari drage i postaju velike u mojim očima; zato se osjećajte voljenima od mene; ja i vi, vi i ja, sjedinjeni u ljubavi;

ja, Isus, blagoslivljam vas za sat klanjanja koji ste mi poklonili; imajte moj mir; ic;

[1] U svojoj tradiciji pravoslavci 40 dana nakon Uskrsa pozdravljaju jedni druge s: “Krist je uskrsnuo”, a odgovor je: “Zaista je uskrsnuo!”. Isus je želio da slijedim tu tradiciju.