2. kolovoza 1996.

Ljubim Te, Gospodine,

i uvijek zahvaljujem Tvojemu Imenu!

Jer Ti si moj Bog, moj Prijatelj i moje sve!

Zahvaljujem Ti za sva Tvoja otajstva!

Zahvaljujem Ti za Tvoja čudesna djela!

Zahvaljujem Ti za Tvoj spasenjski plan.

Daj da svi slavimo djela našega Kralja!

dođi, moja Vassula, dajem ti svoj mir .... da, jer ja sam te pozvao u život mira; ja sam stvorio čovjeka da odražavam svoju slavu otkad sam ga načinio na svoju sliku; stvorio sam čovjeka da govori riječi mudrosti i znanja; stvorio sam ga da zadobije darove mojega Duha Svetoga; nisi li čitala: “uistinu, sve ovo biva radi vas, da povećana milost učini obilnom zahvalu većeg broja vjernika na slavu Božju;”[1]

O, svijete, kojeg volim do ludila! premda ste blizu smrti, ja sam tu da vas obnavljam dan za danom! zato budite sad ukorijenjeni u mene i preplavljeni zahvalnošću; težite za stvarima koje su s neba, tamo gdje sam ja i kamo vi pripadate; neka vaši temelji budu ukorijenjeni u ljubavi, vjeri i nadi; držite se mojega zakona i zdravog nauka koje vam dajem; vi živite među vukovima, jaganjci moji, ali moj je Duh Sveti s vama da se brine o vama; ne bojte se, i ja sam s vama; stojte čvrsto i ne bojte se; Otac vas drži na oku .... i mi, u svojoj Trojedinoj Svetosti, mi ćemo vas pàsti do svršetka .... budite jedno!

4. kolovoza 1996.

Dođite, dajte da otvorimo put Jahaču na oblacima.

Neka naše molitve budu njegove stube!

Siđi, moj Gospodine, i budi s nama.

Maranatha!

dajem ti svoj mir; čuj me: moj Duh Sveti, triput svet, Životvorac i Prijestolje siromašnima u duhu, uzvikuje danas:

“dođite! dođite svi koji čeznete za mnom i žeđate za pravednošću! ne možeš biti moje dijete dok se ne nahraniš od mojega bogatstva! ah! toliki od vas vezani su lancem ispraznosti i tame! ipak, moj Duh Sveti može vas ispuniti onime što vam nedostaje, tako da moja Riječ, u svojoj slavi i suverenosti, može prebivati u vama ....

“svatko tko je činio krivo, neka dođe! dođi, skruši se, i pokaj se, tako da se moje oči mogu radovati na tebi; svatko tko ne živi sveto, neka dođe! dođi k meni i pokaj se! dat ću ti novo srce; svatko tko je još uvijek privezan za svijet, neka zavapi meni i zatraži da ga oslobodim vaših lanaca! zašto se držite svezanima za te neuredne svjetovne sklonosti koje napadaju vašu dušu? vaš ures treba biti nutarnja čistoća, vaš ures treba biti istinitost, tako da moj Duh Sveti ne zazire od vas ....

“jao vama koji ste izgubili izdržljivost;[2] niste li čuli: ‘koji se boje Gospoda, čine ono što je njemu po volji’;[3] ako to niste znali, dođite, skrušite se i slijedite me, i dopustite da vaša ljubav raste u meni, tako da se vaše srce nikad više ne okrene od mene;”

ah .... Vassula, dijete moje, reci mi:

“Isuse Kriste,

Ti si moj život,

Ti si moja Stijena,

Ti si moje Spasenje,

Ti si moj Strijelac.”

a ja ću ti odgovoriti:

dijete moje, ti si moja,

ti si moje sjeme,

ti si moja radost,

ti si moja meta na koju šaljem

blagoslov za blagoslovom

s jednom jedinom nakanom:

da vas spasim…

dođi, zapamti, ja sam uvijek s tobom! ja, Isus Krist, blagoslivljam vas sve!

12. kolovoza 1996.

Zašto se nekima čini nevjerojatnim koji vide silu Tvojega Duha Svetoga kako se objavljuje, čak i kad počinu u Duhu? A ja ne kažem ništa više od riječi dobrodošlice, usrdno zamolim za ozdravljenje i za primanje Tvojih darova.

(Zatim sam otvorila Bibliju i pročitala Br 6, 22-27.)

“Jahve reče Mojsiju: 'Reci Aronu i njegovim sinovima: ovako blagoslivljajte Izraelce govoreći im:

“Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva;

neka te Jahve licem svojim obasja,

milostiv ti bude;

neka pogled svoj Jahve svrati na te

i mir ti donese;”

tako moraju zazivati moje Ime na Izraelce i tada ću ih ja blagosloviti;[4] – ja ću poslati svoje blagoslove na svakoga koji me zazove, i bit ću im milostiv; tako će biti .... svatko tko želi piti, neka dođe k meni i ja ću ga blagosloviti!

19. kolovoza 1996.

Sveti Mihael, arkanđeo govori:

dijete Očevo i Svevišnjega, zaručnice Zaručnika, vrte Duha Svetoga, plode Presvetoga Trojstva, znaš li ti što znači 'strah Božji'? to znači mrziti sve što je zlo i suprotno Bogu; Bog je dobar, blag, nježan, milosrdan, ljubav i Istina;

neka se onda tvoja duša boji Boga i dopusti Bogu da te usavrši; strah Božji početak je mudrosti, a mudrost je dana pravoj djeci, jer Kraljevstvo nebesko pripada njima; zato ako ne promijenite svoje srce[5] i ne oslobodite se pakosti, nikad ne ćete ući u Kraljevstvo Božje;

ah .... niste li čuli kako je naš Stvoritelj, triput sveti, pobjednik nad svima, plakao suzama radosnicama kad vas je stvarao? da, to je taj isti Bog, Svevišnji, veliki i živi Bog, kojem vi dugujete svoj život, koji vas je stvorio, protiv koga se svijet danas okrenuo;

kako itko može povjerovati da će izbjeći Božjoj pravednosti? sve je za vječnost pod Božjim okom, i ono što on vidi kao zločin i uvredu njegovoj Svetosti, postaje teže od morskog pijeska .... jer koliko će on još gledati svoju sliku uniženu? može li si čovjek pomoći ni s čim, i koliko dugo? odbijati Vjernu Ljubav znači odbijati život; a ipak, Bog kojeg su oni zaboravili, nije zaboravio njih;

ja mogu sada moliti za milosrđe za sve vas, osobito za one među vama čija su srca najtvrđa; slabi i potrebiti bit će izbavljeni i spašeni od stiska Zloga, koji smišlja propast Božjeg naroda; zato dođite! oživite svoje molitve upućene meni i ja ću vas zagovarati; dođite! s jednom mišlju da se spase Božja djeca, dođite i molite se! ja vam dajem to upozorenje premda ima onih koji ne će slušati; – tražite moj zagovor i ja ću vas zaštiti i braniti od Zloga i njegove vlasti;

– kao što Nebo hvali Božja čudesa, tako i vi neprestance hvalite Svevišnjega, svojega Stvoritelja; jer tko se na nebeskome svodu može uspoređivati s Bogom Svemogućim? tko se među sinovima Božjim može natjecati s njime? njegovo Prijestolje poput sunca preda mnom kliče: “pravednost!” ono što je Sveti Jedini jednom rekao, njegova će se Riječ ispuniti, a pravednost će biti izvršena ognjem;

a oni, čije je srce ugađalo Bogu, koji su ga zazivali: “Ti si moj Otac, moj Bog, Stijena mojega spasenja!” postat će Božji prvorođenci, i ne će ga se bojati u Dan kad dođe s vatrom;

uskoro, Jahve će proći kroz vas; dajte da čujem vaše žarke molitve, pa se onda upitajte: “što će Dan Gospodinov meni značiti?” a svatko tko se udružuje sa zlom, radi na svoju propast; zato vam kažem: dođite i sijte sjeme mira i pomirenja, tako da vaš plod bude prikladan Svemogućemu pa će Nebo biti vaša naknada;

Sveti Mihael, Božji arkanđeo;

[1] 2 Kor 4, 15.

[2] Si 2, 14.

[3] Si 2, 16.

[4] Bog je želio da to zapišem na takav način.

[5] Sveti Mihael sada govori svima.