7. siječnja 1997.

Gospodin?

ja sam;

ja sam ti dao tu milost da me pozoveš i budeš u mojemu društvu; sad ti dajem svoj mir; ti me časovi vesele; budi razborita i osloni se na mene;

– reci mi, malena moja, jesi li sretna što si sa mnom, tako kao što si sada?

Kako ne bih bila?

Jahve je na mojoj strani

i on je dobar prema meni.

Ti si na mojoj strani

i ničega se ne bojim.

Duh je Sveti na mojoj strani,

kao sjajno sunce

i on je moj vođa i sigurnost.

Hvalim Te, Bože moj,

zahvaljujem Ti,

za sve dobro koje si mi iskazao.

blaženi vi koji ste primili taj dar od Oca, on oslobađa vas i cijelo vaše kućanstvo; oslobađa mnoge ljude.... dopusti mi sada da se odmorim u tebi, a ti, dođi, ljubljena moja, i odmori se u meni; ne daj da ti išta smeta, ne daj ničemu da omete tvoj mir i radost; ako kažem ‘tvoj’, to je zato što sam ti ja dao svoj mir kao dar, a i svoju radost; čuvaj ih, pohrani ih i osiguraj ih;

dođi, ja i ti nastavit ćemo obnavljati moju Kuću; budi razborita; ja ću te čuvati; mi, nas? ja nikad nisam odijeljen od tebe; Bog-je-s-tobom i ja te blagoslivljam;

13. siječnja 1997.

(Manila)

nikad ne sumnjaj u moju vjernost; mir s tobom; ja nikad nisam daleko od tebe;

tvoj Stvoritelj tvoja je svjetiljka, zato, ne boj se u tom mraku; stvorena si u mojoj ljubavi za tu Poruku ljubavi, ja te blagoslivljam; Vassula, ja, Isus, zadovoljan sam tvojim radom.... dopusti mojoj ruci da otkrije još veće stvari, zbog toga tražim da mi ostaneš vjerna; dopusti mojemu Glasu da se čuje, tako da svojim uputama posvetim svoj narod;

ja sam ti dokazao svoju ljubav, Vassula, izabranice moja, otkrivajući ti nježnost svojega Presvetoga Srca; sve što sad tražim od tebe jest uzvrat ljubavi: ljubav za Ljubav, srce za Srce;

blagoslivljam te u svojoj nježnosti; idi u miru i nosi moju Riječ; ic;

26. siječnja 1997.

Gospodine, ljubim Tvoje Presveto Srce

koje me preplavljuje svojom ljubavlju.

Da, Srce je mojega Kralja kao izvor-voda

i sada mi moj Kralj kaže:

„Zašto si me ostavila da te toliko dugo čekam?

Cvijeće je skoro propupalo na zemlji!

Kćeri za kojom čeznem, dođi k meni!

Dođi i kušaj slast mojega Srca!“

ja sam tvoj božanski Zaručnik koji ti je otvorio uho da čuješ moj slatki govor i upalio u tebi želju poput plamena; ušao sam u tvoj život i otkrio ti svoju ljepotu, tako da tvoja duša podlegne mojim čarima; došao sam pripraviti tvoje srce, budeći tvoju ljubav, tako da piješ s izvora mojega Srca slađeg od vina; a, onda ćeš tražiti moju sjajnu savršenost i dobrovoljno se ponuditi meni; tada ću ja pak slaviti svoju snagu i svoju slavu što sam te pobijedio;[1]

ah, Kraljeva-kćeri,[2] pozvao sam te pred svojim anđelima, tako da ti i tvoj naraštaj kušate moju ljubav; i sada, najdraža moja, koja neprestance drhtiš od straha da ne budeš zavedena, tvoj Gospodin, Otac i Bog tvojega života, kaže ti: ne boj se, jer srce utemeljeno na molitvi, ljubavi i poniznosti ne će podleći u kritičnom trenutku napasti, nego će daleko otjerati đavle;

nisi li primijetila kako prosipam miris poput tamjana na tebe da bih privukao tvoju pozornost? i sada, kad si sa mnom, dopusti da te upitam: znaš li ti što moje Presveto Srce želi?[3] da mi dođeš kao ljiljan, tako da uživam u tvojem srcu kad ga jednom potpuno prigrlim u svoje Presveto Srce, ljubav za Ljubav, srce za Srce; dođi, baš kao što ocean proguta kapljicu vode, tako i ja želim da nestaneš u meni;

ludo te ljubim i želim te uzeti u najskrovitiji kutak svojega Srca, samo za sebe, samo ja i ti, tako da dijelimo osamu?[4] ili je to hodočašće što želiš?[5] ići ćemo u vrtove mojega Srca, a naše će prijateljstvo biti takvo da će čak i anđeli poželjeti tvoje mjesto;

ah, kad bi samo znala, ljubljena moja, ljubav koju imam prema tebi .... što god izabereš, hodočašće ili osamu, ne ćeš morati hodati, ja ću te nositi u svojem zagrljaju i osloboditi ti noge na kojima si stajala čitave sate za mene u svojemu poslanju, služeći mi; zar rosa ne pomaže u vrelini? na isti način ja ću pomoći tvojim nogama;

Vassula, jesi li razumjela zašto sam morao doći k vama kao Presveto Srce? došao sam na taj način da bi iz toga Srca,[6] zadobili milosrđe .... da, ne samo ti, nego svi vi; dođi sada; čemu drhtanje? nisam li te ja osobno zaručio prstenom? nisam li ti dao letimičan pogled na radosti mojega Srca? nisam li ti pokazao dobrotu svojega Srca? pa čemu to oklijevanje?

Gospodine, jednostavno ni mrvicu ne shvaćam što želiš od mene. Ta ponuda o kojoj govoriš, hodočašće ili osama, to ne razumijem.

ljubljena moja, koju sam podignuo i pozvao za sebe i za svoju slavu, dođi sada i svetkuj u meni; ja ću biti tvoja radost i tvoj osmijeh, ja ću biti tvoj banket, ja ću biti tvoja dobit iz blaga mojega Srca;

pogledaj u mene, pogledaj u moje Srce .... gledaj, nisam li otvorio vrata svojega Srca za vas? moje vam je Kraljevsko Srce ponuđeno; dođi i nađi svoju radost u meni;

ako se svijet zakleo da će te raniti, ja sam se pak zakleo da ću te zaštiti od upijanja njihova otrova, i odredio te za svoju slavu; ako je svijet izdajnički, to je samo dokaz da sam samo ja uvijek vjeran u svojoj ljubavi i prijateljstvu; zato tebi, koju sam ja odgojio, kažem: ne obeshrabruj se zbog toga što ti se dogodilo; ja sam dopustio tu težinu da te preplavi za moju veću slavu;

ja sam, najdraža ljubavi, sada spreman učiniti baš sve za tvoj duhovni rast i posvećenje tvoje duše; tvoje druženje sa mnom bit će potpuno i ja ću se osjećati još slobodnijim da te nosim na svojim rukama; bit ću još slobodniji da pobjegnem s tobom i jačam naš savez;

jednom sam ti rekao da te čak ni najbliži prijatelji ne će razumjeti i da će ti zadati nemale rane, i tako ćeš ti postati žrtva njihovog vlastitog umovanja, ali će i oni postati žrtve svoje vlastite pogrješke; ja ih još uvijek nakon toga mogu nagraditi za sve dobro koje su učinili i ne ću zaboraviti njihovih žrtava, ali teško ću ih prekoriti zbog njihove grubosti prema mojoj izabranici, zbog njihovog nedostatka ljubavi i blagosti ....

ti nikada ne ćeš naći, golubice moja, savršeno srce u ovome svijetu, ne, ono ne postoji; ja sam jedino Srce, zajedno sa Srcem vaše Majke, koje je savršeno i jedinstveno u našoj ljubavi i vjernosti;

dođi k meni da ti dam dar svoje ljubavi; pripravio sam tolike druge darove za tebe, ljubljena moja; dođi k svojemu Zaručniku i dopusti mi da te sjedinim u svojem Tijelu, u kojem možeš imati savršenu osamu sa mnom; uzet ću te za ruku i povući u odaju svojega Srca gdje ćemo biti zagrljeni u svojoj ljubavi; u mojoj ljubavi obnovit ću te i utješiti tvoju dušu poljupcima usta svojih;[7] obnovit ću te, ojačati tvoju ljubav i ti ćeš u toj ljubavi, premda je nesavršena, utješiti svojega Tješitelja, postavši melem mojim ranama;

i dok se ja, tvoj Kralj, budem odmarao u tvojim rukama, kušajući svaku kap tvoje ljubavi, ja ću, sestro moja, tu i tamo pokazivati svoje Kraljevsko Srce, to Srce koje te je uzdignulo u naše[8] Dvore, to Srce koje je sve; to Srce koje se izobilno daje čitavome ljudskom rodu; to Srce koje sklada melodičnu glazbu i pjesmu za svoje ljubljene; da, Bog, koji ti sada pjeva, Ljubitelj je ljudskog roda, Zaručnik čitave zemlje;[9]

dok neki od vas nemaju sjećanja na vašeg Boga, do dana današnjega, ja u svojoj vjernosti i veličini svoje ljubavi dolazim k vama da bih vam ponudio svoje Srce, veći dar od toga ne može se dati;

zato neka vam se oči dive ljepoti mojega Srca; to je Srce Velike Žrtve, to je Srce Novoga zavjeta, to je Srce Prave Loze, to je Srce najbliže Očevome Srcu; to je Srce koje sjaji u mraku i ta ga tama nikad ne može nadvladati; to je Srce Riječi koja je tijelom postala i živjela među vama; to je Srce koje živi u vašem srcu, tako da svi vi postanete srce mojega Srca; i srca našega Srca; to je Srce mučenika i proroka koji su svesrdno vršili volju Očevu i proslavljali ga svojom ustrajnošću, svojom poučljivošću i svojom savršenom poslušnošću; to je Srce potpunog Jedinstva, koje vas ne odvaja jedne od drugih, budući da svi vi pripadate tom Srcu; to je Srce koje je molilo Oca da svi budete jedno u nama....

kakvo je Srce Božje? Srce je Božje kao neizmjerni ocean ljubavi i milosrđa; ono je kao neusporedivo i neistraženo blago, da ga tko god ga ima, nikad ne će pustiti, znajući da je u njemu život vječni;

moje je Srce kao rasplamsana peć ljubavi, spremno progutati vaše srce u svojoj ljubavi; moje je Srce svjetlo koje obasjava sva zviježđa stavljena zajedno; vrijeme promiče između zore i mraka i sve stvari žurno prolaze, ali je moja ljubav stalna i vječna;

dođite svi koji ste žedni, a to još i ne znate; dođite i priznajte to Srce svojega Boga, tako da me možete spoznati i znati me kao triput svetoga; dođite i posjedujte to Srce, tako da utemeljite svoje srce na mojemu Kraljevstvu i svemu što je pravedno; dođite i položite svoje srce u moje Srce, tako da vam jednog dana zaista mogu reći:

“dođi, dijete moje, dođi i dijeli moje Prijestolje sa mnom; oduvijek sam te znao, moje vlastito, moj ostatku, kosti moje kosti, tijelo moga tijela, dođi, dijelu mene; dođi i baštini ono što je tvoje od postanka zemlje; dahu mojega daha, ti pripadaš Jedinome koji te pokrenuo u intimno jedinstvo s našom Jedinstvenošću;”

Ah, plode-moga-Srca, to je ono što ću ti pokazati, kad poput zadovoljenog djeteta budem počivao u tvojemu zagrljaju; obećaj mi, moja Vassula, ljubljena moja, da ćeš dopustiti svojem Zaručniku, neometan počinak u svojemu srcu;[10]

uči se od svojeg Ljubljenoga: ja sam blag i ponizan u Srcu i u meni će tvoja duša uvijek naći odmora; daj da nađem to isto u tebi, daj da nađem blagost i poniznost;

“Ne budite, ne budite ljubav moju,

dok sama ne bude htjela!”[11]

Zato Te molim,

pouči me da budem onakvom kakvom

me Ti želiš, tako da Ti ugodim.

moja slatkoća koja se osjeća u tvojemu srcu bit će podsjetitelj nazočnosti mojega svetog počinka u njemu, ali također zapamti da trebaš samo reći: “klizim” i moja će te ljubav odmah potpomoći, obasipajući te tisućama utjeha;

ljubljena moja, blagoslivljam te, dajem ti svoj poljubac ljubavi; ja, Isus Krist, uvijek sam s tobom; mi, nas? ic;

28. siječnja 1997.

O, Gospodine, daj mi svoju snagu

da sa žarom naviještam Tvoju Riječ,

jer mnogi željno čekaju da čuju Tvoju Riječ

i žedno je slušaju u tišini.

Neka Tvoje Riječi padaju na njih,

da ih jednog po jednog osvježe.

Pogledaj ih na svojim skupovima, otvorenih usta,

kao da hoće uhvatiti posljednju kap kiše.

Zbog svoje velike ljubavi

daj da Tvoja kiša pada na zemlje

na kojima više nitko ne živi

i da te suhe zemlje pretvoriš u svoje vrtove!

Daj piti samotnim pustarama,

daj da trava izraste tamo gdje je sve suho!

Dođi u Gospodstvenom stilu

i istisni ludu oholost srdaca.

Dođi i svojim kraljevskim žezlom

zbaci umišljene oholice s njihovih prijestolja

i uzvisi neznatne i krotke.

A onda me baci u tu oluju,

jer moje je pouzdanje u Tebe potpuno

i moja nada u sigurnost također.

Ne bojim se rana,

jer Tvoja je Kraljevska nazočnost uza me

i pjeva mi pjesme o Tvojemu trijumfu.

I dok se smiješ,

Tvoj smijeh žubori poput gorskog potoka.

Uzdižeš me na svoja krila da s Tobom plovim

na oblacima u nebeske visine

i da mi šapćeš tajne Mudrosti.

Čuvaru moj i Radosti moja,

daješ radost mojemu srcu više

nego su drugi ikad spoznali,

više od sveg blaga i svih kraljevstava svijeta

Radosti mojega srca,

pokaži nam svima svjetlost

svojega Svetog Lica!

kćeri, dajem ti svoje blagoslove i svoj mir;

učinit ću čudesne stvari, jer vodu ću crpsti s izvora svojega Srca; i vaša će grozničava lica biti osvježena; ja ću biti vaš hlad od žestine uzburkanosti u kojoj se nalazite; doći ću, kćeri, u svojem Gospodstvenom stilu i u svojoj veličanstvenosti da zbacim oholnike u srcu; i zato, kćeri, zato što sam svoje prijestolje postavio u tebi, ti ne ćeš biti u tom olujnom tijesku; tvoj Ljubljeni Jedini nosit će te na svojim krilima da plovimo oblacima dok na tebe, poput kiše, budem izlijevao riječi Mudrosti svojega Srca;[12]

a sada tvoj Čuvar i tvoja radost traži da se osloniš na njegovo Srce .... ah, ljubljena moja, što je uzrokovalo to da si pobjegla od mojega poziva? ja sam tvoj Tvorac i imam te pravo pozvati[13] da se odmoriš u meni nakon svojega posla? tvoja usta neprestance navješćuju istinu na svim mojim skupovima i s tvojih usta dolaze pohvale i časti za mene, tvojega Boga; tvoje se oči nikad ne okrenu od moje nazočnosti, nego se drže mojih putova; neka si blagoslovljena stoga što toliko usrećuješ svojega Tvorca!

a onda, na zvuk mojega Imena, tvoje se uho otvara i svaku riječ koja dolazi iz mojih usta hvataš kao skladbu u sebi, poput tisuću kantora koji pjevaju svoje himne, tako se čuje moja Riječ u tvojemu srcu kad otvoriš svoje uho da bi primilo moje najljupkije psalme; dajući mi svoje uho, samo nakratko, primila si kazivanja Mudrosti, tako da mene, Gospodina, svi vi pamtite po mojemu milosrđu; nitko ne može reći: “ostavio nas je zubima Neprijatelja ...”

ah... onda sam tražio da budeš velikodušna i ponudiš mi svoje srce kao znak svoje ljubavi; brza na velikodušnosti, ljubljena moja, ti si mi ga dala, brzo ga položila u moje božanske ruke, tako da ga ja za uzvrat ispunim ljubavlju, upornošću i postojanošću; od tada sam prisegnuo držati tvoje srce samo za sebe i čuvati ga kao zjenicu svojega oka;

i dok su moje oči gledale u to krhko srce, rekao sam: “iz te će se krhkosti moja Riječ čuti kako govori narodima: ‘Bog je kraj vas, on će osloboditi sve one koji ga zazivaju; a onima koji su žedni, on će dati vodu; on će se sažaliti na siromašne i slabe i on će spasiti živote mnogih prije nego dođe njegov Veliki Dan;’”

zbog tvoje velikodušne ponude obećao sam da od tvojega srca učinim radosnu žrtvu; “ja, njezin Tvorac i Zaručnik,[14] pjevat ću joj o svojoj bliskosti, tako da to srce traži samo moje Sveto Lice, i povlačeći to srce u svoje Presveto Srce, ono će odbiti sve što nisam ja, a žednjet će i žudjeti samo za onim što sam ja;”

tvoje će srce tada biti željno čekati mene, svoga Boga, usmjeravajući svu svoju ljubav, koju si imala negdje drugdje, samo na moje Kraljevsko Srce; da, sve svoje sklonosti, svoje nevoljkosti, svoje radosti, svoje žalosti, svoja veselja, svoje tjeskobe, svoju prošlost, svoje suze, sve, da, sve ćeš ponuditi mojemu Srcu, kao što se ljubljenoj osobi daruje buket ruža; to je ono za čime čeznem, iz dubine svojega Srca, u svakome od vas;

imajući tvoje srce usmjereno k svojemu, znam da ću u toj intimnosti naći utjehu i radost; da razveselim tvoju dušu ni jednu tajnu ne ću kriti od tebe; moje ruke, ljubljena moja, u koje si položila svoje srce, nježne su i milostive, zato ne boj se ...[15] ispruži svoje ruke k Svetištu ....[16]

dao sam ti par ruku koje sam poljubio i pomazao blagoslovom tako da mogu iščupati trnje koje okružuje moje Srce; blagoslovio sam ih tako da se ne umore od pisanja i ostanu vezane za mene za čitavu vječnost; ja sam ih pomazao tako da na kraju svečanosti,[17] te ruke stave krunu slave na moju glavu; nisi li čitala: “djelo vještih ruku zaslužuje hvalu;”[18] što ti mogu dati zauzvrat, izabranice moja, za sve te milje koje si prošla za mene i za sve sate koje su tvoje noge prestajale za moju ljubav na mojim skupovima?

Za moju glad Ti si mi dao kruh[19] s neba,

za moju žeđu ponudio si mi živu vodu

koja teče iz Tvojih prsa!

Bio si velikodušan

i pun ljubavi prema meni,

izobilan u dobrima,

i nikad me nisi ostavio.

Rasla sam u Tvojim Dvorima

kamo si uveo moju dušu,

i sve što sam dobila, došlo je od Tebe.

Govorio si Srcem srcu sa mnom

i dopustio mi da Te posjedujem,

i kao sjajna svjetiljka iznad moje glave

Ti mi obasjavaš put,

pokazuješ mi kojim putem trebam ići.

Blagoslovljen bio,

Gospodine i Bože moj,

u vijeke vjekova.

Ti si me opskrbio,

pa zašto bih onda imala još čast

dobiti nešto zauzvrat

zbog Tvojih djela?

istina, ja sam te opskrbio svime, ali plodovi tvojega rada taknuli su me u Srce; dobrovoljno si mi služila i tom dragocjenom ponudom mogu biti samo dirnut; zato dopusti da ti zauzvrat ponudim osamu i hodočašće u svoje Tijelo ....

Je li to ono što Tvoje Presveto Srce želi?

da! da .... dođi, imat ćeš odmora u mojemu Tijelu; zaboravi na sebe u meni, tako da svoj oporavak uzmeš od mojih nogu za dalje; samo ja i ti, približi mi se, ti koja me želiš, i dopuni se od mene; ja ću ti ponuditi osamu i hodočašće u vrtovima svojega Tijela; ja ću te pratiti svuda, i to čitavim putom do najskrovitije odaje svojega Presvetoga Srca, kamo uvijek vodim svoje izabranike, da na njih izlijem svoje čari poput mirisa najbolje smirne; dok oni odmaraju svoju glavu na mojemu Presvetomu Srcu, ja ih osvježavam živom vodom svojih prsa; i kao sporazum između braće i sestara, kao muž i žena koji sretno žive zajedno, mi ćemo uživati u nazočnosti jednoga u drugome;[20]

dođi, moja ljubljena, od mojih nogu zadobi snagu, tako da tvoja volja ne osjeća ni jedan teret preteškim da ga nosi; kad hodaš po otiscima mojih nogu, koje su ti vodič u sljedbi mojih načela, tvoj je hod nesmetan; kad hodočastiš mojim nogama, dok hodaš ne ćeš stati nogom na stazu zla niti ćeš ići putom kojim zlo ide; jer moje će te noge voditi da izbjegneš svako zlo, okreneš mu leđa i prođeš mimo njega; hodočasti mojim nogama koje će te voditi da stupaš poravnanom stazom, gdje su svi putovi čvrsti; ne ćeš skrenuti ni lijevo ni desno, nego ćeš držati svoj korak čist od zla i daleko od zastranjivanja s puta Istine;

na tom hodočašću ljubljena moja će uzvikivati mojim anđelima i svecima:

“kako je pravo ljubiti ga!”

a onda ću te povući natrag u svoju zaručničku odaju i pokazati kako se brinem za svoje vlastite i dati da osjetiš slast moje ljubavi .... čemu ta sjena u tvojim očima, ljubljena moja?

Što će reći moj pravoslavni narod na sve to![21] Ti si tu, izlijevaš ulje na mene, iza i ispred zidova svojega Presvetoga Srca, sipaš svoj miris na mene dok me grliš svojom desnom rukom. Oni nisu navikli na takav razgovor!

oni će se naučiti na to čim njihova duša uđe u nebo .... želiš li ti da se moje poruke brzo rašire?

Da, Gospodine, željela bih da nitko ne bude spriječen čuti Tvoje poruke. Želim ono što Ti želiš. Želim da svatko jednim uhom hvata Tvoje melodije, tako da svatko može reći: “Ja sam kao sin i kći Svevišnjega, čija je ljubav veća od majčine!”[22]

zato dođi i budi kao razborita kći i odmori se i dopuni svoju dušu s izvora mojega Presvetoga Srca; zar nisi već prije čula kako se brinem o svojima? želim te duhovno vježbati u svojemu Tijelu i učiniti te jakom da ljubiš iskreno i naučiš se samokontroli; ja sam kao majka koja hrani i brine se oko svoje djece; upravo ti je sada potrebna hrana, golubice moja, da zadobiješ snagu i rasteš u mojoj ljubavi ....

učinio sam te odgovornom za širenje mojega Himna ljubavi svim narodima; i imaš još uvijek dug put pred sobom; no, prije no što pođeš van, sestro moja, moraš malo ostati sa svojim najstarijim Bratom da svoj duh vježbaš u njegovu Duhu;[23]

sada te pozivam u zaručničku odaju svojega Srca; čak ako si izmučena i zabrinuta, ljubljena moja, u mojemu Srcu naći ćeš svoj mir, jer ću te podsjetiti da ništa ne može doći između tebe i moje ljubavi; otkrit ću ti svoju ljepotu, tako da tvoja duša podlegne mojim čarima, a onda u svojoj gorljivosti da me posjeduješ, ti ćeš mi se darovati, a ja, ja sam već opečatio tvoje čelo svojim zaručničkim poljupcem;

pokaži mi svoje ruke .... onda pogledaj u moje .... dođi i hodočasti u mojim rukama; moje su ruke učinile mnoga dobra djela koja nisu zapisana u Knjizi;[24] nije poznat ni jedan kralj koji je ikad služio svojim podložnicima kao što sam služio ja, koji sam Kralj kraljeva; “ja, koji sam božanske naravi, nisam se držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam se nje lišio uzevši narav sluge;”[25] na taj ću način ja znati svoje vlastite, kad se oni oslobode sebe i slijede moju božansku volju;

daj mi svoje ruke, moja Vassula, tako da u njih upišem svoje upute i djelo za vaše spasenje; ja sam ih pomazao, tako da one u svoje vrijeme pomazuju bolesne i umorne; ja sam ih blagoslovio da mi daju dobra djela neštedice, i ja sam ih mnogo puta poljubio da im dadem snagu te da nastave otimati duše od Zloga i dovoditi ih k meni; moje su ruke stvorile i oblikovale tvoje ruke, tako da mi pružaju tamjan i žrtvu; u tom hodočašću mojim rukama, naučit ćeš kako sam vjerno služio i činio djela kakva nitko nikada nije činio;

ljubljena moja, onda ćeš se opet odmoriti kraj mojih izvora;[26] i dok tvoja glava bude oslonjena na moje Kraljevsko Srce, dok tvoja desna ruka bude u mojoj, ja ću te okruniti svojom ljubavlju i nježnošću, ispunjavajući ti dušu utjehom, obnavljajući te kao orla, ja ću te osvježiti, tako da tvoje godine ne iščeznu poput sjene; i dok te moj pogled nikad ne bude ispuštao, veseleći se da ljubi onu koja ljubi mene, sjećajući se svih tih trenutaka kad si bila u radu u mojoj nazočnosti, i drugih pokrenutih Duhom, ti ćeš nam uskliknuti: “Abba!” ja ću osigurati da nastaviš davati mi nepodijeljenu pozornost i ljubav;

u svojoj želji da budem ljubljen držat ću te uhvaćenu u svojemu Srcu; i poput stražara na tvrđavi, ja ću paziti na svakog nametljivca; ja ću te, ljubavi moja, čuvati kao zjenicu svoga oka ... a ti, u svojoj radosti gledajući moju gorljivost da te čuvam za sebe, pohrlit ćeš da se sakriješ u sjenu mojih krila, kao što pilići hitaju da se sakriju pod krila svoje majke, šćućurit ćeš se u mojoj toplini, i ja ću te čuvati u toj toplini svojega Srca;

onda ćemo još jednom, ti i ja, opet ići van, vodit ću te u vrt svojih usta, gdje ćeš imati svoje hodočašće i na tom ćeš hodočašću naučiti kako ja mogu biti izvan sebe kad vaša usta, koja mene primaju,[27] okužuju vaš duh i vašu dušu otrovnim riječima jednih prema drugima; uči od mojih usta Istinu i svuda naviještaj samo istinu, zato neka me tvoja usta časte, hvaleći me danju i noću; neka mi tvoja usta pjevaju, neka mi se osmjehuju, neka zvuči kao milijun melodija u mojim ušima, kao najslađi psalam psalmista; neka tvoja usta budu kao dvosjekli mač, da ruše krivovjerja i izdajice u mojoj Crkvi; a među onima koji žeđaju za mnom neka tvoja usta budu moja jeka i kao slatko vino poučavanja svakoga kako da osvoji moje prijateljstvo;

od mojih ćeš usta naučiti pouke, golubice moja, da govoriš onako kako ja želim da govoriš, i izražavaš moje misli prema mojem nazoru, zatim ćeš prenijeti to učenje na druge bez zadrške; a onda, kao golubica koja se uvlači u svoj golubinjak da se odmori ja ću te pozvati u zaručničku odaju svojega Srca da se odmoriš dok moj istraživački pogled bude u traženju tvojih očiju;

Moj Gospodine,

Ti se brineš za mene kao nitko.

Ti si moje neiscrpno blago,

i nitko i ništa, u čitavome svijetu,

ne pruža mi toliko radosti.

Jedan pogled Tvoj

i moj duh bukne kao vatra,

a srce mi se rastopi poput voska.

Jedan Tvoj pogled

i moja se duša zanese dubinom Tvoje ljubavi.

Tvoj je pogled, moj Sveti Jedini,

kao kraljevski svadbeni poj!

Kao miris ljiljana nanesen povjetarcem.

Tvoj je pogled kao tvrđava

s tornjevima bjelokosnim …

Kraljeva-kćeri,[28] vidiš koliko tvoj Kralj čeka da bi se veselio u tebi? tvoj te Bog pomazao svojim ustima; moje su usne ovlažene milošću i moje će ti usne pjevati pjesme spasenja tako da ih zajedno ponovimo kraljevskim sinovima i kraljevskim kćerima[29] jedinoga Kralja, da mogu naučiti davati nam[30] prave hvale i častiti nas;

tada će .... dani krjeposti[31] cvjetati ispunjavajući nebesa i zemlju našom slavom;[32] sestro moja! daj da te tvoj najstariji Brat sada ponese na tvoje hodočašće u njegove oči tako da tvoja duša može razmatrati savršenu svjetlost, glavnu svjetiljku tijela; rekao sam da je oko svjetlo vašeg tijela, pa ako vam je oko zdravo, cijelo će vam tijelo biti ispunjeno svjetlošću, no ako vam je oko bolesno, čitavo će vam tijelo biti tama; pazite zato da vam svjetlo unutar vas ne bude tama kako ne biste bili poučavani u zlu a da to i ne znate; olujni vjetar sam je po sebi nevidljiv, a kad zlo djeluje, ono djeluje u tami da bude neopaženo ....

moje su oči vidjele mnoge takve stvari; za njih se moli i kaži:

“O Gospodine svih svetosti,

čuvaj zauvijek svoj hram[33]

od svakog oskvrnuća,

u svojoj žrtvovanoj Krvi

čisti njegovo nutarnje biće od zlih djela;

amen;”

– ne dopuštaj svojim očima da počinu ni na čemu lošem, nego ih podigni k nebu, a ja ću ti pokazati svjetlo svoje Trojedine Svetosti da svake minute svoga života razmatraš naše Lice koje će biti okrenuto k tebi;

uđi u moje oči,[34] tako da stvari vidiš onako kako ih ja vidim, nemoj misliti da ću skriti od tebe zastrašujuće prizore koji izazivaju krvave suze u mojim očima; jer odgojio sam te da živiš pravim životom u meni, ja ću ti pokazati te grozote tako da se više moliš; u mojemu Tijelu živi punina božanstva, a ipak me mnogi moji vlastiti proganjaju zbog mojega božanstva; koristi se mojim očima[35] da bi čitala moju Riječ, da bi uspostavila u sebi savršenost koja dolazi kroz vjeru u mene; sada govori mojemu Srcu, izabranice moja ....

Što bih ja mogla reći?

O čemu bih mogla govoriti Tvojemu Srcu?

Ti si taj koji me cijeniš iznad vrijednosti.

Ti si taj koji si izliječio moje oči.[36]

Savršeni Jedini,

Ti si taj koji si mi govorio o svojoj vjernosti!

Ti si taj koji si me uveo u svoje Kraljevske dvore

da slobodno hodam njima.

kako sam želio uvrstiti te sa svojim najbližima i dati ti svoje tijelo[37] .... tako sam mnogo želio ozdraviti tvoju nevjernost i brojiti te kao jednu od svojih zaručnica .... moja je goruća želja bila da tebi postanem znan na najintimniji način i pokažem ti istinskog Boga, živog Boga, vječnoga Kralja ;

“neka svijet[38] ne ušutkava moj ljiljan, njihove urote neka ne povrijede niti taknu njezinu dušu, nego neka moji psalmi i dalje budu za nju i za sve one koji ih čuju kao svadbena pjesma, tako da spoznaju Trojedinog Boga Istinskoga, koji je Otac svih;”

sada, ljiljane moj, ja ću ti dati stalni razlog da govoriš:

“velik je moj Gospodin!”

ti sada možeš ući u zaručničku odaju mojega Srca;[39]

nisi li čitala: “nek' se raduju svi što se utječu Tebi, neka kliču svi dovijeka!”[40] i “a meni je milina biti u Božjoj blizini imati sklonište svoje u Jahvi;”[41] zato, dođi k meni, Zaručnik te poziva, tebe koja se brineš za moj Vinograd, dođi i okoristi se mojom nazočnošću, pa ćeš hvaliti moju ljubav iznad svega; a tada će, vidjevši sjaj mojega Presvetoga Srca, tvoje srce opet podleći mojim čarima, sjećajući se poput jeke mojega pojavljivanja[42] u tvojemu djetinjstvu, kad sam upotrijebio sav svoj čar da te privučem k sebi; i dok sam k sebi privlačio tebe, svoju tvrđavu, rekao sam: “ja ću osvježiti svoju tvrđavu iz rijeke svojega Srca i posvetit ću tu tvrđavu da čuvam svoje boravišno mjesto od pada;” i tvoj je Kralj udahnuo u tebe svoj dah poput najfinijeg mirisa, onda sam bez ikakva daljeg odgađanja utisnuo svoje Sveto Lice u tvoje, Lice u lice, opečatio ga za čitavu vječnost;

zastani načas i promišljaj o tim riječima .... neka ti moje riječi pruže zadovoljstvo ....

Ti si sada moj Gospodar

i ja Ti se klanjam.

Pouči me onome što je Tebi drago,

tako da sve što učinim

bude Tebi prihvatljivo.

Moje je rasuđivanje nesigurno

i ta tvrđava, kako me zoveš,

načinjena je od gline i otežava duh.

Ti kažeš, Kralju moj,

da si utisnuo svoju sliku u mene!

da;[43] i dok sam to činio, usadio sam poljubac na usta koja će postati moja jeka i naviještat će Istinu, da ih naučim da hvale moje Ime i govore:

“pjevajte Knezu mira,

pjevajte Bogu Besmrtnome,

Bogu Svemogućem;

otvorite svoje srce

i dajte da bude obuzeto

njegovom ljubomornom ljubavlju;

pjevajte Gospodinu i Kralju,

i veselite se njegovu dolasku;”

dođi, neka sad tvoje oči, ljubljena moja, svetkuju nad neshvatljivim blagom mojega Srca, a onda će te Svemoćni Bog nositi na tvoje hodočašće u moje uši … učit ćeš kako slušati i razumjeti mudre izreke, ljubavi moja; ako slušaš, učit ćeš od Mudrosti i žeđat ćeš za svakim razgovorom koji dolazi od mene; u vrtu mojega uha učit ćeš kako su moje uši otvorene svakome tko me iskreno zazove i dođe k meni[44] u čistoći srca, kajući se, kao zvučna knjiga tužbalica; koji se kaju zbog svojega bezakonja, svoje nevrijednosti i što su me iznevjerili; na taj glas moje Srce poskoči; taj glas pokajanja dovest će ih u moje Dvore;

da bi vaše uši čule moj glas, vi morate sniziti svoj glas; dođi i uči kako ja odgovaram i oslobađam grješne i siromašne koji me zovu; potužite mi se i moje će uši čuti vašu pritužbu i ja ću doći i spasiti vas, ja ću čuti vaš poziv; moje su uši osjetljive; a ti, stvorenje, ne budi nerazborita ili gluha na pozive potrebitoga, nego otvori uši na njegovu pritužbu, nego otvori uši na njegovu pritužbu; ne mršti se na njih, nego im ponudi ruku; ne znaš li kako se ja ježim kad se moja stvorenja ogluše na neku pritužbu ili ne odgovore tražitelju; Srce me zaboli zbog toga;

u vrtovima mojega uha naučit ćeš kako vaš Bog gleda dolje sa svojega Prijestolja na sinove i kćeri ljudske, saginje se prema njima svojim uhom zalijepljenim na njihove usne; a ti, koja si vidjela tisuće mirijada anđela koji okružuju moje slavno Prijestolje,[45] kaži im:

“dođite i slušajte: mene je Sveti Jedini poučio da vam kažem što je on učinio za mene: kad sam zavapila, kajući se, a velike pohvale bile mi na jeziku, da sam još uvijek bila kriva u svojem srcu nakon svojega pokajničkog vapaja, Gospodin me nikad ne bi čuo; a Bog, ne samo da me čuo, on je slušao moju pritužbu i odgovorio na moju molitvu; blagoslovljen Bog Trojedini u svojoj svetosti, koji nije odbacio ni moju molitvu, niti mi je uskratio svoju ljubav;”

to ćeš im reći;[46] sada dođi i uđi u svoj trajni Dom, zaručničku odaju mojega Srca gdje te tvoj Kralj čeka da se veseli u tebi i ti u njemu;

dođi moj anđele i zaručnice moja, čeznem da te odjenem u svoje Ime, u svoju Nazočnost; Tvoje ruho bit ću ja, jer ja sam sve; u mojem Tijelu živi punina Božanstva, zato ćeš u meni naći svoje ispunjenje; imat ću te skrivenom u sebi i na taj način, kad vrijeme dođe ja ću te predstaviti Ocu;

ja sam tvoj slatki miris, Vassula, i želim da budeš kao sjajna zvijezda koja sjaji u mraku ovog naraštaja namirisavši ga[47] mojim mirisom; ti ćeš nastaviti sjati, zato što ćeš svijetu davati ono što dolazi iz mojih usta, ti ćeš svakome dati riječ Života i mnogi će mene vidjeti u tebi,[48] budući da sam te ja odjenuo u svoje Ime, tako da postaneš moja istinska družbenica;

tvoj pravi Bog, tvoj Gospodin, Isus Krist, sada te svesrdno pozdravlja u svojem Presvetome Srcu: tvojem Domu .... otkrio sam ti svoj posjed, sestro moja, moja vlastita .... moja je milost na tebi .... ic;

[49]i moja te ljubav vezuje za nas ....

[50]i mene, mi smo te obdarili da vidiš ono što čovjek ne može vidjeti; mi ti dajemo svoj mir ...

(Vassulina bilješka: Gornja mi je poruka davana u mnogim vremenskim razmacima, gotovo na pedeset stranica bilježnice.)

[1] Što znači pobijedio zlo u meni.

[2] Vassiliki također znači ‘Kraljeva kći’.

[3] Ne mogu pogoditi.

[4] To znači to drugo.

[5] Uzdahnula sam, ne znajući što moj Gospodin želi i misli.

[6] Isus je svojim kažiprstom pokazivao na svoje Srce.

[7] Pj 1, 1.

[8] Presvetog Trojstva.

[9] Smjeranje na Iz 54, 5.

[10] Shvatila sam ako mi nedostaje mir u srcu, uznemirit ću tišinu koju bi moj Spasitelj želio tamo naći.

[11] Pj 2, 7.

[12] Vidjela sam Gospodina i Kralja dok smo plovili oblacima. Sjedio je tik uz mene. Onda se nagnuo k meni i pokrio mi glavu najljepšim velom od bijele čipke, koji je u svojoj bjelini blistao kao da je posut dijamantima. Veo je zatvorio tako da se vidjelo samo moje lice. Shvatila sam da je veo simbolizirao njegove Riječi Mudrosti koje izlijeva na mene, čitavu me prekrivajući.

[13] Isus je govorio o svojemu pozivu za osamu ili na hodočašće u njegovu Tijelu (poruka od 26. siječnja 1997). Ja zapravo nisam odgovorila na taj poziv.

[14] Smjeranje Iz 54, 5.

[15] Zatim, pogledavši na moje ruke, uzeo ih je obje u svoje ruke i rekao je slijedeće.

[16] Rekavši k Svetištu, znala sam da misli na sebe. Pogledao je u obje moje ruke i dok ih je držao rekao je slijedeće.

[17] Upotrebljavajući riječ ‘svečanost’, Isus misli 'poslanje’.

[18] Si 9, 17.

[19] U značenju 'duhovna màna’.

[20] Počela sam shvaćati da Isus želi da budem potpuno sama s njim na neko vrijeme i zato mi nije dopustio da ugovorim nikakav skup na nekoliko tjedana. Isus želi da se svatko s vremena na vrijeme povuče u osamu s njim.

[21] Tu sam se uhvatila rukama za glavu.

[22] Si 4, 11.

[23] Shvatila sam da Isus želi da se odmorim u osami njegova Tijela, da obnovim svoju snagu, tjelesnu i duhovnu.

[24] Isus misli na Bibliju. Kao što njegov ljubljeni učenik reče: “A ima i mnogoga drugoga što učini Isus, i kad bi se sve popisalo redom, mislim da ne bi ni u cijeli svijet stale knjige koje bi se napisale.” (Iv 21, 25)

[25] Fil 2, 6-7.

[26] Isus misli nakon odlaska po svojem poslanju, nakon povratka s puta, da se opet oslonim na njegovo Srce da se odmorim, da obnovim svoju snagu.

[27] Isus misli u euharistiji.

[28] Krist me nazvao tim imenom, jer Vassiliki na grčkom znači 'kraljeva kći‘.

[29] Boga čitavoga svijeta. Tu Gospodin smjera na to da smo mi kraljevsko potomstvo, kraljevsko sjeme, jer naš je Tvorac Kralj.

[30] Presvetom Trojstvu.

[31] Novo Nebo i Novu zemlju, kad čitav Božji svijet bude obnovljen dolaskom druge Pedesetnice.

[32] Isus je te riječi izrekao kraljevski, ispunjavajući me nadom.

[33] 1 Kor 3, 17: “Ako tko razara hram Božji, njega će Bog razoriti, jer je svet hram Božji, a taj ste vi.”

[34] Isus govori u metaforama.

[35] Isus govori simbolično.

[36] Simbolično.

[37] Isus misli na Svetu Euharistiju.

[38] Isus je govorio čvrstim, ali tihim glasom. Sljedeće riječi izgovorio je kao zapovijed, ali kao netko tko govori sebi, što se kaže ‘naglas razmišlja’.

[39] Svaki put kad me dobri Bog pozove u zaručničku odaju, to je njegov poziv na osamu, jer mi je dao razumjeti kako on želi da budem sama s njim i samo za njega.

[40] Ps 5, 11.

[41] Ps 73, 28.

[42] To je bilo viđenje koje sam imala kao dijete. Vidjela sam Isusa sve do struka. Svaki put kad je rekao: “dođi k meni;” ja sam bila povučena k njemu nekom nevidljivom silom. A onda sam bila tako blizu da su nam se lica dodirivala i osjetila sam kao da je moje lice bilo upijeno u njegovo.

[43] Kao što sam rekla, u viđenju Krista bila sam povučena k njemu, sve dok moje lice nije prionulo uz njegovo i bilo je kao da je moje lice prošlo kroz njegovo Lice.

[44] Tu sam razumjela da Isus uključuje ispovijed, a ne samo sebe.

[45] Razumjela sam također i njegovo Presveto Srce.

[46] Sveti Jedini zatražio je da pročitam Ps 66, 16-20.

[47] Naraštaj.

[48] Kristovo Sveto Lice pojavljuje se namjesto mojega lica.

[49] Najednom je Bog, Vječni Otac, to rekao.

[50]To je rekao Duh Sveti.