3. travnja 1997.

Gospodaru mira, pazi na moju dušu

i budi moja zaštita od vukova

koji me progone zbog

naviještanja Tvojih čudesa

i objavljivanja ljubavi prema Tvojoj Kući.

Oslobodi mi noge

od njihovih mreža i stupica.

Pogledaj me,

vidi kako se vukovi umnožavaju!

Vidi njihovu nasilnost!

S glasnim kricima optužuju me,

komadaju me pred Tvojim očima.

Izmišljaju lažne optužbe,

razjapljuju usta da me optuže.

ne brini se zbog njih, ja sam s tobom; svoj mir i ljubav ti dajem;

uzdigni, dijete moje, dijete mojega Srca, svoj duh u moj i ne padaj; ne vidiš li moju pobjedu?[1] moja slava sja iznutra i izvan tih poruka; ostani meni posvećena, pobožna i potpuno povučena tako da se ja vidim kamo god ideš;[2] na taj način mi možemo napredovati, ti, s mojim križem u jednoj ruci, a u drugoj moja Riječ koja će biti tvoja svjetiljka, a ja ću, tvoj Kralj, ići kraj tebe kraljevski i pobjednički, slavno zgrćući svoje pobjede u tvojoj vjernosti, dok moje slavno žezlo u mojoj ruci bude usmjeravalo tvoje korake u smjeru kojim trebaš ići, i kamo ja želim da ideš u moje Ime;

mi ćemo se spustiti još više da susretnemo one koji su u odvratnoj dubini grijeha, da ih učimo opraštanju, ljubaznosti, milosrđu, ljubavi, vjeri, nadi, a ja ću se sagnuti dolje s visina svoje slave k umirućima,[3] a ipak tako voljenima od mene .... da ih ozdravim, da ih utješim i kažem im kako su mi oni dragocjeni; jednog će dana sve nestati i istrošiti se poput ogrtača, ali moja ljubav prema njima ostat će nepromijenjena ....

osloni se sada, najdraža moja, na moje Presveto Srce, tako da svaki otkucaj srca koji čuješ, pomazuje tvoju dušu poput svježeg ulja, obnavlja te i osvježava; i dok budeš oslonjena na moje Kraljevsko Srce, pit ćeš živu vodu koja teče iz njegovih izvora, koja će se u tebi pretvoriti u izvor koji utječe u život vječni; budi postojana u srcu, jer ja sam tvoj Spasitelj;

ja te triput blagoslivljam u svojoj Trojedinoj Svetosti;

4. travnja 1997.

cvijete-mojega-Srca, poslušaj moje riječi; pitam te: vjeruješ li ti onome što je napisano u Svetom pismu?

Zašto, Gospodine, dakako da vjerujem!

vjeruješ li ti da Bog može govoriti čovjeku?

Ti si me preporodio govoreći mi, pa kako onda da ne vjerujem da mi Ti govoriš?

danas mnogi moji vlastiti u samoj mojoj Kući podižu mač protiv mene .... naduti u svojoj oholosti oni kažu: “mi smo bogovi;” oni se smatraju mnogo većima od svega što ljudi nazivaju “bogom”, toliko većima od svega što je štovano, tako da se oni ustoliče u moje Svetište i smatraju da su oni Bog; svaku riječ, koju sam ja navijestio, oni odbijaju, ali veliki oganj sada je spreman da ih proguta .... oni smatraju da su shvatili tajnu o meni;

postoji Posrednik[4] da podsjeti čovjeka na njegove dužnosti; sažali se na njega, on moli na čovjekovu mjestu da bi bio obnovljen i pošteđen od bezdana; sve to činim opet, i opet za čovjeka, izbavljam njegovu dušu iz vječnog ognja i dajem da svjetlo života žarko sja na njega ....

da bi sakrili svoje planove, ti ljudi koji me podižu svakog dana, spletkare u mraku da sruše Petrovu Stolicu i ušutkaju Vikara moje Crkve i sve one kojima ja otkrivam njihove planove i izlažem njihovo otpadništvo; oni se rote u tami da mene ušutkaju, govoreći: “tko nas vidi? tko nas može prepoznati?” a maleni se vesele kad čuju i prepoznaju moj glas; najbjedniji kliču mojoj nazočnosti;

– njihove[5] žrtve meni sada je ismijavanje; zašto? oni su postali predmet prave sramote u mojim Dvorima; ti zlotvori u mojoj Kući mozgaju kako da zaustave moj glas; oni će pokušati svima vam nametnuti odredbu da osude veličanstveno djelo Mudrosti, jer to djelo[6] Mudrosti podignuto je visoko kao svjetlonosna zastava i izlaže njihovo bezakonje, ono im je postalo glavni cilj; moja[7] najbogatija baština postala je poput žene koja izdaje svojega ljubljenoga ....

a tebi, kojoj sam otvorio uši da me čuješ i postaneš moja učenica, kažem: ne boj se, čezni za mnom kao nikad dosad, tako da to postane tvoja slatka opijenost, jer će biti slađa od vina; slijedi me, tako da na kraju nađeš znanje o Bogu i njegovu Mudrost; svesrdno me želi, baš kao što siroče želi svoje roditelje, želi me svim svojim srcem; ničemu se drugom ne raduj, ni na nebu ni na zemlji, nego se raduj samo našoj Trojedinoj nazočnosti, neka tvoja radost bude u bliskosti s nama koji smo te zaručili s našoj Svetošću za svoju slavu, ali i za tvoje posvećenje;

Moj Bože, moj Bože,

sada je vrijeme za akciju,

jer je Tvoj Zakon prekršen

i zlo zadobiva moć u Tvojoj Kući.

Shvaćam da se Grozota širi,

kao što rijeke plave tako i ona nas plavi.

Trojedini Bože i Jamče našeg postojanja,

dođi i izbavi nas!

ja ću ispuniti svoje obećanje i vašoj patnji i tjeskobi doći će kraj; zato kaži mojim sinovima i kćerima da će moj glas uskoro zagrmjeti odozgo i da će se planinski temelji zatresti; sada se ti trgovci u mojoj Crkvi primiču onome kojeg sam posjeo na Petrovu Stolicu i ništa drugo ne gledaju osim da njega svrgnu; oni su poput lava željnog da kida i mrvi, kao mladi lav koji vreba u svojemu skrovištu;

promatram te koji hoće ugušiti moj glas,[8] svaki njihov pokret, i sam pogled na njihovo kretanje gadi mi se; pazim na svojega vjernog slugu[9] dok njegove usne šapću beskrajne blagoslove za svoje progonitelje; slušam njegov glas dok je udaran iza leđa:[10]

“u svojoj ljubavi, moj Otkupitelju, poslušaj moju molitvu; moji me okrutni progonitelji opkoljavaju, kako su daleko od Tvojega Zakona! evo me, ustajem prije zore da zazovem Tvoju pomoć: Salve Regina, dođi nam u pomoć, miserere ...... dođi nam u pomoć, O Bože! Čuvaru duša, dođi nam u pomoć;

“Madre de Dios, Zaručnice Duha Svetoga, daj da moj vapaj dopre do Tebe i takne Tvoje majčinsko Srce; O Prečista, koja sjediš kraj Oca, Sina i Duha Svetoga, Nebesko Prijestolje Božje, preuzmi moju parnicu i donesi nam opći mir .... sažali se na nas .... sažali se na svoju djecu .... otvaram usta žudeći nadom jer Ti otvaraš svoj plašt i širiš ga na one koji trpe, na grješne, na siromašne i napuštene, da nas zaštitiš, Ti nam daješ obilje svjetla i nade, i moja se žalost umanjuje; i kao maleno dijete kraj svoje majke nalazim svoje utočište i stavljam svoju nadu u Tebe, Nebesko Prijestolje Presvetoga Trojstva;

Posrednice svih milosti, spasi nas od žestokih poplava grijeha, umnoži svoje milosti i obrati srca roditelja k njihovoj djeci i srca djece k njihovim roditeljima; O Majko Božanske Ljubavi, molim Tvoje Kraljevsko Srce, uvijek ispunjeno milostima i dobrotom, da se zauzmeš kod Oca; ne tražim ništa za sebe, jer Ti si moj Jamac, Ti koja si u svojoj nježnosti punoj ljubavi spasila moj život toga dana,[11] tako da budem pastir stadu koje mi je povjereno; Krjeposno Djevičansko Srce Marijino, sažali se na svoju djecu i otvori vrata svojega Srca prognanima, prospi svoju svjetlost na sve nas;

Majko učenika, Majko Pobjednice, Majko jedinstvenoga Otkupljenja, Majko proroka i karizmi, Majko Istinske Loze, daj da moje zamolbe dopru do Tvojega Majčinskoga Srca; u svojoj ljubavi, poslušaj moj vapaj ....

moj Bože, Čuvaru duša, svoju nadu stavljam u Tebe .... O Bože, kako ljubim Tvoj Zakon! amen;”

O Gospodine, prekini svoju šutnju, molim Te

i usmjeri soje uho k njegovim molitvama .

Počuj što on govori.

Pošalji nam s visina tu živu vodu

da nas opere, da nas očisti. .

zora dolazi nakon te beskrajne noći, Vassula, prijateljice moja, i Slava će naše Trojedine Svetosti zasjati;

Govori naša Sveta Majka:

ja, vaša Sveta Majka, pozdravljam te, Vassula; da, naša će Srca[12] ustati kao zora da obasjaju zemlju u njezinoj sadašnjoj tami; naša će Srca u svojemu trijumfu zasjati nad ljudskim rodom sjajnija od sjaja čitavog zviježđa zajedno, blistavija od tisuću sunaca, i narod koji je, sada već duge godine, hodio u mraku, ugledat će s Neba svjetlost veliku; onima koji su živjeli u zemlji sjene, svjetlost će zasjati;

mnogi od vas, malena dječice, čekaju na vanjske znakove i vanjska čudesa i znamenja; mnogi od vas upiru pogled gore istražujući nebo, iako vas je moj Sin, Isus, opomenuo da ne tražite izvanjske znakove, nego da tražite ono što je stvarno i božansko u vama samima;

mnogi od vas čitaju i ponovno čitaju očima tu proročku objavu, ali nikad ne vide, zato što kad čitate, vi čitate s jedinim ciljem da nađete neobične znakove ili naznake o čudesima i o znamenjima, namjesto da pozovete Duha Svetoga da vas obdari duhom oštroumlja i shvaćanja da dublje prodrete u otajstvo Krista i otajstvo njegova Uskrsnuća te omogući vašoj duši duhovni napredak da dosegnete obećanu zemlju....

ako tko nastavi tako usmjeravati svoj duh i srce, jadna moja djeco, onog dana kad se budete suočili licem u lice sa svojim Stvoriteljem, stajat ćete praznih ruku pred njegovim Prijestoljem, jer vaša će duša biti još uvijek divljina, suha zemlja, pustinja; no, ako s ispravnim srcem prodrete u tajne koje vam otkrivamo u ovim Porukama, počet ćete shvaćati da je svako djelo koje Bog čini puno slave i veličanstva:

kad On ukrasi dušu svojim Veličanstvom i usmjeri je da uđe u njegovo Kraljevstvo i u Nebo, tada ćete vi slaviti uspomenu na ovo čudo, jer ćete vidjeti njegovu Slavu; kad Bog izgladnjele i one koji ga se boje opskrbljuje nebeskom hranom, tako da i oni mogu baštiniti i postati baštinici njegova Kraljevstva i biti ugrađeni u vjernost i cjelovitost, i vi ćete slaviti uspomenu na ovo čudo; jer prepoznat ćete njegove blagoslove i nosit ćete oko vrata te blagoslove kao što se nosi vijenac;

kad njegova djela Mudrosti, koja kao beskrajno more sjaje poput tisuću sunaca, budu obasjala vašu dušu ižarujući tako da plod vaših usta poraste i da svaka riječ koju vaša usta izgovore budu kao proždiruća vatra koja čisti ovu zemlju, toga dana i te noći ne ćete prestati pjevati pohvale Amenu za njegovu izobilnu dobrotu, strpljenje i snošljivost, koje je imao prema vama sve ove godine vaše divljine; duša će vam svakog dana vašeg života slaviti uspomenu na ova čudesa, znamenja i znakove; zato ćete, djeco moja, u svome obraćenju otkriti stvarnu slavu Božju koja boravi i sjaji unutar vas; skinite veo sa svojih očiju da biste vidjeli da vaš Stvoritelj živi u vama, i da vas grli u svojoj ljubavi; vaš je Tvorac i vaš Zaručnik,[13] jer on je Glava[14] svakom stvorenju ...

molite se, djeco moja, za one čija su srca daleko od Boga; mnogi od njih kažu: “danas jedimo i pijmo, sutra ćemo biti mrtvi,[15] dođite, svetkujmo dok smo živi, život će nam proći kao pramen oblaka, da, naši su dani ovdje izbrojeni i proći će poput sjene, zato svetkujmo!” i oni idu i obeščašćuju sebe i sliku Božju, tonući sve dublje u grijeh, nesvjesni da su više mrtvi nego živi .... ah, toliko je mnogo njih zavedeno svojim vlastitim pretpostavkama, a krivo izvedena mišljenja izobličila su njihove ideje ....

moj Sin, Isus Krist, Otkupitelj ljudskog roda, ima moć spasiti svakoga, jer Otac, vaš Stvoritelj, dao mu je moć nad čitavim čovječanstvom; danas on daje znakove i čudesa kao nikad u povijesti;

Bog se s Neba saginje do vas, djeco moja; vaš Kralj, Isus, odložio je svoju krunu i spustio se sa svojega slavnog prijestolja da vas dosegne; taj Kralj, koji sjedi na svojemu kraljevskom prijestolju odjeven u zastrašujući sjaj koji blista njegovom slavom više no zlato i drago kamenje, podignuo je svoje Lice, puno milosti i zapaljeno veličanstvenošću, pogledao je na mnoštvo anđela koji ga okružuju; pogledao je na svoje Svete i čitav Nebeski Dvor, a Srce mu je gorjelo ljubavlju, i rekao je:

“odlučio sam otvoriti svoje nebeske pričuve[16] i izliti na taj bezobzirni naraštaj svoju skrivenu manù,[17] blago sačuvano za vremena kad svijet bude hladan i daleko od Božje ljubavi u hladnoći svojega srca;[18] neka sad bude poznato da će bezbožnici biti hranjeni iz tih pričuva; zato, ja, sam, idem k njima s riječima utjehe i da blažim bijedne; pokazat ću svoju veliku ljubav prema grješnicima i izliječiti njihove rane;[19]

ja, osobno, govorit ću i reći ću im da sam njihov brat i njihov Božanski prijatelj koji im može vratiti njihovu božanstvenost; u gorčini svojega robovanja, oni će se jedan za drugim međusobno pitati: ‘kako je došlo da se ja mogu ubrojiti među djecu Svevišnjega, ja, koji sam izrod ljudskog izroda, izrod među izrodima? kako me može ovaj Bog Preslavni pogledati dvaput i dodijeliti mi mjesto među svojim Svetima? kako se to sjajno sunce može dignuti i sjati i na nas?’ – ‘ne, ljudski izrode, ne; vi ne ćete umrijeti; vaš Kralj ne će dopustiti da umrete, ja ću vas spasiti svojom rukom, mali ljudski izrode; i ja ću vam doći u pomoć, tako da se i vi možete jednog dana pojaviti u mojim Dvorima; ja ću promijeniti vašu odvratnost u svetkovinu, jer je vaš Kralj sada uz vas,[20] a iz svetkovine pretvorit ću vas u raj, u slavno nebo, tako da ja, u svojoj veličanstvenosti, mogu biti hvaljen i slavljen; u tom nebu vi ćete me zazivati i odatle tražiti moje putove, tako da mognete živjeti; moj svemogući dah dahnut će na vas moj miomiris; nitko ne poznaje sva čudesa koja se nalaze u nebu i kako ja mogu učiniti da moja volja bude štovana na zemlji kao što je na nebu; da bih vas podigao, ljudski izrode, važni ili obični, bogati ili siromašni, otvorit ću svoja usta i iz svojih usta na vas ću, izrode, sipati svoju najfiniju pomast,[21] pomazujući svakog pojedinog od vas;’

da, doći ću i osloboditi ih, da uzmem srce, ja ću im pokazati svoja čudesna djela, podsjećaju ih na njihovu baštinu, nudeći im svoje Kraljevstvo .... u svojoj beskrajnoj blagosti, ja ću se sagnuti dolje s neba i svojim zlatnim žezlom podignuti one rijetke rođene da me slijede po mojim tragovima; mnogi će gledati ne shvaćajući moj izbor, a ta milost i milosrđe može biti dano i onima koji su prestali postojati; – ja ću sići čitavim ovim putem k vama i ići sve do najudaljenijih zemalja i pomiješati se s njima; a oni će hvaliti moju ljubav više od vina, govoreći mi: ‘kako je pravedno ljubiti Te, Vladaru svemira!’”

[22]tada će On, pun milosti, podići svoju desnu ruku i blagosloviti zemlju; a ti, kćeri, izvršavaj ono što ti je Bog naredio da činiš, vidi koliko su ti sjajnije oči, sada kad si malo jela toga meda?[23] napuni usta uljem[24] i idi s mojim blagoslovima; ja sam s tobom;

12. travnja 1997.

svoj mir ti dajem, Vassula; dođi i čuj vašu Svetu Majku: Riječ Svemogućega zaista je bila upućena tebi; dođi sad, ti kojoj je Božja poruka povjerena; dođi i napiši ovo:

Christos Annesti!

Alithos Annesti![25]

da, Krist je uskrsnuo, i to je ono što Bog želi da kažeš svakome; objavi tom umirućem svijetu da je moj Sin zaista uskrsnuo; propovijedaj uskrsnulog Krista, anđele moj, jer mnogi od vašeg naraštaja zbog svojeg racionalizma ne priznaju tu istinu; nisi li čitala: “ti isti ljudi, ponosni na svoja svjetovna dostignuća, misle da imaju sve što žele i da su u slavi dok posjeduju ta svjetovna kraljevstva;” ispunjeni su svojom vlastitom važnošću, namjesto puninom Trojedinog Boga;

zato je zemlja uzburkana i tako mnogo nevine krvi proliveno; ali to su također znakovi tih vremena; Sotona i njegov mračni posjed bljuju na zemlju donoseći žalost u obitelji, a i podijeljenost; podižu krive proroke po čitavomu svijetu, te proizvode znakove, a i znamenja, ali to je i zato da izabrani mogu upasti u njihovu podmuklost; ti krivi proroci izlijevani su na vas poput kiše, donoseći mnogo zla i zbrke mojoj jadnoj djeci … Riječi i krive prisege ispunjavaju njihova usta i njihova su proroštva kao otrovna trava koja sada buja u brazdama Božjeg polja; njihov se korijen širi da urodi novim otrovnim biljkama;

znak opasnosti odjekuje u vašim ušima, djeco moja, ali vi, čini se, ne shvaćate ili ne uočavate te signale; oni traže vjetar koji će nositi njihove glasove više od kralja Salamona, proroka Ilije ili Mojsija, objavljujući se čudesno većima,[26] oni sami sebe krune i pitaju se: “nije li to predivno imati takvu moć?” budite pozorni, inače ćete biti zavedeni i neka Bog obdari vaše srce darom opažanja, tako da vas njegova slava, dana vam pred očima, povuče u Istinu;

24. travnja 1997.

Jeruzalem

(Dok smo molili u molitvenoj zajednici „Pravi život u Bogu“ u Jeruzalemu, Krist me pozvao da primim ovu poruku..)

ljubljene moje duše, vi ste moj dar; vaša nazočnost ovdje dar je za mene; vaše me molitve miluju, budite blagoslovljeni ....

a ti,[27] tvoje suze, sestro moja, umirujući su melem mojim ranama;

ja sam s vama, prijatelji moji, ostanite sa mnom; ic;

[1] Na mojim molitvenim skupovima okupilo se ljudi više nego ikad dosad.

[2] To je simbolično, ali i doslovno. Kad se Krist pojavi na mojemu licu, on me potpuno zasjeni.

[3] Duhovno.

[4] Mislim da Isus govori o Svetom Duhu.

[5] Bog sada govori o raskolnicima.

[6] Poruke „Pravi život u Bogu“.

[7] Ovdje je izgledalo kao da Isus govori samom sebi.

[8] Oni koji žele javno prognati lokucio, nazivajući to jednostavno meditacijom.

[9] Papu.

[10] To pokazuje gorljivu kontemplativnu molitvu Svetog Oca; ove riječi ne znače nužno doslovne Papine riječi.

[11] Atentat na Papu.

[12] Isusovo i Marijino Srce.

[13] Iz 54 :5.

[14] Rim 7, 4 i 1 Kor 11, 3.

[15] Iz 22, 13.

[16] Istodobno sam čula ‘izvore’.

[17] Kad su riječi 'skrivena màna' bile izgovorene, ja sam također shvatila 'Skriveno blago Presvetoga Srca', koje je svetoj Gertrudi Velikoj bilo dopušteno na tren vidjeti i kojoj je bilo rečeno da se to blago čuva za vremena kad će ljudi ohladnjeti u ljubavi prema Bogu. Tada će Isus otkriti svoje blago. Ta vremena su sada.

[18] Ono što sam razumjela, bilo je potvrđeno.

[19] Rane naše duše zbog grijeha.

[20] To me je podsjetilo na prve riječi mojega anđela čuvara Danijela, koje je izrekao u vezi s Bogom. Godine 1985 on je rekao: “Bog je uza te i ljubi te.” – To znači da je početak mojega obraćenja došao po Božjoj milosti.

[21] Pj 1, 3: “Miris najboljih mirodija, ulje razliveno Ime je Tvoje, zato Te ljube djevojke.” Isus misli na to kako će izlijevanjem svojeg pomazanja na grješnike, oni biti ozdravljeni. Drugim riječima, pomazanje predstavlja Ime njegovo i kad njegovo Ime jedanput dođe na grješnike, ono im donosi milost da uzljube Boga.

[22] Onda je nastavila Gospa.

[23] Gospa misli na nebesku mànù, koja ovdje znači Riječ Božju.

[24] Ulje ovdje znači Ime Božje. “… ulje razliveno Ime je Tvoje,” Pj 1, 3.

[25] To na grčkom znači: Krist je uskrsnuo. Odgovor je: “Zaista je uskrsnuo!”. Pozdrav koji se na istoku upotrebljava 40 dana nakon Uskrsa.

[26] Naša nas Sveta Majka upozorava na one koji sebe objavljuju većima od Salamona ili na one koji idu okolo govoreći da su oni Ilija ili Mojsije ili Henok. A ima i drugih duša, potpuno obmanutih, koji vuku mnoge da čitaju njihove obmane i da ih slijede.

[27] Isus je govorio jednoj redovnici koja je bila nazočna.