13. kolovoza 1997.

Gospodine moj,

Ti si na mene izlio pljusak blagoslova

i po njima je moja duša

našla svoj Dom, tj. Dvore Jahvine ....

iz kojih nas darivaš svojim dobrima

i gdje prebivaju mirijade anđela;

Moj Bože, Tvoje je Ime kao hvalospjev

pri kojem se moja duša uzdigne

i zapjeva u istom ritmu.

Gospodine, zbog mojega neznanja,

nikad mi ne uskrati svojega svjetla ...

Amen.

[1]ljubavi moja, ja sam uvijek s tobom .... s obzirom na tvoju bijedu, moje te Srce nikad ne će iznevjeriti .... ti si postala dijete naše božanske ljubavi;

bio je potreban netko tko bi te mogao poučiti ne samo o osnovnim načelima mojega Zakona i moje milosti, nego i o Poruci od Boga[2] u svoj njezinoj punini; ono što sam učinio za svoju Crkvu učinio sam zato da vas sve povežem u ljubavi, tako da vi u svojemu razumijevanju upoznate nas u našoj trojedinoj svetosti; to je poučavanje od Mudrosti dano pravoj djeci, a skriveno od pametnih i učenih;

ljubavi moja, drži svoj duh zaključan u mojemu duhu i napreduj; ic;

[1] Govori Isus.

[2] Svetom pismu i božanskoj volji Božjoj .