Svibanj

22. svibnja 2012.

svoj mir ti dajem, dijete moje; ja sam te pozvao i oblikovao da sa silom objavljuješ moju Riječ i podsjetiš ovaj naraštaj da su oni bez mene Sotonina meta; zna se da je on prazan i varav, a ipak mnogi ga slijepo slijede!

Vassula, ja sam sav Srce! prosljeđuj moje Riječi svima iz ovoga naraštaja i ne žalosti se kad te oni koji u svojemu nevjerovanju ne žele slušati i okrenu ti leđa … budi gorljiva i ostani u mojemu miru;

[1]„ja sam vrata koja vode u Nadu tamo gdje je očaj; u radost tamo gdje je žalost, u utjehu tamo gdje je jad; ja ću govoriti njihovu srcu, vodit ću ih iz njihove divljine i s velikom ću nježnošću timariti svoje ovce; ne ću biti grub prema njima i ja ću slušati ponizne kad budu tražili oproštenje;

zaista, mnogi su od vas zaboravili moja poučavanja, a zaboravili su i mene, ali ipak, ja vas nikad nisam zaboravio; premda su, ahh, mnogi od vas griješili prema meni... dođite k meni i naučite da sam ja Dobri Pastir; ja sam vaša moćna zaštita, vaša jaka potpora koja oživljava vaš duh i rasvjetljuje vaše oči; ja dajem ozdravljenje, život i blagoslove; ja sam Sve;

dođite k meni i govorite mi iz svojega srca i ja ću vas slušati; pretvorite svoj život u neprestanu molitvu i obradujte me; molite, molite, molite i poravnajte svoje putove; očistite sa sebe svu nečistoću kroz pokajanje i ne trošite više svoje dane na zemaljske stvari koje će se istrošiti, namjesto toga skrenite svoj pogled na moje blago koje daje život; činite sve što možete da bi živjeli sveto i u miru sa svakim; budite savršeni kao što je savršen vaš Otac na Nebu, i vaši grijesi više ne će upravljati vašim životom; živite po milosti Pravog života u meni, svojemu Bogu, i ja ću utažiti vašu žeđu; ja, Isus Krist, blagoslivljam svakoga od vas; ic“

drži me, moja Vassula, sigurnim u svojemu srcu i ukrasi moju Kuću, oživi je i sjedini je, dopusti mi da te uputim na toj stazi za svoju Slavu; Ja Jesam je uvijek s tobom, kćeri, ic

[1] Poruka za Cipar.