Veljača 2014.

17. veljače 2014.

Gospodine, što bi čovjek mogao učiniti: stanje ide od lošeg na gore?

ah, Vassula, ti si na mojem tragu, mojoj Muci; mnogi od mojih svećenika zarobljeni su u svojemu tijelu; oni koji propovijedaju bez vjere ili iskrenosti žaloste me; oni samo žele usredotočiti se na moga poslanika da bi ti zagorčali život; čak i onda kad su moja djela po tebi donijela dobre plodove u njihove ruke, oni se još uvijek čvrsto vezuju za svoju jedinstvenu misao u svojemu umu: a to je da tebe otjeraju; međutim štogod oni učinili tebi, trpi za moju ljubav s poniznošću i strpljivošću, blagošću i ljubi cestu koju sam ja postavio za tebe; dana ti je milost u skladu s mjerom mojega danog ti dara;

uvijek se moli, dijete moje, i budi svjedok ljubavi; moli se da tvoja ljubav može rasti i ispuniti tvoje ruke obiljem plodova; a kad iznosiš moju Riječ, govori bez straha; vidiš, moja je Riječ vjerna; rekao sam ti da će moja nazočnost biti uvije svenazočna i mnogi će, slušajući u tvojoj nazočnosti, vidjeti mene također; dijete moje, ja Isus, nastavit ću ukazivati se na tebi!

sve koji rade s tobom, ja blagoslivljam, ja ih blagoslivljam zbog njihove ljubavi i njihove vjernosti tom radu; bezbožnost i pokvarenost ovog naraštaja uvećat će moju srdžbu, a Pravednost će biti pokazana ognjem, paleći gradove, ulice, koji će postajući pustoš, simbolizirajući pustoš njihove duše!

ja ću ovaj naraštaj očistiti samo ognjem; oni su me odbili, odbili su moje postojanje, odbili su moj Zakon; zato idi, dijete moje, i svjedoči tom pobunjeničkom naraštaju;

ja te blagoslivljam u svoj veličini ljubavi koju imam prema tebi … ic; ja, Isus, Jesam, da …