Kolovoz 2014.

4. kolovoza 2014.

svećeniče moj[1], ne posrći; postavi svoje noge u moje stope, na taj se način ne ćeš izgubiti … moja nazočnost u tvojemu srcu ne će donijeti samo oduševljenje, sklad i radost, nego i mnogo više; dovest će te da otkriješ blago moje milosti; otkrit ćeš mnogo od mojih otajstava; pobožanstvenjenje ljudske naravi; ja mogu ono što je danas troska[2] okrenuti u anđeolikost, usavršeno u mojoj sličnosti, uzvišeno i koje nadvisuje svaku zemaljsku ljepotu;

slušaj me: grane crpe svoj život iz loze, a njezin sok je taj koji ih drži na životu da donose plod; vidiš sada, ja sam hranio tebe i druge da biste rađali plodom; ja sam tebe izabrao, tebe koja si bila kao troska i oblikovao te, ozdravljajući te, osigurao da budeš plodonosna za moju slavu; bila si slaba, ali moja Mudrost dala ti je ljubav koja je korištena za tvoj rast i za veću slavu Očevu!

tvoje poslanje, koje sam ti ja posebno dao, Vassula, nije lako, ali kažem ti, moje srce kuca ljubavlju za tebe; jer u toj slabosti i u tom siromaštvu, ja sam promotrio kako si ti svoju cijelu vjeru stavila u mene; nije mi potrebna savršenost, ono što je meni potrebno jest srce od mesa, nepodijeljeno, skrušeno i voljko; voljko ne samo da uživa u mojoj nazočnosti, nego voljko da vrši moju volju; voljko da bude bačeno kao žrtva, da sebe žrtvuje za moju Crkvu; za uzvrat ti ćeš uživati, i već uživaš, moje društvo koje ti daje snagu da se suočiš sa svojim kušnjama; taj Himan Ljubavi dan svima vama vodit će svakoga u pokajanje, kroz duhovnu preobrazbu, i u jedinstvo sa mnom; vratiti se k meni savršeno je ispunjenje, jer ću ja tada posjedovati tebe, a ti ćeš posjedovati mene!

zaručen s tom dušom, ja ću joj biti Sveti Drug, uživanje u našoj intimnoj i božanskoj ljubavi u spokojstvu bit će moja plaća toj duši što me služi; ja, Isus, najslađi sam Zaručnik koji poznaje čežnju svoje nevjeste: da bude u blaženom gledanju, u vječnom životu; kako je ispravno u Svetom pismu koje kaže: „Ljubav će se i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti, vjernost će nicat iz zemlje; pravda će gledat s nebesa.“ (Ps 85; 11-12);

ja izlijevam sreću, opskrbljujem te pomazujućim darovima kakvim te nikada ni jedan čovjek ne može opskrbiti, moja tako ljubljena; moja smirno, ja ću činiti čudesa, koje ja, Bog sâm, mogu izvršiti s jednom riječju; klanjaj se meni, svome Bogu, jer ja sam tvoje utočište; ja ću postaviti svoje anđele da budu u službi i na straži kamo god ideš u moje Ime; podsjeti moj narod kako pri izgovaranju mojega Imena ja spašavam! Vassula, ja, Isus Krist, Sin Božji i Spasitelj, blagoslivlajam te; ic

[1] 1 Pt 2; 5 i 9, 10 „te dopustite da se od vas samih kao živog kamenja sagradi duhovna kuća, sveto svećeništvo“,

[2] U značenje nevrijednu dušu.