4. veljače 2015.

4. veljače 2015.

moja Vassula, zar nisi bila hranjena mojom rukom?

Jesam, Gospodine, bila sam hranjena Tvojom rukom …

da! nisi li ti bila poučavana s Mudrošću u mojim Dvorima?

Da, i to također, Gospodine, hvaljeno bilo Tvoje sveto Ime. Tvoja snaga sve nadvladava.

radosti mojega Srca, nastavi raditi na ovoj žetvi s prijateljima koje sam ti dao da budu kraj tebe i ne boj se!

Sotonin je plan od početka bio da s drskošću, nasiljem, arogancijom i razmetljivošću, koje on nameće ljudima koji ne traže moju nazočnost, uništi moj plan s tobom; ja sam sila iznad svega; slušaj, ti si našla milost u mojim očima i moja te ljubav podupire svaki put kad bi posrnula; ja sam tvoja Stijena;

Vidiš li, Vassula, ovo su vremena u kojima je vašem nepromišljenom naraštaju potrebna hrana odozgo; skrenuo je na krivi put zaboravljajući moje Lice, zaboravljajući svoj korijen, čak pogrđujući moju Slavu! kako žalim te mlade duše koje su potpuno izgubile svoju vjeru, prodale je Sotoni! taj Ponor stalno je ispunjen zadahom smrti i poput goleme usijane peći dim Ponora iz minute u minutu zamračuje nebo i zemlju tamom… bol koju ja osjećam iznad ljudskog je shvaćanja; njihovo odbijanje moje nazočnosti i moje božanstvenosti svjedoči protiv tih duša;

O moj narode! mladeži moja, kojom upravlja Sotona, od njega zavedeni vi srljate u svoju propast! ali, čujte me: ja ću nastaviti izlijevati svojega Duha u vaše dane na čitav ljudski rod da obnovim svoje stvorenje; to se sada događa;

Da, Gospodine, dao si nam vid i shvaćanje da to vidimo i shvatimo; ali zašto učeni ne razumiju da su ovo vremena u kojima Ti obnavljaš svoje stvorenje?

te su stvari skrivene od velikih i nadutih govornika i otkrivene su samo poniznima, čistim srcima i jednostavnima u srcu! ovo su vremena – koja se sada upravo događaju – ona za koja Sveto pismo kaže kad ću ja, Bog, živjeti među vama na novi način;[1] da ću stvoriti svoj dom među vama;[2] jer to su vremena kad ja činim cijelo stvorenje novim! ovo je moje novo približavanje svima vama; ali teško onima koji progone mojega Duha, oni će završiti u Ponoru ukoliko se ne pokaju! moja je milost uveliko dana svakome tko se pokaje! molite se za te duše, da prošire prostor u svojemu srcu te u sebe prime moju svjetlost;

govori u moje Ime, tako da moja Slava bude otkrivena u tebi, kao i moja Moć; viči bez straha, kaži svakome „Bog je kraj tebe i ljubi te!“ [3]

To su bile prve riječi koje mi je rekao moj Anđeo!

da! zato, svakome čije je srce dirnuto ovim riječima, ja ću sići sa silom da ih hranim kao što pastir hrani svoje stado; i ja ću ih držati uz svoje Presveto Srce; zato, moja Vassula, idi i svjedoči u moje Ime, šireći okolo: Ja-sam-s-vama; nastavi s time što moraš činiti;[4] ja sam uvijek s tobom … ic

[1] Gospodin je uvijek ovdje s nama u svetoj euharistiji, ali sada osim te nazočnosti u euharistiji, on nam se na kraju ovim vremena približava na novi način kroz poruke, objave i ukazanja, kao nikad do sada u povijesti.

[2] Otk 21

[3] Riječi koje mi je rekao moj anđeo Danijel na samom početku.

[4] Spakirati svoju torbu za slijedeću misiju.