8. prosinca 2014.

8. prosinca 2014.

svoj mir ti dajem; (…) čuj me sada:

moja Vassula, taj dar da me čuješ i da svoj duh imaš u mojim nebeskim Dvorima uz moje Prijestolje, dan ti je zbog toga da te usmjerim k svojim ljudima svih naroda i uvjerenja; vidiš, to je moje posljednje upozorenje; rekao sam u svojim Dvorima: „ja ću se pokazati svojim ljudima na ovaj način, i svi narodi čut će me posredstvom kćeri mojega izbora, kćeri iz Egipta, zemlje koja me je hranila … zemlje koja me je zaštitila od smrti, blagoslovljenog Egipta, mog naroda, zemlje koju ću uvijek ljubiti u svojemu Srcu;“

bio sam odlučan u svojemu Planu približiti se tebi, kćeri, i utješiti te i poučiti te s Mudrošću; radovao sam se u tebi, premda ti još uvijek ne shvaćaš zašto, ja sam se radovao gledajući te u svojim rukama; rekao sam: „ja ću popločati stazu za nju, stazu koja ne skreće od Istine; za opće dobro mojih ljudi; poučit ću veliki broj ljudi na mudar način da bih ih izravno poučio iz svojih usta; moj glas čut će se poput slapova voda tekućica; moje prijateljstvo poput ozdravljujućeg bilja; zašto, moja će utjeha biti dana mnogima; ja ću tješiti svoj narod, u tom životu ja ću učiniti da se moja nazočnost osjeti i ja ću upravljati ljudima i čitavim narodima na taj način;

znao sam, moja Vassula, za poteškoće s kojima ćeš se susresti za moju ljubav; zbog toga sam ti rekao da moj dar tebi ne će prestati i da će tvoja nadnica biti takva da će ti biti dopušteno zvati me u svako doba na ovaj način, i da ću ti ja uvijek odgovoriti; dar kakvog nitko nije primio od onih koje sam izabrao;

ja putujem s tobom kroz ovu divljinu; zato sada mi dopusti da nastavim svoj plan s tobom, dopusti mi da te upotrijebim kao svoju jeku, tako da stalno opominjem svoj narod, prije nego Očeva srdžba rastoči ovu zemlju, kraljevsko dostojanstvo bilo je njihovo, da, od dana kad sam vas sve stvorio.

prestanite izlijevati svoj prezir na mene, svojega Boga, pokajte se i promijenite svoje srce, svijete, i ne približavajte mi se samo kad nesreće i patnje padnu na vas; uzdignite svoja srca k meni i ja ću ih ozdraviti! ah, kćeri, radosti mojega Srca, budi jedno sa mnom!

Moja usta nikad ne će prestati hvaliti Te i čeznuti za Tobom.

Ja sam tvoje čvrsto utočište, ljubljena, udovolji mojemu Srcu i ljubi me; ic