4. studeni 2016.

Ja sam Tvorac svega što se kreće u kozmosu

4. studenoga 2016.

Gospodine, Ti si iznad svakog poimanja, a ipak ima onih koji ustrajno tvrde da oni sve znaju o Tebi i Tvojemu Božanstvu, o Tvojoj Trojedinoj Svetosti, teologizirajući o Tebi jednim neduhovnim jezikom, bez Duha Svetoga i Duha razumijevanja, lakomisleno filozofiraju o Tvojoj Poruci. Kad su takve stvari iznad njihova dosega, to pokazuje da su lišeni Duha Istine.

u pravu si; čovjek ne može shvatiti mene, vašega Boga, bez Duha; Božanska Pisma vam govore da je najvažnije poznavati me i shvatiti me; biti lišen Znanja o mojoj Trojedinoj Svetosti je kao da negiraš da je Ja Jesam Početak i Kraj, Alfa i Omega, da sam Ja Tvorac svih stvari koje se kreću u kozmosu, i da sam ja doveo sve stvari iz ničega u postojanje; danas ja nisam poznat potpuno, ali kad čovjek uđe u Svjetlo Neba ja mu se potpuno otkrivam; nakon što se nasiti mojim Duhom, tromosti vašega tijela više nema jer vaš duh slobodan od tijela, u potpunosti pripada Duhu Svetomu;

Vassula, vrijeme se skraćuje; od danas bi svatko morao početi živjeti kao da je to njegov posljednji dan na zemlji;

Moj Gospodine, Kralju iznad svih, Jedini u mojemu životu, daj nam hrabrosti da nastavimo slaviti Te, stavi u nas duh postojani, s uvjerljivim riječima u našim ustima kad se nađemo pred onima koji odbijaju Tebe i koji odbijaju prihvatiti Tvoje poruke. Ti poznaješ njihova srca. Ti znaš sve. Ja ću Te slušati i prenositi dalje Tvoja kazivanja, kao što sam i dosad činila.

potomče moje Slave koju sam prožeo svojim Proljećem Života da pjeva svijetu moj Himan ljubavi, a iznad svega da govori o mojim čudesima, o mojim osjećajima, o mojoj darežljivosti; budi blagoslovljena i nastavi me neumorno tražiti;

potomče mojega Srca, ne boj se, jer moja vlast pokriva ne samo zemlju nego cijeli kozmos! ja sam te prožeo esencijama Neba, s tvojega čela teku dolje tvojim licem, teku na tvoje usne, teku dolje do tvojih nogu koje će stajati dok svjedočiš da bi uzburkala srca;

danas vas sve pozivam, cijelo svoje stvorenje, da nađete zaklon u meni, vašemu Bogu; okaljali ste svoje ruke? dođite k meni i ja ću ih oprati u svojoj Krvi; primit ću vaše molitve; okaljali ste svoje srce? požurite k meni, ne oklijevajte, ja vas ne ću koriti, ja ću ozdraviti vaše srce, a vaše kosti koje su na mukama, ja ću ih također iscijeliti; tako ćete i vi kušati moju slast i hvaliti me u pjesmi; za ljubav mojega Imena vaš će jezik slaviti moje Ime dok ću vas ja, kraj vas, voditi svojim kraljevskim žezlom; ni u čemu ne ćete oskudijevati, jer ja sam Kralj, bogat u mudrosti, bogat u opraštanju, bogat u dobroti; ja ću vas voditi u svoje Kraljevske dvore da primite moju novu Pjesmu, plemenitu temu koja slavi moje Sveto Ime, koja natkriljuje zemlju i Nebo u veličanstvenosti i sjaju;

ja ću postati vaš Učitelj, poučavati vas kako djelovati krjeposno i pravedno; ja ću vas onda dovesti da postanete radost mojega Oca, vijenac na njegovoj glavi, slava njegova Svetog Imena; kratki predah, citadela Previšnjega, citadela jedva sagrađena, moj Grad, moj Vlastiti, posvećen i ojačan, ja vam ne ću dopustiti da padnete, jer ja sam Bog, uzvišen iznad cijelog kozmosa;

kćeri, ja ću svakog voditi k sebi ukoliko odbije zlo i okrene se k meni da bi postao odsjaj moje slike; nakon toga vaše će usne i vaše srce govoriti mudrost, šaptati Pjesmu koju sam ja pjevao vama; © vi ćete naviještati moje Sveto Ime onima koji su me zaboravili, dok ja budem držao svoj prst na vašim usnama da ih ovlažim milošću; tako će to biti sa onima koji izaberu mene; ja ću ih odjenuti otmjenim haljinama, u brokat, da bi bili pristali u nazočnosti mojega Oca, oni će biti odjeveni u mene; prionite uza me, dajte zadovoljštinu za svoje grijehe i vaši će se grijesi otopiti poput inja na suncu; zato otkrijte moju volju i naučite što je dobro, i što je ono što vam ja želim, morate se ostaviti sklonosti ovoga svijeta oko vas, i dopustiti mi da vas ja oblikujem kako ja to želim; ic