Travanj

Moja će ljubav biti pokazana u glazbi, pjesništvu i krjeposti

27. travnja 2018.

Blagoslovljen bio moj Gospodin,

koji nije dopustio da zalutam, niti da padnem,

nego je razbio moj kavez i dao da odletim od Varalice;

naša je pomoć u Svetomu Imenu Jahvinu,

najmilosrdnijem,

Ljubljenom i Nježnom Ocu.

Da, Jahve će se sažaliti na ovaj naraštaj

i uskoro će pohoditi svoj narod,

i povesti ga na putove vječne …

kćeri moja, ja, Jahve, izlijevam na tebe svoje blagoslove; nikad mi ništa ne odbijaj; nikad ne reci: 'odustajem!'

Zašto, zar si me ikad čuo da sam to rekla?

ne, nisam čuo da si ti izrekla te riječi, premda sam to čuo od drugih; ti si primjer poslan od mene drugima; slušaj i piši:

Ja sam vas utkao u svoje Tijelo; one koji su rođeni od Duha tijelo su mojega Tijela, kost moje kosti, ti će primiti od mene pomoć svake vrste; oni će se zvati junacima vaših dana, blagoslovljeno potomstvo Svevišnjega, radnici u Jahvinu Vinogradu; da, moj Vinograd je Kuća u kojoj moj Sin, Isus Krist, obitava …

slušaj i zapiši ovu molitvu:

„Jahve, Bože moj,

zazivam Te da me zakloniš,

dolazim, ponizno Te moleći,

da uđeš u moju kuću,

moje ruke uzdignute kao na večernji prinos,

iznosim Ti sve svoje nevolje,

neka se moja molitva uzdigne poput tamjana

u Tvojim nebeskim Dvorima,

poslušaj moj vapaj za pomoći! Amen!“

da, iznesi mi sve svoje nevolje, nikad ne daj da te tvoj duh iznevjeri; ja ću biti tamo, s tobom, ja ću te uvijek voditi; tada će tvoje svjetlo sjati u Svjetlu i biti jedno sa Svjetlom;

moja Vassula, od vječnosti te znam; poznajem te od tada, već sam tada znao da ću te upotrijebiti kao svoju harfu, da će se melodija kojima će njezine vibrirajuće note zvučati, čuti poput uzbibanih voda i čut će je ljudi otuđeni od moje Riječi, daleko mnoštvo; da, moja će Ljubav biti pokazana u glazbi, u pjesništvu i krjeposti; siromašni u duhu primit će moje note s hvalama; oni koji me nikad nisu znali, primit će me kao Novu Pjesmu, nikad ne sumnjajući, i zaklonit će se u meni;

sjećaj se moje Svetosti, dijete moje, i hvali me; služiti mi u mojim Dvorima i u mojoj nazočnosti, velika je povlastica za tebe, dijete!

Znam, dragi Gospodine! Znam ja da si Ti Svevišnji nad svijetom daleko nadvisujući svakog drugog boga, u tvojoj Nazočnosti su Sjaj i Veličanstvo, neusporedive Ljepote i Moći!

drži se mene, radosti mojega Srca, posveti se mojemu Djelu i nastavi mi služiti; ja sam te bacio iz svojih ruku poput ljiljana u svijet čička; mnogima si ti zagonetka, drugima misterij; ipak, budi hrabra, ne daj da te grubi pritisak natjera da se povučeš, a ni oni koji te odvajaju od moje Poruke! jer moja je Poruka napisana i urezana preko tebe cijele; ti si nositeljica moje Poruke i jedno s njom, nerazdjeljiva od nje, i ako itko ima duhovne oči da vidi, on će vidjeti da je svaka Riječ koju ja izgovorim obilježena na tebi, poput pečata; tako da jedno bez drugoga ne ide;

ostani u mojoj nazočnosti, dijete, i ja ću te voditi savjetujući te;

Vassula, umiri moju srdžbu prema ovom naraštaju, dopuštajući mi da upotrijebim tvoju ruku i vrijeme za zapisivanje moje poruke; kćeri, Ljubav je kraj tebe sve vrijeme!