Gospina poruka od 7. siječnja 2008.

GOSPINA PORUKA

od 7. siječnja 2008.

Dragi prijatelji „PRAVOG ŽIVOTA U BOGU“

Jutros, od 3.10 h do 4 h Gospa me je držala budnom da bi mi dala poruku za sve nas. Gospa je rekla da je Krist Gospodin napadan više nego ikada do sada. Govorila mi je od 3.30 do 4 h. Nije tražila da ustanem i odmah sve zapišem pa sam se brinula hoću li sve zapamtiti, ali mi je rekla da će me ona podsjetiti kad budem zapisivala kako bi se ta poruka objavila. Evo o čemu je Gospa govorila:

Prvi dio poruke odnosio se na mene osobno, a ostalo za javnost. Prvi dio je bilo ponovno ohrabrivanje i utjeha. Gospa mi je rekla da je ona uvijek kraj mene, osobito u ovim teškim vremenima kad Sotona riga svoj bijes na mene i cijeli svijet. Bog je uvijek tako blizu i ljubi me i da Nebo nije slijepo na teškoće i trpljenja kroz koja prolazim, ali Bogu su potrebne takve pokore i žrtve; zatim da je Bog vjeran svojoj Riječi i da joj je drago zbog mojeg postojanog moljenja krunice... A onda je rekla: „Budite sabrani u svojim molitvama...“

Drugi dio poruke je slijedeći:

Veoma smo blizu događajima koji su pretkazani i s kojima će se čovječanstvo suočiti i da su pred našim vratima; događaji koje je svijet navukao na sebe svojom grješnošću, sebičnošću, nedostatkom ljubavi, događaji koji su posljedica ljudskog odbijanja Božje Riječi, čovjekova pljuvanja, licemjerja i bezboštva. Zemlja je u opasnosti i gorjet će. Božja srdžba više se ne može zadržavati i past će na ljude zbog toga što čovjek odbija prekinuti s grijehom. Božje milosrđe je sve ove godine privlačilo duše što god je više bilo moguće, pružajući svoju ruku da ih spasi, ali samo malo je onih koji su to shvatili i slušali. Vrijeme Božjeg milosrđa ne će još dugo trajati i dolazi vrijeme kad će svi biti iskušavani, a zemlja će izbaciti rijeke ognja i ljudi ovoga svijeta shvatit će svoju nevrijednost i svoju bespomoćnost bez Boga u svojim srcima. Bog je čvrst i istinit u svojoj Riječi. Dolazi vrijeme kad će Božje kućanstvo biti iskušavano i oni koji odbiju njegovo milosrđe okusit će Božji oganj.

Vassula: Pitala sam za ljude Crkve koji su nas progonili i bili slijepi za ovo Božje djelo milosrđa.

Gospa je rekla da će i oni proći kroz ono što zaslužuju.

Gospa je nastavila govoriti o žrtvi. Tražila je da svakoga podsjetim da Bog, naš Stvoritelj, traži od nas da se više posvetimo Njemu i kako biti obraćen nije dovoljno bez žrtve i postojane molitve; te ukoliko neki čovjek kaže da se obratio i našao Boga kroz „Pravi život u Bogu“ ti se ljudi moraju više žrtvovati i prinijeti žrtvu kao djelo zadovoljštine. Postoje mnogi načini da bi Bogu pokazali svoju ljubav i velikodušnost; te da nitko ne može reći „mi smo narod koji živi pravim životom u Bogu“ bez prikazivanja požrtvovne ljubavi; da oni koji istinski ljube Boga, oni su blagoslovljeni i ne moraju se bojati u teškim danima koji dolaze. Naša Presveta Majka je rekla da oni koji ustraju u poteškoćama, oni su blagoslovljeni; te kako je zadovoljna sa svećenicima koji sudjeluju i promiču ova djela Božja (kao što je „Pravi život u Bogu“ i koji su otvoreni Duhu Svetomu) i da ostanu vjerni jer primaju posebne milosti od Duha Božjega te kroz Njega postaju snažniji u Gospodinu i u Njegovima planovima spasenja. Krist Gospodin im podjeljuje svoj mir.

Svi koji služe i prikazuju se kao žrtve, sud koji dolazi s ognjem, ne će biti toliko jak za njih, jer će ti ljudi u svojemu duhu iskusiti poziv Božji koji ih je podigao u život.

Mnogi su otpali, ali mnogi će biti podignuti. Mnogi su propustili držati Riječ Božju čvrsto u svojemu srcu i pogazili su Riječ koja im je dana, ne samo kroz poruke „Pravog života u Bogu“ nego i Riječ danu im u Svetom pismu.

Zatim je Gospa rekla: „Vassula, koji god tebe osuđuju i njih će Bog oštro suditi. Nastavi gledati naprijed primajući Riječ Božju u svoje uho i budi sretna, dijete moje, tvoja te Majka nikad ne će napustiti.“

(Tada me Presveta Majka podsjetila na viđenje koje sam imala kad sam bila mala, a u kojemu sam vidjela svoje duhovno vjenčanje s Kristom Gospodinom i kako me je radosno prihvatila s osmijehom popravljajući moju vjenčanicu te uređujući moju kosu, kako bih što ljepše izgledala za njezina Sina Isusa Krista.)

„Govori bez straha i ne boj se onih koji ti se protive. Gospodin i ja te blagoslivljamo i dajemo ti mir i ljubav.“

To je sve. Molim vas meditirajte o ovome i pažljivo ovo čitajte.

U Kristu,

Vassula